Файл қосу


Компьютерлік желілерді жобалау бойынша бағдарламасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI        |
|СМЖ 3 дәрежелі құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК 042-18-11.1.116/01-2014|
|ПОӘК           |Баспа №1 күні   |              |
|Оқытушыға арналған пән  |«__»_____ 2014 ж. |              |
|«Компьютерлік желілерді |          |              |
|жобалау» бойынша     |          |              |
|бағдарламасы       |          |              |


              ПӘНIНIҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI
           «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІ ЖОБАЛАУ»

          5В070200-« Автоматтандыру және басқару»
                мамандығы үшін           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


1. құрастырылған
   Құрастырушы________ Е.А.Оспанов,  «Автоматика және электротехника»
кафедрасының аға оқытушы


«_29__» ___тамыз___ 2014 ж.

2. Талқыланды
2.1. «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 29 » тамыз  2014 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов

2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 «   »  ___________2014 ж.
   Төрағасы __________ Р.С.Бекбаева

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 «____» ________ 2014ж.
   ОӘК төрайымы___________ Г.К.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР                  Мазмұны


   |1  |Қолдану аймағы ………………………………………………..........          |4  |
|2  |Нормативті                           |4  |
|  |сілтемелер.....................................................|   |
|  |.................                       |   |
|3  |Жалпы                             |4  |
|  |ережелер.......................................................|   |
|  |.......................                    |   |
|4  |Оқу пәнінің (модульдің)                    |6  |
|  |мазмұны....................................................... |   |
|5  |Студенттің өздік жұмысын арналған тақырыптар тізімі      |7  |
|  |................                        |   |
|7  |Оқу - әдістемелік әдебиет пен қамтамасыз ету          |8  |
|  |картасы..............                     |   |
|8  |Әдебиеттер.....................................................|9  |
|  |.....................................             |   |1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ «Компьютерлік желілерді жобалау» пәнінің оқу - әдістемелік кешені 5В060200
– Автоматтандыру және басқару  мамандығынының студенттеріне арналған. Ол
студенттерді курстың мазмұнымен, оның жағашылдығымен және керек мамандық
екендігін, курс саясатымен, оқу процесінде студенттердің алатын білімі мен
тәжірибесімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешені пәнді меңгерудегі
негізгі нұсқау болып табылады.
  2  Нормативті сілтемелер


  Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІ ЖОБАЛАУ»
пәнi бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сай бекітеді:
   - Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті
    білім беру стандарттары;
   - 5B070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығының типтік оқу
    жоспары;
   - СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік
    кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы жалпы талаптары»;
   - ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік
    кешендерінің құрылымы және мазмұны»
  3 Жалпы ережелер   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы   Пәннің негізгі мақсаты – компьютерлік желілердің ұйымдастыру және
функционалдау принциптерін игеру, желілерде жетекші компьютерлер жұмысының
ерекшеліктері, қазіргі компьютерлік желілік технологияларымен танысу,
локальді желілермен жұмыс істеуде тәжірибе жинау, сонымен қатар:
    - ЭЕМ-ның жүйесі мен желісінің негізгі түсінігін оқу;
    - ЭЕМ-ның жүйесі мен желісінің ұйымдастыру және функционалдау
     принциптерін оқу;
    - Қолданушының ЭЕМ-ның жүйесімен және желісімен негізгі жұмыс істеу
     ережелерін оқу.


   3.2 Пәндi оқытудағы негiзгi міндеттері:


   Осы курстың мақсаты: студенттің жаңа тәжірибе алуда болашақ қызметіне
келесі бағыттарды қарастырайық:
   - компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу;
   - компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру;
   - қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін  компьютерлік
желілердің рационалды нұсқауын таңдау;
   - компьютерлік желілердің техникалық әдістердің жұмыс параметрлерін
орнату және күйге келтіру;
   Пәнді оқудың негізгі міндеті – келесіні оқу және түсіну:
   - компьютерлік желілердің классификациясын, қазіргі  компьютерлік
желілік технологияларының ерекшеліктерін, аппараттық және ппрограммалық
компьютерлік желілерді.
    - нақты тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін локальді желілерді
     жобалау әдістерін қарастыру, қазіргі технологиялық желілердің
     перспективті және тенденциялы дамуы;
   - компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу, компьютерлік
желілер компоненттерін қарастыру, қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын
шешу үшін компьютерлік желілердің рационалды нұсқауын таңдау;


  3. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:


- компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу;
- компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру;
- қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін компьютерлік желілердің
рационалды нұсқауын таңдау;
- компьютерлік желі аппараттық – программалық әдістері


 3.4 Курстың пререквизиттері:
      ­ жок
 3.6. Курстың постреквизиттері:
      ­ жоқ
 3.7 Жұмыс оқужоспарынан үзінді

                                   Кесте 1

|Курс                            |Семестр    |
|1                             |2       |
|Модуль 1 Компьютерлік желілер эволюциясы                 |
|Дәрістік сабақтар                             |
|Компьютерлік желілердің екі тамыры. Алғашқы компьютерлік  |1       |
|желілер. Желі конвергенциясы.               |       |
|Практикалық сабақтар                           |
|Дербес компьютер үшін аппараттық қамтамасыз ету.      |2       |
|Модуль 2 – Желілерді құрудың жалпы принциптері              |
|Екі компьютерден тұратын қарапайым желі.          |1       |
|Желілік программалық қамсыздандыру.            |1       |
|Байланыс линиялары бойынша меліметттердің физикалық    |1       |
|берілуі.                          |       |
|Бірнеше компьютерлер байланысының проблемасы.       |1       |
|Коммутация. Коммутацияның жалпылама есебі.         |1       |
|Практикалық сабақтар                           |
|Операциялық жүйелер.                    |2       |
|Желіге қосылу.                       |4       |
|Интернетке Интернет-провайдер арқылы қосылу.        |4       |
|Модуль 3 – Каналдар мен пакеттерді коммутациялау             |
|Каналдарды коммуттациялау.                 |1       |
|Пакеттерді коммутациялау.                 |  1     |
|Практикалық сабақтар                           |
| Желілік адрестеу.                    |4       |
| Желілік қызметтер.                    |4       |
|Модуль 4 – Желілер архитектурасы және стандарттау             |
|Желілік өзара әсердің декомпозициясы.           |1       |
|OSI моделі.                        |1       |
|Желіні стандарттау.                    |1       |
|Практикалық сабақтар                           |
|Сымсыз технологиялар.                   |2       |
|Қауіпсіздік негіздері.                   |2       |
|Модуль 5 – Желі үлгілері                         |
|Компьютерлік желі классификациясы.Телекоммуникациялық   |1       |
|желілердің жалпылама құрылымы. Байланыс операторларының  |       |
|желісі.                          |       |
|Корпоративті желілер.                   |1       |
|Практикалық сабақтар                           |
|Желілер проблемасын жою.                  |2       |
|Модуль 6 – Желілік сипаттамалар                      |
|Сипаттама түрлері. Өнімділігі.               |1       |
|Сенімділігі. Қызметті ұсынушы желісінің сипаттамасы.    |1       |
    5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ:

|5.1. Компьютерлік желілер эволюциясы.                   |
|5.2. Желілерді құрудың жалпы принциптері.                 |
|5.3 Каналдар мен пакеттерді коммутациялау.                |
|5.4 Желілер архитектурасы және стандарттау.                |
|5.5 Желі үлгілері.                            |
|5.6 Желілік сипаттамалар.                         |
|5.7. Жоғарғы жылдамдықты желілер                     |
|5.8 Модемнің көмегімен глобальді желіге қосылу              |

   6. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


    Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

|Әдебиет, оқу-әдістемелік   |Экземпляр  |Студенттер  |Қамтамасыз ету|
|құралдар атаулары       |саны     |саны     |проценті   |
|1               |2      |3       |4       |
|Таненбаум, Э.С.        |электр    |       |100      |
|Компьютерлік желілер. 1-бөлім:|       |       |       |
|Аяжанов, С.С.         |электр    |       |100      |
|Компьютерлік желілер     |       |       |       |
|Олифер В. Г., Олифер Н.    |электр    |-       |100      |
|А.Компьютерные сети. Принципы,|       |       |       |
|технологии, протоколы.    |       |       |       |
|Парамзин А.П. Компьютерные  |электр    |       |100      |
|сети.             |       |       |       |
   7. ӘДЕБИЕТТЕР:


   7.1. Негізгі әдебиет.
   7.1.1 Таненбаум,Э.С. Компьютерлік желілер. 1-бөлім: оқулық / Э.С.
Таненбаум, Д.Д. Уэзеролл.- Алматы: Дәуір, 2013.- 551б.
   7.2.2 Аяжанов С.С. Компьютерлік желілер: оқулық / С.С. Аяжанов, С.Б.
Сатымбекова.- Алматы: Дәуір, 2011.- 239 б.
   7.1.3. Олифер В. Г., Олифер Н. А.Компьютерные сети.  Принципы,
технологии, протоколы: Учебник для Вузов. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2010. —
944 с; ил.
   7.1.4. Парамзин А.П. Компьютерные сети: Методические указания и
индивидуальные задания к лабораторным работам для студентов специальностей
050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение» / Изд-во ВКГТУ. –
Усть – Каменогорск, 2007. – 114 с.
   7.1.5 Электронный курс CISCO CCNA.


   7.2. Қосымша әдебиет.
     7.2.1. Джонс А. Руководство системного администратора Windows: для
 профессионалов. – СПб.: Питер, 2000.

    7.2.2 Спортак Марк. Компьютерные сети и сетевые технологии; Пер. с
англ. / Марк Спортак, Френк Паппас и др. – СПб.: ООО «Диа-СофтЮП», 2005.
    7.2.3 Компьютерные системы и сети: Учеб. Пособие / Косарев В.П. и др.
/ Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Ерёмина. – М.: Финансы и статистика, 1999.
   7.2.4 Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. – СПб.:
Издательство «Питер», 2000. – С. 741 – 768.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть