Файл қосу

ОРМАНДЫ ПАЙДАЛАНУ. Курс пререквизиттері|Қазақстан Республикасы                            |
|Білім және ғылым министрлігі                         |
|Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті               |
|МСЖ құжат 3 деңгейлі   |ПОӘК           |ПОӘК           |
|             |             |042.14.4.01.20.07./02.201|
|             |             |2            |
|ПОӘК           |Басылым №1        |             |
|«Орманды пайдалану»   |             |             |
|пәнінен студенттерге   |             |             |
|арналған жұмыс      |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |

               «ОРМАНДЫ ПАЙДАЛАНУ»
                  пәнінен
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

       050807 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығына арналған

            ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                   СЕМЕЙ


                    2012
      Алғы сөз


   1. Құрастырған

   Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология»
кафедрасының доцент қызметін атқарушы Джаманова Гульнара Илюсюзовна.
   «……» ……………2012 жыл.
   2. Талқыланды:
   2.1.Шәкәрім   атындағы   Семей   мемлекеттік   университетінің
«Агротехнология» кафедрасының мәжілісінде.
   Хаттама «……» ……………2012 жыл, №


   Кафедра меңгерушісі ……………. Сейлгазина С.М.


   2.2. Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
   Хаттама «……» ……………2012 жыл, №
   Төраға ………………………Джаманова Г.И.


   3. БЕКІТЕМІН:
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға
ұсынылды
   Хаттама «……» ……………2012 жыл, №


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор …………….. Г.Искакова


   4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
   МАЗМҰНЫ


   1. Жалпы жағдайлар
   2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
   3. Курстың форматы мен саясаты
   4. Баға қою саясаты
   5. Пәннің мазмұны және сабақтың түрлері бойынша сағаттарды бөлу.
   6. СОЖӨЖ және СӨЖ мазмұны
   7. Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік жоспары   1. Жалпы жағдайлар

   1.1.Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
   -Джаманова Гульнара Илюсюзовна, доцент қызметін атқарушы;

   -«Агротехнология» кафедрасы;

   -Байланыс телефоны - 53-19-70, №5 оқу ғимараты;
   -Сабақ өткізілетін орын - аудитория №133;

   -Пәннің аты -  «Орманды қосалқы пайдалану»;

   -Пән бойынша кредит саны - 3.
   1.2.Жұмыс оқу жоспарынан көшірмеКесте 1- Оқу жоспарынан көшірме


|Курс |Семестр |Кредит |Дәріс |Тәжірбие|ОЖСӨЖ  |СӨЖ|Барлығы |Бақылау |
|   |    |    |   |сағаты |     |  |     |түрі   |
|3  |5    |3   |15  |30   |45    |45 |135   |Емтихан |

      1.3. Пәннің қысқаша мазмұны.
     «Орманды қосалқы пайдалану» пәні - шаруашылықтың табиғи –
экономикалық жағдайы және орман шаруашылық өндірісін ұйымдастыруды
үйретеді. Орманшаруашылығындағы отандық ғылым мен озық технологиялар
негізінде, бағдарламалық материалды оқытуда орманшаруашылығы саласындағы
позитивті өзгерістерді ескеру керек.
   1.4. Курстың негізгі мақсаты болып 050807 «Орманшаруашылық ісі»
мамандықтарын орманды орналастыру, ағашты және орманшаруашылығының басқада
өнімдерін дайындау, өңдеу жұмыстарын кәсіптік деңгейде оқыту табылады.
   Курсты меңгеру кезінде ерекше назарды орманды пайдаланудың даму
перспективасы мен жағдайна,  ағаш  кесу  жұмыстарындағы  технологиялық
процестерге қойылатын талаптарға, Қазақстанның таулы аймақтарындағы ағаш
дайындау жұмыстарына аудару керек, сонымен  қатар  ағаш  дайындаудағы
жетілдірілген мехенизмдер мен машиналарға улкен көңіл бөлу керек.
   1.5. Пәнді меңгерудің негізгі міндеті орманды жанжақты пайдаланудың
және сақтаудың тәжірибелік машықтары мен теориялық ережелерін игеру болып
табылады.


   1.6. Пәнді оқу барысында студент:
     - білуі керек ағашты тасымалдаудың түрлері мен әдістерін;
     - меңгеруі керек ағаш өңдеуде, дайындауда қолданылатын механизмдер
     мен машиналарды;
     - игеруі керек ағаш кесу жұмыстарын ұйымдастыруды және
      технологиясын ;
     - істей білуі керек жұмыстарды орындау үшін жабдықтар,
      құралдарды, механизмдерді таңдауды;
     -    игеру керек орманды пайдаланудың тәжірибелік машықтарын.
   1.7. Курс пререквизиттері:
      Орман ботаникасы, дендрология, орман аңдары мен құстарының
биологиясы, инженерлік геодезия, орман тұқымбақтары.
   1.8. Курс постреквизиттері: Орманшаруашылығы және орман пирологиясы,
   орманды орналастыру, орманқорғау, орман таксациясы.


      2.Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
   а) Пәнді оқу барысында қажетті уақытты ұйымдастыру және жоспарлау
бойынша кеңестер:
   Семестрдегі оқу жүктемесін біркелкі үлестіру керек және әрбір студент
міндетті түрде орындайтындай, тапсырмалар жиынтығын беру керек, және
олардың орындалуын қатаң бақылау керек. Бұл үшін кафедрада бақылаудың
әртүрлі формасы бар.
   Әрбір пән бойынша өздік жұмысының сағат санын анықтау, оқу
тапсырмаларын регламенттеу нақтылыққа, анықттыққа әкеледі, басқа
сабақтардың есебінен СӨЖ дің көбейіп кетпеуін қамтамасыз етеді.Бұл
қорытынды студенттердің пікірімен нақтыланады.
   Пәнді оқу барысында сұрақтардың бір бөлігін студент өздігінен оқу
керектігін білуі қажет.
   Біздің кеңес: өз уақытыныздың шығынын талдау керек. Өз уақытынды
есепте және бақылау жаса, оған ұқыпты қара.
   б) Студенттің іс-әрекеті, немесе пәнді оқудың сценарий
   1. Оқу материалын дұрыс орналастыру және пәнніңөткен материалдарын
    және басқа пәндерді байланыстыру.
   2. Тақырыпқа байланысты сабақты өткізудің түрлері мен әдістері
    анықталады. Пәннің көптеген сұрақтарын нақты мысалдардан және
    зертхана жұмыстарынан меңгеруге болады.
   3. Теориялық курс зертханалық- тәжірибелік жұмыстармен және
    тәжірибеден өту барысында, оның ішінде диплом алды тәжірибеден өту
    барысында бекітіледі.
   Зертханалық сабақтар тақырып дәрістері оқылғаннан кейін жүргізіледі.
Сөзсіз, бұндай сабақтарда ойлау, талдай білу қабілеттері дамиды. Пәнаралық
байланыс студенттердің ғылым негізін терең меңгеруге қажет. Олар
ойкеңістігінің кеңеюіне, білуге деген қызығушылықтың дамуына, жаңа ғылымды
өздігінен игеруге және оларды
тәжірибеде қолданудын белсенділігін жоғарылатады.
   Пәнаралық байланыстың негізінде бір пәнмен келесісінің арасын
жалғастыруға болады, оқу материалдарын көшіруді болдырмау керек. Оқу
процесінде бұндай байланыстар туындауы мүмкін, оларды алдын ала анықтап
және де оларды жұмыс бағдарламасына, жоспарына кіргізу керек.
   в) Оқу- әдістемелік кешенінің материалдарын қолдану бойынша
ұсыныстар.
   ПОӘК енгізілген оқу- әдістемелік материалдаы дамыған ғылымның
жетілдірілген деңгейін көрсетуі керек, оқу материалының логикалық мазмұның
қарастыру керек, студенттердің оқу материалын терең меңгеру үшін және оны
тәжірибеде пайдалану үшін жетілген әдістер мен техникалық тәсілдер қолдану
керек.
   Кредиттік оқу жүйесінде СӨЖ- нің үлесі өсіп, мәні жоғарылайды, ал бұл
өз кезегінде студенттің жұмысын өзгертеді, оның іс- әрекетіне талап
жоғарылайды.
   г) Әдебиеттермен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар.
   Оқырманның мақсатын білмей, қандай әдебиет көздерімен жұмыс жасау
керек екенін, қандай көлемде әдебиет қолдану керек екенін айту қиын.
Студент оқу бағытын жоспарлай білу керек, табылған әдебиет көзіне тез және
дәл есеп беріп, содан кейін оны кез- келген уақытта оңай табылатындай етіп
қою керек. Өйтпеген жағдайда үлкен әдебиет қорын белсенді пайдалану мүмкін
емес.
   Пән бойынша арнайы әдебиетпен жұмыс ітеудің негізгі мақсаты келесідей
болып бекітіледі: улкен көлемдегі материалдан өзіне керекті негізгі
мәліметтерді, болашақ мамандарға қажетті материалдарды таңдап алу керек.
   д) Емтиханға дайындалу бойынша кеңестер.
   Жазғы және қысқы сессия – ең қиын жұмыс кезеңдері.
   Қысқы сессия уақытында, семестр бойына жүйесіз жұмыс істеу
нәтижесінде меңгеруге мүмкін емес үлкен материалдарды еске түсіруге тура
келеді. Сессия уақытында материалдарды тек қайталап, бір жүйеге келтіріп
және түсініксіз сұрақтар бойынша кеңестер алуға болады.
   Сессияға дайындықты алғашқы, ынтамен тындалған дәрістерден және толық
орындалған зертхана-тәжірибелік, семинар сабақтарынан бастау керек. Бұл
Сіздің табысыныздың негізі.
   Есте сақтаңыздар- түнгі дайындық сабақтары аз өнімділік береді. Олар
ойдың жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуіне әкеледі. Уақытты жоспарлау
кезінде, қандай емтихан сізге қиын болады және қайсысына уақыт қорын көп
қолдану керек екенін ескеру керек. Өзіндік дайындық үшін кафедра берген
бақылау сұрақтарын және бағдарламаларын ұтымды пайдалану керек.
   Семестірдегі ұқыпты жұмыстарыңыз және емтиханға деген екпінді
дайындығыңыз сізге сенімділік туғызады және білімінізге сай бағаны аласыз.

   3.Курстың саясаты мен форматы.


   Аудиториялық сабақтар курсты оқу бойынша методикалық ұсыныстарға
сәйкес жүргізіледі. Әрбір тақырыпты оқу кезінде жұмыс дәптерінде зерттелген
тақырыптың мақсаты, тапсырмасы, шешімі және қорытындысы көрсетілуі керек.
Сабақтың бағасы сабаққа келуі бойынша 1 балл, жауап беруі және қатысуы
бойынша 1- ден 3 баллға дейін есептеледі. СОЖӨЖ аудиториялық және
аудиториядан тыс деп бөлінеді. Аудиториялық толық өңделген бақылау жұмысы
түрінде жұмыс дәптерінде және реферат түрінде орындалады.
    Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу керек. Дәріс кезінде түсінбеген материалдарды оқытушыдан қосымша
түсіндіруін сұрауға болады. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа
қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беруі тиіс.
   Үй жұмысы: үй жұмысы өткен материалды бекіту үшін және міндетті түрде
орындау үшін арнайы жасалған. График бойынша әр тақырыпытың соңында
тапсырылуы керек.
   Тәртіп:  Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
шығарылып, жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанарлықсыз» бағасы
қойылады. Сабаққа кешігіп келуге болмайды, сабаққа кешіккен  студент
дәрісханаға кірмейді. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі тиіс.
   Сабаққа дайындық: Студенттер сабаққа  дайындалу барысында Шәкәрім
атындағы Семей мемлекеттік университетінің компьютерлерін қолдана алады.
Кітапханада  белгіленген  ережелер  бойынша  оқулықтарды,  мерзімдікк
басылымдарды оқуға, үйге алуға болады.
   Өздік жұмыстар: Дәрісханадан тыс уақытта студенттер СОЖӨЖ және СӨЖ
дайындап, белгіленген мерзімде оқытушыға  өткізеді.  СОЖӨЖ  және  СӨЖ
тапсырмалары 6-пунктте белгіленген. СОЖӨЖ және СӨЖ  4 форматтағы таза ақ
беттерге орындаладыы.
   Бақылау жұмыстары: бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап,
белгіленген уақытта тапсырылуы тиіс.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап, аудиториядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «Ғ» бағасын қоюмен қамтылады.
   Межелік бақылау: Межелік бақылау қорытындысы студенттің  сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Емтихан: қорытындысы бойынша бағалық баллдар қойылады. Емтиханда
сіздің дәрістік жазбаларынызды және кітаптарды пайдалануға болмайды.
   Ұсыныстар: оқу процесіне белсенді қатысу керек, барлық тапсырмаларды
талпынып орындау керек, ұжымдық жұмыстарға қатысу керек. Пунктуальды,
сабырлы болу керек.
   4. Баға қою саясаты.
   1.Дәріс конспектілері: тақырыптың барлық сұрақтары  бойынша толық
конспектілеу- 1 балл; сабаққа келу- 0,1 балл; дәрістерге қатысу- 0,1 балл.
Жиыны – 5 балл.
   2.Зертханалық сабақтарда жұмыс: зертханалық- тәжірибелік сабақтарға
қатысу 1,5 балл, 0,5 балл- ЗТС жұмыстарының барлық тапсырмалары орындалса;
0,5 балл- тақырыпты теориялық талдау кезінде  теориялық сұрақтарға жауап
беру(қысқа тест т.б.) және 0,5 балл-  тақырып  бойынша  қорытындылау
жауаптары. Жиыны – 100 балл.
   3. Семинар сабақтарында жұмыстар: тақырып бойынша СОЖӨЖ рамкасында-
1,25 балл ( 0,8 балл- семинарда сұрақтарға толық дұрыс жауап берсе);
   4. 0,2 балл- семинар сұрақтарына конспекті жасағаны үшін ( 0,25 балл-
толықтырғаны үшін). Жиыны – 5 балл.
   5.Тақырып бойынша коллоквиум- 2,5 балл ( 2 балл- коллоквиумға белсенді
қатысқаны үшін, 0,5 балл- толықтырғаны үшін). Жиыны –5 балл.
   5. Тақырып бойынша рефераттар мен баяндамаларды қорғау- 2,5 балл
( көркемделінуі- 0,5 балл, мазмұны –1,5 балл). Жиыны – 15 балл.
    7. СӨЖ : тақырып  бойынша  сызбалардың,  кестелердің  сызылуы,
тапсырмаларды орындау- 1 балл, барлық орындалған тапсырмалар бойынша жиыны
– 15 балл.
Жиыны – 50 балл.

   Студенттің семестр бойғы рейтингілік балы 50 % ға тең немесе көп
болса, ол пән бойынша қорытынды бақылауға жіберіледі.
   Пән бойынша қорытынды баға шкаламен анықталады.

 Кесте 1.2.


|Әріптік    |Балдың сандық|Пайыздық мәні |Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар |
|эквивалент  |эквиваленті |        |                |
|бағалар    |       |        |                |
|I       |2      |3       |4               |
|А       |4,00     |95-100     |Өте жақсы           |
|А-      |3,67     |90-94     |Өте жақсы           |
|В +      |3,33     |85-89     |Жақсы             |
|В       |3,00     |80-84     |Жақсы             |
|В -     |2,67     |75-79     |Жақсы             |
|С +      |2,33     |70-74     |Қанағаттанарлық        |
|С       |2,00     |65-69     |Қанағаттанарлық        |
|С -      |1,67     |60-64     |Қанағаттанарлық        |
|D+      |1,33     |55-59     |Қанағаттанарлық        |
|D       |1,00     |50-54     |Қанағаттанарлық        |
|F       |0,00     |0-49      |Қанағаттанарлықсыз       |


Пән бойынша студенттің білімін бақылау мына формада жүргізіледі:
   - ағымдық бақылау (АБ), апта сайын жүргізіледі
   - межелік бақылау ( МБ)
   - бақылаудың қорытынды формасы (БҚФ)- академиялық кезеңнің аяғында
    бір рет өткізіледі.
Пән бойынша тапсырмалар тапсырудың және орындаудың графигі:
  Кесте 1.3.
|№ |Жұмыс түрі  |Тапсырманың   |Орындауды|Балдар  |Тапсыру  |Бақылау  |
|  |       |мазмұны және   |ң    |     |уақыты  |формасы  |
|  |       |мақсаты     |ұзақтығы |     |     |     |
|1 |Реферат,   |Жеке       |2-3 апта |7    |3,6,9,14 |Қорғау  |
|  |баяндама   |тапсырмаларды  |     |     |аптада  |     |
|  |       |орындаудағы   |     |     |     |     |
|  |       |өзіндік     |     |     |     |     |
|  |       |қалыптастыруға  |     |     |     |     |
|  |       |бейімделу    |     |     |     |     |
|2 |СОЖӨЖ    |Зертханалық   |Кесте  |15    |1-15 апта |өткен   |
|  |(Зертханалық,|жұмыстарды өткізу|бойынша |     |     |сабақ   |
|  |семинар   |әдістерін меңгеру|     |     |     |бойынша  |
|  |сабақтары ) |         |     |     |     |есеп,   |
|  |       |         |     |     |     |семинар  |
|  |       |         |     |     |     |сұрақтарын|
|  |       |         |     |     |     |а жауап  |
|  |       |         |     |     |     |және   |
|  |       |         |     |     |     |конспект |
|3 |Білімді   |Дәрістік сабақ  |үнемі  |13    |7,14,15  |Қысқа   |
|  |ағымдық   |материалдарын  |     |     |     |тест,   |
|  |бақылау   |меңгерудегі білім|     |     |     |Коллоквиум|
|  |       |бақылау     |     |     |     |     |
|4 |СӨЖ бойынша |Жеке       |50    |15    |3-15   |Конспектіл|
|  |барлық    |тапсырмаларды  |     |     |     |ер    |
|  |тапсырмаларды|орындаудағы   |     |     |     |Сызбалар, |
|  |орындау   |өзіндік     |     |     |     |Кестелер, |
|  |       |қалыптастыруға  |     |     |     |Баяндамала|
|  |       |бейімделу    |     |     |     |р,    |
|  |       |         |     |     |     |Рефераттар|
|5 |Аралық    |Білім сапасын  |50    |10    |15    |Тестілеу, |
|  |межелік   |айқындау     |     |     |     |коллоквиум|
|  |бақылау   |         |     |     |     |     |


 5. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды бөлу.

Кесте – 1.3. Пәннің мазмұны. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды бөлу.
|№  |Тақырыптың аты          |Дәріс |Тәжірбие |СОЖӨЖ  |СӨЖ  |
|   |                 |    |сағаты  |    |   |
|1  |Кіріспе. Орманды пайдалану туралы |1   |2     |3    |3   |
|   |жалпы түсінік.          |    |     |    |   |
|2  |Орманшикізат базасы. Ағаш кесу  |1   |2     |3    |3   |
|   |қоры .              |    |     |    |   |
|3  |Ағашты кесуге арналған      |1   |2     |3    |3   |
|   |орманшаруашылық машиналары,    |    |     |    |   |
|   |инструменттері.          |    |     |    |   |
|4  |Бензинмоторлы және электрлік   |1   |2     |3    |3   |
|   |аралар.              |    |     |    |   |
|5  |Ағаш кесу жұмыстарын жүргізудің  |1   |2     |3    |3   |
|   |технологиясы.           |    |     |    |   |
|6  | Ағашты сүйреу, технологиялық   |1   |2     |3    |3   |
|   |жабдықтардың ерекшеліктері және  |    |     |    |   |
|   |оларды қолданудың әдістері.    |    |     |    |   |
|7  |Жоғарғы орман қоймалары, және   |1   |2     |3    |3   |
|   |олардың тағайындалуы.       |    |     |    |   |
|8  |Ағашты тиеу және тасымалдау.   |1   |2     |3    |3   |
|9  |Төменгі қоймалар, ағашты көтерудің|1   |2     |3    |3   |
|   |механизмдері мен машиналары.   |    |     |    |    |
|10  |Шыбықтарды рациональды бөлу.   |1   |2     |3    |3   |
|11,12|Орман тауарларын және орман    |2   |4     |6    |6   |
|   |қоймаларындағы ағашты өңдеу.   |    |     |    |   |
|13  |Шырын алу.            |1   |2     |3    |3   |
|14,15|Орманды жанжақты пайдалану    |2   |4     |6    |6   |

6. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР

кесте – 1.4. СОЖӨЖ және СӨЖ жоспарлары.

|№ |СОЖӨЖ                    |             |
|  |                      |СӨЖ            |
|  |Аудитория      |Аудиториядан тыс    |             |
|1 |Орман дайындаудағы |Ағаш кесу       |Орманды пайдаланудың   |
|  |көмекші және қосымша|территорияларын    |технологиясын, құрылымын |
|  |жұмыстар.      |меңгеру, делянкаларды |және техникасын жетілдіру |
|  |          |пасектерге бөлу,    |жолдары.         |
|  |          |сүйретілген бағаналарды|             |
|  |          |орналастыру.      |             |
|2 |Орманды дайындау.  |Өндірісті энергиямен  |Орманды кесу және бөлу  |
|  |Ағашты механикалық |жабдықтау және    |жұмыстары үшін      |
|  |өңдеу және кесу.  |энергиямен қамтамасыз |қолданылатын машиналардың,|
|  |          |ету.          |механизмдердің және    |
|  |          |            |инструменттердің негізгі |
|  |          |            |сипаттамасы.       |
|3 |Ағашты кесу.    |Ағашты машинамен кесу. |Орманды кесудегі орташа  |
|  |          |            |көлемді анықтау.     |
|4 |Механикалық     |Орман         |Ағаш дайындау кезінде   |
|  |аралардың      |кәсіпорындарындағы   |еңбек қорғаудың шаралары. |
|  |өнімділігін есептеу.|шаруашылықты энергиямен|             |
|  |          |жабдықтау және     |             |
|  |          |қамтамасыз ету.    |             |
|5 |Технологиялық    |Сүйреп тасымалдау   |Тоқ көздерін таңдау және |
|  |жабдықтардың    |территорияларын    |қуат қажеттілігінің жуық |
|  |ерекшеліктері және |ұйымдастыру және    |есебі.          |
|  |оны орман      |ерекшеліктері.     |             |
|  |аумақтарында сүйреп |            |             |
|  |тасымалдау жұмыстары|            |             |
|  |үшін пайдалану.   |            |             |
|6 |Жоғарғы орман    |Қосымша цехтар.    |Гараждық және жөңдеу   |
|  |қоймаларындағы және |            |шаруашылықтары.      |
|  |тиеу пунктарындағы |            |             |
|  |жұмыс механизациясы.|            |             |
|7 |Ағашты       |Машиналар мен     |Техникалық қызметкөрсету |
|  |сортименттерге   |жабдықтарды      |пунктерін ұйымдастыру.  |
|  |шығарудағы жұмыс  |орналастыру.      |             |
|  |механизациясы.   |            |             |
|8 |Ағашты трактормен  |Тау ормандарындағы   |Жылумен және сумен    |
|  |сүйреп тасымалдау  |технологияның     |жабдықтау.        |
|  |кезіндегі ағаш кесу |ерекшеліктері.     |             |
|  |жұмыстарының    |            |             |
|  |технологиялық    |            |             |
|  |сызбасы.      |            |             |
|9 |Ағаш кесу жұмыстарын| Шайыр (живица)сапасын |Араны түзеу жәнет пышақ  |
|  |жетілдіру және даму |жоғарылатуға арналған |қайрау шеберханасы.    |
|  |перспективасы.   |шаралар.        |             |
|10 |Таксациялық жұмыстар|Шайыртүзілу процесі.  |Осмолоподсочка.      |
|  |ұшін әуе      |            |             |
|  |транспорттарын   |            |             |
|  |пайдалану.     |            |             |
|11 | Шырын алу     |Сағызды жинау бойынша |Шайыр түзілудің және шайыр|
|  |технологиясы және  |өндірістік жұмыстар.  |бөлудің физиологиясы.   |
|  |техникасы.     |            |             |
|12 |Шырын алу кезінде |Биологиялық белсенді  |Шайырбөлудің механизмі.  |
|  |технологиялық    |стимулятрларды     |             |
|  |элементтердің    |пайдалану кезінде   |             |
|  |механизм      |подсочка әдістері,   |             |
|  |ерекшеліктері.   |оларды пйдаланудың   |             |
|  |          |техникасы мен     |             |
|  |          |технологиясы.     |             |
|13 |Шырын алу кезінде |Технологиялық     |Ашық каналдардың толуы  |
|  |сағыздың бөлінуінің|жабдықтардың      |және сағыз түзілуінің  |
|  |тоқталу себептері. |ерекшеліктері және оны |жылдамдығы.        |
|  |          |орман аумақтарында   |             |
|  |          |сүйреп тасымалдау   |             |
|  |          |жұмыстары үшін     |             |
|  |          |пайдалану.       |             |
|14 |Шырын алу өндірісін |Сағызды (живицаны)   |Химиялық жолмен шырын алу |
|  |ұйымдастыру.    |жинауды ұйымдастыру.  |әдісі.          |
|15 |Қылқанды және    |Шайыр аппаратының   |Бальзам оның сипаттамасы |
|  |жапырақты ағаштардың|анотомды –       |және халық шаруашылығында |
|  |подсочкасы.     |физиологиялық     |қолданылуы.        |
|  |          |ерекшеліктері.     |             |
|16 |Ағаш емес өнімдерді |Каротинді паста    |Эфирлі майлар өндірісі.  |
|  |химиялық өңдеу   |өндірісі және емдік  |             |
|  |негіздері.     |экстракт.       |             |
|17 |Орманшикізат    |Жеміс- жидекті     |Саңырауқұлақтардың жасанды|
|  |ресурсын кешенді  |өсімдіктерді      |дамуы.          |
|  |пайдаланудың    |пайдаланудың шаралары, |             |
|  |жетілдірілген    |түсімділігін      |             |
|  |бағыты.       |жоғарылату.      |             |
|18 |Дәрілік       |Саңырауқұлақтарды жинау|Саңырауқұлақтарды     |
|  |өсімдіктердің    |әдістері: кептіру,   |рационалды пайдаланудың  |
|  |негізгі түрлері.  |маринадтау,тұздау,   |және олардың түсімділігін |
|  |          |өңдеу.         |жоғарылатудың шаралары.  |


 7 « Орманды қосымша пайдалану» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік
 графигі
Кесте – 1.5 «Орманды қосымша пайдалану» пәні бойынша  оқу процесінің
күнтізбелік графигі.
|№ |Бақылаудың |Баллдар  |Апталар                |Қорыты|
| |түрі    |     |                    |нды  |
| |      |     |                    |балл |
1234567
аб89101112131415
аб1Дәріске қатысу0,4***************62Дәріс конспектілері1****43ЗТС жұмыстары0,5***************7,54Семинар сабақтарындағы жұмыстар(СОЖӨЖ)0,5***************7,55Коллоквиум 2**46Реферат ,баяндама қорғау1,5****67СӨЖ кесте, сызба құру, дайындық тапсырмаларын орындау1***************158Аралық (межелік бақылау)5**109Қорытынды (максимум)6010Емтихан (максимум)4011Семестр бойынша жиыны ( максимум)100
Пәндер