Файл қосу

Физикалық құбылыстарды имитациялық модельдеуҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СемЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМК құжаты    |ПОӘК          |ПОӘК          |
|               |            |042-18-38.57/02-2014  |
|ПОӘК             |            |            |
|Студентке арналған пәннің  |№ 1 басылым       |            |
|бағдарламасы         |25.06.2014 ж.      |            |
|«Физикалық процестер мен   |            |            |
|құбылыстарды моделдеу»    |            |            |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        «Физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеу»
           5В011000 – «Физика» мамандығы үшін

          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014


Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы:           «25» 06  2014  Сыдықова Ж.Қ., п.ғ.к.,
доцент м.а., физика кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасы отырысында


«  25  » 06   2014ж., № 10  хаттама

Кафедра       меңгерушісі,       п.ғ.д.,       профессор
С.С.Маусымбаев

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында

« 26 » 06  2014 ж., № 6 хаттама

Төрайымы                        Қ.А.Батырова

3. БЕКІТІЛДІ
Университететің Оқу-әдістемелік  Кеңесінің  отырысында  басып  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«    »       2014ж., №        хаттама

ОӘК төрағасы_____________________ Г.К.Искакова

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫРМазмұны


|1. |Жалпы ережелер                         |4   |
|2. |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу   |5   |
|3. |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар        |6   |
|4. |Курс форматы                          |7   |
|5. |Курс саясаты                          |7   |
|6. |Баға қоюдың саясаты                      |7   |
|7. |Әдебиет тізімі                         |10  |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Сыдықова Ж.Қ., педагогика ғылымдарының кандидаты‚ доцент м.а.
Физика кафедрасы
Байланыс ақпараты – жұмыс телефоны: 77-33-58, оқу ғимараты №3, кабинет
№304
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 303, 201
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
«Физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеу» пәні бакалавр дайындау
барысында маңызды орын алады және «Физика» мамандығында оқитын студенттер
үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені
студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу
тиіс.

1.3 Пәнді оқып-білудің мақсаты: Ұсынылып отырған «Физикалық процестер мен
құбылыстарды моделдеу» курсы физика пәнінің заңды жалғасы болып табылады.
Жалпы  циклдағы  (физика  және  информатика)  курстардан  айырмашылығы
студенттердің физика мен инфлорматикадан қажетіне қарай есептеу техникасын
қолдана білу аумағын кеңейтуде базалық даярлығы жан-жақты қалыптасқан маман
етіп шығаруға арналған. Оқытылатын курс базасында физика пәні ретінде
физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеуді оқытуда студенттің мотивін
қамтамасыз ететін көмекші факторын да атқарады. Негізінен алғанда курс
студенттердің физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеуде,  физика
есептерін шығаруда компьютердің көмегіне сүйене отырып онымен жұмыс жасау,
физиканың әртүрлі бөлімдерінен күрделі есептерді шығараған кезде тәжірибе
алу арқылы түрлі құралдарды пайдалану дағдысы қалыптасады.

1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
физика  есептерін  шығарғанда,  физикалық  процестерді  моделдегенде,
ақпараттарды өңдеген кезде компьютерлік әдістерді, компьютерлік техниканы,
бағдарламалар тілдерін қолдана білу.

1.5 Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
  • қарапайым компьютерлік графика және анимация әдістерін білуі тиіс;
  • физикадан оқушылардың зерттеу іскерліктерін (эксперимент барысын
   бақылау, өлшеулер жүргізу, құбылысты моделдеу, талдау) жүзеге асыру
   үшін қажетті ғылыми танымның негізгі әдістері жайындағы түсініктерін
   дамытуға мүмкіндік беретін әдістемелерді игеруі тиіс;
  • оқушылардың ақпараттармен жұмыс істей алу  іскерлігін  дамытуға
   бағытталған мұғалімнің жұмыс әдістемесін меңгеруі тиіс;
  • компьютерлік техникамен жұмыс жасай білуді, анимацияларды қолдана
   алуды керек;
  • Компьютерлік техниканың тілін, әртүрлі құбылыстарды моделдеуді түсінуі
   тиіс;
  • Компьютерлік техниканың көмегімен  әртүрлі  сызбаларды  орындау,
   графиктерді тұрғызу дағдысына ие болуы керек;
  • Эксперименттік тапсырмаларды орындау, эксперименттік тапсырмаларды
   өңдеу дағдысын алуы керек;


1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 информатика

1.7Курстың постреквизиттері:

2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырып атауы       |Сағаттар              |Әдебиет  |
|т/б |              |                  |     |
|  |              |Дәріс |ПС   |ЗС  |ОБӨЖ |БӨЖ  |     |
|1. |Кіріспе. Есептеу      |1   |1   |1  |2   |8   |5, Б. 5-7.|
|  |техникасының даму тарихы. |    |    |   |   |    |     |
|  |Физикадағы компьютерлік  |    |    |   |   |    |     |
|  |эксперимент.        |    |    |   |   |    |     |
|  |Операциялық жүйелер.    |    |    |   |   |    |     |
|2. |Операциялық жүйелер және  |2   |2   |2  |3   |8   |5, Б.  |
|  |операциялық қауашық.    |    |    |   |   |    |17-38.  |
|  |Типтік операциялық жүйелер.|    |    |   |   |    |     |
|  |Файлдар, файылдық жүйе.  |    |    |   |   |    |     |
|  |Операциялық қауашық    |    |    |   |   |    |     |
|  |қолданбалы интерфейсі,   |    |    |   |   |    |     |
|  |негізгі командалары.    |    |    |   |   |    |     |
|3. |Физиканың компьютерлік   |2   |2   |2  |2   |8   |1, Б. 8-9 |
|  |технологиямен өзара    |    |    |   |   |    |     |
|  |байланысы. Оптикалық кодтау|    |    |   |   |    |     |
|  |мен ақпараттарды жазудағы |    |    |   |   |    |     |
|  |жаңа әдістер. Үш өлшемді  |    |    |   |   |    |     |
|  |сандық ақпараттарды    |    |    |   |   |    |     |
|  |тасымалдайтын жоғары    |    |    |   |   |    |     |
|  |тығыздықты жазулар.    |    |    |   |   |    |     |
|4. |Зертханадағы компьютер.  |2   |2   |2  |3   |8   |1, 11-14, |
|  |Компьютер арқылы      |    |    |   |   |    |5, Б. 21 |
|  |аналитикалық есептеу.   |    |    |   |   |    |     |
|  |Физикалық экспериментті  |    |    |   |   |    |     |
|  |автоматтандыру       |    |    |   |   |    |     |
|5. |Есептеу физикасы. Есептеу |2   |2   |2  |3   |8,5  |3, Б.19-21|
|  |физикасы пәні. Компьютерлік|    |    |   |   |    |     |
|  |эксперимент әдістеріне   |    |    |   |   |    |     |
|  |кіріспе.          |    |    |   |   |    |     |
|6. |Физикалық есептерді    |2   |2   |2  |4   |9   |2, Б.34-35|
|  |компьютер арқылы шешу   |    |    |   |   |    |     |
|  |әдістері. Сынау әдісі,   |    |    |   |   |    |     |
|  |есептеу әдісі, физикалық  |    |    |   |   |    |     |
|  |есептерді шешудің модельдік|    |    |   |   |    |     |
|  |әдісі. Оптимизация әдісі. |    |    |   |   |    |     |
|  |Соңғы айырма әдісі.    |    |    |   |   |    |     |
|  |Монте-Карло әдісі.     |    |    |   |   |    |     |
|7. |Физикадағы компьютерлік  |2   |2   |2  |3   |9   |5, Б.33  |
|  |моделдеу. Физикалық    |    |    |   |   |    |     |
|  |процес-терді математикалық |    |    |   |   |    |     |
|  |моделдеу. Физикалық    |    |    |   |   |    |     |
|  |есептерді сандық моделдеу. |    |    |   |   |    |     |
|  |Физикалық құбылыстарды   |    |    |   |   |    |     |
|  |имитациялық модельдеу.   |    |    |   |   |    |     |
|8. |Теориялық физикадағы    |2   |2   |2  |2,5  |9   |1, Б.35-37|
|  |компьютерлік эксперимент  |    |    |   |   |    |     |
|  |әдістері. Детерминизм   |    |    |   |   |    |     |
|  |әдісі. Молекулалық     |    |    |   |   |    |     |
|  |динамика. Стохаостық әдіс. |    |    |   |   |    |     |
|  |Броундық динамика және т.б.|    |    |   |   |    |     |
|  |БАРЛЫҒЫ:          |15   |15   |15  |22,5 |67,5  |     |

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
  «Физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеу» курсын оқыту өзара
байланысты бес форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) сабақ,
зертханалық сабақ, ОБӨЖ-оқытушының білім алушымен өздік жұмысы, және БӨЖ –
білім алушының өздік жұмысы.
  Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте
конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу
құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған  өте  пайдалы.
Конспектті лектор беретін кеңестер  кезінде  де  толықтыруға  болады.
Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық
сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша
ұсынылған теориялық  материалдарды  зерттеу;  практикум  немесе  нақты
әдістемелік  нұсқаулардан  жұмыстың  мазмұнымен,  қажетті  құралдар,
карточкалар, сабақ жоспарларын, күнтізбелік жоспар жасау;  зертханалық
сабақта студенттер берілген тақырып бойынша демострациялар мен зертханалық
жұмыстарды орындаулары керек. ОБӨЖ және БӨЖ күнделікті және міндетті
дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті
оқытушымен тексеріледі.  Аудиториядан  тыс  өздік  жұмыста  студенттер
әдебиетпен жұмыс істеп,  үй  тапсырмасын  орындап,  практикалық  және
зертханалық сабақтарға дайындалады.

4  КУРС ФОРМАТЫ
  «Физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеу» – 3 кредит.
  Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық практикалық сабақ және 100
минуттық зертханалық сабақ, 50 минуттық ОБӨЖ аптасына 1 рет болады.
Дәрістерге, зертханалық сабаққа, ОБӨЖ-ге  қатысуға  студент  міндетті.
Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары
(ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент
белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс
істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы
сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір физикалық
ұғымдар мен шамалардың, құбылыстар мент процестердің мәнін анықтамалық
кітаптан тауып, физика есептерін шығарып келуі керек. Сол жағдайда ғана
тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес
студент практикалық сабаққа және зертханалық сабаққа жіберілмейді, қосымша
сабақ жүргізілмейді.

5 курс саясаты
   Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін
көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан  қалу,  дер  уақытта
жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу
түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша
және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің
(40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.
  Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың  таратылуы  кестеде
келтірілген
  «Физикалық процестер мен құбылыстарды моделдеу» пәні бойынша балдардың
                 таратылуы
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі          |Балдардың барлығы |Қосымша     |
|1-7  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық сабақ                              |
|1   |Физикадағы компьютерлік     |         |Практикалық   |
|    |эксперимент           |         |сабақта     |
|2-3  |Қауіпсіздік техника ережелері. |         |Практикалық   |
|    |Файлдар, файлдық жүйе.     |         |сабақта     |
|    |Операциялық жүйе, қолданбалы  |         |        |
|    |интерфейс, негізгі командалары |         |        |
|4-5  |Физикалық есептерді шығаруда  |30        |Практикалық   |
|    |аналитикалық немесе инженерлік |         |сабақта     |
|    |пакеттер арқылы есептеу     |         |        |
|    |негіздері            |         |        |
|6-7  |Физикалық есептерді компьютерлік|20        |Практикалық   |
|    |алгебра әдісімен шығару.    |         |сабақта     |
|    |Физикадан қолданбалы      |         |        |
|    |программалық пакеттермен жұмыс |         |        |
|    |істеу              |         |        |
|Зертханалық сабақ                              |
|1-4  |«Механика» бөлімі бойынша мектеп|30        |Зертханалық   |
|    |демонстрациялық экспериментті  |         |сабақта     |
|    |моделдеу            |         |        |
|5-7  |«Молекулалық физика» бөлімі   |20        |Зертханалық   |
|    |бойынша мектеп демонстрациялық |         |сабақта     |
|    |экспериментті моделдеу     |         |        |
|Білім алушының өздік жұмысы                         |
|6   |Формула редакторы        |90        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|7   |Аралық бақылау         |80        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|1 апта мен 7 апта аралығында оқу     |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|8-15  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық сабақ                              |
|8-9  |Эксперименттік есептер.     |         |Практикалық   |
|    |Анықталған интегралдарды,    |         |сабақта     |
|    |дифференциалдық теңдеулерді   |         |        |
|    |есептеу. Трансценденттік    |         |        |
|    |теңдеулерді шешу        |         |        |
|10-11 |Әртүрлі типтегі есептеуге    |30        |Практикалық   |
|    |арналған есептер. Санау,    |         |сабақта     |
|    |есептеу, физикалық есептерді  |         |        |
|    |шешудің модельдік, оптимизация, |         |        |
|    |соңғы айырма, Монте-Карло    |         |        |
|    |әдістері бойынша программалау  |         |        |
|12-13 |Графикалық есептер. Физикалық  |         |Практикалық   |
|    |процестерді математикалық    |         |сабақта     |
|    |моделдеу. Физикалық есептерді  |         |        |
|    |сандық модельдеу. Физикалық   |         |        |
|    |құбылыстарды имитациялық    |         |        |
|    |модельдеу            |         |        |
|14-15 |Графикалық есептер. Физикалық  |20        |Практикалық   |
|    |процестерді математикалық    |         |сабақта     |
|    |моделдеу. Физикалық есептерді  |         |        |
|    |сандық модельдеу. Физикалық   |         |        |
|    |құбылыстарды имитациялық    |         |        |
|    |модельдеу            |         |        |
|Зертханалық сабақ                              |
|8-10  |«Электродинамика» бөлімі бойынша|         |Зертханалық   |
|    |мектеп демонстрациялық     |         |сабақта     |
|    |экспериментті дайындау және   |         |        |
|    |орындау             |         |        |
|11-13 |«Оптика» бөлімі бойынша мектеп |30        |Зертханалық   |
|    |демонстрациялық экспериментті  |         |сабақта     |
|    |дайындау және орындау      |         |        |
|14-15 |«Атомдық физика» бөлімі бойынша |20        |Зертханалық   |
|    |мектеп демонстрациялық     |         |сабақта     |
|    |экспериментті дайындау және   |         |        |
|    |орындау             |         |        |
|Білім алушының өздік жұмысы                         |
|14   |Программалау тілдері (Turbo   |90        |Сабақ кестесіне |
|    |Pascal Qbasic).         |         |сәйкес     |
|15   |Аралық бақылау         |80        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|8 апта мен 15 апта аралығында оқу    |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|Емтихан балдарының барлығы        |400        |        |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы  |1000       |        |
  7. ӘДЕБИЕТ
1. Негізгі әдебиет
1. Д.В.Хеерман. методы компьютерного эксперимента в теоретической физике
(пер. С анг.).-М.:Наука, 1990
2. К.Биндер, Д.В. Хеерман Моделирование методом Монте-Карло статистической
физике (пер с анг).-М.:Наука, 1995.
3. Д.Каханер, К.Моулер, С.Нэш. Численные методы в физике (пер с анг).-М.:
Мир, 1998.
4. Д.Поттер. Вычислительные методы в физике (пер с анг).-М.:Мир,1975.
5. Х.Гулд, Я.Тоболчик. Компьютерное моделирование в физике. В 2-х частях
(пер с анг).-М.:Мир,1990.Пәндер