Файл қосу


Теориялық биологияҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1. 59  |
|            |            |/02-2013        |
|ПОӘК          |            |            |
|Мүғалімдерге арналған |№ 1 басылым       |            |
|пәннің  бағдарламасы  |2013 ж.         |            |
|«Теориялық биология»  |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


               Теориялық биология
          «6М011300» – «Биология» мамандығы үшін         МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013
1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж., доц.м.а. Садыкова Р.А.

   «Биология» кафедрасы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 «____»___________ 20___ж.№____хаттама

Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Садыкова Райгуль Алимгазиевна доцент м.а.
Биология кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел: 53-92-19, оқу ғимараты № 3, кабинет № 120
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 126
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3
1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж., а/ш.ғ.к. Садыкова Р.А.

   « Биология» кафедрасының доценті


                 МАЗМҰНЫ:

  1. Қолдану саласы
  2. Нормативті сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
  5. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
  6. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
  7. Оқу – әдістемелік әдебиеттер тізімінің қамту кестесі
  8. Әдебиет және қорлар
  1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

   «Теориялық биология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені  «6М011300» -
«Биология» мамандығының магистранттарына арналған. ПОӘК магистранттарды
курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің
оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


  Осы «Теориялық биология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) берілген
пән бойынша ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»
   23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   «6М011300» – «Биология» мамандығының Типтік оқу жоспары,
   ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Теориялық биология  пәні – жалпы биологияның негізгі  теориялық
мазмұнын құрайтын тірі материяның ұйымдасуының және дамуының эаңдылықтарын
қарастыратын пән. Теориялық биология  адам,  жануарлар  организміндегі
жасушалар, ұлпалар, ағзалар және ағзалар жүйесінің дамуын, құрылысын,
қызметін зерттейтін, олардын пайда болғанынан өлгенге дейінгі тіршілік
әрекетін, іс-тәжірибе мүддесіне сай, дамуға бағытты ықпал жасау мүмкіндігін
қарастырады. Аталған пән жалпы биологиялық заңдылықтарды жүйелі және тарихи
тұрғадан талдау жасау арқылы қарастырады. Теориялық биология пәні биолог
мамандарын дайындау саласында іргелі пәндердің біреу болып саналады.


3.2 Пәннің оқыту мақсаты:
Теориялық биология пәні – Организм тіршілігінің әр деңгейіндегі құрылым
жүйесі мәнің айқындау;
Теориялық биологияның негізгі мақсаты: ұлпаларының құрылымдарын, олардың
өзара тіршілік байланыстарын, күрделі қатынастығы жеке жүйе екендігін
түсіндіреді. Ағзаның тұтас жүйе ретінде қызмет атқару заңдылықтарын, макро
және микроэволюцияның соңғы жылдардағы жетістіктерімен таныстыру.
   Пәнді оқытудың басты міндеттері:
Теориялық биологияның міндеттері: негізгі қолданатын әдістерімен таныстыру,
жалпы биологиялық заңдылықтардың тірі материяға  қолданбалы  екендігін
түсіндіру, тірі материяның деңгейлерің оқып білу.

3. - Оқып-білудің нәтижелелері:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
 • өздік жұмыстарды белсендіру;
 • білім сапасын көтеру;
 • негізгі қолданатын әдістерін білу;
 • ұлпалардың түрлерің микроскоптар арқылы зерттеу
 • эмбриондық дамуын, жануар құрылысы мен, ұлпалық деңгейлерің оқып білу.
3.5 Курстың пререквизиттері:
Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы, омыртқасыздар
зоологиясы,цитология,ботаника, систематика.
3.6 Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Педагогикалық практика
1.7.2 Тіршіліктің генетикалық мәні
1.7.3 Молекулалық биология

3.7Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   1 кесте
|Курс |Семестр |Кредиттер |Аудиториялық жұмыс|СӨЖ  |Барлығы |Қорытынды  |
|   |     |      |         |және |(сағ)  |бақылау түрі |
|   |     |      |         |СОӨЖ |     |       |
|   |     |      |         |(сағ) |     |       |
|   |     |      |АС (сағ)|ҚК (сағ) |   |     |       |


4. ПӘН МАЗМҰНЫ, ПӘННІҢ МОДУЛЬДІК БӨЛІНУІ

                                   2 кесте

|Тақырып атауы және мазмұны                 |Сағат саны |
|1                              |2      |
|                                     |
|Лекция сабақтар                             |
|Кіріспе.Теориялық биологияның заңдылықтары.         |1      |
|                              |      |
|Тіршіліктің бірлігі және алуантүрлілігі туралы заңдылығы  |2      |
|немесе Сент Илер заңы.                   |      |
|Ағзаның тұтас жүйе ретінде қызмет атқару заңдылықтары. Макро|2      |
|және микроэволюцияның соңғы жылдардағы жетістіктері.    |      |
|Тіршіліктің ғаламдылық заңы немесе Вернадский заңы.     |2      |
|Органикалық үйлесімділік заңы немесе Аристотель заңы.    |2      |
|Энтропия және реттіліктегі Больцман             |2      |
|принципі.Гиббеэнтропиясы.                  |      |
|Табиғи сұрыптау заңы немесе Дарвин заңы.          |2      |
|Организмнің жеке дамуы. Онтогенетикалық қартайу және жаңару |2      |
|заңы немесе Кренке заңы                   |      |
|Онтогенездің біртұтастық заңы немесе Дриш заңы       |2      |
|Тіршіліктің физиолого биохимиялық мәні. Тірі заттың химиялық|2      |
|құрамы заңа немесе Энгельстің бірінші заңы         |      |
|Биохимиялық құбылыстардың жүйелі ұйымдасу заңы немесе    |3      |
|Берталанфи заңы                       |      |
|Тіршіліктің генетикалық кибернетикалық мәні. Биологиялық  |2      |
|құбылыстардың ақпараттық шарттылық заңы немесе Уоддингтон  |      |
|заңы                            |      |
|Биологиялық ақпараттың бөлшекті және үздіксіз заңы немесе  |2      |
|Морган Эфрусси заңы                     |      |
|                              |      |
|Адам түрінің қалыптасып дамуында еңбектің басты рөлінің заңы|2      |
|немесе Энгельстің екінші заңы                |      |
|Санасезімнің биосфералық ролінің заңы немесе Вернадскийдің |2      |
|екінші заңы                         |      |
|                              |      |
|Практикалық сабақтар.                          |
|                              |      |
|Тақырып: Тіршіліктің бірлігі және алуантүрлілігі туралы   |1      |
|заңдылығы немесе Сент Илер заңы.              |      |
|                              |      |
|Сабақтың мақсаты: Тіршіліктің бірлігі және алуантүрлілігі  |      |
|туралы заңдылығы немесе Сент Илер заңының негіздерімен   |      |
|таныстыру.                         |      |
|Тапсырмалар: Тіршіліктің бірлігі және алуантүрлілігі    |      |
|құбылысымен танысу.                     |      |
|Методикалық жоба: Тіршіліктің бірлігі және алуантүрлілігін |      |
|зерттеу және даму кезеңдерімен таныстыру және ажырата білуді|      |
|үйрету.                           |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Теоретическая биология:   |      |
|размышления о предмете. Борзенков В.Г., Северцов А.С.,   |      |
|М.,Знание, 1980.                      |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология: размышления о предмете. Борзенков|      |
|В.Г., Северцов А.С., М.,Знание, 1980.           |      |
|2. Законы теоретической биологии, Чернов Г.Н. М., 1998   |      |
|Тақырып: Ағзаның тұтас жүйе ретінде қызмет атқару      |1      |
|заңдылықтары. Макро және микроэволюцияның соңғы жылдардағы |      |
|жетістіктері.                        |      |
|.                              |      |
|Сабақтың мақсаты: Ағзаның тұтас жүйе ретінде қызмет атқару |      |
|заңдылықтарын, макро және микроэволюцияның соңғы жылдардағы |      |
|жетістіктерін зерттеу.                   |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: Ағзаның тұтас жүйе ретінде қызмет атқару    |      |
|заңдылықтарын, макро және микроэволюцияның соңғы жылдардағы |      |
|жетістіктерін зерттеу арқылы тапсырманы орындау.      |      |
|Методикалық жоба: Ағзаның тұтас жүйе ретінде қызмет атқару |      |
|заңдылықтарын, макро және микроэволюцияның соңғы жылдардағы |      |
|жетістіктерін анықтау.                   |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Законы теоретической     |      |
|биологии, Чернов Г.Н. М., 1998               |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Законы теоретической биологии, Чернов Г.Н. М., 1998   |      |
|2. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|Тақырып: Тіршіліктің ғаламдылық заңы немесе Вернадский заңы.|1      |
|                              |      |
|Сабақтың мақсаты: Тіршіліктің ғаламдылық заңы немесе    |      |
|Вернадский заңымен таныстыру.                |      |
|Тапсырмалар: Тіршіліктің ғаламдылық заңы немесе Вернадский |      |
|заңын зерттеу.                       |      |
|Методикалық жоба: Тіршіліктің ғаламдылық заңы немесе    |      |
|Вернадский заңын меңгеру.                  |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: На стыке химии и биологии.  |      |
|Браунштейн А.Е. – М., Наука, 1987             |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. На стыке химии и биологии. Браунштейн А.Е. – М., Наука, |      |
|1987                            |      |
|3. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|Тақырып: Органикалық үйлесімділік заңы немесе Аристотель  |1      |
|заңы.                            |      |
|Сабақтың мақсаты: Органикалық үйлесімділік заңы немесе   |      |
|Аристотель заңымен танысу.                 |      |
|Тапсырмалар: Органикалық үйлесімділік заңы немесе Аристотель|      |
|заңдылығын меңгеру.                     |      |
|Методикалық жоба: Органикалық үйлесімділік заңы немесе  |      |
|Аристотель заңдылығын меңгеру.               |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Мир живого: системность,   |      |
|эволюция и управление. Афанасьев В.Г. – М., политиздат,   |      |
|1986.                            |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.        |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. На стыке химии и биологии. Браунштейн А.Е. – М., Наука, |      |
|1987                            |      |
|3. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|Тақырып: Энтропия және реттіліктегі Больцман принципі. Гиббс|1      |
|энтропиясы.                         |      |
|Сабақтың мақсаты: Энтропия және реттіліктегі Больцман    |      |
|принципімен және Гиббс энтропиясы ерекшеліктерімен танысу. |      |
|Тапсырмалар: Энтропия және реттіліктегі Больцман принципімен|      |
|және Гиббс энтропиясы заңдылығын меңгеру.          |      |
|Методикалық жоба: Энтропия және реттіліктегі Больцман   |      |
|принципімен және Гиббс энтропиясы заңдылығын меңгеру.    |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Теоретическая биология .   |      |
|Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание Всес.ин-та эксперим.медицины,|      |
|1935                            |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1 Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|Тақырып: Табиғи сұрыптау заңы немесе Дарвин заңы.      |1      |
|Сабақтың мақсаты: Табиғи сұрыптау заңы немесе Дарвин заңы  |      |
|ерекшеліктерімен танысу.                  |      |
|Тапсырмалар: Табиғи сұрыптау заңы немесе Дарвин заңы    |      |
|заңдылығын меңгеру. Жануарлар және өсімдіктер патшалығының |      |
|эволюция жолдарын қарап салыстыру, ортақ қасиеттерін табу. |      |
|Методикалық жоба: Табиғи сұрыптау заңы немесе Дарвин заңы |      |
|заңдылығын меңгеру.                     |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Теоретическая биология .   |      |
|Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание Всес.ин-та эксперим.медицины,|      |
|1935                            |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1 Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г.                            |      |
|– М., политиздат, 1986.                   |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|Тақырып: Организмнің жеке дамуы. Онтогенетикалық қартайу  |1      |
|және жаңару заңы немесе Кренке заңы             |      |
|Сабақтың мақсаты: Организмнің жеке дамуының ерекшелігімен  |      |
|таныстыру. Онтогенетикалық қартайу және жаңару заңы немесе |      |
|Кренке заңын меңгерту.                   |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: Организмнің жеке дамуының ерекшелігімен танысу.|      |
|Онтогенетикалық қартайу және жаңару заңы немесе Кренке заңын|      |
|меңгеру.                          |      |
|                              |      |
|Методикалық жоба: Организмнің жеке дамуының ерекшелігімен |      |
|танысу. Онтогенетикалық қартайу және жаңару заңы немесе   |      |
|Кренке заңын меңгеру.                    |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Теоретическая биология .   |      |
|Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание Всес.ин-та эксперим.медицины,|      |
|1935                            |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|Тақырып: Онтогенездің біртұтастық заңы немесе Дриш заңы   |1      |
|Сабақтың мақсаты: Онтогенездің біртұтастық заңы немесе Дриш |      |
|заңын меңгерту.                       |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: Онтогенездің біртұтастық заңы немесе Дриш заңын|      |
|меңгеру.                          |      |
|Методикалық жоба: Онтогенездің біртұтастығын анықтау және |      |
|Дриш заңын меңгеру.                     |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Теоретическая биология и   |      |
|некоторые ее очередные задачи Астауров Б.Л., // Вопросы   |      |
|философии. – 1972. - №2.                  |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1 Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи  |      |
|Астауров Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.     |      |
|                              |      |
|Тақырып: Тіршіліктің физиолого биохимиялық мәні. Тірі заттың|1      |
|химиялық құрамы заңа немесе Энгельстің бірінші заңы     |      |
|Сабақтың мақсаты: Тіршіліктің физиолого биохимиялық мәнін, |      |
|тірі заттың химиялық құрамы заңын немесе Энгельстің бірінші |      |
|заңын                            |      |
|меңгерту.                          |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: Тіршіліктің физиолого биохимиялық мәнін, тірі |      |
|заттың химиялық құрамы заңын немесе Энгельстің бірінші заңын|      |
|меңгеру.                          |      |
|Методикалық жоба: Тіршіліктің физиолого биохимиялық мәнін |      |
|анықтау, тірі заттың химиялық құрамы заңын немесе Энгельстің|      |
|бірінші заңын меңгерту.                   |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Диалектика природы. Энгельс |      |
|Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20           |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3 Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|                              |      |
|Тақырып: Биохимиялық құбылыстардың жүйелі ұйымдасу заңы   |1      |
|немесе Берталанфи заңы                   |      |
|Сабақтың мақсаты: Генеалогиялық талдау әдісін меңгерту.   |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: Генеалогиялық талдау әдісін меңгеру, есеп   |      |
|шығару.                           |      |
|Методикалық жоба: Генеалогиялық талдау әдісі тақырыбына  |      |
|байланысты генетикалық есептер шығару арқылы тұқым қуалау  |      |
|заңдылықтарын дәлелдеу және есеп шығару әдістемесін меңгеру.|      |
|Адам өміріндегі медициналық диагностиканың маңыздылығын   |      |
|көрсету.                          |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Общая теория систем –    |      |
|критический обзор. Берталанфи Л., В кн.: исследования по  |      |
|общей теории систем. М., Прогресс, 1969           |      |
|                              |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Общая теория систем – критический обзор. Берталанфи Л., В|      |
|кн.: исследования по общей теории систем. М., Прогресс, 1969|      |
|5. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|Тақырып: И.Пригожин және Ле-Шателье-Браун принциптері    |1      |
|                              |      |
|Сабақтың мақсаты: И.Пригожин және Ле-Шателье-Браун     |      |
|принциптерін меңгерту.                   |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: И.Пригожин және Ле-Шателье-Браун принциптерін |      |
|меңгеру.                          |      |
|Методикалық жоба: И.Пригожин және Ле-Шателье-Браун     |      |
|принциптерін және маңыздылығын көрсету.           |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Общая теория систем –    |      |
|критический обзор. Берталанфи Л., В кн.: исследования по  |      |
|общей теории систем. М., Прогресс, 1969           |      |
|                              |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|                              |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи  |      |
|Астауров Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.     |      |
|5. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|Тақырып: Тіршіліктің генетикалық кибернетикалық мәні.    |1      |
|Биологиялық құбылыстардың ақпараттық шарттылық заңы немесе |      |
|Уоддингтон заңы                       |      |
|Сабақтың мақсаты: Тіршіліктің генетикалық кибернетикалық  |      |
|мәнін анықтау. Биологиялық құбылыстардың ақпараттық     |      |
|шарттылық заңы немесе Уоддингтон заңымен таныстыру.     |      |
|Тапсырмалар:   Тіршіліктің генетикалық кибернетикалық   |      |
|мәнін анықтау. Биологиялық құбылыстардың ақпараттық     |      |
|шарттылық заңы немесе Уоддингтон заңымен танысу.      |      |
|Методикалық жоба: Тіршіліктің генетикалық кибернетикалық  |      |
|мәнін анықтау. Биологиялық құбылыстардың ақпараттық     |      |
|шарттылық заңы немесе Уоддингтон заңын меңгерту.      |      |
|                              |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Теоретическая биология .   |      |
|Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание Всес.ин-та эксперим.медицины,|      |
|1935                            |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи  |      |
|Астауров Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.     |      |
|5. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|                              |      |
|                              |      |
|Тақырып: Биологиялық ақпараттың бөлшекті және үздіксіз заңы |1      |
|немесе Морган Эфрусси заңы                 |      |
|                              |      |
|Сабақтың мақсаты: Биологиялық ақпараттың бөлшекті және   |      |
|үздіксіз заңы немесе Морган Эфрусси заңын меңгерту.     |      |
|                              |      |
|Тапсырмалар: Биологиялық ақпараттың бөлшекті және үздіксіз |      |
|заңы немесе Морган Эфрусси заңын меңгеру.          |      |
|                              |      |
|Методикалық жоба: Биологиялық ақпараттың бөлшекті және   |      |
|үздіксіз заңы немесе Морган Эфрусси заңын меңгеру.     |      |
|Эволюцияда биологиялық ақпараттың бөлшектілігінің      |      |
|маңыздылығын көрсету.                    |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Молекулярная биология клетки.|      |
|Б.Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, м. Рзфф, К. Робертс, Дж.   |      |
|Уотсон. М., 1980                      |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи  |      |
|Астауров Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.     |      |
|5. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|                              |      |
|Тақырып Адам түрінің қалыптасып дамуында еңбектің басты   |1      |
|рөлінің заңы немесе Энгельстің екінші заңы         |      |
|Сабақтың мақсаты: Адам түрінің қалыптасып дамуында еңбектің |      |
|басты рөлінің заңы немесе Энгельстің екінші заңын меңгерту.|      |
|Тапсырмалар: Адам түрінің қалыптасып дамуында еңбектің басты|      |
|рөлінің заңы немесе Энгельстің екінші заңын меңгеру    |      |
|Методикалық жоба: Адам түрінің қалыптасып дамуында еңбектің|      |
|басты рөлін анықтау және Энгельстің екінші заңының     |      |
|маңыздылығын көрсету.                    |      |
|                              |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Молекулярная биология клетки.|      |
|Б.Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, м. Рзфф, К. Робертс, Дж.   |      |
|Уотсон. М., 1980                      |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи  |      |
|Астауров Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.     |      |
|5. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|                              |      |
|Тақырып: Санасезімнің биосфералық ролінің заңы немесе    |1      |
|Вернадскийдің екінші заңы                  |      |
|Сабақтың мақсаты: Санасезімнің биосфералық ролінің заңы   |      |
|немесе Вернадскийдің екінші заңын меңгерту.         |      |
|Тапсырмалар: Санасезімнің биосфералық ролінің заңы немесе  |      |
|Вернадскийдің екінші заңын меңгеру.             |      |
|Методикалық жоба: Санасезімнің биосфералық ролінің заңы  |      |
|немесе Вернадскийдің екінші заңын меңгеру.Эволюцияда    |      |
|санасезімнің биосфералық ролінің маңыздылығын көрсету.   |      |
|Сабақта пайдаланытын суреттер: Молекулярная биология клетки.|      |
|Б.Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, м. Рзфф, К. Робертс, Дж.   |      |
|Уотсон. М., 1980                      |      |
|                              |      |
|Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.         |      |
|Қоданылатын әдебиеттер:                   |      |
|1. Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М.,  |      |
|изд-во МГУ, 1988                      |      |
|2. Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев|      |
|В.Г. – М., политиздат, 1986.                |      |
|3. Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание |      |
|Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935             |      |
|4. Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи  |      |
|Астауров Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.     |      |
|5. Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. |      |
|Соч., т. 20                         |      |
|6. Общая теория систем – критический обзор. Берталанфи Л., В|      |
|кн.: исследования по общей теории систем. М., Прогресс, 1969|      |
|                              |      |


                                   2 кесте
       5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ:
|№  |Тақырыптың атауы   |Дайындалу |Орындалу көлемі |Бақылау  |Тапсыру   |
|   |           |формасы  |және шарты   |формасы  |мерзімі   |
|1  |Органикалық      |конспект  |Тапсырманың   |ауызша   |2 апта   |
|   |үйлесімділік заңы   |      |негізін ашу   |      |      |
|   |немесе Аристотель   |      |(4-5б)     |      |      |
|   |заңы.         |      |        |      |      |
|2  |Тіршіліктің бірлігі  |реферат  |10-15б     |ауызша   |3 апта   |
|   |және алуантүрлілігі  |      |        |      |      |
|   |туралы заңдылығы   |      |        |      |      |
|   |немесе Сент Илер заңы.|      |        |      |      |
|3  |Энтропия және     |реферат  |10-15б     |ауызша   |4 апта   |
|   |реттіліктегі Больцман |      |        |      |      |
|   |принципі.Гиббеэнтропия|      |        |      |      |
|   |сы.          |      |        |      |      |
|4  |Теңсіздік       |реферат  |10-15б     |ауызша   |5 апта   |
|   |термодинамика     |      |        |      |      |
|   |заңдылықтары.     |      |        |      |      |
|   |Автотолқынды     |      |        |      |      |
|   |процестер.      |      |        |      |      |
|5  |Энгельстің II- ші   |конспект  |Тапсырманың   |ауызша   |6 апта   |
|   |заңының заңдылықтары |      |негізін ашу   |      |      |
|   |Биосфераға жалпы   |      |(4-5б)     |      |      |
|   |түсінік        |      |        |      |      |
|6  |Табиғаттағы уақыт   |реферат  |10-15б     |ауызша   |7 апта   |
|   |факторы. Биологиялық |      |        |      |      |
|   |ырғақтардың реттеу  |      |        |      |      |
|   |механизмдері     |      |        |      |      |
|7  |Экожүйелердің құрылымы|конспект  |Тапсырманың   |ауызша   |8 апта   |
|   |мен қызметтері.    |      |негізін ашу   |      |      |
|   |Экожүйелеріндегі   |      |(4-5б)     |      |      |
|   |энергия. Экологиялық |      |        |      |      |
|   |негізгі заңдары    |      |        |      |      |
|8  |Клетканың структуралық|реферат  |10-15б     |ауызша   |9 апта   |
|   |компоненттері     |      |        |      |      |
|9  |Биологиялық физика  |конспект  |Тапсырманың   |ауызша   |10 апта   |
|   |және теңсіздік    |      |негізін ашу   |      |      |
|   |термодинамикасы.   |      |(4-5б)     |      |      |
|   |Автотолқынды     |      |        |      |      |
|   |процестер.      |      |        |      |      |
|10  |Табиғи тепе-теңдік  |реферат  |10-15б     |ауызша   |11апта   |
|   |және экожүйелердің  |      |        |      |      |
|   |эволюциясы. Қазіргі  |      |        |      |      |
|   |кездегі экологиялық  |      |        |      |      |
|   |аппатар.       |      |        |      |      |
|11  |Биологиялық ырғақ   |конспект  |        |      |      |
|   |туралы түсінік    |      |        |      |      |
|   |Биологиялық ырғақтың |      |        |      |      |
|   |реттеу механизмдері  |      |        |      |      |
|12  |Табиғи тепе-теңдік  |конспект  |        |      |      |
|   |эволюциясы      |      |        |      |      |
|   |Қазіргі кездегі    |      |        |      |      |
|   |экологиялық аппаттар |      |        |      |      |
  6.ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНШАӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
                                   3 кесте
|Тақырып атауы           |Қолданылатын |Өзін – өзі тексеру|Бақылау |
|                 |құрал    |сұрақтары     |түрі  |
|                 |жабдықтар  |         |    |
|       |          |       |         |    |
|Дәріс    |Зертханалық    |       |         |    |
|сабақтар   |сабақтар      |       |         |    |
|Кіріспе.Теори|Тіршіліктің бірлігі|Плакаттар,  |         |    |
|ялық     |және алуантүрлілігі|модельдер т.б|         |    |
|биологияның |туралы заңдылығы  |       |         |    |
|заңдылықтары.|немесе Сент Илер  |       |         |    |
|       |заңы.       |       |         |    |
|Тіршіліктің |Ағзаның тұтас жүйе |Таблицалар, |Клетка құрылысы. |    |
|бірлігі және |ретінде қызмет   |магниттік  |         |    |
|алуантүрліліг|атқару       |модельдер  |         |    |
|і туралы   |заңдылықтары. Макро|       |         |    |
|заңдылығы  |және        |       |         |    |
|немесе Сент |микроэволюцияның  |       |         |    |
|Илер заңы.  |соңғы жылдардағы  |       |         |    |
|       |жетістіктері.   |       |         |    |
|Тіршіліктің |Тіршіліктің    |Таблицалар, |         |Есеп  |
|ғаламдылық  |ғаламдылық заңы  |магниттік  |         |шығару, |
|заңы немесе |немесе Вернадский |модельдер  |         |презента|
|Вернадский  |заңы.       |       |         |ция   |
|заңы.    |          |       |         |дайындау|
|Органикалық |Органикалық    |Таблицалар, |Сабақтың     |Есеп  |
|үйлесімділік |үйлесімділік заңы |магниттік  |морфологиясы.   |шығару, |
|заңы немесе |немесе Аристотель |модельдер  |Өсімдіктермен   |презента|
|Аристотель  |заңы.       |       |жануарлар     |ция   |
|заңы.    |          |       |морфологиясы   |дайындау|
|Энтропия және|Энтропия және   |Таблицалар, |жынысты және   |Есеп  |
|реттіліктегі |реттіліктегі    |магниттік  |жыныссыз көбею  |шығару, |
|Больцман   |Больцман принципі. |модельдер  |жолдары      |презента|
|принципі.Гибб|Гиббс энтропиясы. |       |Өсімдіктерді   |ция   |
|еэнтропиясы. |          |       |вегетативті    |дайындау|
|       |          |       |жолымен көбейту  |    |
|       |          |       |әдістері     |    |
|Табиғи    |И.Пригожин және  |Таблицалар, |Өсімдіктердің   |Есеп  |
|сұрыптау заңы|Ле-Шателье-Браун  |магниттік  |сыртқы ортаға   |шығару, |
|немесе Дарвин|принциптері    |модельдер  |бейімделу жолдары.|презента|
|заңы.    |          |       |Сыртқы ортаға   |ция   |
|       |          |       |байланысты өсімдік|дайындау|
|       |          |       |топтары ксерофит, |    |
|       |          |       |мезофит, гидрофит,|    |
|       |          |       |гигрофит түрлері |    |
|Организмнің |Организмнің жеке  |Таблицалар, |         |Есеп  |
|жеке дамуы. |дамуы.       |магниттік  |         |шығару, |
|Онтогенетикал|Онтогенетикалық  |модельдер  |         |презента|
|ық қартайу  |қартайу және жаңару|       |         |ция   |
|және жаңару |заңы немесе Кренке |       |         |дайындау|
|заңы немесе |заңы        |       |         |    |
|Кренке заңы |          |       |         |    |
|Онтогенездің |Онтогенездің    |Таблицалар, |         |Есеп  |
|біртұтастық |біртұтастық заңы  |магниттік  |         |шығару, |
|заңы немесе |немесе Дриш заңы  |модельдер  |         |презента|
|Дриш заңы  |          |       |         |ция   |
|       |          |       |         |дайындау|
|Тіршіліктің |Тіршіліктің    |       |         |    |
|физиолого  |физиолого     |       |         |    |
|биохимиялық |биохимиялық мәні. |       |         |    |
|мәні. Тірі  |Тірі заттың    |       |         |    |
|заттың    |химиялық құрамы  |       |         |    |
|химиялық   |заңа немесе    |       |         |    |
|құрамы заңа |Энгельстің бірінші |       |         |    |
|немесе    |заңы        |       |         |    |
|Энгельстің  |          |       |         |    |
|бірінші заңы |          |       |         |    |
|Биохимиялық |Биохимиялық    |       |         |    |
|құбылыстардың|құбылыстардың   |       |         |    |
|жүйелі    |жүйелі ұйымдасу  |       |         |    |
|ұйымдасу заңы|заңы немесе    |       |         |    |
|немесе    |Берталанфи заңы  |       |         |    |
|Берталанфи  |          |       |         |    |
|заңы     |          |       |         |    |
|Тіршіліктің |Тіршіліктің    |       |         |    |
|генетикалық |генетикалық    |       |         |    |
|кибернетикалы|кибернетикалық   |       |         |    |
|қ мәні.   |мәні. Биологиялық |       |         |    |
|Биологиялық |құбылыстардың   |       |         |    |
|құбылыстардың|ақпараттық     |       |         |    |
|ақпараттық  |шарттылық заңы   |       |         |    |
|шарттылық  |немесе Уоддингтон |       |         |    |
|заңы немесе |заңы        |       |         |    |
|Уоддингтон  |          |       |         |    |
|заңы     |          |       |         |    |
|Биологиялық |Биологиялық    |       |         |    |
|ақпараттың  |ақпараттың бөлшекті|       |         |    |
|бөлшекті және|және үздіксіз заңы |       |         |    |
|үздіксіз заңы|немесе Морган   |       |         |    |
|немесе Морган|Эфрусси заңы    |       |         |    |
|Эфрусси заңы |          |       |         |    |
|       |          |       |         |    |


7. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАМТУ КЕСТЕСІ
                                   4 кесте
|№ |Оқулық және оқу-әдістемелік    |Саны  |Студент саны|Қамтылу  |
|  |Құралдың атауы           |    |      |пайызы,%  |
|1 |Современная ботаника П.Рейвн,   |3    |4      |86     |
|  |Р.Эверт,С.Айкхорн, Москва, 1990.  |    |      |      |
|2 |Генетика с основами селекции.   |12   |4      |100    |
|  |М.Лобашев, К.В.Тихомирова, Москва, |    |      |      |
|  |1979                |    |      |      |
|3 |Биология Грин Н., СтаутУ.,     |3    |4      |86     |
|  |ТейлорД.:М., Мир, 1990.      |    |      |      |
|4 |Молекулярная биология клетки.   |2    |4      |50     |
|  |Б.Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, м. |    |      |      |
|  |Рзфф, К. Робертс, Дж. Уотсон. М., |    |      |      |
|  |1980                |    |      |      |
|5 |Диалектика природы. Энгельс Ф. // |3    |4      |86     |
|  |Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20 |    |      |      |
|6 |                  |20   |4      |100    |
|  |Цитология, эмбриология және    |    |      |      |
|  |гистология. Аяпова Ж.О. Оқулық.  |    |      |      |
|  |Алмата 2009 ж.           |    |      |      |

8. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ҚОРЛАР
1. Негізгі әдебиеттер

  8.1.1 Современная ботаника П.Рейвн, Р.Эверт,С.Айкхорн, Москва, 1990.
  8.1.2 Генетика с основами селекции. М.Лобашев, К.В.Тихомирова, Москва,
  1979
  8.1.3 Биология Грин Н., СтаутУ., ТейлорД.:М., Мир, 1990.
  8.1. 4 Молекулярная биология клетки. Б.Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, м.
  Рзфф, К. Робертс, Дж. Уотсон. М., 1980
  8.1.5 Теоретическая биология: размышления о предмете. Борзенков В.Г.,
  Северцов А.С., М.,Знание, 1980.
  8.1. 6 Теоретическая биология (Введение) Заренков Н.А. - М., изд-во
  МГУ, 1988
  8.1. 7 Теоретическая биология .  Бауэр Э.С. - М. – Л., Издание
  Всес.ин-та эксперим.медицины, 1935
  8.1. 8 Клетка. Свенсон К. -М.:1980
  8.1.9. Законы теоретической биологии, Чернов Г.Н. М., 1998№


8.2 Қосымша әдебиеттер

  8.2.1 Теоретическая биология и некоторые ее очередные задачи Астауров
  Б.Л., // Вопросы философии. – 1972. - №2.
    8.2.2 На стыке химии и биологии. Браунштейн А.Е. – М., Наука, 1987
    8.2.3 Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев В.Г.
  – М., политиздат, 1986.
    8.2.4 Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
  т. 20
   8.2.5 Цитология, эмбриология және гистология. Аяпова Ж.О. Оқулық.
  Алмата 2009 ж.
   8.2.6 Общая теория систем – критический обзор. Берталанфи Л., В кн.:
  исследования по общей теории систем. М., Прогресс, 1969
Пәндер