Файл қосу


Өнеркәсіптік меншік нысандары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты  |ПОӘК        |              |
|             |          |ПОӘК 042-18-9.1.30/02 -2013|
|ПОӘК           |№1- редакция 18.09.|              |
|«Патенттану» пәнінің   |2013 ж.      |              |
|студенттерге арналған   |          |              |
|бағдарлама        |          |              |                «ПАТЕНТТАНУ»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


         5В070200 – «Автоматтандыру және басқару»


                мамандығы үшін              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2013                 Алғы сөз

  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы __________ 28.08. 2013 ж., С. Аманжолов, «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
  «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде
  «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
  «18» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер ………………………………………………………….              |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сағаттардың сабақ түрлері бойынша үлестірілуі |  |
|  |…………………………………………………………………                     |5  |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар ……………………...      |6  |
|4  |Курстың форматы ……………………..…………………………………              |6  |
|5  |Курстың саясаты ……………………..…………………..........................    |6  |
|6  |Баға қою саясаты ………………………………..……………………….            |7  |
|7  |Әдебиеттер ……………………………………………………………….               |8  |  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мәліметтер
    Оқытушы – Аманжолов Самат Аманжолұлы, т.ғ.к., доцент м.а.;
    Кафедра – Стандарттау және биотехнология;
    Байланысу ақпараты – тел: 35-05-90, оқу ғимараты № 9, кабинет №
304;
    Сабақ жүргізу орны – аудитория № 301;
    Кредиттер саны – 2.
2. Курстың қысқаша сипаттамасы
  «Патенттану» пәні дипломдық және курстық жоба жасау кезінде орындалатын
патенттік-ақпараттық зерттеулерді жүргізу үшін маңызды болып табылады.
  Курстың негізгі мақсаты болып студенттерге өнеркәсіптік меншік сақтау
саласындағы  халықаралық  және  Қазақстан  Республикасының  заңнамасы,
өнертабысқа, пайдалы моделге патент алу тәртібі және т.б. осы саладағы
мәселелер бойынша білім беру табылады.
     1.3 Пәннің мақсаттары болып студенттерге  өнеркәсіптк  меншік
объектілеріне құқығын қорғау, сол үшін қажетті құжаттар өңдеу тәртібін
үйрету; лицензиялық  келісімге  отыру  тәртібін  көрсету;  халықаралық
ұйымдардың құрылымымен таныстыру табылады.
    1.4 Пәнді зерделеудің негізгі міндеті болып студенттерге өз бетімен
өнертабысқа, пайдалы моделге патент алуға қажетті құжаттарды орындай алуды
үйрету табылады.
    1.5 Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
   патенттану бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді,
әдістемелік материалдарды;
   патенттану саласында қолданылатын негізгі ұғымдарды;
   патенттану  саласының  негізгі  мақсаттарын,  принциптерін  және
критерийлерін;
   патенттану объектілері және субъектілерін;
   ұлттық патенттану жүйесінің құрылымын және осы құрылымға кіретін
органдардың құзыреттерін;
   патенттану жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру тәртібін;
   патенттану саласындағы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылықты;
   дағдылы болуы:
   патенттану бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді,
әдістемелік материалдарды қолдануда;
   патенттану саласындағы принциптерді және критерийлерді қолдануда;
   патенттану жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және орындауда.
   хабарлы болуға:
   патенттанудың отанымыздағы және шет елдеріндегі тарихы мен қазіргі жай-
күйі жөнінде;
   дамыған мемлекеттерде патенттану жөніндегі қызметтердің ұйымдастырылуы
жөнінде;
   патенттану жөніндегі халықаралық және өңірлік ұйымдар жөнінде;
   қолдана білуі:
   патенттану саласындағы негізгі ұғымдарды;
   патенттану жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру ережелерін.
  1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Құқық негіздері
    2. Менеджмент және маркетинг
  6. Курстың постреквизиттері:
  1.7.1 Философия
    2. Физика
    3. Математика2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫҢ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ҮЛЕСТІРІЛУІ
                                   Кесте 1
|Тақырыптардың аталуы және мазмұны           |Сағаттар|Әдебиеттер |
|                            |саны  |      |
|1                           |2    |3     |
|Дәрістер                                  |
|Модуль 1 Кіріспе                              |
|1 Санаткерлік меншік. Өнеркәсіптік меншік нысандары  |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2.   |
|Модуль 2 Патенттік құжаттамалардың негізгі ережелері            |
|2 Санаткерлік меншікті қорғаудың заңнамалық негізі   |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.3.   |
|3 Патенттік құжаттамалар және оларды қолдану     |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.5.   |
|4 Өнертабыстарды жіктеу                |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.4.   |
|Модуль 3 Патенттік ақпараттар және құжаттамалар               |
|5 Өнеркәсіптік меншік нысандарын патенттеу жүйелері  |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.5.   |
|6 Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық|1    |7.1.1,   |
|және өңірлік келісімдер                |    |7.2.2.   |
|7 Өнеркәсіптік меншік нысандарына құқық алу тәртібі  |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1.   |
|Модуль 4 Патенттік ақпараттық зерттеулер                  |
|8 Патенттік ақпараттық зерттеулер           |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2.   |
|9 Өнертабыстың формуласы               |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1.   |
|10 Өтініш материалдарына сараптама жүргізу       |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1.   |
|Модуль 5 Патентті алу тәртібі және өнертабыстың сараптамасы         |
|11 Өнеркәсіптік меншік нысандарын пайдалануға ерекше  |1    |7.1.1,   |
|құқық                         |    |7.2.3.   |
|12 Лицензиялық келісім                 |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2.   |
|13 Дүниежүзілік санаткерлік меншік ұйымы        |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2.   |
|14 «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» ҚР заңы  |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.4.   |
|15 «Интегралдық микросхемаларды қорғау туралы» ҚР заңы |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.5.   |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|Модуль 1 Кіріспе                              |
|1  Өнеркәсіптік меншік нысандары           |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2   |
|2  Санаткерлік меншікті қорғаудың заңнамалық негізі  |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.3   |
|Модуль 2 Патенттік құжаттамалардың негізгі ережелері            |
|3 Патенттік ведомстволардың ресми бюллетендері     |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.4   |
|4 Өнертабыстың анықтамасы               |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2   |
|Модуль 3 Патенттік ақпараттар және құжаттамалар               |
|5 Халықаралық патенттік жіктеу (ХПЖ) мен тауарлар мен |1    |7.1.1,   |
|қызметтің халықаралық жіктеудің (ТҚХЖ) құрылымы    |    |7.2.3   |
|6 Халықаралық патенттік жіктеу индексін анықтау    |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1   |
|Модуль 4 Патенттік ақпараттық зерттеулер                  |
|7 МЕСТ Р 15.011-96 «Патенттік зерттеулер. Өткізу    |1    |7.1.1,   |
|тәртібі мен мазмұны»                  |    |7.2.1   |
|8 Патенттік-ақпараттық зерттеулерді жүргізу     |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2   |
|9 Патенттік-ақпараттық зерттеулер нәтижелерін жазу  |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1   |
|Модуль 5 Патентті алу тәртібі және өнертабыстың сараптамасы         |
|10 Өнертабысқа өтініш беру ретін меңгеру        |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1   |
|11 Өнертабыс формуласын құру             |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.1   |
|12 Өнертабыс сипаттамасын құру            |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.3   |
|13 Өнертабысқа өтініш материалдарын жинақтау      |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.4   |
|14 Лицензияланған компания схемасын меңгеру      |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.4   |
|15 Лицензияланған келісім шартты меңгеру        |1    |7.1.1,   |
|                            |    |7.2.2   |


  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
  Пәнді жақсы менгеру үшін студент алдымен 7-бапта берілген әдебиеттерді
іздеп, олармен танысуы керек. Ары қарай берілген тақырыптар бойынша өз
кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз бетімен оқуы керек.
Сонымен, сабаққа келген студент, онда қай тақырып талданылатыны туралы
хабарлы болуы керек және тақырыптың негізгі жағдайларын алдын ала оқып алуы
керек.
  Курстың бір бөлігі семестр бойы студенттердің өзіндік жұмыстарына
келеді.
  Курс бойынша өзіндік жұмысты келесі тәртіпте жүргізіп тұруы қажет.
Курстың әрбір тақырыбы бойынша ұсынылатын әдебиетті оқып, теориясына көп
тоқталмай, оқылатын сұрақтардың мәніне ғана тоқталып, түсініксіз жерлерін
белгілеу керек.
  Содан кейін материалды мұқиятты түрде игеру қажет, яғни теориялық
ережелерді, керекті негізгі мәліметтерді арнайы дәптерге жазып тұрады.
  Курсты оқу барысында студент СӨЖО мен СӨЖ реферат немесе үй тапсырмасы
түрінде орындайды, оның басты мақсаты өткен тақырыпты толық меңгеру үшін.


   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
  Семестр бойы студенттерге бағдарламаның сәйкес бөлімдері бойынша 15
дәріс, 15 тәжірібеліқ сабақ оқу жоспарына сай жүргізіледі.
  Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың  әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде студент өткен материялдарды жақсы меңгеру үшін
 реферат түріндегі СОӨЖ және СӨЖ алынады.

   5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
   Осы курсты меңгеруде студент жүйелі түрде өзі дайындалу керек, қажет
болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру керек.
Оқытушының жұмыс бағдарламасындағы методикалық ұсыныстарын  тәжірибелік
сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс материалдарымен шектеліп калмай,
басқа да әдебиеттерді, электронды ресурстарды  қолданыңыздар.  Алдымен
бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз, кейін келесі модульге
көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап, тексеруге беру керек,
аралық тесттерді уақытында өту керек. Бақылау мерзімдері – 1-7 апталардағы
тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы қалғандары 15 аптада.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Әрбір студент қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір мөлшерде
ұпай сандарын жинау керек.Ұпайдың максимальды саны :
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай ,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай
Дисциплина бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.

 «Патенттану» пәні бойынша балдарды бөлу кестесі
                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі         |Жалпы балл    |Ескерту     |
|1   |2              |3        |4        |
|    |1 – 7 аптаға дейн барлық   |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу |         |         |
|3   |ТС қорғау          |30        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|4   |ТС қорғау          |30        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|5   |ТС қорғау          |30        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|6   |ТС қорғау          |30        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|7   |ТС қорғау          |         |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|    |Рубеждік бақылау       |60        |         |
|8   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|9   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|10   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|11   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|12   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|13   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|14   |ТС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|15   |ТС қорғау          |         |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|    |Рубеждік бақылау       |60        |         |


   7 ӘДЕБИЕТТЕР
   7.1 Негізгі
    7.1.1  Патентное  право:  Сборник  нормативно-правовых  актов//
Составитель Т.Е. Каудыров, Э.З. Фаизова .- Алматы: Жетi-Жарғы. 1996
  7.1.2 Каудыров Т.Е. Право интеллектуальной собственности в Республике
Казахстан .- Алматы: Жетi-Жаргы. 1999
  7.1.3 Патентоведение. Учебник для вузов. / Под ред. В.А. Рясенцева. - З-
е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение , 1984. -352 с.
8.  7.2 Қосымша
9.   7.2.1 Патентное законодательство зарубежных стран. В 2-х т. :
  Переводы /
Сост. Н.К. Финкель. М.: Прогресс. 1987. .- Т.1 - 656 с., Т.2 - 526 с.
    7.2.2 Журнал "Патенты и лицензии" 1997 - 1999 г.г.(по номерам)
Пәндер