Файл қосу

Стандарттау жөніндегі мәселелермен айналысатын ұйымдар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК      |               |
|              |        |               |
|              |        |               |
|              |        |ПОӘК 042-18-9.1.58/02-2013  |
|ПОӘК            |        |               |
|«Халықаралық стандарттау  |18.09.2013 ж. |               |
|және сертификаттау» пәнінен|№ 1 басылым  |               |
|студенттерге арналған   |        |               |
|пәннің бағдарламасы    |        |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


      5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология


          (салалар бойынша)» мамандығы бойынша


      «Халықаралық стандарттау және сертификаттау» пәнінен

              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                   2013                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының аға
оқытушысы Төлеубекова С.С.__________
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» ___08____2013 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х. Кәкімова


  2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  «12» ___09____2013 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________С.С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «18» ___09____2013 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
                                  проректор
___________ Г.Қ. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны мен сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды үлестіру|5  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар          |6  |
|4  |Курстың форматы                          |7  |
|5  |Курстың саясаты                          |7  |
|6  |Бағаларды қою саясаты                       |7  |
|7  |Әдебиеттер                            |9  |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Төлеубекова Сандуғаш Сайлауқызы, аға оқытушы
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары - № 301 аудитория
Пән бойынша кредитердің саны 3

  1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
  Стандарттаудың  маңызы,  оның  қарастыратын  мәселелері,  даму
перспективалары. Халықаралық стандарттаудың дамуының негізгі кезеңдері мен
даму перспективалары. Стандарттау жөніндегі халықаралық ИСО ұйымы, оның
қарастыратын  мәселелері  мен  жұмыс  істеу  принциптері.  Халықаралық
электротехникалық комиссия (ХЭК). Стандарттау және өнімнің сапасы жөніндегі
халықаралық ұйымдар (ИЛАК). Стандарттау жөніндегі мәселелермен айналысатын
ұйымдар. Стандарттау жөніндегі өңірлік ұйымдар. Стандарттау  жөніндегі
Еуропалық комитет (СЕН). Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ИНСТА).
Оңтүстік-Шығыс  Азия  елдерінің  халықаралық  ассоциациясы  (АСЕАН).
Стандарттардың Панамерикандық комитеті (КОПАНТ). ТМД шегіндегі стандарттау.
Халықаралық сертификаттау. Халықаралық тәжірибеде қабылданған сертификаттау
саласындағы негізгі түсініктер. Сертификаттаудың принциптері мен әдістері
бойынша  халықаралық  ұйымдардың  ұсыныстары.  Сертификаттау  бойынша
халықаралық келісімдер.

  1.3 Осы курстың мақсаты студенттерді пәндік саламен таныстыру болып
табылады.


  1.4  Осы курсты оқудың негізгі міндеті студенттерге ИСО 9000 сериялы
стандарттармен жұмыс істеу, олардың талаптарын  өздерінің  тәжірибелік
жұмыстарында қолдану жөнінде дағдылар беру болып табылады.


  1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент түсінік алу керек:
• хабарлы болуға;
•  стандарттау және сертификаттау жөніндегі халықаралық және өңірлік
ұйымдар жөнінде;
•  дамыған елдердегі стандарттау қызметінің ұйымдастыруы жөнінде;
•  білуге;
• стандарттау және сертификаттау  жөнінде  халықаралық  және  өңірлік
ұйымдарды;
  • қолдана білуі:
  • әрбір ұйымның қызмет саласында өз бетімен жұмыс істей білуі;
  • дағдылы болуы:
  • халықаралық және  өңірлік  ұйымдардың  нормативтік  құжаттарын
   қолдануда;
  • халықаралық және өңірлік стандарттау мен сертификаттау салаларында
   базалық білімді қолдануда, білім мен дағдыларды тәжірибеде қолдану.


  1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Стандарттау.


   1.7 Курстың постреквизиттері:
   1.7.1 Сапа менеджмент жүйесі;
   1.7.2 Сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларын (орталықтарын)
аккредиттеу;
  1.7.3 Сапа аудиті;
  1.7.4 Өнімдер мен құжаттарды сәйкестендіру негіздері.


  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАР БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ ҮЛЕСТІРУ


                                   1 кесте
|Тақырыптың атауы             |Сағаттар саны           |
|                     |дс  |стс    |сөжо   |сөж   |
|                     |(сағ)|(сағ)   |(сағ)  |(сағ)  |
|1                    |2  |3     |4    |5    |
|Америка ұлттық стандарттар мен      |2  |1     |1,5   |4,5   |
|технологиялар  институты (НИСТ)     |   |     |     |    |
|Британия стандарттар институты (БСИ)   |2  |1     |1,5   |4,5   |
|Франция стандарттау жөніндегі      |2  |1     |1,5   |4,5   |
|ассоциациясы (АФНОР)           |   |     |     |    |
|Неміс стандарттар институты (ДИН)    |2  |1     |1,5   |4,5   |
|Жапон өнеркәсіп стандарттары комитеті  |2  |1     |1,5   |4,5   |
|(ЖИСК)                  |   |     |     |    |
|ИСО халықаралық стандарттау ұйымы   |2  |1     |1,5   |4,5   |
|Халықаралық электротехникалық комиссия  |2  |1     |1,5   |4,5   |
|(ХЭК)                  |   |     |     |    |
|ТМД Мемлекетаралық Кеңесі (ТМД МК)    |2  |1     |1,5   |4,5   |
|Стандарттау жөніндегі еуропалық комитет |2  |1     |1,5   |4,5   |
|(СЕН)                  |   |     |     |    |
|БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы  |2  |1     |1,5   |4,5   |
|(БҰҰ ЕЭК)                |   |     |     |    |
|БҰҰ азық - түлік және ауыл шаруашылығы  |2  |1     |1,5   |4,5   |
|мекемесі (ФАО)              |   |     |     |    |
|1                    |2  |3     |4    |5    |
|Электротехникаларды стандарттау жөніндегі|2  |1     |1,5   |4,5   |
|еуропалық комитет            |   |     |     |    |
|Еуропалық электрбайланысы саласындағы  |2  |1     |1,5   |4,5   |
|стандарттау институты          |   |     |     |    |
|Оңтүстік-шығыс Азия елдері халықаралық  |2  |1     |1,5   |4,5   |
|ассоциациясы               |   |     |     |    |
|Халықаралық стандарттау тәжірибелеріндегі|2  |1     |1,5   |4,5   |
|маңызды мәселелер            |   |     |     |    |
|Жиыны:                  |30  |15    |22,5   |67,5  |


  3 ПӘНДІ МЕҢГЕРУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


   Өздік жұмыс «Халықаралық стандарттау және сертификаттау» пәнінде
маңызды бөлігі болып табылады және де басқа аудиториялық  дайындықпен
толтырылады. Өздік жұмыста бөлек әр түрлі теориялық бөлімдерді оқуда,
тақырыптар бойынша есептерді шығарғанда, сонымен қатар есептік-графикалық
тапсырмаларды және жеке сұрақ қатарларын ғылыми оқыту кірістіріледі. Өздік
жұмысқа бақылау ауызша түрде және жазбаша сұрау, коллоквиум, тест, есептік-
графиктік жұмыстарды қорғау, сұхбаттасу, сонымен қатар талқылау  және
рефераттарды қорғау арқылы жүзеге асады.
   Әр түрлі жұмыстарды орындау барысында міндетті түрде жүйеде берілген
әдебиеттермен шектелмеу керек. Каталог қарау барысында қарастырылып отырған
тақырыпқа келетін аттарға жолығуымыз мүмкін. Міне, сол жолықтырғандарымызды
бірнешеуі жарап қалуы әбден мүмкін.
  Сонымен қоса, тақырыппен байланысқан немесе сол тақырыпқа келетін
кітаптағы библиографиялық нұсқаулықтарға қарайласуымыз керек. Онда біз
керек тақырыптың басқа қандай кітапта бар екендігі туралы ақпарат алуымыз
мүмкін. Құнды ақпаратты нұсқаушы мақалалардан сызып алуымызға болады. Ол
нұсқаулықтан керекті, қызықтыратын мақалаларды шыққаны туралы ақпарттарымен
алуымызға және содан кейін керекті номерларымызға тапсырыс беруімізге
болады.
  Басты көмекші ретінде компьютерлік жүйе Internet атқарады. Онда ешқашан
мақала болып шықпаған ақпарттарды кездестіруімізге болады.
  Тез және дұрыс керекті әдебиетті таңдау үшін ғылыми және студенттік
кітапханаларды және кітап іздеу механизмін жақсы білу қажет. Керекті
әдебиет тізімі университет кітапханасында  болмаған  жағдайда  ғылыми-
техникалық немесе қалалық кітапханаға жүгіну керек.
  Тағы бір жұмыс түрі реферат болып табылады. Студенттердің рефератында
сол тақырып бойынша бірнеше көздерден алынып жинақтырылған негізгі мазмұнын
тиянақты жеткізу жеткілікті.
  Мәтінде тақырыпқа келмейтін артық ақпараттар болмауы шарт. Рефераттың
мазмұнының сәйкестігі негізгі бағалаудың критериінің бірі болып табылады.
  Рефераттың құрылуы алдына қойылған мақсаттар есебінен жүреді. Реферат
титулды бет, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлік, қорытынды және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.

   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ


   Семестр кезінде студенттерге  оқу жоспарына сәйкес 15 тәжірибелік
сабақтар және курсқа сәйкес 30 дәріс оқылады.
   Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде студент өткен материалдарды жақсы меңгеру үшін
 реферат түріндегі СОӨЖ және СӨЖ алынады.

   5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ


   Осы курсты меңгеруде студент жүйелі түрде өзі дайындалу керек, қажет
болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру керек.
Оқытушының жұмыс бағдарламасындағы методикалық ұсыныстарын  тәжірибелік
сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс материалдарымен шектеліп калмай,
басқа да әдебиеттерді, электронды ресурстарды  қолданыңыздар.  Алдымен
бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз, кейін келесі модульге
көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап, тексеруге беру керек,
аралық тесттерді уақытында өту керек. Бақылау мерзімдері – 1-7 апталардағы
тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы қалғандары 15 аптада.    6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ


   Әрбір студент қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір мөлшерде
ұпай сандарын жинау керек. Ұпайдың максималды саны:
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай,
Пән бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.

   «Халықаралық стандарттау және сертификаттау» пәні бойынша балдарды
бөлу кестесі

                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі         |Жалпы балл    |Ескертпе     |
|1   |2               |3        |4        |
|1-7  |1 – 7 аптаға дейін барлық   |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу  |         |         |
|3   |№ 1 тәжірибелік сабақты қорғау|30        |Ауызша сабақ   |
|    |№ 1 СӨЖ            |         |сұрау      |
|    |               |15        |СӨЖ       |
|4   |№ 1 СОӨЖ           |20        |Жұмысты қорғау  |
|5   |№ 2 тәжірибелік сабақты қорғау|30        |Ауызша сабақ   |
|    |               |         |сұрау      |
|    |№ 2 СӨЖ            |30        |СӨЖ       |
|6   |№ 2 СОӨЖ           |25        |Жұмысты қорғау  |
|7   |№ 3 тәжірибелік сабақты қорғау|30        |Ауызша сабақ   |
|    |               |         |сұрау      |
|    |№ 3 СӨЖ            |30        |СӨЖ       |
|    |Аралық бақылау        |80        |Тест       |
|1-7 апталар бойынша оқу нәтижелерінен |300       |         |
|балдардың жиынтығы          |         |         |
|8-15  |8 – 15 аптаға дейін барлық  |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу  |         |         |
|9   |№ 4 тәжірибелік сабақты қорғау|30        |Ауызша сабақ   |
|    |               |         |сұрау      |
|    |№ 4 СӨЖ            |20        |СӨЖ       |
|10   |№ 3 СОӨЖ           |15        |Жұмысты қорғау  |
|11   |№ 5 тәжірибелік сабақты қорғау|30        |Ауызша сабақ   |
|    |               |         |сұрау      |
|    |№ 5 СӨЖ            |20        |СӨЖ       |
|12   |№ 4 СОӨЖ           |15        |Жұмысты қорғау  |
|13   |№ 6 тәжірибелік сабақты қорғау|30        |Ауызша сабақ   |
|    |№ 6 СӨЖ            |         |сұрау      |
|    |               |15        |СӨЖ       |
|14   |№ 5 СОӨЖ           |15        |Жұмысты қорғау  |
|15   |№ 7 СӨЖ            |20        |СӨЖ       |
|    |Аралық бақылау        |60        |Тест       |
|8-15 апталар бойынша оқу нәтижелерінен|300       |         |
|балдардың жиынтығы          |         |         |
|Емтиханда алынған балдардың жиынтығы |400       |         |
|Академиялық мерзімде алынған балдардың|1000       |         |
|жиынтығы               |         |         |  7 ӘДЕБИЕТТЕР
  7.1 Негізгі
  7.1.1 Нұрманов, М.Ш. Метрология, стандарттау және сертификаттау.-
Алматы, 2009
  7.1.2 Акишев, К. Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау.-
Астана, 2008
  7.1.3 Международные и региональные организации по стандартизации и
качеству продукции. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 216 с.
  7.1.4 Жанзақов М.М., Мырзабек К.А. Стандарттау – Қызылорда, «Тұмар»,
2007 ж. – 224 б.
  7.1.5 Рақымжанов, М. Стандарттау, сертификация және  метрология.-
Астана, 2008
  7.1.6 Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздері / Шәбікова
Г. – А., 2002


  7.2  Қосымша
  7.2.1 ИСО/ХЭК сериялы халықаралық стандарттар
  7.2.2 Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для
вузов. Под ред. Проф. В.А. Швандера.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2000. 487с
  7.2.3 Басаков, М.И.  Основы стандартизации, метрологии, сертификации:
100 экзаменацион. Ответов.-М.; Ростов н/Д,2004


Пәндер