Файл қосу


Пәннің постреквизиттері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3-деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК      |ПОӘК 042-14-03.01.20.52/01-2013 ж|
|ПОӘК «Соттық ветеринария»  |Басылым №   |                 |
|пәнінің оқытушыға арналған |        |                 |
|жұмыс оқу бағдарламасы   |        |                 |            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ    «Соттық ветеринария» пәнінің 051202 -«Ветеринариялық санитария»
              мамандығына арналған


       ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2014


                 Алғы сөз1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы: Оразалиева С.Б. в.ғ.к., доцент

Семей  қаласындағы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Ветеринариялық санитария» кафедрасы «___» _______ 2014 ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1.«Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында


Хаттама №                           «___»
_______ 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі                   С.Т. Дюсембаев

2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №                          «___» _______
2014 ж.
Төрайымы                           Г.И.
Джаманова


3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  бекітіліп,  баспаға
ұсынылды

Хаттама №
 «___» _______ 2014ж.
Төрайымы, оқу ісі бойынша проректоры          Г.К.Искакова
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны


 1. Қолдану аймағы
 2. Нормативтік нұсқаулар
 3. Жалпы жағдайлар
 4. Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
 5. Студенттердің өздік жұмысты орындауға арналған тақырыптар
 6. Пән бойынша оқу әдістемелік картасы
 7. Оқу әдістемелік әдебиеттерді қамтамасыз ету картасы
 8. Әдебиеттер1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ
 «Соттық ветеринария»  пән  бойынша  оқу-әдістемелік  кешені  051202-
«Ветеринариялык  санитария»  мамандығының  студенттеріне  арналған.  Ол
студенттерді курстың, мазмұнымен, қажеттілігімен, өзектілігімен, саясатымен
таныстырып, қажетті біліммен қамтамасыз етеді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді
оқудағы басшылыққа алатын нeriзri құжат болып саналады.

2. НОРМАТИВТІК НҰСҚАУЛАР
«Соттық ветеринария» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу
үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады және ол 30.03.2009ж Шәкәрім
атындағы Семей мемлекеттік университетінің оқу бағдарламасының элективті
пәндер каталогі негізінде бекітілген.


3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

3.1.Пәнді оқытудың мақсаты - малдарды  ұстауда  өнімділігін,  төменгі
деңгейдегі эксплаутационды шығын және жоғары өндірістік еңбекті қамтамасыз
етуде прогрессивті технологияны қарастырып малшаруашылығы объектілеріндегі
санитариялық гигиеналық нормаларын оқыту.
3.2. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмалар
   Зоогигиеналық ғылымда қазіргі даму кезеңінде келесі үш  негізгі
тапсырмалар:
     ➢ малдардың түріне және жас ерекшелігін сәйкестендіру, олардың
      тіршілік қабілетін жоғарылату мақсатында, азықты айырбастау және
      өнімділігімен, тиімді ортаны мекендеуді құру;
     ➢ антропозооноз ерекшеліктерге, малдардың жұқпалы емес  және
      жұқпалы ауруларының алдын  алу,  және  де  табиғи  ерекше
      резистентілікті жоғарылату әдістері және өнімділіктің санитарлық
      сапасын көтеру;
     ➢ мал шаруашылығын сыртқы ортаның ластануынан қорғау.
3.3. Пәнді оқу нәтижесінде әр студент:
Білуі керек: негізгі өндіріс орындарына және білектес құрылысқа қойылатын
гигиеналық талаптарын; негізгі технологиялық элементтердің размерлері және
көлемінің нормаларын; микроклимат параметрлер нормаларын;
Меңгеру: әртүрлі мал шаруашылығы объектілеріндегі санитарлық гигиеналық
нормативтерді; зоогигиеналық жағдайға байланысты оптимальды тапсырмаларды
құруды; малдарды күтуді, стрестердің алды алу жолын сақтауда зоогигиеналық
талаптарды жүзеге асыру;
Игеру: ірі қара және ұсақ малдары, шошқа, жылқы, құс, қоян және терісі
бағалы аңдар шаруашылығындағы мал шаруашылығы объектілеріндегі санитарлық
гигиеналық нормалардың ерекшеліктерін;

Меңгере білу:  өндірістік  ситуацияларды  шешу  мақсатында  санитарлық
-гигиеналық нормаларды қолдануды;

Түсіну: малдарды ұстау әдістері  және қораның микроклиматының әртүрлі
факторлардың организмге әсерін, физиологиялық үрдістердін дайындауды;
Болуы: әр түрлі малдарға арналған негізгі қораның типтерін көрсету, құрылыс
материалдары  және  оларды  қоршау  үшін  конструтивті  элементтерінің
тапсырмасын және олардың мал шаруашылығы объектілеріндегі микроклиматына
әсерінің;
3.4. Пәннің перереквизиттері: «Мал шаруашылығы және азықтардың сапасын
бағалау», «Ветеринариялық гигиена»
3.5. Пәннің постреквизиттері:  «Мал және құс өнімдерін ветеринариялық
санитариялық  сараптау»,  «Ет-сүт  өнімдерін  өндірудегі  ветеринаиялық
санитариясы», «Ет-сүт өнімдерін ветеринариялық санитариялық сараптау және
гигиенасы, санитариясы».

Кесте 1 - Жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс                     |Семестр |Кредит      |
|                       |    |саны       |
|Кіріспе. Ауыл шаруашылығы объектілерін жобалау|1    |№1, 3       |
|негіздері.                  |    |         |
|Ауылшаруашылығы ғимраттары, олардың түрлері  |1    |№1, 3       |
|және тағайындау. Құрылыс материалдарының   |    |         |
|гигиенасы.                  |    |         |
|Ірі қара малын ұстаудағы орындарға қойылатын |2    |№2        |
|санитарлық-гигиеналық нормалары        |    |         |
|Шошқа малын ұстаудағы орындарға қойылатын   |2    |№1, 3,4,5     |
|санитарлық-гигиеналық нормалары        |    |         |
|Қой малын ұстаудағы орындарға қойылатын    |1    |№1, 3,4,5     |
|санитарлық-гигиеналық нормалары        |    |         |
|Жылқы малын ұстаудағы орындарға қойылатын   |2    |№1, 3,4,5     |
|санитарлық-гигиеналық нормалары        |    |         |
|Құстарды ұстаудағы орындарға қойылатын    |2    |№1, 3,4,5     |
|санитарлық-гигиеналық нормалары        |    |         |
|Қояндарды ұстаудағы орындарға қойылатын   |2    |№1, 3,4,5,6    |
|санитарлық-гигиеналық нормалары        |    |         |
|Фермалардағы және кешендердегі ветернариялық |2    |№1, 3,4,5,6    |
|объектілер                  |    |         |
|Барлығы                    |15   |         |


Кесте - 2а.
|Тәжірибелік сабақтар                           |
|Тақырыптың аты және мазмұны          |Сағат  |Әдебиеттер    |
|                       |саны  |         |
|Ауылшаруашылығы объектілерін жобалау     |2    |№1, 3      |
|негіздері. Жобалаудағы тапсырмалар. Задание на|    |         |
|проектирование.                |    |         |
|Ірі қара малдарын ұстайтын қораларға арналған |2    |№2        |
|санитариялық гигиеналық нормалар       |    |         |
|Шошқаны ұстайтын қораларға арналған      |6    |№1, 3,4,5    |
|санитариялық гигиеналық нормалар       |    |         |
|Жылқыны ұстайтын қораларға арналған      |6    |№1, 3,4,5    |
|санитариялық гигиеналық нормалар       |    |         |
|СӨЖ қорғау                  |1    |         |
|ҚБ                      |1    |         |
|Түйелерді ұстайтын қораларға арналған     |4    |№1, 3,4,5,6   |
|санитариялық гигиеналық нормалар       |    |         |
|Құстарды ұстайтын қораларға арналған     |4    |№1, 3,4,5,6   |
|санитариялық гигиеналық нормалар       |    |         |
|Қояндарды ұстайтын қораларға арналған     |2    |№1, 3,4,5,6   |
|санитариялық гигиеналық нормалар       |    |         |
|СӨЖ қорғау                  |1    |         |
|ҚБ                      |1    |         |

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР

  • Қой-ешкі шаруашылығындағы объектілердегі санитариялық- гигиеналық
   нормалар.
  • Спорттық жылқыларға арналған кешендердің санитариялық- гигиеналық
   нормалар.
  • Түйе  шаруашылығындағы  объектілердегі  санитариялық-  гигиеналық
   нормалар.
  • Терісі бағалы аңдар фермаларындағы санитариялық-гигиеналық нормалар.
  • Малдарды жасанды ұрықтандыру станцияларындағы санитариялық-гигиеналық
   нормалар.


6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3 - Пән бойынша оқу әдістемелік каратсы

|Тақырытар                  |Қолданылатын   |Бақылау  |
|                       |қосымшалар    |түрі   |
|Дәрістер        |Тәжрибелік      |         |     |
|1           |2          |3        |4     |
|Кіріспе. Ауыл     |Ауылшаруашылығы   |Презентация,   |Ауызша,  |
|шаруашылығы      |объектілерін жобалау |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|объектілерін жобалау  |негіздері.      |         |бақылау  |
|негіздері.       |Жобалаудағы     |         |жұмысы  |
|            |тапсырмалар.     |         |     |
|Ауылшаруашылығы    |Ірі қара малдарын  |Презентация,   |Ауызша,  |
|ғимраттары, олардың  |ұстайтын қораларға  |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|түрлері және      |арналған санитариялық|         |бақылау  |
|тағайындау. Құрылыс  |гигиеналық нормалар |         |жұмысы  |
|материалдарының    |           |         |     |
|гигиенасы.       |           |         |     |
|Ірі қара малын     |Шошқаны ұстайтын   |Презентация,   |Ауызша,  |
|ұстаудағы орындарға  |қораларға арналған  |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|қойылатын       |санитариялық     |         |бақылау  |
|санитарлық-гигиеналық |гигиеналық нормалар |         |жұмысы  |
|нормалары       |           |         |     |
|Шошқа малын ұстаудағы |Жылқыны ұстайтын   |Презентация,   |Ауызша,  |
|орындарға қойылатын  |қораларға арналған  |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|санитарлық-гигиеналық |санитариялық     |         |бақылау  |
|нормалары       |гигиеналық нормалар |         |жұмысы  |
|Қой малын ұстаудағы  |СӨЖ қорғау      |Презентация,   |Ауызша,  |
|орындарға қойылатын  |           |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|санитарлық-гигиеналық |           |         |бақылау  |
|нормалары       |           |         |жұмысы  |
|Жылқы малын ұстаудағы |ҚБ          |Презентация,   |Ауызша,  |
|орындарға қойылатын  |           |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|санитарлық-гигиеналық |           |         |бақылау  |
|нормалары       |           |         |жұмысы  |
|Құстарды ұстаудағы   |Түйелерді ұстайтын  |Презентация,   |Ауызша,  |
|орындарға қойылатын  |қораларға арналған  |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|санитарлық-гигиеналық |санитариялық     |         |бақылау  |
|нормалары       |гигиеналық нормалар |         |жұмысы  |
|Қояндарды ұстаудағы  |Құстарды ұстайтын  |Презентация,   |Ауызша,  |
|орындарға қойылатын  |қораларға арналған  |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|санитарлық-гигиеналық |санитариялық     |         |бақылау  |
|нормалары       |гигиеналық нормалар |         |жұмысы  |
|Фермалардағы және   |Қояндарды ұстайтын  |Презентация,   |Ауызша,  |
|кешендердегі      |қораларға арналған  |плакаттар, слайд |жазбаша  |
|ветернариялық     |санитариялық     |         |бақылау  |
|объектілер       |гигиеналық нормалар |         |жұмысы  |

7. ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 4 - Оқу әдістемелік әдебиеттерді қамтамасыз ету картасы

|Оқу әдістемелік оқулықтар       |Саны   |Студент |% Қамтамасыз  |
|                   |     |саны   |етілуі     |
|1                   |2    |3    |4        |
|Топчий Д.И. «Сельско-хозяйственные  |2    |11    |25       |
|здания и сооружения» Москва, 1985 г  |     |     |        |
|Волков Г.К. «Гигиена крупного рогатого|5    |11    |65       |
|скота» Москва, 1978 г.        |     |     |        |
|Карелин А.И. «Гигиенические основы  |10    |11    |90       |
|проектирования, строительства и    |     |     |        |
|эксплуатации животноводческих     |     |     |        |
|объектов» Москва 1987 г.       |     |     |        |
|Антонов П.П. «Микроклимат на фермах и |8    |11    |80       |
|комплексах» Москва, 1975 г.      |     |     |        |
|Герщун В.Н., Муслимов Б.Н.      |10    |11    |90       |
|«Ветеринарная гигиена», А-А «Кайнар», |     |     |        |
|1994 г                |     |     |        |
|Онегов А.П. «Гигиена с/х животных»  |10    |11    |90       |
|Москва, 1987 г.            |     |     |        |
|Кузнецов К.Ф., Баланин И.В.      |7    |11    |75       |
|«Справочник по ветеринарной гигиене», |     |     |        |
|1984 г.                |     |     |        |
|Данилова А.К. и др «Гигиена с/х    |6    |11    |70       |
|животных» Москва, 1980 г.       |     |     |        |

8. ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізігі әдебиеттер
1.Топчий Д.И. «Сельско-хозяйственные здания и сооружения» Москва, 1985 г.
2.Волков Г.К. « Гигиена крупного рогатого скота» Москва, 1978 г.
3.Карелин А.И. « Гигиенические основы проектирования, строительства и
эксплуатации животноводческих объектов» Москва 1987 г..
4.Антонов П.П. «Микроклимат на фермах и комплексах» Москва, 1975 г.
5.Герщун В.Н., Муслимов Б.Н. «Ветеринарная гигиена», А-та «Кайнар», 1994 г.
6.Онегов А.П. «Гигиена с/х животных» Москва, 1987 г.
7.Кузнецов К.Ф., Баланин И.В. «Справочник по ветеринарной гигиене», 1984 г.
8. Данилова А.К. и др «Гигиена с/х животных» Москва, 1980 г.
Пәндер