Файл қосу

2013 технологиясы мамандығына кіріспе пәнінің студенттерге арналған бағдарламасы|Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі            |
|Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті              |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат       |ОӘК     |ОӘК           |
|                  |       |042-16-11.1.41/01-2013 |
|ПОӘК                |№2 басылым  |            |
|«Ет және балық өнімдерінің     |10.01.2013  |            |
|технологиясы мамандығына кіріспе» |       |            |
|пәнінің студенттерге арналған   |       |            |
|бағдарламасы            |       |            |
|                  |       |            |
    «Ет және балық өнімдерінің технологиясы мамандығына кіріспе»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ   5В072700- «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығына арналған         Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы

                  Семей,

                  2013 ж  Алғы сөз


  1.ӘЗІРЛЕНДІ
   Әзірлеуші – ________________4.12.2012 ж. С. Қ.  Қасымов т.ғ.к.,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және тамақ
өнімдерінің технологиясы» кафедрасының доцент м.а.  2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:
  2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және
тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде
  № 4 хаттама, 12  желтоқсан 2012 ж.


  Кафедра менгерушісі: ________________________      Б.Қ. Әсенова


2.2 Инженерлік-технологиялық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде
  №3 хаттама, 27.12. 2012 ж.


  Төрайымы _______________________ С.С. Төлеубекова
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университетінің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қолдау алып, басып
шығаруға ұсынылды
  №3 хаттама, 10.01. 2013 ж.


  ОӘК төрағасы _______________________Б.Ә. Рскелдиев


  №1 басылымның орнына енгізіліді                 Мазмұны.
  |1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар            |7  |
|4  |Курс форматы                          |7  |
|5  |Курс саясаты                          |7  |
|6  |Студенттерге білімін бағалау саясаты              |8  |
|7  |Әдебиеттер                           |8  |


  1. Жалпы ережелер

  1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:
  Қасымов Самат Қайратұлы, техника ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.;

      • Кафедра – Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы;
   • Байланыс ақпараты – тел: 35-48-56, № 9-оқу ғимарат, № 211 кабинет;
      • Сабақ өткізу орыны – № 214, 207 аудиториялар;
      • Пән аты – «Ет және балық өнімдерінің технологиясы мамандығына
       кіріспе»;
      • Кредит саны – 3;


   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
  Бұл пән тамақ өнеркәсібінің құрал-жабдықтары пәнін оқып-үйренуге негіз
болады және азық-түлік өнімдерінің технологиясына қосымша болып табылады.
  Курс жалпы инженерлік цикл пәні болып табылады және  азық-түлік
өнімдерінің биохимиясына, микробиологиясына, ет және балық өнімдерінің
технологиясына, аралас ет және балық өнімдерінің биотехнология және т.б.
курстарға сүйенеді.
   «Ет және балық өнімдерінің технологиясы мамандығына кіріспе» пәні ет
және балық өнімдерін консервілеу мен сақтау негіздерін, сақтау кезінде
өтетін процестерді оқып үйренуге негізделген.

   1.3 Пәнді оқыту мақсаты:
    Аталған курстың мақсаты – студенттерге тамақ өнімдерін консервілеу
мен сақтаудың казіргі заманғы технологиясы жайлы білім беру болып табылады.
Тамақ өнімдерін сақтау үшін өңдеудің  әртүрлі  тәсілдерін  қолданудың
практикалық және теориялық аспектылары қарастырылады. Сақтау мен өңдеудің
әртүрлі тәсілдері кезінде мал, құс және балық етіндегі көрсеткіштердің
өзгеруі оқытылады. Сонымен катар, тамақ өнімдерін сақтау кезінде өтетін
физика – химиялық, биохимиялық өзгерістер, ұзақ уақыт сақтау кезінде
сапалық көрсеткіштердің өзгеруі қарастырылады.


   1.4 Пәннің оқып-үйренудің негізгі міндеттері:
   - өнімнің сапасы мен сақтау мерзімін ұзартуда  негізгі  болып
    табылатын, өңдеудің әртүрлі стадияларында тамақ өтетін физика-
    химиялық өзгерістер мен шикізат қасиетін оқып-үйрену;
   - суықпен өңдеу, тұздау, кептіру ыстаудың  негізгі  өндірістік
    тәсілдерімен және тамақ өнімдерін басқа да қазіргі заманғы сақтау
    тәсілдерімен таныстыру;
   - тамақ өнімдерін жасау негізгі тәсілдерін оқып-үйрену
   суықпен өңдеу, тұздау, кептіру және т.б. олардың артықшылықтары мен
кемшіліктері;
   - тамақ өнімдерін консервілеу технологиясы. Аралас тамақ өнімдерін
    сақтау техникасы мен техникалық жабдықтары, сақтау тәртібі;
   - әртүрлі тәсілдермен сақтау және консервілеу кезінде тамақ өнімдерін
    технологиялық қасиеттерінің өзгерісін оқып-үйрену;
   - тамақ өнімдерін сапасының негізгі көрсеткіштерін анықтауды үйрену


   1.5 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі қажет:
      • тамақ өнімдерін сақтау кезінде өтетін процестерді, оларды
       сақтау және консервілеу технологиясын білу;
      • тамақ өнімдерін сақтау мен консервілеу технологиясы бойынша
       практикалық және теориялық тәжірибелерді меңгеруі;
      • тамақ өнімдерін сақтау мен консервілеу технологиясы бойынша
       теориялық материалдарды меңгеру;
      • тамақ өнімдерінің физика-химиялық көрсеткіштерін анықтай
       білу;
      • тамақ өнімдерін сақтау мен консервілеу кезінде өтетін физико-
       химиялық және биологиялық процессінің маңыздылығын түсіну;
      • тамақ өндірісінде ары қарай колдану тәжірибесі мен тәжірибе
       практикалық жинау


  1.6 Курс пререквизиттері:
      • жоқ


  7. Курс постреквизиттері:
 1. Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы
 2. Ет және балык өнімдерінің технолологиясы
 3. Тамақ өнімдерінің қазіргі кездегі сақтау технологиялары


    2 Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу
|№ тақырып |Тақырып аты                 |Дәріс |Практ |СӨЖ  |
|1     |2                      |3   |4   |5   |
|1     |Дәріс 1                   |2   |    |2   |
|     |Мамандыққа кіріспе             |    |    |    |
|2     |Дәріс 2                   |2   |    |2   |
|     |Малдарды сою                |    |    |    |
|3     |Дәріс 3                   |2   |    |2   |
|     |Малдарды союдан кейін өндеу         |    |    |    |
|4     |Дәріс 4                   |2   |    |2   |
|     |Етті және ет өнімдерін суықпен өндеу және  |    |    |    |
|     |сақтау                   |    |    |    |
|5     |Дәріс 5                   |2   |    |2   |
|     |Ет және ет өнімдерін өндеу         |    |    |    |
|6     |Дәріс 6                   |2   |    |2   |
|     |Ет және басқа өнімдердің құрамы мен     |    |    |    |
|     |қасиеттері                 |    |    |    |
|7     |Дәріс 7                   |2   |    |2   |
|     |Қанды өндеу және сақтау           |    |    |    |
|8     |Дәріс 8                   |2   |    |2   |
|     |Субөнімдерді және басқа құрамдас бөліктерді |    |    |    |
|     |өндеу                    |    |    |    |
|9     |Дәріс 9                   |2   |    |2   |
|     |Ішек шикізаты                |    |    |    |
|10    |Дәріс 10                  |2   |    |2   |
|     |Терілерді өндеу және сақтау         |    |    |    |
|11    |Дәріс 11                  |2   |    |2   |
|     |Майлар                   |    |    |    |
|12    |Дәріс 12                  |2   |    |3   |
|     |Шұжық және тұздалған өнімдерді өндіру.   |    |    |    |
|13    |Дәріс 13                  |2   |    |2   |
|     |Етті және шикізаттарды өндеу        |    |    |    |
|14    |Дәріс 14                  |2   |    |2   |
|     |Турамалар және оларды қолдану        |    |    |    |
|15    |Дәріс 15                  |2   |    |3   |
|     |Шұжықты өндеу түрлері            |    |    |    |
|16    |Практикалық сабақ №1            |    |3   |2   |
|     |Өнімнің энергетикалық құндылық       |    |    |    |
|     |көрсеткіштерін есептеу әдісімен анықтау   |    |    |    |
|17    |Практикалық сабақ №2            |    |2   |2   |
|     |Биологиялық құндылық көрсеткіштерін есептеу |    |    |    |
|     |әдісімен анықтау              |    |    |    |
|18    |Практикалық сабақ №3            |    |2   |2   |
|     |Ас тұзының қоспасының мөлшерін анықтау   |    |    |    |
|19    |Практикалық сабақ №4            |    |2   |2   |
|     |Тұтыну тауарларын маркілеу және штрих    |    |    |    |
|     |кодтары                   |    |    |    |
|20    |Практикалық сабақ №5            |    |2   |2   |
|     |Мал сою цехындағы есептеу және есеп беру  |    |    |    |
|21    |Практикалық сабақ №6            |    |2   |2   |
|     |Субөнімдер цехындағы есептеу және есеп беру |    |    |    |
|22    |Практикалық сабақ №7            |    |2   |2   |
|     |Тері өңдеу цехындағы есептеу және есеп беру |    |    |    |
|     |Барлығы                   |30   |15   |90   |  3 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар

   «Ет және балық өнімдерінің технологиясы мамандығына кіріспе» пәні
бойнша бағдарлама қарастырылған әрбір тақырып аумағымен толық  танысу
қажает. Әрбір тақырып бойнша мұкият оқып, сұрақтарға жауаптар құрастыру;
нақты материалды меңгеру дәрежісін – практикалық жұмыстары мен зертханалық
жұмыстар жүргізіп, олардың есебі арқылы тексереді. Пәнді оқуға арналған
әдістемелік нұсқаулар мен танысып, магистранттар пәнді толық меңгерулері
керек. Әдістемелік нұсқаны құрастыру негізінде пәннің кейбір бөлімдері
студенттермен үздік жұмыс ретінде жүргізіледі.  4 курс Форматы

   «Ет және балық өнімдерінің технологиясы мамандығына кіріспе» пәнін оқу
бір бірімен тығыз байланысты төрт сабақтан тұрады: дәрістер, зертханалық
сабақтар, студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ). Соның ішінде ең маңыздысы
дәрістер мен зертханалық сабақ болып саналады.
   Оқулықтарды бар, жеңіл тақырыптар СӨЖ ретінде жүргізіледі.
   Ал практикалық сабақтар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының
алғаш қадамдарымен таныстырады.

   СӨЖ күнделікті жүргізіліп отыруы керек және олар әрдайым оқытушының
басқаруымен болу керек.

   5 курс саясаты

    - дәрістер мен сараптамалық сабақтарға кешігіп қалмай келу, сабаққа
     кіргенде ұялық телефонды сөндіру;
    - сабақтарды босатпау, ауырып қалған жағдайда анықтама әкелу;
    - тапсырманы орындамау үшін қорытынды баға төмендейді;
    - оқу процесіне белсене қатысу, оқылатын тақырыпты терең игеру, үйге
     берілген тапсырмаларды уақытында және өз бетімен орындау;
    - курстас әріптестері мен оқытушымен араласу кезінде шыдамды, ашық
     көңілді бөлу;
    - университетте темекі шекпеу;
    - сабақтарға спорт киімімен келмеу.
   6. Студенттердің білімін бағалау саясаты

   Апта және бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу кестеде ұсынылған

Атауы 1 2345678Сабаққа қасысқаны үшін9101112131415Сабаққа қасысқаны үшінДәріс556666667777777Зертханалық сабақ101010101010101011111112121212ОСӨЖ   36   36   40  30СӨЖ   36   36   40  30Жиыны1515168816161688301818189919197930Барлығы        270300      270300
7. әдебиеттер
7.1 Негізгі әдебиет және қорлар
7.1.1 Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник. – 2-е изд. –М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000. – 272 с.
7.1.2 Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник – Ростов н/Д: изд. Центр «МарТ», 1999. – 448 с.
7.1.4. Төлеуов Е. Т., Әмірханов Қ. Ж. «Ет және ет өнімдерінің технологиясы».   -Семей қаласы, 2004. – 184 б.

7.2 Қосымша әдебиет және қорлар
7.2.1 Твердохлеб Г. В. «Технология молока и молочных продуктов» - М.: «Агропромиздат»,1991.–463с.
7.2.2 Назаров Н. И. «Общая технология пищевых производств» - М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981. – 360 с.
7.2.3. Рогов И. А. «Технология мяса и мясопродуктов» Учебник. – М.: «Агропромиздат», 1988. –565 с.
7.2.4. Барақбаев «Сүт және сүт тағамдары»
7.2.5. Горбатов А.В. Реология мясных и молочных продуктов. – М. Пищевая промышленность,1989, 384 с.
Пәндер