Файл қосу


Пәннің переквизиттері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК                    |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК       |               |
|              |         |ПОӘК             |
|              |         |042–14-3-05.01.20.02/02–2012 |
|              |         |               |
|«Экономикалық теория    |26.09.2012 жыл  |               |
|негіздері» пәні бойынша  |№3 басылым    |               |
|студенттерге арналған оқу |         |               |
|жұмыс бағдарламасы     |         |               |


        «Экономикалық теория негіздері » пәні бойынша
          Экономикалық емес мамандықтары үшін

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

      СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2012

  Алғы сөз
  «Экономикалық теория негіздері» курсы барлық мамандықтар мен дайындау
бағыттарында оқытылатын негізгі пән болып табылады. Бұл пән студенттерге
жүйе түріндегі экономика туралы, негізгі түсініктер, экономикалық дамудың
заңдары мен заңдылықтары туралы түсініктеме береді. Бұл дербес ойлап,
жауапкершілікті шешім қабылдай алатын экономикалық сауатты  мамандарды
тәрбиелеуге мүмкіндік береді.


  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Қуантқан Б. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экономика және
бизнес а» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №1, «28» тамыз 2012 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2.Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік   бюроның
мәжілісінде
  Хаттама №1, «05» қыркүйек 2012 жыл


  Төраға              ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама №__, «____» ____________ 2012 жыл


  ОӘК төрағасы, оқу жұмыс жөніндегі
  проректор           ____________ Б.А.Рскелдиев


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  30.09.2010 №2 басылым орнына

                  Мазмұны

  1. Жалпы ережелер
  2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
  3. Курс саясаты
  4. Баға қою саясаты
  5. Пән мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу
  6. ОЖСӨЖ және СӨЖ мазмұны
   7.  Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі


1. Жалпы жағдайлар
   • Оқытушының фамилиясы, аты, жөні – Қуантқан Б., доцент м.а., э.ғ.к.
   • Кафедра – «Экономика және бизнес»;
   • Байланыс ақпараты – тел: 530373, №8 оқу ғимараты, №209 кабинет;
   • Сабақ өткізілетін орын – сабақ кестесі бойынша;
   • Пән аты - «Экономикалық теория негіздері »;
   • Несие саны – 2;
   • Оқу жоспарынан көшірме (1-кесте):
   •
    Күндізгі бөлімде оқитын студенттер үшін оқу жоспарынан көшірме
                                   Кесте 1

|Курс |Семестр |Кредит  |Дәріс |Семи-нар  |ОЖСӨЖ       |
|1   |1,2   |2     |6   |6      |Емтихан      |

  3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
  «Экономикалық теория негіздері » курсы — студенттердің жүйеленген
білімді меңгеруі және жалпы экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді
талдауға машықтануға жол ашады. Сондай-ақ, студенттің экономикалық теория
пәнінің әдістері мен заңдылықтарын оқып үйренуге жол ашу.
Осы курстың мақсаты – студенттің алған білімдері олардың білікті маман
ретіндегі болашақ жұмысына негіз қалайды, оларға қазіргі кездегі
экономикалық өмірде болып жатқан құбылыстарды, процестерді сауатты кәсіби
деңгейде талдауға мүмкіндік береді.

Курстың міндеттері :
 - Экономикалық ғылымдардың жалпы теориялық сұрақтарды, базалық экономикалық
  ұғымдар мен құбылыстарын;
 - қоғамдық өндіріс негіздерін;
 - нарықтық экономиканың мәні мен заңдылықтарын;
-   сұраным мен ұсыным теорияларының и негізін
 - мемлекеттің экономикалық қызметтерін ҚР-ның экономикалық потенциалы мен
  экономикалық саясатының ерекшеліктерін оқып-білу.

3.2.Пәннің переквизиттері.
Пән бірінші курста оқылатындықтан экономикадан алдын-ала  білім  болу
міндетті емес.

3.3.Постреквизиттер.
Экономикалық емес  мамандықтардың студенттері үшін экономикалық  теория
негіздері таңдау бойынша пән  болып табылады, экономикалық ойлауға, өз
бетімен экономикалық талдауға бейімділікті қалыптастырады. Экономикалық
теорияны оқудан алған білімдер осы және басқа да негізгі кафедралардың
көптеген экономикалық пәндерінде, курстарында қолданылады.

2. ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
   Студент өз бетiмен дайындалу үшiн ең бiрiншi  осы пәнге арналған
оқулықтар мен оқу әдiстемелiк құралдарды  пайдалану  қажет.  Мерзімді
басылымдарды, газет, журналдарды негiзге алу керек.
  «Экономикалық  теория негіздері» пәнiн оқу кезiнде  тақырыптардың
жүйелiгiн басшылыққа алу керек.
  «Экономикалық теория негіздері» пәнiнен негiзгi оқулықтар ана тiлiнде:
Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика»,
2008., Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория
негіздері.-Алматы:Санат, 1998, Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова
Ф.Н., Табеев Т.П. Экономикалық теория. Оқу  құралы.  –Алматы:  Қазақ
университеті, 1998, Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық
теория негіздері. Оқу  құралы.-Алматы:  Ғылым,  1999,  Шеденов  Ө.Қ.,
Байжомартов У.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория.-
Алматы: Ақтөбе, 2002. болып табылады.
  Қосымша «Қаржы-қаражат», «Ақиқат», «Iзденiс» т.б.  журналдарындағы
мақалаларды пайдалануға болады.  «Экономикалық  теория»  пәнi  тiкелей
«Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Әлемдiк  экономика»,  «Халықаралық
экономикалық қатынастар», «Нарықтық экономиканы мемлекеттiк реттеу» т.б.
пәндермен тығыз байланысты.
  Өздік жұмысын орындау кезiнде студент тек теориямен шектелмей, әр
тақырып бойынша өз ойын, пiкiрiн бiлдiру керек. Экономикалық ұғымдарды тез
игеру үшiн экономикалық сөздiктердi пайдаланған дұрыс.
  Көбiнесе,  қосымша  өз  оқытушыларының  еңбектерiн  пайдалану
мүмкiншiлiктерi бар: Айдарханов М. Х.,  Сериков  Р.С.,  Қуантқан  Б.
«Экономикалық  iлiмдер  тарихы»,  Айдарханов  М.Х.,  Жумашбекова  С.К.
«Микроэкономика» Оқу-құралы.
  Емтиханды сәттi тапсыру үшiн тест жинақтарын пайдалануға болады.

  3. КУРС САЯСАТЫ

  1. Аудиториялық уақытқа дәрістер,  семинар  сабақтары,  оқытылған
материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды  орындау  кіреді.Әрбір
сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне
сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
  2. Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа
қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді
жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір
жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа
студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студенке дәрістің бір
де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.
  3. Әрбір сабақта студент материалды талқылауда белсенді қатысуы керек.
Белсенділік сөз сөйлеу арқылы бағаланады. Белсенділік үшін максималды балл
әрбір сабақта жарияланады.
  4. Бесінші аптада студент аралық бақылау жұмысына дайындалады. Аралық
бақылау жұмысының тапсырмалары беріліп, студент жетінші аптаға  дейін
тапсыруы керек.
  5. Дәрістердегі түсініксіз сұрақтар бойынша Сіз оқытушыдан әрқашан
түсінік ала аласыз.
  6. Студенттерге жазба жұмыстарын орындау үшін Шәкәрім атындағы СМУ
компьютерлерін (компьютерлік сыныптарда) қолдану ұсынылады.
  7. Тыңдаушылар Шәкәрім атындағы СМУ кітапханасында бекітілген ережеге
сай шұғылдана алады және оқулықтар мен оқу құралдарын үйге алады.
  8. Емтиханға жіберілген барлық студенттер үшін компьютерлік тестілік
түрде емтихан жүргізіледі.. Әрбір тестілік нұсқа өткен курс тараулары
бойынша бөлінген.
  9. Сабақ кезінде ұялы телефонды өшіріп тастау қажет.
  4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
    4.1. «Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша оқу үрдісінің
               күнтізбелік кестесі
                                  Кесте 3|     |Апта                            |   |    |
|                            |1        |
|Семинар сабағында жауап беру (14+(21*6)+(23*6))    |278       |
|ОЖСӨЖ тапсырмасын орындағаны үшін (әрбір ОЖСӨЖ     |90       |
|тапсырмасы максималды 15 балл, барлығы 6 ОЖСӨЖ     |        |
|тапсырма)                       |        |
|СӨЖ тапсрымаларын орындау (әрбір СӨЖ тапсырмасы    |90       |
|максималды 15 балл, барлығы 6 СӨЖ тапсырма)      |        |
|Аралық бақылау жүргізу( аралық бақылау жүргізудің   |82       |
|қортындысы бойынша максималды балл – 1 аралық бақылау |        |
|бойынша – 40 балл және 2 аралық бақылау бойынша 42   |        |
|балл)                         |        |
|Барлығы :                       |540       |

  Егер студент сабақты ауырып қалған және басқа да себепті жағдайлар
бойынша босатқан болса (тиісті ұйымдармен құжаттық расталған)  және аралық
бақылауды бекітілген уақытта тапсырмаған болса, онда оның аралық бақылауды
жеке тапсыруға құқығы бар. Бұл жағдайда ұсынылған құжаттар негізінде
факультет деканы емтихандық сессияның басталу мерзіміне дейін  аралық
бақылауды жеке тапсыру уақытын тағайындайды және студентке жеке рейтингтік
ведомость береді. Студент пән бойынша қорытынды рейтингтік  бақылауға
жіберіледі, егер оның семестрдегі сомалық рейтингтік балы 50% -ға тең
немесе жоғары болса.


          4.3.Студенттің білімін бағалау шкаласы
                                  Кесте 5
|Бағаның   |Баға        |Бағаның сандық   |Пайыз         |
|әріптік   |          |эквиваленттері   |(%)          |
|эквивалентте|          |          |           |
|рі     |          |          |           |
|1      |2          |3         |4           |
|А      |Өте жақсы      |4.00        |95-100        |
|А-     |Өте жақсы      |3.67        |90-94         |
|В+     |Жақсы        |3.33        |85-89         |
|В      |Жақсы        |3.00        |80-84         |
|В-     |Жақсы        |2.67        |75-79         |
|С+     |Қанағаттанарық   |2.33        |70-74         |
|С      |Қанағаттанарық   |2.00        |65-69         |
|С-     |Қанағаттанарық   |1.67        |60-64         |
|D+     |Қанағаттанарық   |1.33        |55-59         |
|D      |Қанағаттанарық   |1,00        |50-54         |
|F      |Қанағаттанарсыз   |0.00        |0-49         |
|I      |Аяқталмаған     |NA         |-           |
|P      |Пәнді өтті     |-         |Өтті         |

Студенттерге аттестатция нәтижесі қалай шығарылатындығын оқытушылыр барынша
 толық түсіндіреді.


5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 6
|№  |Тақырып атауы         |Сағат саны              |
|  |               |Дәрістер |Сарамандық |ОЖСӨЖ |СӨЖ  |
|1  |Экономикалық теорияның пәнi  |1     |1      |2   |2   |
|  |және әдiстерi         |     |      |   |   |
|2. |Экономиканы ұйымдастырудың  |1     |1      |2   |2   |
|  |негiзгi нышандары.      |     |      |   |   |
|3. |Меншiктiк қатынастары және  |1     |1      |2   |2   |
|  |олардың экономикадағы ролi  |     |      |   |   |
|4. |Нарықтық экономиканың     |1     |1      |2   |2   |
|  |қалыптасу механизмi және мәнi.|     |      |   |   |
|5. | Сұраныс және ұсыныс     |2     |2      |2   |2   |
|  |теориясының негiзi      |     |      |   |   |
|6. |Капитал теориясы . Өзiндiк  |1     |1      |3   |3   |
|  |капитал теориясының айналымы |     |      |   |   |
|7. |Фирманың шығындары мен    |1     |1      |2   |2   |
|  |кiрiстерi           |     |      |   |   |
|8. |Ұлттық экономика жүйе ретiнде |1     |1      |3   |3   |
|9. |Нарықтық экономиканы     |1     |1      |2   |2   |
|  |мемлекеттiк реттеу      |     |      |   |   |
|10. |Экономикалық дамудың     |1     |1      |2   |2   |
|  |ауытқымалы болуы және     |     |      |   |   |
|  |экономикалық өсу       |     |      |   |   |
|11. |Ақша –несиелiк реттеу     |2     |2      |4   |4   |
|12. |Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты|1     |1      |2   |2   |
|13. | Әлемдiк экономика      |1     |1      |2   |2   |
|  |Барлығы            |15    |15     |30  |30  |


  6. ОЖСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ
                                   Кесте 7

|ОЖСӨЖ                      |СӨЖ           |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |             |
|1            |2            |3            |
|1.Рефератты талқылау:  |1. «Экономикадан Нобель |Позитивті және нормативті|
|Экономикадан Нобель   |сыйлығының лауреаттары» |экономикалық ғылым    |
|сыйлығының лауреаттары |тақырыбына реферат   |             |
|2. Экономикалық     |дайындау        |             |
|ғылымдағы нормативті  |2. Экономикалық     |             |
|және позитивті     |ғылымдағы нормативті  |             |
|бағыттардың мысалдарын |және позитивті     |             |
|талқылау.        |бағыттарға мысал    |             |
|            |келтіру.        |             |
|1.Рефератты талқылау:  |1.«Қазақстан      |Әр елдiң ақша      |
|Қазақстан        |Республикасы-ның    |бiрлiктерiне сөзжұмбақ  |
|Республикасының     |табиғи-экономикалық   |құру.          |
|табиғи-экономикалық   |әлеуеті » тақырыбына  |             |
|әлеуеті         |реферат дайындау    |             |
|2. Өндiрiс мүмкiндiгiнiң|2. Қазақстанның өнім  |             |
|қисық сызығын сызу,   |өндірудегі       |             |
|талдау.         |мүмкіндіктеріне мысал  |             |
|            |келтіру.        |             |
|1.Рефератты талқылау:  |1.« Қазақстан      |Қазақстан        |
|Қазақстан        |Республикасын-дағы   |Республикасындағы    |
|Республикасындағы    |жекешелендiру және   |жекешелендiру және   |
|жекешелендiру және   |мемлекет иелiгiнен алу |мемлекет иелiгiнен алу  |
|мемлекет иелiгiнен алу |мәселелерін шешу    |мәселелерін шешу жолдары.|
|мәселелерін шешу    |жолдары» тақырыбына   |             |
|жолдары.        |реферат дайындау    |             |
|1.Рефератты талқылау:  |« Қазақстанда нарықтық |Қазақстанда нарықтық   |
|Қазақстанда нарықтық  |инфрақұрылымның дамуы» |инфрақұрылымның дамуы  |
|инфрақұрылымның дамуы  |тақырыбына реферат   |Экономиканы       |
|2.Әкiмшiлiк-әмiршiлдiк |дайындау        |ұйымдастырудағы жүйелер. |
|экономика мен нарықтық |            |             |
|экономикаға салыстырмалы|            |             |
|талдау жасау.      |            |             |
|1.Рефератты талқылау:  |1.« Жетілген және    |Сұраныс және пайдалылық. |
|Жетілген және жетілмеген|жетілмеген бәсеке    |Шектi пайдалылықтың кему |
|бәсеке жағдайындағы   |жағдайындағы сұраныс  |заңы           |
|сұраныс және ұсыныс   |және ұсыныс» тақырыбына |             |
|2.Сұраныс пен ұсыныс,  |реферат дайындау    |             |
|тепе-теңдiк бағаға есеп |            |             |
|шығару.         |            |             |
|1.Рефератты талқылау:  |1.« ҚР –да шағын және  |ҚР –да шағын және орта  |
|ҚР –да шағын және орта |орта кәсiпкерлiктiң даму|кәсiпкерлiктiң даму   |
|кәсiпкерлiктiң даму   |мәселелері» тақырыбына |мәселелері.       |
|мәселелері       |реферат дайындау    |             |
|2. Студенттер өздерiнiң |2.Студенттер өздерiнiң |             |
|таңдаған кәсіптеріне  |таңдаған кәсiптерiне  |             |
|құрған бизнес-жоспарынын|бизнес жоспар құру.   |             |
|талқылау        |            |             |
|1.Рефератты талқылау:  |1.« ҚР еңбек нарығын  |ҚР еңбек нарығын     |
|ҚР еңбек нарығын    |дамытудағы мәселелер»  |дамытудағы мәселелер   |
|дамытудағы мәселелер  |тақырыбына реферат   |Қазақстан Республикасы  |
|2. Қазақстан      |дайындау        |бойынша жалақы және орта |
|Республикасы бойынша  |2. Қазақстан      |табыс жөнінде      |
|жалақы және орта табыс |Республикасы бойынша  |статистикалық мәліметтер.|
|жөнінде статистикалық  |жалақы және орта табыс |             |
|мәліметтерді талдау   |жөнінде статистикалық  |             |
|            |мәліметтерді жинау.   |             |
|1.Қазақстан Республикасы|Қазақстан Республикасы |Қазақстан Республикасы  |
|бойынша         |бойынша         |бойынша макроэкономикалық|
|макроэкономикалық    |макроэкономикалық    |көрсеткiштері      |
|көрсеткiштерге талдау |көрсеткiштер бойынша  |             |
|жасау.         |мәліметтер жинау. (ШҚО |             |
|2.Негiзгi        |–ның статистикалық   |             |
|макроэкономикалық    |мәлiметтерiн талдау)  |             |
|көрсеткiштерге есеп   |            |             |
|шығару.         |            |             |
|1.Рефератты талқылау:  |Реферат тақырыбы:    |Қазақстан Республикасында|
|Қазақстан        |Қазақстан        |экономиканы мемлекеттік |
|Республикасында     |Республикасында     |реттеу приоритеттері   |
|экономиканы мемлекеттік |экономи-каны мемлекеттік|Экономиканы мемлекеттiк |
|реттеу приоритеттері  |реттеу приоритеттері  |реттеудiң қажеттiлiгi.  |
|2. «Экономиканы     |            |             |
|мемлекеттiк реттеудiң  |            |             |
|қажеттiлiгi» тақырыбына |            |             |
|пiкiр таластыру     |            |             |
|1.Рефератты талқылау:  |1.« Қазақстан      |Қазақстан экономикасының|
|Қазақстан        |экономика-сының тұрақты |тұрақты дамуының     |
|экономикасының тұрақты |дамуының мәселелері»  |мәселелері        |
|дамуының мәселелері   |тақырыбына реферат   |Аграрлық дағдарыстар және|
|2.Экономикалық цикл   |дайындау        |оның өнеркәсіптік    |
|фазаларына талдау.   |            |дағдарыстан айырмашылығы |
|1.Рефератты талқылау:  |1.« Инфляция: мәнi,   |Инфляция: мәнi, себептерi|
|Инфляция: мәнi,     |себептерi түрлерi    |түрлерi ,зардаптары.   |
|себептерi түрлерi    |,зардаптары» тақырыбына |             |
|,зардаптары.      |реферат дайындау    |             |
|2.Қазақстан       |2.Қазақстан       |             |
|Республикасының банктік |Республикасының банктік |             |
|жүйесіне қысқаша    |жүйесіне шолу жасау.  |             |
|жазбаша талдау жасау . |            |             |
|1.Рефератты талқылау:  |«ҚР-дағы жұмыссыздықты |ҚР-дағы жұмыссыздықты  |
|ҚР-дағы жұмыссыздықты  |мемлекеттiк реттеу және |мемлекеттiк реттеу және |
|мемлекеттiк реттеу және |жұмыссыздарды әлеуметтiк|жұмыссыздарды әлеуметтiк |
|жұмыссыздарды әлеуметтiк|қорғау мәселесi »    |қорғау мәселесi     |
|қорғау мәселесi     |тақырыбына реферат жазу |ҚР әлеуметтiк саясаты  |
|1.Рефератты талқылау:  |«Қазіргі әлемдік    |Қазіргі әлемдік қаржылық |
|Қазіргі әлемдік қаржылық|қаржылық дағдарыс    |дағдарыс себептері мен  |
|дағдарыс себептері мен |себептері мен      |ерекшеліктері      |
|ерекшеліктері      |ерекшеліктері»     |ҚР-ның дүниежүзiлiк   |
|2. ҚР-ның дүниежүзiлiк |тақырыбына реферат жазу |кеңестiкке ену мәселелері|
|кеңестiкке ену     |            |             |
|мәселелерін талдау   |            |ҚР-ның әлемдiк сауда   |
|            |            |ұйымына кiру мәселесi.  |


7. «Экономикалық теория негiздерi» пәнінен оқу үрдісінің күнтізбелік
жоспары
                                   Кесте 8
| №                |Апта|1                |2  |
|                 |лар |                 |  |
|                 |   |                 |  |
|1-Модуль .Экономикалық теорияның |  |                 |  |
|микроэкономикалық аспектiсi және |  |                 |  |
|кiрiспе              |  |                 |  |
|1-тақырып. Экономикалық теорияның |  |1-тақырып. Экономикалық теорияның|  |
|пәнi және әдiстерi        |  |пәнi және әдiстерi        |  |
|1.Экономикалық теорияның ғылым  |  |1. Қазiргi  экономикалық    |  |
|ретiнде дамуы мен қалыптасуының  |  |теорияның пәнi және мiндеттерi |  |
|тарихы.меркантелистер,физиократтар|  |2. Экономикалық  теорияның   |  |
|, классикалық саяси экономика  |  |құрылымы және логикасы      |  |
|,марксизм             |1  |3. Экономикалық  теорияның   |1  |
|,маржинализм,институционализм .  |  |әдiстерi             |  |
|кейнсиандық ,           |  |                 |  |
|монетаризмЭкономикалық теорияның |  |                 |  |
|пәнi , құрылымы мен қызметтерi . |  |                 |  |
|Экономикалық теория       |  |                 |  |
|әдiстерi :ғылыми абстракция,анализ|  |                 |  |
|және синтез,индукция және дедукция|  |                 |  |
|т.б.               |  |                 |  |
|2-тақырып. Меншiктiк қатынастары |  |2-тақырып. Меншiктiк қатынастары |  |
|және олардың экономикадағы ролi. |  |және олардың экономикадағы ролi. |  |
|1.Меншiктiң экономикалық құқықтық|  |1.Меншiк теориясы ,       |  |
|мазмұны              |  |экономикалық –құқықтық мазмұны  |  |
|Экономикадағы меншiктiн алуан  |  |2.Нарықтық экономиканың көп  |  |
|түрлерi Қазақстан республикасында|1  |секторлығы            |1  |
|меншiк қатынастағы қалыптасуы . |  |3. Қазақстан республикасындағы  |  |
|жекешелендiру           |  |жекешелендiру және мемлекет  |  |
|                 |  |иелiгiнен алу : кезеңдерi,   |  |
|                 |  |формалары және проблемалары   |  |
|3-тақырып. Экономиканы      |  |3-тақырып. Экономиканы      |  |
|ұйымдастырудың негiзгi формалары |1  |ұйымдастырудың негiзгi формалары |  |
|                 |  |                 |  |
|1.Қоғамдық өндiрiс түсiнiгi    |  |1.Қоғамдық өндiрiс түсiнiгi   |  |
|өндiрiс ресурстары және факторлары|  |өндiрiс ресурстары және     |  |
|.айырбас қатынастарының дамуы  |  |факторлары .айырбас       |  |
|және ақшаның пайда болуы.Тауарлы |  |қатынастарының дамуы және ақшаның|  |
|шаруашылықтың пайда болуы жағдайы|  |пайда болуы.Тауарлы шаруашылықтың|  |
|.Тауар және онын қасиетi .    |  |пайда болуы жағдайы .Тауар және |  |
|                 |  |онын қасиетi .          |  |
|4-тақырып. Нарықтық экономиканың |  |4-тақырып. Нарықтық экономиканың |  |
|қалыптасу механизмi және мәнi.  |  |қалыптасу механизмi және мәнi.  |  |
|1.Нарықтық экономика- шаруашылықты|  |1.Нарықтық экономиканың даму   |  |
|ұйымдастырудың тиiмдi формасы   |  |кезеңдерi ,оның принциптерi   |  |
|ретiнде.             |1  |2. Нарықтың түрлерi .Нарықтың  |  |
|Нарық теориясы: мәнi , негiзгi  |  |принциптерi және нарықтың    |1  |
|түрлерi ,нарықтың атқаратын   |  |атқаратын қызметтерi.      |  |
|қызметтерi .Нарықтық жүйе және  |  |3.Нарықтық экономиканың     |  |
|оның элементтерi.         |  |артықшылықтары мен кемшiлiктерi |  |
|                 |  |4.Қазақстан республикасында   |  |
|                 |  |нарықтық қатынастардың      |  |
|                 |  |қалыптасуының ерекшелiктерi.   |  |
|5-тақырып. Сұраныс және ұсыныс  |  |5-тақырып. Сұраныс және ұсыныс  |  |
|теориясының негiзi        |  |теориясының негiзi        |  |
|Сұраныс, оның заңы және      |  |1.Сұраныстың мәнi, сұраныс заңы, |  |
|факторлары.            |  |сұранысқа әсер ететiн бағалы және|  |
|Ұсыныс, оның заңы және факторлары.|2  |бағалы емес факторлар      |2  |
|Сұраныс пен ұсыныстың өзара    |  |2.Нарықтық ұсыныс мәнi, ұсыныс  |  |
|байланысы.            |  |заңы, ұсынысқа әсер етушi    |  |
|Нарықтық тепе-теңдiк және     |  |факторлар.            |  |
|тепе-теңдiк баға. Сұраныс пен   |  |3. Сұраныс пен ұсыныстың өзара  |  |
|ұсыныс икемдiлiгi. Икемдiлiктiң  |  |байланысы. Нарықтық тепе-теңдiк |  |
|жалпы формуласы          |  |және тепе-теңдiк баға.      |  |
|                 |  |4.Икемдiлiк түсiнiгi ,баға және |  |
|                 |  |табыс бойынша икемдiлiк     |  |
|                 |  |коэффициентi           |  |
|                 |  |5.Сұраныс және пайдалылық. Шектi |  |
|                 |  |пайдалылықтың кему заңы     |  |
|6-тақырып. Капитал теориясы.   |  |6-тақырып. Капитал теориясы   |  |
|Өзiндiк капитал теориясының    |  |1.Кәсiпкерлiктiң         |  |
|айналымы.             |  |әлеуметтiк-экономикалық     |  |
|Фирма нарықтық экономиканың    |1  |мәнi.Кәсiпкерлiктi ұйымдастыру  |1  |
|субьектiсi ретiнде.        |  |формалары: артықшылықтары мен  |  |
|Капитал теориясы, капитал     |  |кемшiлiктерi           |  |
|айналымы, негiзгi және айналмалы |  |2.Капитал айналымы, оның құрылымы|  |
|капитал. Негiзгi капиталдың тозуы|  |                 |  |
|және оның түрлерi. Амортизация  |  |3.Негiзгi капитал айналымы,   |  |
|түсiнiгi. Инвестиция және оның  |  |негiзгi капиталдың тозуы және  |  |
|түрлерi              |  |оның түрлерi           |  |
|                 |  |4.ҚР –да кәсiпкерлiктiң даму   |  |
|                 |  |проблемалары           |  |
|7-тақырып.Фирманың шығындары мен |  |7-тақырып.Фирманың шығындары мен |  |
|кiрiстерi             |  |кiрiстерi            |  |
|Өндiрiс шығындары және оның    |  |1.Өндiрiс шығындары және оның  |  |
|түрлерi ,бухгалтерлiк және    |1  |түрлерi             |1  |
|экономикалық шығындар.      |  |2.Пайда мәнi,жиынтық және таза  |  |
|Фирманың табысы: жалпы ,орта   |  |пайда              |  |
|,шектi . Өндiрiс фактарлары және |  |3.Еңбек өндiрiс факторы ретiнде |  |
|табыс .Еңбек өндiрiс факторы   |  |,жалақы және оның түрлерi    |  |
|ретiнде ,жалақы және оның түрлерi |  |4.Рента түсiнiгi,жер рентасы оның|  |
|Рента түсiнiгi,жер рентасы оның  |  |түрлерi             |  |
|түрлерi              |  |                 |  |
|2-модуль. Экономиканың халықаралық|  |                 |  |
|аспектiсi және мемлекеттiң ролi  |  |                 |  |
|8- тақырып. Ұлттық экономика жүйе |  |8- тақырып. Ұлттық экономика жүйе|  |
|ретiнде              |  |ретiнде             |  |
|Макроэкономикалық талдау     |  |1.ЖҰӨ және ЖIӨ: салыстырмалы   |  |
|ерекшелiктерi.Негiзгi       |  |талдау              |  |
|макроэкономикалық көрсеткiштер  |1  |2.Нарықтық экономикадағы     |1  |
|,ұлттық есептеу жүйесi түсiнiгi  |  |тепе-теңдiк проблемасы      |  |
|,макроэкономикалық саясаттың   |  |3.ҚР –дағы макроэкономикалық   |  |
|мақсаттары            |  |саясаттың мақсаттары       |  |
|9- тақырып. Нарықтық экономиканы |  |9-тақырып.Нарықтық экономиканы  |  |
|мемлекеттiк реттеу        |  |мемлекеттiк реттеу        |  |
|Жиынтық сұраныс және жиынтық   |  |1.Макроэкономикалық тепе-теңдiкке|  |
|ұсыныс. Макроэкономикалық     |  |теориялық көзқарас        |  |
|тепе-теңдiк және оның ауытқуы.  |  |2.Экономикаға мемлекеттiң    |  |
|.Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң|  |араласуының қажеттiлiгi     |  |
|негiзгi себептерi. Мемлекеттiң  |  |3. Мемлекеттiң экономикалық   |  |
|экономикалық қызметтерi      |  |қызметтерi            |  |
|.Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң|1  |4.Мемлекеттiк реттеудiң әкiмшiлiк|1  |
|тура және жанама әдiстерi.    |  |және эккономикалық әдiстерi   |  |
|10- тақырып. Экономикалық дамудың |  |10- тақырып. Экономикалық дамудың|  |
|циклдығы және экономикалық өсу.  |  |циклдығы және экономикалық өсу. |  |
|Экономикалық өсу түсiнiгi,    |  |1.Экономиканың даму       |  |
|экономикалық өсудiң түрлерi ,оның |  |циклдiгi.Экономикалық цикл    |  |
|моделдерi, ҚР-дағы экономикалық  |  |фазалары             |  |
|өсу факторлары және        |1  |2. Экономикалық өсу және оның  |1  |
|жағдайы.Экономикалық цикл мәнi  |  |факторлары. Экономикалық өсу   |  |
|және оның фазалары.        |  |моделдерi            |  |
|                 |  |3.ҚР –ның макроэкономикалық   |  |
|                 |  |көрсеткiштер динамикасы     |  |
|11- тақырып. Ақша –несиелiк реттеу|  |11- тақырып. Ақша –несиелiк   |  |
|                 |  |реттеу              |  |
|Ақша айналымы және ақша жүйесi.  |  |                 |  |
|Ақша жүйесiнiң элементтерi,несие |  |1.Ақша –несие саясаты және оның |  |
|және оның қызметтерi. Ақша –несие |  |құралдары.            |  |
|саясаты және оның құралдары, қаржы|2  |2.Қаржы және қаржы жүйесi    |2  |
|және қаржы жүйесi,Мемлекеттiк   |  |,мемлекеттiк бюджет және оның  |  |
|бюджет және оның         |  |құрылымы             |  |
|құрылымы,бюджеттiк тапшылық    |  |3.Салықтың мәнi және атқаратын  |  |
|проблемасы. Салықтың мәнi     |  |қызметтерi, түрлерi, салық алудың|  |
|,қызметтерi,салық алудың әдiстерi |  |әдiстерi             |  |
|,салықтың түрлерi.Ақшаға сұраныс |  |4. Инфляция: мәнi, себептерi,  |  |
|және оның факторлары,ақша     |  |түрлерi, зардаптары       |  |
|ұсынысы.Екi деңгейлi банк     |  |5.ҚР –дағы антиинфляциялық саясат|  |
|жүйесiнiң мәнi.Орталық банктiң  |  |                 |  |
|реттеушi ролi. Инфляция: мәнi,  |  |                 |  |
|себептерi, түрлерi ,зардаптары.  |  |                 |  |
|12-тақырып. Мемлекттiң әлеуметтiк |  |12-тақырып. Мемлекттiң әлеуметтiк|  |
|саясаты              |  |саясаты             |  |
|Жұмыссыздықтың әлеуметтiк және  |  |1.Нарықтық экономикадағы табыстар|  |
|экономикалық мәнi және      |  |және оның түрлерi        |  |
|түрлерi.Жұмыссыздықты мемлекеттiк |  |2.Табыстарды реттеуде мемлекеттiң|  |
|реттеу және жұмыссыздарды     |1  |ролi               |2  |
|әлеуметтiк қорғау.Нарықтық    |  |3. Табыстарды бөлудегi теңсiздiк |  |
|экономикадағы табыстар ,теңсiздiк |  |проблемасы            |  |
|мәселесi және табыстарды бөлу.  |  |4.Жұмыссыздық: себептерi, түрлерi|  |
|Кедейшiлiк проблемасы және    |  |,деңгейi ,зардаптары       |  |
|әлеуметтiк теңсiздiк ,Лоренц   |  |5.Кедейшiлiк проблемасын шешуде |  |
|қисығы,табыстарды қайта бөлуде  |  |халықаралық және қазақстандық  |  |
|мемлекеттiң ролi. ҚР-дағы     |  |тәжiрибелер           |  |
|әлеуметтiк саясат.        |  |                 |  |
|13-тақырып .Әлемдiк экономика   |1  |13-тақырып .Әлемдiк экономика  |1  |
|Халықаралық еңбек         |  |1.Әлемдiк экономика мәнi және  |  |
|бөлiнiсi,салыстырмалы       |  |халықаралық еңбек бөлiнiсi,   |  |
|артықшылықтар теориясы.      |  |2.Экономикалық интеграция мәнi  |  |
|Халықаралық экономикалық     |  |және формалары          |  |
|қатынастардың негiзгi       |  |3. Халықаралық экономикалық   |  |
|формалары.Халықаралық саудажәне  |  |қатынастардың негiзгi формалары. |  |
|оның қазiргi кездегi ерекшелiктерi|  |4.Экономиканың ғаламдық     |  |
|.Халықаралық жұмысшы күшi     |  |мәселелерi.           |  |
|миграциясы және оның қазiргi   |  |5. Қазақстанның халықаралық еңбек|  |
|кездегi орталықтары. ҚР-ның    |  |бөлiнiсiндегi орны.       |  |
|дүниежүзiлiк кеңестiкке ену    |  |                 |  |
|проблемалары           |  |                 |  |
Пәндер