Файл қосу

Ғылыми психология. Психология пәні
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-18-16.1.44   |
|             |             |/02-2014         |
|ПОӘК           |18.09.2013ж. басылым №1 |             |
|«Психология»       |орнына 05.09.2014ж.   |             |
|Студентке арналған пәннің|басылым № 2       |             |
|бағдарламасы       |             |             |


            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «Психология»
           Психологиялық емес мамандықтарға

          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                  2014


                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы ____________ А. Бураханова
                                 “__05____”
 _____09_____ 2014 ж.

2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 «_05_»___09_____ 2014 ж. хаттама №_1_____

Кафедра меңгерушісі  ____________ Ш.Сатиева

2.2 ЭҚжГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
 «_09_»____09____ 2014 ж. хаттама №_1_____

ОӘБ төрағасы_________ С.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
 «_11_»___09_____ 2014 ж. хаттама №_1_____

ОӘК төрайымы_________ Г.Искакова

4 18.09.2013ж. басылым №1 орнына 05.09.2014ж. басылым № 2


                  Мазмұны

1  Жалпы талаптар
2  Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
  2. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
  3. Курс форматы
  4. Курс саясаты
  5. Баға қою саясаты
  6. Әдебиеттер

  1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
  1. Оқытушы және пән жайлы жалпы мағлұматтар
Бураханова Айгуль Турарбековна, аға оқытушы, психология магистрі
«Психология» кафедрасы
Байланыс телефондары- тел.: 35-93-89, №1 оқу корпусы, кабинет № 1212
Сабақтың өткізілу орны- аудитория №1203
Берілген пән бойынша кредиттер саны-3

  2. Пәннің қысқаша мазмұны
   Әрбір адамның кәсіптік және өмірлік іс-әрекеттерін тиімді ұйымдастыру
мүмкіндігін арттыратын, ќарапайым болса  да  психологиялыќ  білімдерді
меңгеруі өте маңызды роль атќарады.
   Психологиялыќ білім адамның өзінің ішкі дүниесін және айналадағы
ортаны танып-біліп, ќажетті өзгерістер жасай отырып, өзін жетілдіру, өзінің
мүмкіндігін толыќ пайдалану, тұлғалыќ ерекшеліктерін оќып-білу арќылы басќа
адамдармен ќарым-ќатынасты дұрыс ұйымдастыру, тиімді творчестволыќ жқмыс
жасау ќабілеттілігін дамыту сияќты мәселелерді жүзеге асыруға көмектеседі.

   1.3 Пәннің мақсаты
    Психология курстын мақсаты  –студенттерді  психология  саласында
білімдермен қаруландыру және психологиялық білімдер негізінде өзін-өзі
тұрақтандыратын кәсіби іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру.

   1.4 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
  - психология және оның категориялық аппараты туралы
                 ұғым                 беру;

  - психологиялық білімдерінің мән-мағынасын ұғыну;
  - психологияның басқа ғылымдармен байланысын көрсету;
  - психология пәнінің әдістемесінің мәнін ашып көрсету.

   1.5 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
   - психологиялық ғылымдар жүйесі туралы, оның қағидалары, міндеттері
мен құрылымы;
   - психология ғылымының зерттеу әдістері мен принциптерін;
   - психология ғылымының категориялық құрылымын;
   -  психологияның басқа ғылымдармен байланысын түсіну;
   - психологиялық білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

   1.6 Курс пререквизиттері:
   1.6.1 философия


   1.7 Курстың постреквизиті:
   - гуманитарлық ғылымдар
2. ПӘН МАЗМҰНЫ МЕН САҒАТ САНЫНЫҢ БӨЛІНУІ
                                   Кесте1
|№ |         |Мазмұны           |Сағаттар саны        |
|  |         |              |Д |СПС |СӨЖО |СӨЖ|Әдебиетт|
|  |         |              |  |   |   |  |ер   |
|1 |1         |3              |4 |5  |6  |7 |8    |
|1 модуль Психология ғылымының жалпы мәселелері                 |
|1 |Психология    |Психология пәні. Психикалық |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |ғылымының жалпы  |процестер мен психикалық  |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |мәселелері мен  |қасиеттер. Психология    |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |тарихы      |ғылымының салалары мен   |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |тармақтары. Психологияның  |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |даму тарихы туралы     |  |   |   |  |7.1.6. |
|  |         |мәліметтер.         |  |   |   |  |    |
|2 |Ғылыми      |Ғылыми психология      |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |психологияның   |принциптері. Негізгі және  |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |принциптері мен  |қосалқы ғылыми зерттеу   |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |зерттеу әдістері |әдістер жүйесі.       |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|3 |Психика дамуы   |Психиканың даму сатылары.  |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |Жануарлар мен адам     |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |психикасындағы       |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |айырмашылықтар. Психика және|  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |жануарлар мен адамның    |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |бейнелеу ерекшеліктері.   |  |   |   |  |7.1.6. |
|2 модуль Жеке адам және іс-әрекет психологиясы                 |
|4 |Жеке адам және  |Жеке адам жөнінде түсінік. |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |оның психологиялық|Жеке тұлғаның түрткілері.  |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |табиғаты     |Жеке тұлғаның негізгі    |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |қасиеттері.         |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|5 |Іс-әрекет     |Іс-әрекет құрылымы.     |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |психологиясы   |Іс-әрекет негізгі түрлері. |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |Дағды, икем және әдет    |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|6 |Қарым-қатынас   |Қарым-қатынас туралы    |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |психологиясы   |түсінік. Қарым-қатынас   |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |түрлері, маңызы,      |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |ерекшеліктері.       |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|7 |Топ және ұжым   |Топ, ұжым ұғымдарының мәнін |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |ашу. Түрлері, құрылымы.   |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |Тұлғаның ұжымда дамуы.   |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|8 |Зейін       |Зейіннің физиологиялық   |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |негізі. Ырықсыз, ырықты және|  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |үйреншікті зейін түрлері.  |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |Зейіннің негізгі қасиеттері.|  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|3 модуль Танымдық процестер                           |
|9 |Түйсік пен    |Түйсік, оның физиологиялық |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |қабылдау     |негізі. Түйсіктердің негізгі|  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |түрлері. Түйсіктердің    |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |заңдылықтары.        |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |Қабылдау, оның физиологиялық|  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |негізі. Қабылдаудың негізгі |  |   |   |  |7.1.6. |
|  |         |ерекшеліктері. Кеңістік пен |  |   |   |  |    |
|  |         |уақытты қабылдау.      |  |   |   |  |    |
|10 |Ес        |Ес, оның физиологиялық   |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |негізі. Естің түрлері. Ес  |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |процестері.         |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|11 |Ойлау мен сөйлеу |Ойлау, оның физиологиялық  |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |негізі. Ой тәсілдері. Ойлау |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |формалары. Сөйлеудің    |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |физиологиялық механизмі.  |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |Сөйлеу құрылымы.      |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|12 |Қиял       |Қиялдың физиологиялық    |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |негізі. Қиял түрлері. Қиял |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |бейнелерінің жасалу жолдары.|  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|4 модуль Жеке тұлғаның психикалық күйі мен қасиеттері             |
|13 |Жеке тұлғаның   |Сезім жөнінде түсінік. Сезім|2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |эмоциялық жүйесі |ерекшеліктері. Күрделі   |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |эмоциялар. Жоғары сезімдер. |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|14 |Ерік және қабілет |Қабілет, ерік жөнінде    |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |         |түсінік. Қабілет, ерік   |  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |түрлері. Нышан және қабілет.|  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |Оларды қалыптастыру жолдары.|  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |              |  |   |   |  |7.1.6. |
|15 |Темперамент және |Темперамент туралы жалпы  |2 |1  |2  |2 |7.1.1; |
|  |мінез       |ұғым. Темперамент типтерінің|  |   |   |  |7.1.2; |
|  |         |сипаты. Мінез туралы жалпы |  |   |   |  |7.1.3; |
|  |         |ұғым. Мінездің құрылымы мен |  |   |   |  |7.1.4; |
|  |         |қасиеттері. Типтік мінез  |  |   |   |  |7.1.5; |
|  |         |бітістері.         |  |   |   |  |7.1.6. |
|  |Барлығы:     |              |30 |15  |45  |45 |    |

   3 ПӘНДІ ОҚЫП-ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
   «Психология» пәні бойынша 30 сағат дәріс және 15 сағат практикалық
сабақтар жоспарланған.  Пән  мазмұны  болашақ  психологтарды  таңдаған
мамандықтарының  қыр-сырларымен,   кәсіби  іс-әрекеті   бағыттарымен
таныстырады.
    Дәріс, семинар сабақтарында  студенттер  конспектілеу  жұмысымен
айналысып, негізгі ойлар мен термин сөздерді  жазып отырады. Соңынан оны
талдау жұмысымен айналысады.
    СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары  шығармашылық  тапсырмалар  ретінде  түрлі
формаларда орындалуы мүмкін. Солардың ішінде кең түрде кездесетіні-реферат.
   Реферат жазуда не ескеріледі?
  1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына  қатысты  студент  кішігірім
   зерттеулер жасайды. Студент осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты
   мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.
  2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестер алғаны абзал.
  3. Реферат жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара
   сабақтастығын тануға дағдыланады.
  4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде
   таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.
  5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан
   алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық  көргенін
   көрсетуі қажет.
  6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы
   қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты
   зерттеуші студент реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға
   жауап береді.
   Жұмыстың мұндай түрі, формасы,  нұсқасы  студенттердің  танымдық
белсенділігін  арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.
   Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір  көрінісі,  яғни
білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет,
жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды
ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.
   Рефератты талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт,
белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену.
Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін
жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын
анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.
   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Берілген тақырыпты конспектілеу, талдау
   Негізгі талаптар:
  1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға
   талпыну;
  2. Әр тақырып бойынша 5-7 негізгі түсініктерді білу.
  3. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу;
  4. СӨЖ, СОӨЖ жұмыстарын жазуда міндетті түрде жоспар болуы және тақырып
   мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет;
  5. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс;
  6. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


   5 КУРС САЯСАТЫ
   Студенттерге қойылатын талаптар:
  1. Сабаққа кешікпеу.
  2. Дәрісті босатқан жағдайда өз бетімен материалды келесі сабаққа оқып
   келу.
  3. Жұмысты тапсыру және кеңес алу мерзімін қатаң сақтау.
  4. Талдау барысында тыңдау және басқалар көзқарасын құрметтеу.
  5. СОӨЖ міндетті түрде қатысып, тапсырманы уақытында орындау.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
   Аптасына және бақылау түрлері бойынша  ұпайлардың қойылуы төмендегі
кестеде көрсетілген.

   «Психология» пәні бойынша ұпайлардың бөлінуі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі           |Барлық ұпай  |Ескерту    |
|1   |2                 |3       |4       |
|1   |1-7 апта бойы барлық аудиториялық |30       |        |
|   |сабақтар түрлеріне қатысу     |        |        |
|2   |Семинар- 0; СОӨЖ-0;СӨЖ-0 .    |0       |        |
|3   |Семинар-15 ; СОӨЖ-10;СӨЖ-15 .   |40       |        |
|4   |Семинар-20 ; СОӨЖ-5;СӨЖ-10 .   |35       |        |
|5   |Семинар- 20; СОӨЖ-5;СӨЖ- 15.   |40       |        |
|6   |Семинар-20 ; СОӨЖ-10;СӨЖ-15 .   |45       |        |
|7   |Семинар-25 ; СОӨЖ-10;СӨЖ-15;   |110      |        |
|   |Рубеждік бақылау-1-60.      |        |        |
|1-7 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің  |300      |        |
|жиынтық ұпайы               |        |        |
|8   |8-15-ші апта бойы барлық     |30       |        |
|   |аудиториялық сабақтар түрлеріне  |        |        |
|   |қатысу              |        |        |
|9   |Семинар- 15; СОӨЖ-5;СӨЖ-5 .    |25       |        |
|10  |Семинар-10 ; СОӨЖ-5;СӨЖ-5 .    |20       |        |
|11  |Семинар-10 ; СОӨЖ-5;СӨЖ-10.    |25       |        |
|12  |Семинар-15; СОӨЖ-5;СӨЖ- 10.    |30       |        |
|13  |Семинар-15 ; СОӨЖ-5;СӨЖ-10.    |30       |        |
|14  |Семинар-15;СОӨЖ-5;СӨЖ-15.     |35       |        |
|15  |Семинар-20;СОӨЖ-10;СӨЖ-15;    |105      |        |
|   |Рубеждік бақылау-2-60.      |        |        |
|8-15 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің |300      |        |
|жиынтық ұпайы               |        |        |
|Емтиханға берілетін барлық ұпай      |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша барлық ұпайлар |1000      |        |

7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. А., 2012
7.1.2 Столяренко Л.Д. Психология. Р/на Д., 2000
7.1.3 Қ.Жарықпаев. Жантану негіздері. А.,2004
7.1.4 С.Бап-Баба. Жалпы психология. А.,2003
7.1.5 Тәжібаев Т. Жалпы психология. –А., 2003
7.1.6 Немов Р.С. Психология. Ч.1. М., 2001-2003

7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Р.С.Немов. Психология. I том. М.,2002
7.2.2 С.Л.Рубинштейн. Основы общей психологии. М.,2004
7.2.3 Нұржанова Г.Т. Жалпы және балалар психологиясы. Астана, 2010
7.2.4 Лурия А.Р. Лекции по общей психологии.М., 2004
7.2.5 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. А., 2008
7.2.6 Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 2006
Пәндер