Файл қосу

Өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты     |ПОӘК      |             |
|                |        |ПОӘК 042-18-7.1.36/01-2014|
|                |        |             |
|ПОӘК              |№1-басылым   |             |
|Студент үшін «Өңдеу       |11.09.14ж   |             |
|өндірістерінің технологиясының |        |             |
|ғылыми-теориялық негіздері»   |        |             |
|пәннің бағдарламасы       |        |             |
   «Өңдеу өндірістерінің технологиясының ғылыми- теориялық негіздері»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    5В072800– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы үшін
                СТУДЕНТТЕР ҮШІН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2014
                 Алғы сөз   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  аға  оқытушы  Әбішев  Болат  Шарипқазыұлы
____________ «27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
 кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «03» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі   __________      Б.Қ. Әсенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама 05 қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы  ___________  С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны


  |1 |Жалпы ережелер                            |
|2 |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу       |
|3 |Пәнді оқуға арналған әдістемелік ұсыныстар              |
|4 |Курс форматы                             |
|5 |Курс саясаты                             |
|6 |Баға қою саясаты                           |
|7 | Әдебиеттер                              |  1.   ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:
  «Өңдеу өндірістерінің технологиясының ғылыми- теориялық негіздері»
пәнінің оқу-әдістемелік  кешені  5В072700  –  «Азық-түлік  өнімдерінің
технологиясы»  мамандығы  бойынша  оқытылатын  студенттерге  арналған.
Студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен  қажеттілігін,  оқу
процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен
пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
   Өңдеу өндірістерінің технологиясының ғылыми-теориялық негіздері. Астық
түйір өнімдерінің қазіргі кездегі тәсілдері бойынша сақтау және сақтау
кезіндегі зиянкестермен бүлінуі. Астық түйір өнімдерін сақтау кезінде
болатын өзгерістер.
   Астық ертеден елдің байлығын көрсетеді. Бидай – біріншіден, тамақ,
химиялық құрамы және тағамдық құндылығы жағынан ерекше бай өнім. Бұл өнім
күнделікті пайланылады. Екіншіден, малдарға да жем өнімін жасап күнделікті
пайдалануға болады, үшіншіден, өндіріске қажетті шакізат, төртіншіден,
болашақ егіннің тұқымы. Осындай ерекшеліктерін ескере отырып, осы пәнді оқу
барысында оны сапалы өнім алу үшін дұрыс сақтап, технологиялық өңдей білуді
студенттерге меңгерту керек. Студенттер білімдерін теориялық тұрғыда оқып-
үйренумен  қатар,  тәжірибе  жүзінде  кәсіпорында  өңдеу  үрдістерінің
технологиясымен танысу арқылы толықтырады.  Осы пәнді оқыту нәтижесінде
болашақ арнаулы инженерлік пәнді таңдауға және өндіріс  кәсіпорынында
инженер-технолог ретінде жұмысына қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге
көмектеседі.


   1.3 Пәнді оқыту мақсаты:
   Магистранттарға білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді
меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорындарында инженер – технолог ретінде жұмыс
істеуде қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.
   Курстың негізгі мақсаты магистранттарды дәнді дақылдарды және ет, сүт
өнімдерімен,  олардың  ассортименттерімен  танысып,  қысқаша  өндіру
технологиясымен танысуы. Сонымен қатар, дәнді дақылдарды және етті, сүтті
әрі қарай өндіріс орындарында қолдану жолдарымен танысу.


   1.4 Пәннің негізгі міндеттері:
   - дәнді дақылдарды қабылдау және алғашқы өңдеу және сақтау.
  - дәнді дақылдарды сақтаудың ерекшеліктері;
  - астықты сақтау және сапасын арттырудағы технологиялық тәсілдер;
  - астық түйір өнімдеріндегі микрофлораның тегі және оның қалыптасуы;
  - дәннің ұзақ сақтауға төзімділігі.

   1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
   Студент өндіріс өнімдерінің түрлерін және олардың құрылымы  мен
қасиетін, алғаш өңдеу және сақтау процестерін, оларды өндіру технологиясын
үйренеді.
   Студенттер білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар, тәжірибе
жүзінде кәсіпорындарда өңдеу және өндіру технологиясымен танысу арқылы
толықтырады.
   Осы пәнді оқу нәтижесінде болашақ арнаулы инженерлік пәнді таңдауға
және өндіріс кәсіпорындарында инженер-технолог ретінде жұмысына  қажет
бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектеседі.


  1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Өңдеу өндірісінің жалпы технологиясы
  1.6.2 Өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы


  1.7           Курстың           постреквизиттері:


  1.7.1Ауылшаруашылығы шикізаттарынан физико – химиялық, биотехнологиялық
тағамдық өнімдерді өндіру негіздері.
  1.7.2Биотехнологиялық негізде көпкомпонентті тағамдарды жетілдіру.
  1.7.3Өндіріс бағыттарының прогрессивті техникасы.


  2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№  |Тақырып аты        |Сағат саны           |Әдебиет  |
|тақыр|              |                |      |
|ып  |              |                |      |
|   |              |Дәріс   |ЗС     |МӨЖ   |      |
|1  |2             |3     |4     |5    |6     |
|                 |Дәріс сабақтары               |
|1  |Кіріспе. Ғылыми      |1     |      |8    |7.1.2   |
|   |технологиялық процесс және |     |      |     |7.2.6   |
|   |дайын өнім туралы жалпы  |     |      |     |      |
|   |мағлұмат          |     |      |     |      |
|2  |Шетелдегі жеңіл және тамақ |1     |      |8    |7.2.3   |
|   |өндірістерінің қалдықтары. |     |      |     |7.1.5   |
|   |Жемді өндіруге қажетті   |     |      |     |      |
|   |шикізаттар және өнімнің  |     |      |     |      |
|   |микробиологиялық және   |     |      |     |      |
|   |химиялық синтезі      |     |      |     |      |
|3  |Ресейде дәнді биохимиялық |1     |      |8    |7.1.7   |
|   |бағалау          |     |      |     |7.2.5   |
|4  |Украина ұнының сапа    |1     |      |8    |7.1.4   |
|   |көрсеткіштері       |     |      |     |7.2.6   |
|5  |Нан пісіру өндірісіндегі  |1     |      |8    |7.2.3   |
|   |негізгі шикізаттар     |     |      |     |7.2.4   |
|6  |Өндіріске қосуға      |1     |      |8    |7.1.3   |
|   |шикізаттарды дайындау   |     |      |     |7.1.6   |
|7  |Әр елдегі нан пісіру    |1     |      |8    |7.2.9   |
|   |қасиеттері         |     |      |     |7.1.5   |
|8  |Шет елдердегі ұннан    |1     |      |8    |7.1.4   |
|   |жасалған кондитерлік    |     |      |     |7.2.5   |
|   |тағамдар          |     |      |     |      |
|9  |Картоп және астық     |1     |      |8    |7.1.6   |
|   |тұқымдастарының      |     |      |     |7.1.8   |
|   |крахмалдарын қалдықсыз   |     |      |     |      |
|   |өңдеу технологиясы (бидай, |     |      |     |      |
|   |жүгері, т.б.)       |     |      |     |      |
|10  |Құрамында көміртегі бар  |1     |      |8    |7.2.7   |
|   |қантты крахмал өнімдерін  |     |      |     |7.2.8   |
|   |өндіру.          |     |      |     |      |
|11  |Қышқыл сірне гидролизі   |1     |      |8    |7.1.5   |
|   |              |     |      |     |7.1.3   |
|12  |Польшада астық сақтауда  |1     |      |8    |7.2.8   |
|   |силосты технологияны    |     |      |     |7.1.3   |
|   |дамыту.          |     |      |     |      |
|13  |Өңдеу өндірісінде     |1     |      |8    |7.1.4   |
|   |эффективті ресурстарды   |     |      |     |7.2.6   |
|   |пайдалану.         |     |      |     |      |
|14  |Тиімді ресурстар.     |1     |      |8    |      |
|15  |Астық сақтауда қолданылатын|1     |      |8    |7.1.1   |
|   |ферменттер         |     |      |     |7.1.2   |
|   |              |     |      |     |7.2.8   |
|Зертханалық сабақтар                             |
|1  |Семей қаласындағы тамақ  |     |1     |     |7.1.8   |
|   |өндірісіндегі       |     |      |     |7.2.3   |
|   |кәсіпорындарымен таныстыру |     |      |     |7.2.4   |
|2  |Ұндағы дәрумендердің    |     |2     |     |7.1.8   |
|   |мөлшері бойынша ұн сапасын |     |      |     |7.2.3   |
|   |анықтау          |     |      |     |7.2.4   |
|3  |Ұнның құрамындағы     |     |2     |     |7.1.8   |
|   |металломагниттік қоспаларды|     |      |     |7.2.3   |
|   |анықтау          |     |      |     |7.2.4   |
|4  |Ұн тарту зауытының дайындау|     |2     |     |7.1.8   |
|   |бөлімдерінің қалдықтары  |     |      |     |7.2.3   |
|   |              |     |      |     |7.2.4   |
|5  |Ұн тарту зауытының тарту  |     |2     |     |7.1.8   |
|   |бөлімшесінің жұмысын    |     |      |     |7.2.3   |
|   |бақылау          |     |      |     |7.2.4   |
|6  |Наубайхана ұнындағы бидайды|     |2     |     |7.1.8   |
|   |ұсақтау кезіндегі ұнтақтау |     |      |     |7.2.3   |
|   |режимін бақылау.      |     |      |     |7.2.4   |
|7  |Ірілігіне қарай ұн сапасына|     |2     |     |7.1.8   |
|   |баға беру         |     |      |     |7.2.3   |
|   |              |     |      |     |7.2.4   |
|8  |Құрамы және клейковина   |     |2     |     |7.1.8   |
|   |сапасы бойынша бидай ұнының|     |      |     |7.2.3   |
|   |сапасына баға беру     |     |      |     |7.2.4   |
|Барлығы:             |15    |15     |120   |      |


   3 ПӘНДІ ОҚУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
  «Өңдеу өндірістерінің технологиясының  ғылыми-теориялық  негіздері»
пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  050727  –  «Азық-түлік  өнімдерінің
технологиясы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандарт бойынша жасалынған.
«Өңдеу өндірістерінің технологиясының ғылыми-теориялық негіздері» пәнінің
оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін
белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай
келеді:
  050727 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы  бойынша
мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты ҚР МЖБС  3.08-103-2004,  ҚР
Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 26 сәуірдегі № 361 бұйрығымен
бекітілген.


  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Бұл пәнді оқу барысында, пәннің мақсаты мен міндеті іске асырылуы тиіс.
Өңдеу өндірісі саласында тиімді ресурстарды дұрыс пайдалана білуі тиіс.
Магистранттар өз алдына МӨЖ тақырыптарын толықтай  қамтып,  тапсыруға
міндетті.

   5  КУРС САЯСАТЫ
   «Өңдеу өндірістерінің технологиясының ғылыми-теориялық  негіздері»
пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М072800 – «Өңдеу өндірісінің технологиясы»
мамандығы бойынша оқытылатын магистранттарға арналған. Магистранттарды курс
мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс
саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқып-үйретудің  негізі
болып табылады.
      1. Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер
       магистрант белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса,
       барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
      2. Сабақтан себеппен қалу сізді курсты міндетті және толық
       игеруден босатпайды.Сізді сабаққа факультет деканы рұқсат
       еткен анықтамамен кіргізеді.Қатыса  алмаған  сабақтардағы
       тақырыптар үшін өткізетін мерзімі көрсетілген тапсырмалар
       аласыздар.
      3.  Оқу  процесіндегі  аудиториялық  емтихандарға  белсенді
       қатынасып, берілген тапсырмаларды уақытында өткізуіңіз қажет.
      4. Аудиториялық сабақтар кезінде сіздің ұялы телефондарыңыз
       өшірулі болуы қажет.

   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  «Өңдеу өндірістерінің технологиясының ғылыми-теориялық негіздері» пәні
              бойынша баллдарды бөлу
                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі              |Балдар-ды|Ескерту      |
|    |                    |ң барлығы|         |
|1   |2                   |3    |4         |
|    |1-ші және 8-ші апта аралығындағы    |30    |         |
|    |сабақтарға қатысу және аудиториялық  |     |         |
|    |сабақтарға дайындалу.         |     |         |
|1   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |сабақ кестесі   |
|    |                    |     |бойынша      |
|2   |1, 2 зертханалық сабақтар мен дәрістер |15    |зертханалық    |
|    |тақырыптары бойынша ағымды бақылау.  |     |сабаққа тест   |
|    |                    |     |-бақылау     |
|    |Видеороликтер             |18    |сабақта      |
|    |Рефераттар жазу            |18    |МӨЖ сабақтарында |
|3   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|4   |3, 4 зертханалық сабақтар мен дәрістер |15    |зертханалық    |
|    |тақырыптары бойынша ағымды бақылау.  |     |сабаққа тест   |
|    |                    |     |-бақылау     |
|    |Видеороликтер             |18    |сабақта      |
|    |Үй жұмысы (терминдік сөздік құрау)   |18    |МӨЖ сабақтарында |
|5   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|6   |5, 6 зертханалық сабақтар мен дәрістер |13    |зертханалық    |
|    |тақырыптары бойынша ағымды бақылау.  |     |сабаққа тест   |
|    |                    |     |-бақылау     |
|    |Видеороликтер             |18    |сабақта      |
|    |Үй жұмысы презентация жасау      |18    |МӨЖ сабақтарында |
|7   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|8   |7, 8 зертханалық сабақтар мен дәрістер |15    |зертханалық    |
|    |тақырыптары бойынша ағымды бақылау.  |     |сабаққа тест   |
|    |                    |     |-бақылау     |
|    |Видеороликтер             |18    |сабақта      |
|    |Рефераттар жазу            |18    |МӨЖ сабақтарында |
|    |1-8 дәріс материалдары бойынша 1-ші  |60    |Кестеге сай    |
|    |аралық бақылау- тестілеу.       |     |         |
|1-ші 8-ші апта аралығы бойынша қорытынды балл |300   |         |
|    |9-ші және 15-ші апта аралығындағы   |30    |         |
|    |сабақтарға қатысу және аудиториялық  |     |         |
|    |сабақтарға дайындалу.         |     |         |
|9   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|10   |9, 10 зертханалық сабақтар мен дәрістер|15    |зертханалық    |
|    |тақырыптары бойынша ағымды бақылау.  |     |сабаққа тест   |
|    |                    |     |-бақылау     |
|    |Видеороликтер             |20    |сабақта      |
|    |Рефераттар жазу            |20    |МӨЖ сабақтарында |
|11   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|12   |11, 12 зертханалық сабақтар мен    |15    |зертханалық    |
|    |дәрістер тақырыптары бойынша ағымды  |     |сабаққа тест   |
|    |бақылау.                |     |-бақылау     |
|    |Видеороликтер             |20    |МӨЖ сабақтарында |
|    |Рефераттар жазу            |20    |МӨЖ сабақтарында |
|13   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|14   |13, 14 зертханалық сабақтар мен    |15    |зертханалық    |
|    |дәрістер тақырыптары бойынша ағымды  |     |сабаққа тест   |
|    |бақылау.                |     |-бақылау     |
|    |Курстық жұмыстың орындалуы       |30    |сабақта      |
|    |Үй жұмысы (реферат)          |30    |МӨЖ сабақтарында |
|15   |Зертханалық жұмыстардың орындалуы   |15    |кесте бойынша   |
|    |15 дәріс материалдары бойынша 2 -ші  |60    |Кестеге сай    |
|    |компелексті аралық бақылау- тестілеу. |     |         |
|9-ші 15 -ші апта аралығы бойынша қорытынды балл|300   |         |
|Эмтиханға қорытында балл            |400   |         |
|Академиялық кезең бойынша қорытында балл    |1000   |         |

7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі:
|7.1.1 | Хлебников В.И. Технология товаров (продовольственных). М.:    |
|   |Издательский дом «Дашков и К0», 2000.- 427 с.           |
|7.1.2 |Товароведение продовольственных товаров. Кругляков Г.Н., Круглякова|
|   |Г.В. -Ростов н/Д: МарТ, 2005.- 448 с.               |
|7.1.3 |Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с. |
|7.2 Қосымша                                |
|7.2.1 |Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья»    |
|   |Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. Методы исследования мяса и |
|   |мясных продуктов.- М.: Колос, 2001.- 376 с.            |
|7.2.2 |Справочник работника общественного питания. /Под ред. В.Н.     |
|   |Голубева.-М.: ДеЛиПринт, 2002.-590 с.               |
|   |Фуре И.Н. Технология производства продукции общественного питания.-|
|   |Мн.: Новое знание, 2002.-799 с.                  |
|7.2.3 |Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания |
|   |основных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и     |
|   |кулинарных изделий/Под ред. И. М. Скурихина, В. А. Шатерникова. М.:|
|   |Легкая и пищевая промышленность, 1984.               |
|7.2.4 |Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов /Под |
|   |ред. З.Ф. Фалуниной. М.: Пищевая промышленность, 1978.-272 с.   |
|7.2.5 |Общая технология пищевых производств /Под ред. Н.И. Назарова. - М: |
|   |Легкая и пищевая промышленность, 1981.-360 с.           |
|7.2.6 |Журнал «Пищевая промышленность», 2010-2012 г.           |
|7.2.7 |Журнал «Пищевая и перерабатывающая промышленность Казахстана»,   |
|   |2010-2012 г.                            |
|7.2.8 |Журнал «Вестник СГУ», 2010-2012 г.                 |
|7.2.9 |Аналитические обзоры КазГосИНТИ, 2010-2012 г.           |
|7.2.10|Интернет                              |

Пәндер