Файл қосу

Темірбетон конструкцияларды есептеу қағидалары
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                            |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|ШӘКӘРІМ атындағы                               |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                        |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |ПОӘК       |                |
|              |         |УМК 042-14.2.05.01.20 - 28 /  |
|              |         |01-   2013          |
|«Құрылыс конструкциялары I»|№1 баспа     |                |
|пәнінің оқу-әдістемелік  |02.09.2013ж.   |                |
|кешенінің оқытушы үшін   |         |                |
|пәннің жұмыс оқу      |         |                |
|бағдарламасы        |         |                |

 5В073100 “Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қаупсіздігі ” мамандығының
              студенттеріне арналған


            “ ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ I ”            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


             ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2013                  Алғысөз


  1. ЖЕТІЛДІРГЕН
  1.1. Семей  қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті,
«Геодезия және құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы Садвакасова Гульнара
Онгарбаевна.
                              «02» 09. 2013 ж.
  2. ҚАРАСТЫРЫЛДЫ
  2.1. Семей  қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«Геодезия және құрылыс» кафедрасының отырысында


  Хаттама № 1 «02» 09. 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________  Кудеринова Н.А.


   2.2. Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар  факультетінің оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында
   Хаттама №1 «11» __09____ 2013 жыл


   Төрайымы __________  Бекбаева Р.С.


  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама №1 «18» _09__ 2013 жыл


  Оқу ісі жөніндегі проректор _____________ Искакова Г.К.
  БІРІНШІ БАСЫЛЫМ                  Мазмұны  |1  |Қолдану аймағы                          |  |
|2  |Нормативтік сілтеме                        |  |
|3  |Жалпы жағдайы                           |  |
|4  |Оқытушы үшін жұмыс бағдарламасының мазмұны            |  |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі       |  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы           |  |
|8  |Әдебиеттер                            |  |

  1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ  «Құрылыс конструкциялары I» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В073100
«Қоршаған  ортаны  қорғау  және  тіршілік  қаупсіздігі»  мамандығының
студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешен Шәкәрім  атындағы  Семей
мемлекеттік университеті «Геодезия және құрылыс» кафедрасында оқытылатын
маңызды «Құрылыс конструкциялары I» пәнін оқытуды ұйымдастырудың жүйелі
негізі болып табылады.  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ


  «Құрылыс конструкциялары I» пәнінің оқу-әдістемелік кешені келесі
талаптар мен құжаттарға сәйкес жетілдірілді:
  2.1. 050729 – «Құрылыс» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім
стандарты (ҚР МЖБС 3.08.355-2006).
  2.2. Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім стандарты (ҚР
МЖБС 5.03.001-2006).
  2.3. Жоғары кәсіптік білім беретін білім ұйымдарында кредиттік жүйемен
оқыту ережесі (ҚР БҒМ 09 желтоқсан 2005 ж. №753 бұйрығы).
  2.4. Білім ұйымдарындағы оқыту үлгерімінің ағымды,  аралық  және
қорытынды мемлекеттік аттестациялауға бақылау жүргізу ережесі (ҚР БҒМ 20
қараша 2004 №253 бұйрығы).
  2.5. 07 маусым 1999 ж. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы.

  3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ

  3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы.
  «Құрылыс конструкциялары I» құрылыс конструкцияларының тарихы, металл
конструкциялары ерекшеліктері мен жұмыстары, бетон, темірбетон және ағаш
конструкцияларының есептеу негіздерін қарастырады.
  3.2 Курстың мақсаты – құрылыс конструкциялары жөнінде қажетті білім
көлемін игеру үшін студенттерге кешенді ұйымдастырылған, әдістемелік және
мазмұнды материал беру.
  3.3 Пәннің негізгі мазмұны төмендегідей құрылымдық мақсатты бағыттар
бойынша жүргізіледі:
   - конструкцияларды есептеу негіздері;
   - жүктемелерді жинау әдісі;
   - иілетін элементтердің конструктивті ерекшеліктері;
   - қысылатын элементтердің конструктивті ерекшеліктері және т.б.
   3.4 Осы пәнді оқып-білу барысында студенттер тиісті:
   білуге:
  -құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттері;
  -құрылыс конструкцияларын құрылымдау және есептеу әдістері;
  істей алуға:
  -конструктивті элементтің кернелген күйін анықтай алу;
  нормативтік, инструктивтік және техникалық әдебиеттерді қолдана отырып
есептеу және олардың элементтерін орындау;
  -конструктивті шешімнің ең тиімдісін таңдай алу;
  дағдылануға:
  -ғимараттар мен имараттарды жобалау;
  -шектік жағдайлар бойынша конструкцияларды есептеу;
  -иілетін элементтерді құрылымдау;

  3.4 Курстың пререквизиттері:
   - Физика
   - Математика I, II
   - Инженерлік графика I, II
   - Инженерлік механика I, II
   - Құрылыс материалдары
   - Сәулет


  3.5 Курстың постреквизиттері:
   - Құрылыс конструкциялары II, ІІІ
   - Құрылыс өндірісінің технологиясы II;


  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме|Курс                         |Семестр |Кредиттер  |
|1                          |2    |3      |
|Дәріс сабақтар                                |
|№1 дәріс. Кіріспе.                  |1    |8.1.1    |
|Құрылыс конструкция түрлері және қолдану аймағы.   |     |       |
|Құрылыс конструкцияларына қойылатын талаптар. Шектік |     |       |
|жағдайлар туралы түсінік.              |     |       |
|Шектік жағдайлар тәсілімен есептеу туралы жалпы   |     |       |
|түсінік. Жүктеулер мен әсерлер. Жүктеулер      |     |       |
|тіркестері. Ғимарат пен құрылымдардың жауапкершілік |     |       |
|дәрежесі. Материалдар мен жүктеулердің нормативті  |     |       |
|және есептік кедергілері.              |     |       |
|№2 дәріс. Темірбетон конструкциялары.        |1    |8.1.1    |
|Қолдану аймағы. Бетон мен арматураның бірлескен   |     |       |
|жұмысы. Темірбетонның артылықшылықтары және     |     |       |
|кемшіліктері.                    |     |       |
|№3 дәріс. Темірбетон конструкцияларының       |1    |8.1.1    |
|физика-механикалық сипаттамалары.          |     |       |
|Бетонның негізгі физико-механикалық сипаттамалары.  |     |       |
|ТБК арматурасы. ТБ негізгі физико-механикалық    |     |       |
|сипаттамалары                    |     |       |
|№4 дәріс. Алдын-ала кернеуленген ТБ         |1    |8.1.1    |
|Алдын-ала кернеудің мәні. Алдын-ала кернеудің    |     |       |
|тәсілдері. Алдын-ала кернеу жоғалтулары. Алдын-ала  |     |       |
|қысу күші. Келтірілген қима. Қысу кезінде бетондағы |     |       |
|кернеу.                       |     |       |
|№5 дәріс. Лекция 5. Темірбетон кедергісінің     |1    |8.1.1    |
|эксперименталды негіздері              |     |       |
|Темірбетон кедергісі теориясының мақсаты. ТБ     |     |       |
|элементтерінің кернеліп-деформацияланған күйінің үш |     |       |
|кезеңі                        |     |       |
|№6 дәріс. Иілген ТБ элементтерін нормальді және   |1    |8.1.1    |
|көлбеу қимасы бойынша есептеу            |     |       |
|Иілетін элементтердің түрлері және конструктивтік  |     |       |
|ерекшеліктері. Алдын-ала кернелген элементтерді   |     |       |
|құрастырудағы ерекшеліктер, арқалықтардың шеткі   |     |       |
|аймақтарын күшейту. Кернелген арматураны анкерлеу.  |     |       |
|Иілетін элементтердің нормальді және көлбеу қимасы  |     |       |
|бойымен бұзылуының сипаттамасы.           |     |       |
|№7 дәріс. Иілген ТБ элементтерін нормальді және   |1    |8.1.1    |
|көлбеу қимасы бойынша есептеу            |     |       |
|Бір арматурасы бар тік төртбұрышты және таврлы қималы|     |       |
|элементтердің нормальді қимасы бойынша беріктігіне  |     |       |
|есептеу. Иілетін элементтердің көлбеу қимасы бойынша |     |       |
|көлденең күшке есептеу. Көлденең сырықтарды есептеу |     |       |
|№8 дәріс. Тасты және теміртасты конструкциялар.Тасты |1    |8.1.1    |
|және теміртасты конструкциялардың түрлері.      |     |       |
|Жалпы түсінік. Қолдану аймағы. Беріктік және аязға  |     |       |
|төзімділік. Қысу,созу және иілу кезінде беріктікке  |     |       |
|әсер ететін негізгі факторлар. Деформативті     |     |       |
|сипаттамалар.                    |     |       |
|№9 дәріс. Тасты конструкциялардың элементтерін    |1    |8.1.1    |
|есептеу.                       |     |       |
|Ортасынан қысылған элементтерді беріктікке есептеу. |     |       |
|Ортасынан тыс қысылған элементтерді беріктікке    |     |       |
|есептеу. Шектік жағдайдың екінші тобы бойынша    |     |       |
|есептеу.Теміртасты конструкциялар элементтері    |     |       |
|№10 дәріс. Металл конструкциялары. Металл      |1    |8.1.2    |
|конструкциялар материалдары             |     |       |
|Негізгі мағлұмат, қолдану аймағы. Құрылыс болаттары. |     |       |
|Керекті сипаттамалары және сипаттау тәсілдері.    |     |       |
|Алюминий балқымалары. Әртүрлі факторлардың болат   |     |       |
|қасиеттеріне әсері.                 |     |       |
|№11 дәріс. Материалдар жұмысы            |1    |8.1.2    |
|Болаттың бұзылу түрлері және механизмдері.      |     |       |
|Қайталанатын жүктемелер кезіндегі болаттың жұмысы.  |     |       |
|Кернеу шоғырлануы. Металл коррозиясы және онымен   |     |       |
|күресу жолдары.                   |     |       |
|№12 дәріс. Металл конструкцияларының элементтерін  |1    |8.1.2    |
|есептеу ерекшеліктері                |     |       |
|Негізгі түсініктер, есептеудің негіздері және    |     |       |
|анықтамалары. Кернеу түрлері және есептеу кезінде  |     |       |
|олардың ескерілуі. Конструкция элементтерін есептеу |     |       |
|№13 дәріс. Ағаш және пластмасс конструкциялары. Ағаш |1    |8.1.1    |
|және пластмассалар конструктивті материал ретінде.  |     |       |
|Ағаш құрылымы. Ағаштағы ылғал. Физика-механикалық  |     |       |
|сипаттамалар. Ылғал мен температураның беріктікке  |     |       |
|әсері. Ағаштың иілуге, созылуға, сығылуға және    |     |       |
|жаншылуға жұмысы. Ағаштың ұзақ мерзімді кедергісі.  |     |       |
|Құрылыс фанерасы. Ағашты оттан және шіруден қорғау  |     |       |
|шаралары. Конструкциялы пластмассалардың негізгі   |     |       |
|түрлері және қасиеттері.               |     |       |
|№14 дәріс. Бірқалыпты қималы конструкцияларды    |1    |8.1.1    |
|есептеу.                       |     |       |
|Ортасынан созылуға есептеу. Ортасынан қысылуға    |     |       |
|есептеу. Иілетін элементтер             |     |       |
|№15 дәріс. Ағаш элементтерінің қосылуы.       |1    |8.1.1    |
|Қосылыстардың негізгі түрлері, бөлу принципі. Сынамен|     |       |
|қосылу. Шеге жұмысының ерекшелігі. Металлды тісті  |     |       |
|пластиналар арқылы қосу. Желімдеу арқылы       |     |       |
|қосу.Кертіктер арқылы қосу              |     |       |
|                           |     |       |
|Тәжірибелік сабақтар                             |
|№1 тақырып. Жүктемелерді жинау            |2    |8.1.1    |
|№2 тақырып. Иілетін тік бұрышты профильді      |1    |8.1.1    |
|элементтерді нормальді қима бойынша есептеу     |     |       |
|№3 тақырып. Иілетін таврлы профильді бір арматурасы |1    |8.1.1    |
|бар элементтерді нормальді қима бойынша есептеу   |     |       |
|№4 тақырып. Ортасынан созылған болатты элементтерді |1    |8.1.1    |
|беріктікке есептеу                  |     |       |
|№5 тақырып. Ортасынан қысылған болатты элементтерді |1    |8.1.1    |
|беріктікке есептеу                  |     |       |
|№6 тақырып. Пісірілген қосылысты есептеу       |1    |8.3.1    |
|№7 тақырып. Болтты қосылысты есептеу         |1    |8.3.1    |
|№8 тақырып. Болатты арқалықты конструкцияны есептеу |2    |8.3.1    |
|№9 тақырып. Иілетін ағаш элементтерді есептеу    |1    |8.1.1    |
|№10 тақырып. Конструкциялы материалдардың      |1    |8.1.1    |
|салыстырмалы қаттылығын анықтау           |     |       |
|№11 тақырып. Ағаш элементтерінің есептік кедергісін |1    |8.1.1    |
|және салмағын анықтау. Ортасынан созылуға есептеу.  |     |       |
|№12 тақырып. Тұтас қималы ағаш конструкцияларын   |1    |8.1.1    |
|ортасынан қысуға және көлденең иілуге есептеу.    |     |       |
|№13 тақырып. Ағаш конструцияларының қосылыстарын  |1    |8.1.1    |
|есептеу                       |     |       |
  5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
  5.1 Құрылыс конструкциялары даму тарихы
   5.2 Құрылыс конструкцияларына қойылатын талаптар
   5.3 Бетонның класы мен маркасы.
   5.4 Деформация модулі мен серпімділік модулі.
   5.5 Арматуралық болаттың физика-механикалық қасиеті.
   5.8 Арматураның жіктелуі.
   5.9 Арматураның бетонмен ілінісуі.
   5.10 Арматураның бетонда анкерленуі.
   5.11 Темірбетонның отыруы.
   5.12 Темірбетонның аққыштығы.
   5.13 Пісірудің термиялық әсерінің қосылысқа әсері
   5.14 Пісіру қосылыстарына конструктивті талаптар.
   5.15 Пісіруде қолданылатын материалдар.
   5.16 Бетонды алдын ала сығу күші.
   5.17 Бетондағы кернеу.
   5.18 Конструкцияларды есептеуде ықтималдық теориясы әдістерін қолдану.
   5.19 Темірбетон конструкцияларды есептеу қағидалары.
   5.20 Темірбетон элементтерді есептеудің практикалық әдісі.
   5.21 Темірбетон элементтерінің кернеуленген-деформациялық кезеңдегі
күйі.
   5.22 Шектік жағдайлар тобы.
   5.23 Бетонның нормативті және есептік кедергісі.
   5.24 Жүктемелер.
   5.25 Арматураның нормативті және есептік кедергісі.
   5.26 Есептеудің негізгі жағдайлары.
   5.27 Иілгіш элементтердің конструктивті ерекшеліктері.
   5.28 Иілгіш темірбетон элементтерінің кернеуленген күйі.
   5.29 Бір арматуралы тікбұрышты профилінің элементтерінің нормалды
қимасын беріктікке есептеу.
   5.30 Екі арматуралы тікбұрышты профилінің элементтерінің нормалды
қимасын беріктікке есептеу.
   5.31 Таврлы профилді иілгіш элементтердің нормал қимасын беріктікке
есептеу.  Көлбеу қима бойынша иілгіш элементтердің беріктігін есептеу.
   5.32 Бойлық арматурасыз элементтердің көлбеу қимасын  беріктікке
есептеу.
  6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


  |Тақырып                  |Көрнекті|Өздігінен оқуға|Бақылау  |
|                     |құралдар|арналған    |түрі    |
|                     |,    |сұрақтар    |      |
|                     |плакатта|        |      |
|                     |р,   |        |      |
|                     |зертхана|        |      |
|                     |лық   |        |      |
|                     |стенд  |        |      |
|дәріс сабақ  |Тәжірибелік |зертханалық |    |        |      |
|       |сабақ    |сабақ    |    |        |      |
|1       |2      |4      |5    |6       |7     |
|№1 дәріс.   |№1 тақырып. |      |    |Құрылыс    |ауызша   |
|Кіріспе.   |Жүктемелерді |      |плакат |конструкциялары|жауап   |
|       |жинау    |      |    |даму тарихы.  |      |
|       |       |      |    |Құрылыс    |      |
|       |       |      |    |конструкциялары|      |
|       |       |      |    |на қойылатын  |      |
|       |       |      |    |талаптар    |      |
|       |       |      |    |Текшелі    |      |
|       |       |      |    |беріктік.   |      |
|       |       |      |    |Призмалық   |      |
|       |       |      |    |беріктік.   |      |
|       |       |      |    |Созылудағы   |      |
|       |       |      |    |бетонның    |      |
|       |       |      |    |беріктігі.   |      |
|       |       |      |    |Қимадағы    |      |
|       |       |      |    |бетонның    |      |
|       |       |      |    |беріктігі.   |      |
|№2 дәріс.   |       |      |    |Бетонның класы |ауызша   |
|Темірбетон  |       |      |плакат |мен маркалануы.|жауап   |
|конструкциялар|       |      |    |Бетонның    |      |
|ы.      |       |      |    |деформациясы. |      |
|       |       |      |    |Көлемдік    |      |
|       |       |      |    |деформация.  |      |
|       |       |      |    |Күштік     |      |
|       |       |      |    |деформация.  |      |
|№3 дәріс.   |№2 тақырып. |      |плакат |Деформация   |ауызша   |
|Темірбетон  |Иілетін тік |      |    |модулі мен   |жауап   |
|конструкциялар|бұрышты   |      |    |серпімділік  |      |
|ының     |профильді  |      |    |модулі.    |      |
|физика-механик|элементтерді |      |    |        |      |
|алық     |нормальді  |      |    |        |      |
|сипаттамалары.|қима бойынша |      |    |        |      |
|       |есептеу   |      |    |        |      |
|№4 дәріс.   |№3 тақырып. |      |плакат |Арматураның  |ауызша   |
|Алдын-ала   |Иілетін   |      |    |жіктелуі.   |жауап   |
|кернеуленген |таврлы    |      |    |Арматуралық  |      |
|ТБ.      |профильді бір|      |    |болаттың    |      |
|       |арматурасы  |      |    |физика-механика|      |
|       |бар     |      |    |лық қасиеті.  |      |
|       |элементтерді |      |    |Арматуралық  |      |
|       |нормальді  |      |    |бұйым.     |      |
|       |қима бойынша |      |    |Арматуралық  |      |
|       |есептеу   |      |    |қосылыс.    |      |
|№5 дәріс.   |№4 тақырып. |      |плакат |Арматураның  |тестік,  |
|Темірбетон  |Ортасынан  |      |    |бетонмен    |карточкалық|
|кедергісінің |созылған   |      |    |ілінісуі.   |аралық   |
|эксперименталд|болатты   |      |    |Арматураның  |бақылау  |
|ы негіздері  |элементтерді |      |    |бетонда    |      |
|       |беріктікке  |      |    |анкерленуі.  |      |
|       |есептеу   |      |    |Темірбетонның |      |
|       |       |      |    |отыруы.    |      |
|       |       |      |    |Темірбетонның |      |
|       |       |      |    |аққыштығы.   |      |
|       |       |      |    |Бетонның    |      |
|       |       |      |    |қорғаныш    |      |
|       |       |      |    |қабаты.    |      |
|№6 дәріс.   |№5 тақырып. |      |плакат |Кернеуленген  |ауызша   |
|Иілген ТБ   |Ортасынан  |      |    |арматураны   |жауап   |
|элементтерін |қысылған   |      |    |анкерлеу.   |      |
|нормальді және|болатты   |      |    |Арматура мен  |      |
|көлбеу қимасы |элементтерді |      |    |бетондағы алдын|      |
|бойынша    |беріктікке  |      |    |ала кернеу.  |      |
|есептеу.   |есептеу   |      |    |Бетонды алдын |      |
|       |       |      |    |ала сығу күші. |      |
|       |       |      |    |Бетондағы   |      |
|       |       |      |    |кернеу.    |      |
|№7 дәріс.   |№6 тақырып. |      |плакат |Конструкциялард|тестік,  |
|Иілген ТБ   |Пісірілген  |      |    |ы есептеуде  |карточкалық|
|элементтерін |қосылысты  |      |    |ықтималдық   |аралық   |
|нормальді және|есептеу   |      |    |теориясы    |бақылау  |
|көлбеу қимасы |       |      |    |әдістерін   |      |
|бойынша    |       |      |    |қолдану.    |      |
|есептеу.   |       |      |    |Темірбетон   |      |
|       |       |      |    |конструкциялард|      |
|       |       |      |    |ы есептеу   |      |
|       |       |      |    |қағидалары.  |      |
|       |       |      |    |Темірбетон   |      |
|       |       |      |    |элементтерді  |      |
|       |       |      |    |есептеудің   |      |
|       |       |      |    |практикалық  |      |
|       |       |      |    |әдісі.     |      |
|№8 дәріс.   |№7 тақырып. |      |    |Темірбетон   |      |
|Тасты және  |Болтты    |      |    |элементтерінің |      |
|теміртасты  |қосылысты  |      |    |кернеуленген-де|      |
|конструкциялар|есептеу   |      |    |формациялық  |      |
|.Тасты және  |       |      |    |кезеңдегі күйі.|      |
|теміртасты  |       |      |    |Шектік     |      |
|конструкциялар|       |      |    |жағдайлар тобы.|      |
|дың түрлері. |       |      |    |Жүктемелер.  |      |
|       |       |      |    |Бетонның    |      |
|       |       |      |    |нормативті және|      |
|       |       |      |    |есептік    |      |
|       |       |      |    |кедергісі.   |      |
|       |       |      |    |Арматураның  |      |
|       |       |      |    |нормативті және|      |
|       |       |      |    |есептік    |      |
|       |       |      |    |кедергісі.   |      |
|       |       |      |    |Есептеудің   |      |
|       |       |      |    |негізгі    |      |
|       |       |      |    |жағдайлары.  |      |
|№9 дәріс.   |№8 тақырып. |      |плакат |Иілгіш     |тестік,  |
|Тасты     |Болатты   |      |    |элементтердің |карточкалық|
|конструкциялар|арқалықты  |      |    |конструктивті |аралық   |
|дың      |конструкцияны|      |    |ерекшеліктері. |бақылау  |
|элементтерін |есептеу   |      |    |        |      |
|есептеу.   |       |      |    |        |      |
|№10 дәріс.  |       |      |    |Иілгіш     |ауызша   |
|Металл    |       |      |    |темірбетон   |жауап   |
|конструкциялар|       |      |    |элементтерінің |      |
|ы. Металл   |       |      |    |кернеуленген  |      |
|конструкциялар|       |      |    |күйі.     |      |
|материалдары. |       |      |    |        |      |
|№11 дәріс.  |№9 тақырып. |      |    |Бір арматуралы |      |
|Материалдар  |Иілетін ағаш |      |    |тікбұрышты   |      |
|жұмысы.    |элементтерді |      |    |профилінің   |      |
|       |есептеу   |      |    |элементтерінің |      |
|       |       |      |    |нормалды    |      |
|       |       |      |    |қимасын    |      |
|       |       |      |    |беріктікке   |      |
|       |       |      |    |есептеу.    |      |
|№12 дәріс.  |№10 тақырып. |      |    |Екі арматуралы |      |
|Металл    |Конструкциялы|      |    |тікбұрышты   |      |
|конструкциялар|материалдарды|      |    |профилінің   |      |
|ының     |ң      |      |    |элементтерінің |      |
|элементтерін |салыстырмалы |      |    |нормалды    |      |
|есептеу    |қаттылығын  |      |    |қимасын    |      |
|ерекшеліктері.|анықтау   |      |    |беріктікке   |      |
|       |       |      |    |есептеу.    |      |
|№13 дәріс.  |№11 тақырып. |      |    |Таврлы профилді|      |
|Ағаш және   |Ағаш     |      |    |иілгіш     |      |
|пластмасс   |элементтеріні|      |    |элементтердің |      |
|конструкциялар|ң есептік  |      |    |нормал қимасын |      |
|ы. Ағаш және |кедергісін  |      |    |беріктікке   |      |
|пластмассалар |және салмағын|      |    |есептеу.    |      |
|конструктивті |анықтау.   |      |    |        |      |
|материал   |Ортасынан  |      |    |        |      |
|ретінде.   |созылуға   |      |    |        |      |
|       |есептеу.   |      |    |        |      |
|№14 дәріс.  |№12 тақырып. |      |    |Көлбеу қима  |      |
|Бірқалыпты  |Тұтас қималы |      |    |бойынша иілгіш |      |
|қималы    |ағаш     |      |    |элементтердің |      |
|конструкциялар|конструкцияла|      |    |беріктігін   |      |
|ды есептеу.  |рын ортасынан|      |    |есептеу.    |      |
|       |қысуға және |      |    |        |      |
|       |көлденең   |      |    |        |      |
|       |иілуге    |      |    |        |      |
|       |есептеу.   |      |    |        |      |
|№15 дәріс.  |№13 тақырып. |      |    |Бойлық     |      |
|Ағаш     |Ағаш     |      |    |арматурасыз  |      |
|элементтерінің|конструциялар|      |    |элементтердің |      |
|қосылуы.   |ының     |      |    |көлбеу қимасын |      |
|       |қосылыстарын |      |    |беріктікке   |      |
|       |есептеу   |      |    |есептеу.    |      |  7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМСЫЗДАНУ КАРТАСЫ


  Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы


  |Оқу, оқу-әдістемелік құралдарының атауы   |Экземпля|Студенттер|Қамсыздану |
|                       |р саны |саны   |үлесі    |
|1. Электронды оқулық құрал «Строительные  |10   |10    |1      |
|конструкции 1». Лаборатория «Мультимедия»  |    |     |      |
|Өскемен, Серікбаев атындағы ШҚМТУ 2011.   |    |     |      |
|2. СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия:|10   |10    |1      |
|- М.: Стройиздат, 1988. – 34 б.       |    |     |      |
|3. Р.Л. Маилян, Д.Р. Маилян, Ю.А. Веселев  |3    |10    |0,3     |
|Строительные конструкции. Изд. 2-е –     |    |     |      |
|Ростов-на-Дону: Феникс, 2005-880 с.     |    |     |      |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР


  Ішкі:
   8.1 Негізгі:
    8.1.1 Электронды оқулық құрал  «Строительные  конструкции  1».
Лаборатория «Мультимедия »Өскемен, Серікбаев атындағы ШҚМТУ 2011.
  8.1.2. Бакиров К.К. Құрылыс конструкциялары 1. Бөлім «Металл
конструкциялары». Оқу кұралы. - Алматы: КазГАСА, 2006.- 118с.


   8.2 Қосымша:
   8.2.1. Р.Л. Маилян,  Д.Р.  Маилян,  Ю.А.  Веселев  Строительные
конструкции. Изд. 2-е – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005-880 с.

   Сыртқы

   8.3 Негізгі:
      8.3.1. С.Г. Кусябгалиев,  В.В. Губарев,  Б.С.  Кенетбаев
«Металлические конструкции»  практикум  для  студентов  строительных
специальностей всех форм обучения. Раздел I.: Методическое пособие  для
 вузов. - Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2003. - 61 с.
     8.3.2. СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия: - М.:
Стройиздат, 1988. – 34 б.
   8.4 Қосымша:


    8.4.1. А.Б. Кузютин, Э.В. Бубнович  Строительные конструкции.
Учебное пособие. Эверо, Алматы-2005-116 б.
   8.4.2 А.П. Кудзис. Железобетонные и каменные конструкции. М., Высшая
школа, 1988.
   8.4.3. А.П. Кудзис. Оценка надежности железобетонных конструкций.
Вильнюс. 1985.
    8.4.4. Н.Н. Попов, А.В.  Забегаев.  Проектирование  и  расчет
железобетонных и каменных конструкций. М., Высшая школа, 1989.
   8.4.5. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и
проектирование - М.: Инфра-М, 2005.
Пәндер