Файл қосу


Хаттама университетінің қазақ филологиясы 2013 жыл|                                          |
|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                  |
|               |         |                 |
|3-деңгейлі СМЖ құжаты     |ПОӘК       |ПОӘК 042-14-5-05.01.20.17/02-2011 |
|«Сахна тілі» пәнінің студентке|__________2013  |                 |
|арналған жұмыс бағдарламасы  |жылғы №1 басылым|                 |


                                 Бекітемін

            Ректор____________ Ш. Әмірбеков
             «___»_____________ 2013 г.

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ             «Сахна тілі» пәні бойынша        ««Қазақ тілі мен әдебиеті»» мамандығына арналған

       СТУДЕНТТЕРГЕ  АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 СЕМЕЙ 2013

|ПОӘК            |_________2012  |15 беттің 2-шісі    |
|042-14-5-05.01.20.17/02-2012|жылғы №2басылым |            |


|1 ҚҰРАСТЫРҒАН           |2 КЕЛІСІЛДІ               |
|                  |2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының   |
|Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік |отырысында қаралып, талқыланды.Хаттама |
|университетінің қазақ филологиясы |№___ «___» ___________2013_жыл.    |
|кафедрасының аға оқытушы, п.ғ.к.  |Кафедра меңгерушісі: ____Ақтанова А.С. |
|Акманова Ғ.Р.           |2.2 Гуманитарлық факультетінің оқу-  |
|«____»_____________2013 г.     |әдістемелік бюросында талқыланып,    |
|                  |бекітілді.               |
|                  |Хаттама   №___ «___»         |
|                  |___________2013жыл.           |
|                  |Төрайымы_________________Григорьева Г.Б.|
|                  |                    |
|                  |2.3 Гуманитарлық факультетінің Ғылыми |
|                  |кеңесінде бекітілді.          |
|                  |Хаттама   №___ «___»         |
|                  |___________2012_жыл.          |
|                  |Төрағасы________________Еспенбетов А.С. |
|                  |                    |
|                  |3 БЕКІТІЛДІ               |
|                  |Университеттің оқу-әдістемелік     |
|                  |бюросында бекітілді.          |
|                  |Хаттама   №___ «___» ___________2012 |
|                  |жыл.                  |
|                  |Оқу жұмысы жөніндегі          |
|                  |проректор_________________Рскелдиев Б.Ә.|
|                  |                    |
|                  |4  2011_ж. «____» __________ шыққан   |
|                  |ПОӘК-нің                |МАЗМҰНЫ


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
3 Курс саясаты мен форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
6 ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
7 Пән бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Аитова Ж.Ж., филология ғылымдарының кандидаты
Кафедра:Қазақ әдебиеті
Кафедраның мекен-жайы :
Ақпараттық қатынас: телефон :44-29-30
Қеңес беру уақыты:

|Дүйсенбі   |Сейсенбі   |Сәрсенбі   |Бейсенбі   |Жұма     |
|9.30-10.50  |11.00-12.20  |       |       |       |

Кредит саны: 3

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр  |Кредиттер |Дәріс      |Тәжіри-  |СОБӨЖ     |
|     |     |     |         |белік   |       |
|А    |   4,00 | 95-100 | Үздік      | 22-7   |91-93,5    |
|А-    |   3,67 |  90-94 | Өте жақсы    |20-21   |86-90     |
|В+    |   3,33 |  85-89 |Жақсы      | 18-19  | 81-85    |
|В    |   3,00|  80-84 | Жақсы      |  16-17 |  76-80   |
|В-    |     |   75-79| Жақсы     |  14-15 |  71-75   |
|     |2,67   |     |         |      |       |
|С+    |     |   70-74| Қанағаттанарлық |   13  |  66-70   |
|     |2,33   |     |         |      |       |
|С    |   2,00 |   65-69|Қанағаттанарлық |   12  |  61-65   |
|С-    |   1,67 |  60-64 |Қанағаттанарлық |   11  |   56-60  |
|Д+    |  1,33 | 55-59  |  өту ұпайы  |  10   |  51-55   |
|Д    |   1,00 | 50-54  |   өту ұпайы  |   9   |   48-50  |
|Ғ    |   0,00 | 0-49  |   өту ұпайы |   8  |    47   |
|Апта |1                      |2    |3   |4   |
|   |Тіл дамуындағы үрдістер           |2    |1   |1   |
|   |Сөйлеу техникасының меңгертудің жолдары   |2    |1   |1   |
|   |Тыныс алу жүйесінің жұмысы          |2    |1   |1   |
|   |Дем мен дауыстың өзара байланысы       |2    |1   |1   |
|   |Дикция- дұрыс сөйлеудің басты кілті     |2    |1   |1   |
|   |Дауысты дыбыстардың айтылуы мен жазылуы   |2    |1   |1   |
|   |Дауыссыз дыбыстардың айтылуындағы тілдік   |2    |1   |1   |
|   |аппараттың жағдайы              |     |    |    |
|   |Поэзия оқудың нақыштары           |2    |1   |1   |
|   |Ақ өлеңнің сахна тілін меңгертуге тигізер  |2    |1   |1   |
|   |ықпалы                    |     |    |    |
|   |Сөйлеу техникасын шыңдауға драматургиялық  |2    |1   |1   |
|   |туындылардың әсері              |     |    |    |
|   |Актер тілін дамытудағы монологтың ролі    |2    |1   |1   |
|   |Сахна тілі- тіл мәдениетінің қайнар көзі   |2    |1   |1   |
|   |Қазақ театрының сөз өнеріндегі маңызы    |2    |1   |1   |
|   |Дауыстың актер шығармашылығындағы орны    |2    |1   |1   |
|   |Әдеби шығармалармен жұмыс жүргізу жолдары  |2    |1   |1   |
|   |Барлығы:                   |30    |15   |15   |


6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары


   2.5 Студенттердің өз бетімен оқытушының басшылығымен орындайтын жұмысы
   шеңберіндегі тапсырмалар жоспары.
|№   |Тақырыптар                 |Жұмыс түрі |Тапсыру  |Баға |
|   |                      |      |мерзімі  |   |
|   |Тіл- сөз өнерінің өзегі           |Эссе шығарма|І апта  |4  |
|   |Сөйлеу техникасының меңгертуге арналған   |Талдау жасап|ІІ апта  |4  |
|   |жаттығулар                 |көрсету   |     |   |
|   |Тыныс алу жүйелерінің жаттығу жұмыстары   |Талдау жасап|ІІІапта  |5  |
|   |                      |көрсету   |     |   |
|   |Дауысты баптау жаттығулары         |Талдау жасап|ІҮ апта |4  |
|   |                      |көрсету   |     |   |
|   |Сөйлеу аппаратының қалыптасуы Дикциямен   |Мәтін    |Ү апта  |4  |
|   |жұмыс кезіндегі негізгі міндеттер      |әзірлеу   |     |   |
|   |Дауысты фонемаларға тән басты ерекшеліктер |конспект  |ҮІ апта  |4  |
|   |Дауыссыз дыбыстардың айтылуныа қарай    |конспект  |ҮІІ апта |4  |
|   |топталуы. Дауыссыз әріптердін қолдану емлесі|      |     |   |
|   |Өлең оқу ерекшеліктері. Жыраулар поэзиясынан|жатқа оқу |ҮІІІ апта |5  |
|   |үзінді оқу                 |      |     |   |
|   |Ақ өлеңмен жазылған драмтургиялық      |жатқа оқу  |ІХ апта  |4  |
|   |шығармалардан үзінді оқу          |      |     |   |
|   |Әдеби мәтіндермен жұмыс жасау. Драма жанры. |конспект  |Х апта  |5  |
|   |Ұнаған көркем шығармадан кейіпкер монологын |Жатқа    |ХІ апта  |4  |
|   |орындау                   |      |     |   |
|   |Драмадан көрініс              |Топтық   |ХІІ апта |5  |
|   |                      |орындау   |     |   |
|   |Сөз өнері- актер шығармашылығындағы негізгі |Ой толғау  |ХІІІ апта |4  |
|   |элемент. Сөйлеу мәдениеті          |жазу    |     |   |
|   |Сахналық дауыс ерекшелігі.         | Сахналық |ХІҮ апта |5  |
|   |                      |көрініс   |     |   |
|   |Өзіндік шығармашылық жұмыс орындау     |Өздік жұмыс |ХҮ апта  |4  |               СӨЖ тапсырмалары

|№  |СӨЖ тапсырмаларының мазмұны          |Тапсырма  |Тапсыру  |Баға |
|   |                       |түрі    |мерзімі  |   |
|1  |Тіл дамуындағы үрдістер            |конспект  |І апта  |5  |
|2  |Сөйлеу техникасының меңгертудің жолдары    |конспект  |ІІ апта  |4  |
|3  |Тыныс алу жүйесінің жұмысы          |конспект  |ІІІ апта |5  |
|4  |Дем мен дауыстың өзара байланысы       |талдау   |ІҮ апта |5  |
|5  |Дикция- дұрыс сөйлеудің басты кілті      |конспект  |Ү апта  |4  |
|6  |Дауысты дыбыстардың айтылуы мен жазылуы    |реферат  |ҮІ апта  |4  |
|7  |Дауыссыз дыбыстардың айтылуындағы тілдік   |конспект  |ҮІІ апта |4  |
|   |аппараттың жағдайы              |      |     |   |
|8  |Поэзия оқудың нақыштары            |талдау   |ҮІІІ апта |5  |
|9  |Ақ өлеңнің сахна тілін меңгертуге тигізер   |конспект  |ІХ апта  |4  |
|   |ықпалы                    |      |     |   |
|10  |Сөйлеу техникасын шыңдауға драматургиялық   |конспект  |Х апта  |4  |
|   |туындылардың әсері              |      |     |   |
|11  |Актер тілін дамытудағы монологтың ролі    |талдау   |ХІ апта  |4  |
|12  |Сахна тілі- тіл мәдениетінің қайнар көзі   |реферат  |ХІІ апта |5  |
|13  |Қазақ театрының сөз өнеріндегі маңызы     |конспект  |ХІІІ апта |4  |
|14  |Дауыстың актер шығармашылығындағы орны    |талдау   |ХІҮ апта |5  |
|15  |Әдеби шығармалармен жұмыс жүргізу жолдары  |конспект  |ХҮ аптау |4  |
Пәндер