Файл қосу


АЗЫҚ ӨНДІРУ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |ПОӘК             |
|              |         |042-18-22.1.80/01 -2014   |
|ПОӘК            |Басылым №     |               |
|Оқытушыға арналған «Азық  |«___»_____20_____ |               |
|өндіру» пәнінің оқу жұмыс  |         |               |
|бағдарламасы        |         |               |

                «АЗЫҚ ӨНДІРУ»

           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


  5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығына
                 арналған

            ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                СЕМЕЙ – 2014   1. ӘЗІРЛЕГЕНДЕР

  I. Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж
 II. Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж   д.қ.а., каф.меңгер. Ахметова Балнур Сериковна, оқытушы Нусупов Аманжан
   Максутканович.  «Мал  шаруашылығы  және  аңшылықтану  морфология
   негіздерімен» кафедрасы   2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1.«Мал шаруашылығы және  аңшылықтану  морфология  негіздерімен»
   кафедрасының отырысында
   Хаттама №__  «____»_____20___ж

   Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Ахметова


   2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
   Хаттама №___  «____»_____20___ж


   Төрағасы     ____________     Г.Джаманова

   3. бекітілді
   Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, баспаға
   ұсынылды
   Хаттама №___  «____»_____20___ж


   ОӘК төрағасы _____________    Г.Искакова

     4. ҚАЙТАЛАНЫП ЕНГІЗІЛГЕН                  МАЗМҰНЫ

1 Колдану аймағы.
2 Ереже белгілейтін (нормативтік) сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4  Оқытушыларға арналған пәннің  оқу  жұмыс  бағдарламасының  мазмұны
(модульдер)
5 Оқушылардың өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің қартасы
7 Әдебиеттер

 1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ


   «Азық өндіру» пәнінің оқу-әдістемелік кешені  5В080200  –  «Мал
шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығына арналған.  Оқу-
әдістемелік кешен оқушыларды курстың мазмұнымен, оның өзектілігін және
маңыздылығын, курс саясатын, оқу процесі барысында меңгеретін білімдерімен
таңыстырады. ПОӘК пәнді оқу барысындағы негізгі нұсқаулық болып табылады.


  2. ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР  «Азық өндіру» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәннің бағдарламасы
келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша
оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:


  -5В080200 – «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығына
бойынша Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университетінің
элективті пәндер каталогы


  -«Азық өндіру» пәнінің оқу бағдарламасы;


  -СТУ 042- СМУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;


  -ҚП 042-1.01- 2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.  3 .  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  3.1.  Пәннің қысқаша мазмұны

  «Азық өндіру» пәнінің мазмұны: еліміздің экономикасын өркендетуде ауыл
шаруашылығынан алынатын өнімнің үлесі өте зор. Мал азығы өндірісінің
теориясымен, түрлерімен дайындау технологияларымен, негізгі өсімдіктермен,
далалық түрлерімен және шабындық азықтық қасиеттерімен, өнімдерін көтеру
жолдарымен таныстырады.


  3.2.  Курстың мақсаты:

  Қазақстанның негізгі азықтық өсімдіктерінің азықтық құнын бағалау.
Өсімдіктердің әртүрлі өмір сүргіш орналасқан, жайылымға жарамды жер беті
учаскесін жайылымдыққа жарамдылығын меңгеріп білу.


  3.3.  Пәннің негізгі міндеті:

  Пәнді оқытудың негізгі міндеті – мал азығы өндірісінің теориясымен,
түрлерімен, дайындау технологиясымен,  негізгі  өсімдіктермен,  далалық
түрлерімен  және  шабындық  азықтардың  түрлерімен,  оның  биологиялық
ерекшеліктерімен, азықтық қасиеттерімен, өнімдерін көтеру жолдарын жетік
білулері қажет.

      3.4. Пәнді оқу барысында студент:
Оқушы білуі керек:
   - ең арзан мал азығын дайындауды ұйымдастыруды білу;
   - табиғи жайылымдар мен шалғындықтарды жақсарту үшін істелінетін
    жұмыстарды дер кезінде ұйымдастыруды білу;
   - пішен дайындауды дұрыс ұйымдастыру;
   - азықты малға әзірлеп беруді ұйымдастыру;
Меңгеруі керек: бір жыл ішінде бір жерден екі рет өнім алу әдістерін
              өндіріске енгізу жолдарын білу.
Иеленуі керек: ауыл шаруашылық малдарының азықтарын дайындау
             технологиясын меңгеру.
Істей алуы керек: азық сапасын бағалау, азық дайындау әдістерін, ең
                арзан мал азығын дайындауды ұйымдастыруды.
Түсінуі керек: малды толыққұнды азықтандыру үшін құнды азықты
            пайдалануды.
Алуы керек: мал азығының түрлеріне қажетті барлық мәліметтерді.


   3.5. Курс пререквизиттері:


Мал шаруашылығы негіздері

Ауыл шаруашалығы малдарын өсіру және селекциясы.


    3.6. Курс постреквизиттері:

Ауыл шаруашылығы малдарын азықтандыру
Шошқаларды интенсивті өсіру биохтехнологиясы мен селекциясы
Мал шаруашылығы және құс шаруашылығын асылдандыру ісі
Эмбриоинженерия
Селекция -генетикалық үрдістерді болжау және моделдеу.


3.7  Оқу жоспарының көшірмесі
                                   кесте 1
|Курс                             |Семестр  |
|1                              |2     |
|Дәріс сабақтары                             |
|Модуль 1.  Мал азықтары, олардың маңызы                |
|1. Мал азығының химиялық құрамы және биологиялық құндылығы |1     |
|2. Мал азығының қорытылуы және қөректілігін бағалау     |1     |
|Модуль 2.  Шалғындықта мал азығын өндiру                |
|3. Өсiмдiктердiң өсу және даму ерекшелiктерi        |1     |
|4. Шалғындық өсімдіктердің тiршiлiк пiшiндерi        |1     |
|Молуль 3. Жайылымдар мен шабындыктарда тараған мал           |
|азықтық өсiмдiктер, өсiмдiктер қауымы                  |
|5. Негізгі мал азықтық өсіміктерге сипаттама        |1     |
|6. Табиғи мал азықтық қауымдастығының жiктелуi       |1     |
|7. Шабындықтар мен жайылымдарда өсімдіктердің өзгерісі   |1     |
|Модуль 4. Табиғи шабындықтар мен жайылымдарды жақсарту         |
|8. Шабындықтар мен жайылымдарды жеңіл-желпі жақсарту    |1     |
|9. Шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлi жақсарту     |1     |
|10. Жайылымды тиімді пайдалану               |1     |
|Модуль 5. Егiстiкте мал азығын өндiру                  |
|11. Жемдік астық дақылдары                 |1     |
|12. Дәнді-бұршақ дақылдары                 |1     |
|13. Мал азықтық тамыр-түйнек жемістілер           |1     |
|14. Мал азықтық бақша дақылдары               |1     |
|15. Сүрлемдiк дақылдар                   |1     |
|Тәжірибелік сабақтар                          |
|Модуль 1. Шалғындықтағы негізгі өсімдіктер түрлері           |
|1. Өсімдіктердің биологиялық жəне экологиялық ерекшеліктері |1     |
|2. Өсімдіктердің морфологиялық сипаттамасы         |1     |
|Модуль 2. Шабындық жəне жайылым шаруашылығы              |
|3. Мал азығының қоректілігін бағалау            |1     |
|Модуль 3.  Негізгі мал азықтық өсімдіктерге сипаттама         |
|4. Көпжылдық астық тұқымдас                 |1     |
|5. Бұршақ тұқымдас шөптер                  |1     |
|6. Көпжылдық қияқ тұқымдастары               |1     |
|7. Бірінші (МБ)                       |1     |
|8. Зиянды жəне улы өсімдіктер                |1     |
|Модуль 4. Табиғи өсімдіктер қауымдастықтары, олардың жіктелуі,   |
|аймақтарда орналасуы жəне түгендеу                   |
|9. Шабындықтар мен жайылымдардың жіктелуі          |1     |
|10. Табиғи жайылымдар мен шабындықтарды түгендеу      |1     |
|11. Шабындықтар мен жайылымдардың өнімін анықтау      |1     |
|Модуль 5. Шабындықтар мен жайылымдарды жақсарту.            |
| 12. Көпжылдық шөптердің қоспаларын жасау жəне тұқым  |1     |
|себу                             |     |
|мөлшерін есептеу                       |     |
|Модуль 6. Шабындықтар мен жайылымдарды тиімді пайдалану        |
|13. Жайылымдарды тиімді пайдалану              |1     |
|14. Шабындықты тиімді пайдалану               |1     |
|15. Екінші (МБ)                      |1     |   ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗ БЕТІМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ


  ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ5.1. Топырақтың құрамы, морфологиялық структурасы, жалпы  сипаттамасы
5.2. Топырақ мономинттерге сипаттама
5.3. Бидай өндіру технологиясы: морфологиясымен танысу, өсу фазасын
 зерттеу
5.4. Қара бидай және арпаны өсіру технологиясымен танысу
5.5. Сұлы, қара құмық өсіру технологиясын жазу, зерттеу
5.6. Мелиорация туралы ұғым және оның маңызы
5.7. Топырақтың физикалық және химиялық құрамы
5.8. Ауыспалы егімтіктердің маңызы
5.9. Астық тұқымдас өсімдіктердің химиялық құрамы
5.10. Жүгерінің өсіру технологиясы
5.11. Тамыр-түйнектердің құрлысымен танысу, технологиясы
5.12. Көп жылдық шөптердің тұқымдары, құрылысы
5.13. Бір жылдық шөптердің тұрлері
5.15. Шалғындық шөптердің құрылысы
5.16. Екпе шөптерді жаңарту әдістері
5.17. Өлең шөпті өсімдіктерге сипаттама


     6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                  Кесте 3
|№ |Оқулықтың, оқу-әдістемелік құралдарыдың |Дана  |Студенттер |Қамтамасыз ету|
|  |аты                   |саны  |саны    |пайызы    |
|  |Қожалы Б.Қ., Оңғарбаев Т.А. «Мал    |    |      |       |
|1 |азықтандыру мөлшері мен рациондары». - |29   |8      |100      |
|  |Алматы, 2014              |    |      |       |
|  |Оразбаев С.Ә., Алимаев И.И., Төреханов |    |      |       |
|2 |А.Ә., Ысқақ Б.А. «Шабындық және    |49   |8      |100      |
|  |жайылымдық мал азығы өндірісі».- Алматы,|    |      |       |
|  |2012                  |    |      |       |
|  |Төреханов А.Ә., Жазылбеков И.Ә.     |    |      |       |
|3 |«Қазақстанда мал мен құс азықтандыру  |1   |8      |12,5     |
|  |және азық дайындау технологиясы». –   |    |      |       |
|  |Алматы, 2006              |    |      |       |
|4 |Әубәкіров Қ., Атақұлов Т., Ахмет А. «Мал|14   |8      |100      |
|  |азығын өндіру». – Алматы, 2011     |    |      |       |
|5 |Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын   |9   |8      |100      |
|  |өндіру».- Алматы, 2012         |    |      |       |
|  |Касенов Аанимов М.М., Токаев С.Д., ж.б. |    |      |       |
|  |«Құрғақ мал жемі өндірісінің      |    |      |       |
|6 |технологиялық процестерін қарқындатудың |1   |8      |12,5     |
|  |ғылыми және практикалық негіздері».-  |    |      |       |
|  |Семей, 2012               |    |      |       |
|7 |Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын   |14   |8      |100      |
|  |өндіру практикумы».- Алматы,  2013  |    |      |       |
|8 |Абанова, М.Н. Мал азықтандыру      |28   |8      |100      |
|  |практикумы.- Алматы, 2007        |    |      |       |
|  |Омарқожаұлы Н., Көжебаев Б.       |    |      |       |
|9 |«Көректендіруді құнарландыру».     |8   |8      |100      |
|  |/монаграфия/-Семей, 2012        |    |      |       |
|  |Әубәріров Қ., Ахмет А., Шалабаев Қ.,  |    |      |       |
|10 |Жоламанов Қ., «Жаңа және перспективалы |17   |8      |100      |
|  |мал азықтықты өсімдіктер». – Алматы,  |    |      |       |
|  |2011                  |    |      |       |

7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1   Негізгі әдебиеттер
7.1.1  Қожалы Б.Қ., Оңғарбаев Т.А. «Мал азықтандыру мөлшері мен
      рациондары». - Алматы, 2014
7.1.2 Оразбаев С.Ә., Алимаев И.И., Төреханов А.Ә., Ысқақ Б.А.
     «Шабындық және жайылымдық мал азығы өндірісі».- Алматы, 2012
7.1.3 Төреханов А.Ә., Жазылбеков И.Ә. «Қазақстанда мал мен құс
     азықтандыру және азық дайындау технологиясы». – Алматы, 2006
7.1.4 Әубәкіров Қ., Атақұлов Т., Ахмет А. «Мал азығын өндіру». –
     Алматы, 2011
7.1.5 Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын өндіру».- Алматы, 2012
7.1.6 Касенов Аанимов М.М., Токаев С.Д., ж.б. «Құрғақ мал жемі
     өндірісінің технологиялық процестерін қарқындатудың ғылыми және
     практикалық негіздері».- Семей, 2012
7.1.7 Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын өндіру практикумы».-
      Алматы, 2013

   7.1.8 Абанова, М.Н. «Мал азықтандыру практикумы».- Алматы, 20072.    Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Омарқожаұлы Н., Көжебаев Б. «Көректендіруді құнарландыру».
    /монаграфия/-Семей, 2012
  2. Әубәріров Қ., Ахмет А., Шалабаев Қ., Жоламанов Қ., «Жаңа және
    перспективалы мал азықтықты өсімдіктер». – Алматы, 2011
Пәндер