Файл қосу


Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясы курсы негізі заңдылықтары білім|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |ОӘК.042-16.1.09/03 – 2013   |
|ПOӘК           |«__»____ 20__ ж.  |               |
|«Технологиялық      |№ ___ басылым   |               |
|машинаналарды жөңдеу»  |          |               |
|пәнінің оқытушыға    |          |               |
|арналған оқу жұмыс    |          |               |
|бағдарламасы       |          |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ           «ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ ЖӨҢДЕУ»

       5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»
                мамандығы үшін       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013

                  Кіріспе


  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырушы Какимов М.М., доцент, Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппаратттары»
кафедрасы  ____________  «____» _______2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Тамақ өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы  мәжілісінде
қаралды
  «____» __________ 2013 жыл, № __ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ М.М. Акимов


  2.2. Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  кеңесі
мәжілісінде қаралды
   «____» __________ 2013 года, № __ хаттама


   Төрайым ___________  С.С.Толеубекова

   3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға рұқсат етілді


   «___» «____________» 2013 жыл, №____ хаттама

   ОӘК төрағасы _______________ Г.К. Искакова


  «____» __________ 2013 года, № __ редакция орнына енгізілген


                  Мазмұны


   |1|Қолдану саласы                            |5 |
| |.....................................................................| |
| |............................                     | |
|2|Нормативтік                             |5 |
| |сілтемелер...........................................................| |
| |.........................                      | |
|3|Жалпы                                |5 |
| |ережелер…............................................................| |
| |.................................                  | |
|4|оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы           | |
| |мазмұны................                       | |
|5|Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың         | |
| |тізімі.................                       | |
|6|Пән бойынша оқу-әдістемелік                     | |
| |карта…............................................................  | |
|7|Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің             | |
| |картасы..............................                | |
|8|Әдебиет..............................................................| |
| |.................................................          | |
   1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттері
үшін арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген «Технологиялық
машиналарды жөңдеу» пәнінің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР   «Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясы» пәнінің оқытушыға
арналған оқу жұмыс бағдарламасы аталған пән бойынша келесі құжаттардың
талаптары және ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу  үрдісін
ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:
   - 050724 «Технологиялық машиналар  мен  жабдықтар»  мамандығының
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.350-2006. 2005
жылдың 23 желтоқсанда № 779 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Бұйрығымен енгізілген және бекітілген;
   - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге
және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-08.10.10.12-2007  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенінің
құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.    3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1. «Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясы» пәні өз
алдына техникалық ғылым болып қалыптасты.  «Технологиялық  машиналарды
жөңдеу» пәні тамақ өндірісіндегі әртүрлі машмналар мен  аппараттардың
экспулатациясы мен монтажында пайдаланылатын заңдылықтарын қарастыратын
пән.
   Тамақ өндірісінде «Технологиялық машиналарды жөңдеу» тургі мамандардың
«алы терең білімді болуын талап етеді. Жаңа маман технологиялық талаптарына
сәйкес өндіріс процестерін басқарып қана қоймай, сонымен қатар осы саладағы
соңғы ғылым жетістіктеріне жауап беретін тиімді жоғарғы техникалық дәрежеде
жүргізілуін қамтамасыз ету керек.
   Көп жағдайда «Технологиялық машиналарды жөңдеу» пәнінде  әртүрлі
инженерлік есептері қолданылады. Инженер негізінен өндірістегі машиналармен
технологиялық  талаптарына  сай  жұмыс  істеп  қоймай,  сонымен  қоса
экспулатациясымен монтажына да өте жоғарғы техникалық деңгейде жауап беру
керек.
   3.2. Бұл курстың мақсаты – студенттерге одан әрі мамандану пәндерін
және мамандық бойынша іс жүргізуге қажетті технологиялық машина  мен
аппараттардың монтажы мен эксплуатациясын маман ретінде жұмыс істегенде
тәжірибелік мәні бар.
   3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті-студенттерге технологиялық машина
мен аппараттардың монтажы мен эксплуатациясын негіздерін үйрету:
      • технологиялық машинаның құрылымдық білімін беру;
      • кәзіргі кездегі машина мен аппараттардың конструкциясын
       оқыту;
      • технологиялық  машина  мен  аппараттардың  монтажы  мен
       эксплуатациясын қолданылып жүрген әдістерімен таныстыру.
  Сонымен қатар, берілген курстың маңызы тек студенттерге  белгілі
мәліметтер беру ғана емес (анықтамалар, заңдылықтар, есептердіі  шешу
әдістерін), сондай-ақ олардың пайдаланылуын үйрету.
  «Технологиялық машиналарды жөңдеу» практикалық курс болып табылады.
Сондықтан бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық және жеке
есептерді орындау міндетті шарт болып табылады.
  3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
      • «Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясы» курсы
       негізі заңдылықтары білім;
      • білімдерін теория және іс жүзінде пайдалану әдістерін білу
       керек:
      •  Технологиялық  машинаның  монтажы  мен  эксплуатациясын
       қолданылуды білу керек;
      • Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясын негізігі
       әдістерін білу керек;
      • Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясын мәнін
       түсіне білу керек;
      • Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатациясының қазіргі
       проблемалары туралы білу керек;
      • Технологиялық машинаның монтажы мен эксплуатацияс пәніннен
       алған білімдерін басқа да пәндерді оқуда пайдалана білу
       керек;
      • курстың типтік есептерін шешу туралы білімдерін жетілдіру
       керек.
  3.5. Курстың пререквизиттары:
      • тамақ өндірісіндегі процестер мен аппараттар;
      • тамақ өндірісіндегі технологиялық жабдықтар.
  3.6. Курстың постреквизиттары:
      • тамақ өндірісіндегі машина мен аппараттардың  дипломдық
       жобасы.


  Кесте 1 – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме  |Курс     |Семестр            |Кредит      |Дәріс  |
|       |               |саны       |тер   |
|       |               |ДС |спс|ОСӨЖ|СӨЖ|    |
|2       |3               |4 |5 |6  |7 |8    |
|Кіріспе    |Курстың мақсаты мен міндеті. |1 |1 |1  |2 |    |
|       |Техникалық құжаттарды     |  |  |  |  |    |
|       |дайындау. Техникалық-жоба мен |  |  |  |  |    |
|       |технологиялық монтаж     |  |  |  |  |    |
|       |құжаттары.          |  |  |  |  |    |
|Монтаждық   |2.1. Монтаждық жұмыс пен   |1 |  |0,5 |1,5|    |
|жұмысты    |құрлыстық-монтаждың түр-лері |  |  |  |  |    |
|ұйымдастыру  |мен әдістері. Монтаждық    |  |  |  |  |    |
|       |жұмыстың графигі. Қондыр-ғыны |  |  |  |  |    |
|       |монтаж жасағандағы техникалық |  |  |  |  |    |
|       |қауіпсіздік.         |  |  |  |  |    |
|       |2.2. Өлшем жұмыстары мен   |  |  |  |  |    |
|       |монтаждық алаңды дайындау.  |  |  |  |  |    |
|       |Қондырғыларды қабылдау,    |2 |  |  |  |    |
|       |сақтау. Монтаж жұмыстарын   |  |  |  |  |    |
|       |істегенде қолданылатын құрал- |  |  |  |  |    |
|       |жабдықтар. Қондырғыны     |  |  |  |  |    |
|       |орнатудағы фундаменті мен   |  |  |  |  |    |
|       |негізі және бекітуі мен    |  |  |  |  |    |
|       |виброизоляциясы.       |  |  |  |  |    |
|Санитарлық  |Санитарлық техникалық     |1 |2 |2  |3 |    |
|техникалық  |құрылғының монтажы.      |  |  |  |  |    |
|қондырғының  |Құбыр-лардың монтажы және   |  |  |  |  |    |
|монтаждық   |құбырлардың түрлері.     |  |  |  |  |    |
|технологиялық |Құбыр-лардың бояуы,      |  |  |  |  |    |
|опреациясы  |жылуизоля-циясы.       |  |  |  |  |    |
|Электр    |Электрлік жүйенің монтажы.  |1 |1 |1  |1,5|    |
|монтаждық   |Кабелдік желі монтажы.    |  |  |  |  |    |
|жұмыстағы   |Электрқондырғылар монтажы. Өте|  |  |  |  |    |
|технологиялық |қуаты трансформатор-лардың  |  |  |  |  |    |
|операциясы  |монтажы.           |  |  |  |  |    |
|Қондырғыны  |Қосу комплексіндегі      |1 |  |0,5 |1,5|    |
|қосу     |техноло-гиялық жобалау    |  |  |  |  |    |
|жұмыс-тарын  |құжаттары. Монтаждық     |  |  |  |  |    |
|ұйым-дастыру |жұмыстардың сапалы істелуін  |  |  |  |  |    |
|       |қадағалау. Қондырғыны қосудағы|  |  |  |  |    |
|       |техникалық ұйымдастыру    |  |  |  |  |    |
|       |жұмыстары.          |  |  |  |  |    |
|Қондырғылардың|Қондырғының механизмдері-мен |2 |1 |1  |3 |    |
|қалпына    |бөлшектерін қалпына      |  |  |  |  |    |
|келтірудегі  |келтірудеугі технологиялық  |  |  |  |  |    |
|технологиялық |операциясы. Айналатын     |  |  |  |  |    |
|операциясы  |бөлшектердің балансировкасы. |  |  |  |  |    |
|       |Қондырғыларды майлау.     |  |  |  |  |    |
|       |Берілісті, муфтаны, біліктерді|  |  |  |  |    |
|       |тексеру.           |  |  |  |  |    |
|Негізгі    |7.1 Конвейерлер мен аспалы  |1 |  |  |  |    |
|техно-логиялық|жолдардың монтажы. Ұшаны   |  |  |  |  |    |
|жаб-дықтардың |аспалы жолға беретін     |  |  |  |  |    |
|монтажы мен  |жабдықтардың монтажы.     |  |  |  |  |    |
|қалпына    |7.2 Жылжымалы және      |  |  |  |  |    |
|кел-тіру.   |стационарлық транспорттық   |  |  |  |  |    |
|       |көтергіш құрылғының      |  |  |  |  |    |
|       |мон-тажымен қалпына келтіру  |  |  |  |  |    |
|       |жұмыстары.          |  |  |  |  |    |
|       |7.3 Тісті берілістер. Тістің |  |  |  |  |    |
|       |өлшемдері және қалыптастыру  |  |  |  |  |    |
|       |әдістері.           |  |  |  |  |    |
|       |7.4 Престеуші және ет кескіш |  |  |  |  |    |
|       |жабдықтарын монтаждау.    |  |  |  |  |    |
|       |7.5 Ет өнімдерін жылумен және |  |  |  |  |    |
|       |диффузиямен өңдейтін     |  |  |  |  |    |
|       |жабдықтарды монтаждау.    |  |  |  |  |    |
|       |7.6 Сырды механикалық әдіспен |  |  |  |  |    |
|       |бөлетін жабдықтарды монтаждау.|  |  |  |  |    |
|       |7.7 Жартылай фабрикаттарды  |  |  |  |  |    |
|       |дайындайтын және дозалайтын  |  |  |  |  |    |
|       |жабдықтарды монтаждау.    |  |  |  |  |    |

  5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

   Әрбір студентке пәнді оқу барысында жеке үй тапсырмалары беріледі. Үй
тапсырмалары пәннің негізгі бөлімдерінің барлығын қамтиды және теориялық
білімдері қандай деңгейде меңгерілгенін және сол теориялық  білімдері
практикалық есептерді шешуге қолдана алатындығын көрсетеді.
  1. Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру
  2. Тісті берілістер.
  3. Такелажды жұмыстарды ұйымдастыру
  4. Строптар, блоктар және полиспасттар, қолды және электрлік тальдар,
   лебедкалар, домкраттар.
  5. Тіректі құрылымдар. Өздігінен жүретін көтергіш механизмдер.
  6. Жабдықты фундаментте өлшеу. Жабдықты бекіту және виброизоляциялау.
  7. Санитарлы-техникалық құрылғының монтажы
  8. Құбыр өткізгіштердің монтажы
  9. Бақылау-өлшеу мен реттегіш аспаптардың монтажы
 10. Ауа өткізгіштердің монтажы
 11. Қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру. Іске қосу кешенінің жобалық-
   технологиялық құжаттамасы.
 12. Монтаждау жұмыстарының  сапалы  орындалуын  бақылау.  Объектінің
   өндірістік жұмыстарға дайындығы.
 13. Жабдықты қалпына келтіру және іске қосудағы ұйымдастыру-техникалық
   шаралар.
 14. Монтаждық жұмыс пен құрлыстық-монтаждың түрлері мен әдістері.
 15. Монтаждық жұмыстың графигі.
 16. Қондырғыны монтаж жасағандағы техникалық қауіпсіздік.
 17. Өлшем жұмыстары мен монтаждық алаңды дайындау. Қондырғыларды қабылдау,
   сақтау.
 18. Монтаж жұмыстарын істегенде қолданылатын құрал- жабдықтар.
 19.  Қондырғыны орнатудағы фундаменті мен негізі және бекітуі  мен
   виброизоляциясы.


   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


   Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта


   |Тақырыбы                 |Көрнекі     |Өз бетімен|Бақылау|
|                     |құралдар, ОТҚ, |оқып   |нысаны |
|                     |плакаттар,   |үйренуге |    |
|                     |зертханалық   |арналған |    |
|                     |тақталар    |сұрақтар |    |
|Дәріс сабақтар   |Практи|Лаборатория-л|        |     |    |
|          |-калық|ық сабақтар |        |     |    |
|          |сабақт|       |        |     |    |
|          |ар  |       |        |     |    |
|1          |2   |3      |4        |5     |6   |
|1. Кіріспе. Курстың |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|мақсаты мен міндеті.|   |       |        |     |сұрау |
|2. Монтаждық жұмыс |   |Өлшем    |зертханалық   |     |Зерт. |
|пен         |   |жұмыстары мен|тақта      |     |жұмысты|
|құрлыстық-монтаждың |   |монтаждық  |        |     |ң есебі|
|түрлерімен әдістері.|   |алаңды    |        |     |    |
|          |   |дайындау.  |        |     |    |
|          |   |Қондырғыларды|        |     |    |
|          |   |қабылдау,  |        |     |    |
|          |   |сақтау.   |        |     |    |
|          |   |Монтаж    |        |     |    |
|          |   |жұмыстарын  |        |     |    |
|          |   |істегенде  |        |     |    |
|          |   |қолданылатын |        |     |    |
|          |   |құрал-    |        |     |    |
|          |   |жабдықтар.  |        |     |    |
|          |   |Қондырғыны  |        |     |    |
|          |   |орнатудағы  |        |     |    |
|          |   |фундаменті  |        |     |    |
|          |   |мен негізі  |        |     |    |
|          |   |және бекітуі |        |     |    |
|          |   |мен     |        |     |    |
|          |   |виброизоляция|        |     |    |
|          |   |сы.     |        |     |    |
|3. Санитарлық    |   |Қондырғыны  |зертханалық   |     |Зерт. |
|техникалық     |   |қосудағы   |тақта      |     |жұмысты|
|құрылғының монтажы. |   |техникалық  |        |     |ң есебі|
|          |   |ұйымдастыру |        |     |    |
|          |   |жұмыстары.  |        |     |    |
|4. Электрлік жүйенің|   |       |зертханалық   |     |Зерт. |
|монтажы. Кабелдік  |   |       |тақта      |     |жұмысты|
|желі монтажы.    |   |       |        |     |ң есебі|
|5. Қосу       |   |       |плакаттар    |     |Тесттік|
|комплексіндегі   |   |       |        |     |бақылау|
|технологиялық    |   |       |        |     |    |
|жобалау құжаттары. |   |       |        |     |    |
|6. Қондырғының   |   |Қондырғыларды|зертханалық   |     |Зерт. |
|механизмдері мен  |   |майлау.   |тақта      |     |жұмысты|
|бөлшектерін қалыпына|   |Берілісті,  |        |     |ң есебі|
|келтірудеугі    |   |муфтаны,   |        |     |    |
|технологиялық    |   |біліктерді  |        |     |    |
|операциясы.     |   |тексеру.   |        |     |    |
|7. Конвейерлер мен |   |       |плакаттар    |     |    |
|аспалы жолдардың  |   |       |        |     |    |
|монтажы.      |   |       |        |     |    |
|          |   |       |        |     |ауызша |
|          |   |       |        |     |сұрау |
|8. Ұшаны аспалы   |   |       |        |     |    |
|жолға беретін    |   |       |        |     |    |
|жабдықтардың    |   |       |        |     |    |
|монтажы.      |   |       |        |     |    |
|9. Жылжымалы және  |   |Стационарлық |зертханалық   |     |Зерт. |
|стационарлық    |   |транспорттық |тақта      |     |жұмысты|
|транспорттық    |   |көтергіш   |        |     |ң есебі|
|көтергіш құрылғының |   |құрылғының  |        |     |    |
|мон-тажымен қалпына |   |мон-тажымен |        |     |    |
|келтіру жұмыстары. |   |қалпына   |        |     |    |
|          |   |келтіру   |        |     |    |
|          |   |жұмыстары.  |        |     |    |
|10. Ұшаны бөлетін  |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|және малды соятын  |   |       |        |     |сұрау |
|жабдықтардың    |   |       |        |     |    |
|монтажы.      |   |       |        |     |    |
|11. Престеуші және |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|ет кескіш      |   |       |        |     |сұрау |
|жабдықтарын     |   |       |        |     |    |
|монтаждау.     |   |       |        |     |    |
|12.Ет өнімдерін   |   |Престеуші  |зертханалық   |     |Зерт. |
|жылумен және    |   |және ет   |тақта      |     |жұмысты|
|диффузиямен өңдейтін|   |кескіш    |        |     |ң есебі|
|жабдықтарды     |   |жабдықтарын |        |     |    |
|монтаждау.     |   |монтаждау.  |        |     |    |
|13.Қондырғыны    |   |Ет өнімдерін |зертханалық   |     |Зерт. |
|қосудағы техникалық |   |жылумен   |тақта      |     |жұмысты|
|ұйымдастыру     |   |өңдейтін   |        |     |ң есебі|
|жұмыстары.     |   |жабдықтарды |        |     |    |
|          |   |монтаждау.  |        |     |    |
|14.Сырды механикалық|   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|әдіспен бөлетін   |   |       |        |     |сұрау |
|жабдықтарды     |   |       |        |     |    |
|монтаждау.     |   |       |        |     |    |
|15.Жартылай     |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|фабрикаттарды    |   |       |        |     |сұрау |
|дайындайтын және  |   |       |        |     |    |
|дозалайтын     |   |       |        |     |    |
|жабдықтарды     |   |       |        |     |    |
|монтаждау.     |   |       |        |     |    |

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

   Кесте 7 - Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы


|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы |Даналард|Студен|Қамтамасызе|
|                        |ың саны |ттерді|тулі    |
|                        |    |ң саны|пайызы   |
|1                        |2    |3   |4     |
|7.1.1. Н.В. Зайцев. Ремонт и монтаж оборудования|250   |29  |100    |
|предприятий пищевой промышленности. - М.:    |    |   |      |
|Пищевая промышленность, 1972.          |    |   |      |
|7.1.2. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт  |300   |29  |100    |
|оборудования. Справочник / под ред. В.М.    |    |   |      |
|Горбатов. - М.: Пищевая промышленность, 1972.  |    |   |      |
|7.1.3. В.В. Илюхин. Монтаж и ремонт      |500   |29  |100    |
|оборудования предприятий мясной промышленности. |    |   |      |
|- М. Легкая и пищевая промышленность, 1984.   |    |   |      |
|7.1.4. К.В. Красов. Ремонт и монтаж оборудования|200   |29  |100    |
|предприятий молочной промышленности. - М.:   |    |   |      |
|Легкая и пищевая промышленность, 1982.     |    |   |      |  8 ӘДЕБИЕТ
  8.1. Негізгі әдебиет
  8.1.1. Н.В. Зайцев. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой
промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1972.
  8.1.2. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования. Справочник
/ под ред. В.М. Горбатов. - М.: Пищевая промышленность, 1972.
  8.1.3. В.В. Илюхин. Монтаж и ремонт оборудования предприятий мясной
промышленности. - М. Легкая и пищевая промышленность, 1984.
  8.1.4. К.В. Красов. Ремонт и монтаж оборудования предприятий молочной
промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.


  8.2. Қосымша
  8.2.1. Плановский А.Н., Николаев Г.И. Процессы и аппараты химической и
неф   техимичекой технологии. Госхимиздат. 1960г.
  8.2.2. Циборовский Д.Н., Процессы химической технологии (перевод с
польского) Госхимиздат 1958г.
  8.2.3. Чернобыльский И.Н. и др. Машины  и  аппараты  химических
производств. Машгиз. 1961г.
  8.2.4. Гинзбург А.С. Сушка пищевых продуктов. Пищепромиздат. 1960г.
  8.2.5. Федоров Н.Е. Методы расчета ПАПП. 1966г.
  8.2.6. .Чубик И., Маслов А.И. Справочник теплофизических констант
пищевых продуктов. 1972г.
Пәндер