Файл қосу

Қылмыстық істі жїргізу* 
* ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университететі
Құжат СМК 4 кезеңдегі
                  ОӘК 
                    
              ПОӘК 16-7.01.20.13
                  02.-2012
Қылмыстық іс жүргізу пән бойынша оқу-әдістемелік кешен атауы 

                    
                Баспа №1


                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
СТУДЕНТТЕР УШІН <<ҚЫЛМЫСТЫҚ IC ЖҮРГШЗУ >>
ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
<<5В030100>> құқықтану мамандықтарына арналған
                    


                 Семей 
                   2012
                Кіріспе1.ӘЗІРЛЕГЕН 
Құрастырушы:  
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің <<Құқықтану>> кафедрасының аға оқытушысы          Усербаев М.У.
2. ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің <<Құқықтану>> кафедрасының отырысында № 1 хаттама << >> ____________ 2012ж. 

Кафедра меңгерушісі _____________ Елеманов С.Х. . 

2.2. Гуманитарлық заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросында отырысында 
 № 1 хаттама <<__>> қыркүйек 2012 ж. 
Төраға ______________     Григорьева Г. Б.

2 3 Гуманитарлық заң факультетінің ғылыми кеңесі отырысында
№ 1 хаттама <<__>> қыркүйек 2012 ж. 
Төраға                           Еспенбетов А.С.

3. БЕКІТІЛДІ 
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесі отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған № 1 << >> қыркүйек 2012 ж хаттама. 

ОӘК төрағасы, бірінші проректор ____________Рскелдиев Б.Л. 

АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ 
                * Мазмұны

                    1
Жалпы ұсыныстар
                    4
                    2
Пән бойынша методикалық ұсыныстар 
                    4
                    3
Форматпен политика курсы 
                    4
                    4
Баға қоюдың политикасы
                    5
                    5
Оқу пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарды бөлу
                    6
                    6
ОЖСӨЗ, СӨЗ мазмұны 
                    8
                    7
Оқу процестін пән бойынша қалендарлық графика
                    91. Жалпы аумаға. 
Қылмыстық іс жүргізу құқығы ең үздік пән боп саналынады, қылмыстық іс жүргізу құқығы бағдарламасына, сондай-ақ қылмыстық іс жүргізудың заңның жалпы және ерекше бөлімінде көзделген. ҚР қылмыстық іс жүргізу кодексінің тиісті баптарына сәйкес нақты іс-әрекеттерді дұрыс саралауға мүмкіндік беретін қылмыс құрамының түсінігі мен белгілері де кіреді. Студенттердің қылмыстық іс жүргізу құқықтық нормаларды теория жүзінде ғана емес, практикалық тұрғыдан да игеруі көзделген. Олар осы нормалардың сот, прокуратура және тергеу органдарының тәжірибесінде қалай қолданылатындығымен де таныс болуы қажет. 
Осы пәнінен оқутушы жайында мәлімет: аға оқытушы Усербаев Муса Усербаевич, заңтану кафедрасы, жұмыс тел.: (8 72232) 53-03-16, үй тел: 34-58-11, сот. тел.: 8777 181 64 38.
Сабақ өткізу орыні: №8 ғимарат, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. 
Кредит көлемі - 3, 30 - дәріс, 15 - семинар, 45 ОЖСӨЖ   

Таблица 1 - Оқу жұмыс жоспарынан жазалған негіздері.

                  Курс
                Семестр
                 Кредит
                 Дәріс
                  (сағ)
                Семинар
                  (сағ)
                 СОЖСӨЖ
                  (сағ)
                  СОЖ
                  (сағ)
                Барлығы
                  (сағ)
            Білімді бақылау 
                    3
                   1-2
                    2
                   30
                   15
                   15
                   15
                   45
                Емтихан

* Бұл пән <<Қылмыстық іс жүрзігу құқығы>> пайда болуы оның коғамдағы маңызы, дамуы, құрылуы, жүйесімен ұғымдарды талдауда заң мамандығындағы студенттерге ең басты көмекші пән ретінде
Курстың студенттер үшін басты мақсаты алғашқы курстан бастап тыңғылықты түрде салалық заң ғылымдары пәндерің игеру дағдысын қалыптастыру
Пәннің негізгі мақсаты - құқық пен мемлекеттің қоғамдағы қызметі, мүмкіншіліктері, ұғымдар маңызы туралы мағұлыматтары және заң ғылымының басты пәнінің мүмкіншіліктерін меңгере білу
Студент курсты аяқтағаннан соң меңгеруі қажет: - теорияда алған білім практикада ұштастыру - пәнді игеру дағдысын қалыптастыру ұғымдардың мағынасын және мәнін ажырату - туындаған сұрақтарды алған біліммен жетік шешу - қоғам өмірінде атқаратын қызметі, ролі - кездесетін сұрақтарды сауатты талдау 
Пререквизиті курстың: Криминология пәні бойынша нормалар 
Постреквезиттері - ҚР конституциялық құқығы - Қылмыстық құқық - Қылмыстық іс жүргізу әкімшілік құқық азаматтық әкімшілік іс жүргізу, Криминалистикалық тактика (бөлімі) 
2. ОҚУ ПӘНІНЕН МЕТОДИКАЛЫҚ НҰСҚАМАСЫ. 
	Қылмыстық іс жүргізу құқық ең үздік пән боп саналынады, қылмыстық іс жүргізу құқығының бағдарламасына, сондай-ақ қылмыстық заңның жалпы, және ерекше бөлімінде бөлімінде көзделген. ҚР қылмыстық іс жүргізу кодексінің тиісті баптарына сәйкес нақты іс-әрекеттерді дұрыс саралауға мүмкіндік беретін қылмыс құрамының түсінігі мен белгілері де кіреді. Студенттердің қылмыстық құқықтық нормаларды теория жүзінде ғана емес, практикалық тұрғыдан да игеруі көзделген. Олар осы норпмалардың сот, прокуратура және тергеу органдарының тәжірибесінде қалай қолданылатындығымен де таныс болуы қажет. 

3. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫНЫҢ ПОЛИТИКАСЫ.
Аудиторлық сабақтар қылмыстық іс жүрзігу құқығы бойынша тәртібі дәріс және практикалық форматында өтеді. СОЖСӨ, СОЖ студенттірге сұрақтар беріледі, олар өздері жеке осы сабақтың түріне дайындалады. 
Студенттерге арналған негізге ұсыныстар: 
- практикалық сабақтарға дайындалғанда және СОЖСӨ, СОЖ Қазақстанды ғылыми заңгерлердін және Ресей ғылыми заңгерлердін әдебиеттерің пайдалануы тиіс;
- СОЖСӨЖ, СОЖ тапсырмаларын уақытында орындалуы қажет;
- студент тісті заңдық терминдарды дұрыс пайдалана білуы керек; 
- дәріс, практикалық сабақтарында болмаған студент тиісті түрінде жеке берген уақытында сағаттарын өтеу керек;
- 7 және 15 аптасында студент межілік бақылауда жазушы ауызші бақылау өтейді;
- студент 50% сабақта болмаған кезде және, 50% алалмаған межелік - аттестациясының қорытынды қойылмайды, жазғы семестрге қалдырлады.  

4. БАҒА ҚОЮДЫҢ ПОЛИТИКАСЫ.
                                Таблица 2
                    
                  № п/п
                  Апта
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                   10
                   11
                   12
                   13
                   14
                   15
                    1
Бақылау түрі 
                  сем
сем
                  сем
                  сем
                  сем
                  сем
                   РК
                    1
                  сем
                  сем
                  сем
                  сем
                  сем
                  сем
                  сем
                   РК
                    2
                    2
Баллы
                   10
                   10
                   10
                   10
                    9
                   12
                    9
                   10
                   12
                   15
                   10
                   10
                   12
                   15
                   12

Студенттің СОЖСӨ, СОЖ тапсырма орындаған үшін қойлатын баға. 
                                Таблица 3
                    
                  № п/п
                  Апта
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                   10
                   11
                   12
                   13
                   14
                   15
                    1
СОЖСӨЖ түрі 
                   С
Р
                   Т
                   Б
                   Р
                   Р
                   С
                   Э
                   Р
                   С
                   Д
                   С
                   Б
                   Д
                    H
                    2
Баллы
                   11
                   12
                   12
                    9
                   10
                   15
                   11
                   14
                   16
                   16
                   16
                   15
                   16
                   20
                   14


	    С - схема
             Т- таблица
             Р - реферат
		  Б - ауызша 
		  Э - эссе
		  Д - диспут	 	

Барлығында семестр бойынша студент 150 баллов - 100% алу керек 
135-150 баллов - 90-100% - 5 (өте жақсы)
112-134 баллов - 75-90% - 4 (жақсы)
75-111 баллов - 50-75% - 3 (қанағаттаңдыру).
Ниже 75 баллов - 50% - 2 (қанағаттаңдырыл маған) - не аттестация

5. ПӘН МАЗМҰНЫ, ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША, САҒАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ. 

Таблица 4 - Пән мазмұны және сабақтардың түрі бойынша, сағаттарды қолдану. 
Тақырып 
Сағаттын саны 

                 Дәріс
                   ПС
                 СОЖСӨЖ
                  СӨЖ
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
ҚР ҚІЖҚ ўғымы, құрылымы және жүйесі. ҚІЖҚ қайнар қґздері мен қағидалары. 
2
                    1
                    1
                    3
Қылмыстық іс жїргізу функциялары. Ақтау. Қылмыстық іс жїргізу органдары жјне олардыѕ лауазымды тўлғалармен келтірілген зиянды өтеу.
2
                    1
                    1
                    3
Қылмыстық істі жїргізу. Іс жїргізу мерзімдері. 
2
                    1
                    1
                    3
Қылмыстық іс жїргізуге қатысушылыр. Қылмыстық іс жїргізуге қатысуға жол бермейтін мјн-жайлар. Қарсылық білдіру.
2
                    1
                    1
                    3
 Сот дјлелдемелер теориясы. Дјлелдемелердіѕ қайнар кґздері жјне жіктелуі. Дјлелдеу.
2
                    1
                    1
                    3
Қылмыстық-қўқықтық мјжбїрлеу. Бўлтартпау шаралары.
2
                    1
                    1
                    3
Қылмыстық іс қозғау. Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары.
2
                    1
                    1
                    3
Тергеу әрекеттеріне жалпы сипаттама
2
                    1
                    1
                    3
Алдын ала тергеудің аяқталуы. Айыптау қортындысын жасау және қылмыстық істі сотқа жіберу.
2
                    1
                    1
                    3
Бірінші сатыдағы сот өндірісі. Үкім шығару. 
2
                    1
                    1
                    3
Апелляциялық және қадағалау сатысындағы өндіріс.
2
                    1
                    1
                    3
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істері бойынша іс жүргізу. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануға байланысты өндірістін ерекшеліктері.
2
                    1
                    1
                    3
Артықшылықтары мен қылмыстық ізге түсуден иммунитеттері бар адамдардың істері бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері. 
2
                    1
                    1
                    3
Шет елдер және халықаралық ұйымдармен ҚР-ның қылмыстық қудалау органдарымен өзара байланысы
2
                    1
                    1
                    3
Алқабилердің қатысуымен істер бойынша іс жүргізу
2
                    1
                    1
                    3
Барлығы: 
                   30
                   15
                   15
                   45

6. ОЖСӨЖ және СӨЖ мазмұны 
Таблица 5 - ОЖСӨЖ жоспары 
                 ОЖСӨЖ
               Аудиторлық
            Сыртқы аудиторлық
Схема - ҚР ҚІЖҚ ўғымы, құрылымы және жүйесі. ҚІЖҚ қайнар қґздері мен қағидалары.

Реферат - 1. ҚР ҚІЖҚ ўғымы, құрылымы және жүйесі. ҚІЖҚ қайнар қґздері мен қағидалары.
1. ҚР ҚІЖҚ пәні, жүйесі және құрылымы.
2. ҚР ҚІЖҚ қайнар көздерінің ұғымы, түрлері және мәні.
3. ҚІЖҚ қағидалары мен олардың жүйесі.
Таблица - Қылмыстық іс жїргізу функциялары. Ақтау. Қылмыстық іс жїргізу органдары жјне олардыѕ лауазымды тўлғалармен келтірілген зиянды ґтеу.
Реферат 1. Қылмыстық іс жїргізу функциялары. Ақтау. Қылмыстық іс жїргізу органдары жјне олардыѕ лауазымды тўлғалармен келтірілген зиянды ґтеу.
* Қылмыстық іс жүргізу функцияларының ұғымы, түрлері, мәні.
* Қылмыстық ізге түсу функциясы.
* Жеке, жеке-жариялы, жариялы айыптау және ізге түсу.
* Ақтау ұғымы.
* Қылмыстық іс жїргізу органдары жјне олардыѕ лауазымды тўлғалармен келтірілген зиянды ґтеу.
Ауызша талқылау - Қылмыстық істі жүргізу және іс жүргізу мерзімдері.
Реферат - 1. Қылмыстық істі жүргізу және іс жүргізу мерзімдері.
1. Қылмыстық істі біріктіру және бөлектеу және тоқтата тұру негіздері.
2. Қылмыстық істі қысқарту.
3. Іс жүргізу мерзімдерінің ұғымы, мәні және түрлері.
4. Іс жүргізу мерзімдерін ұзарту және қалпына келтіру.

Ауызша талқылау -  Қылмыстық іс жїргізуге қатысушылыр. Қылмыстық іс жїргізуге қатысуға жол бермейтін мјн-жайлар. Қарсылық білдіру.
Реферат - 1. Қылмыстық іс жїргізуге қатысушылыр. Қылмыстық іс жїргізуге қатысуға жол бермейтін мјн-жайлар. Қарсылық білдіру.
1. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың ұғымы, жіктелуі.
2. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар, мүделлі тұлғалар, іс жүргізуге қатысушы басқа да тұлғалар.                     
3. Қарсылық білдіру тәртібі.
4. Қылмыстық іс жүргізуге қатысудан босату.
5. Қылмыстық іс жүргізу органдар мен лауазымды тұлғалардың шешімдер мен іс-әрекеттеріне шағымдану.
Таблица - Сот дјлелдемелер теориясы. Дјлелдемелердіѕ қайнар кґздері жјне жіктелуі. Дјлелдеу.
Реферат - 1. Сот дјлелдемелер теориясы. Дјлелдемелердіѕ қайнар кґздері жјне жіктелуі. Дјлелдеу.
1. Дәлелдемелердің ұғымы. Қылмыстық процестегі сот дәлелдемелер теориясы.
2. Сот дәлелдемелер теориясындағы ақиқаттың ұғымы және мәні.
3. Дәлелдемелердің қайнар көздері және жіктеліуі.
4. Дәлелдемелердің қайнар көздері: ұғымы, түрлері, мәні.
5. Дәлелдемелердің жіберліуі және қатыстылығы.
6. Дәлелдеу пәні және шектері.
Ауызша талқылау -  Қылмыстық-қўқықтық мјжбїрлеу. Бўлтартпау шаралары.
Реферат - 1. Қылмыстық-қўқықтық мјжбїрлеу. Бўлтартпау шаралары.
1. Қылмыстық-құқықтық мәжбүрлеу шараларын қолданудың негізгі жағдайлары, механизмі.
2. Мәжбүрлеп ұстаудың негіздері және тәртібі.
3. Сезікті ретінде ұсталған тұлғаларды қамауда ұстау тәртібі.
4. Бұлтартпау шаралары.
Ауызша талқылау -  Қылмыстық істі қозғау. Алдын ала тергеудің жалпы шарттары.

Реферат - 1. Қылмыстық істі қозғау. Алдын ала тергеудің жалпы шарттары.
1. Қылмыстық істі қозғау сатысының түсінігі, мәні және мазмұны.
2. Қылмыстық істі қозғауға өкілеттіктенген органдар мен лауазымды тұлғалар.
3. Қылмыстық істі қозғаудың негіздері мен себептері.
4. Қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды алу барысында жүзеге асырылатын іс әрекеттер.
5. Алдын ала тергеудің түсінігі, мәні және мақсаттары.
6. Алдын ала тергеу нысандары.
7. Тергелу реті.
Таблица - Тергеу әрекеттеріне жалпы сипаттама. 
Реферат - 1. Тергеу әрекеттеріне жалпы сипаттама
1.Тергеу әрекеттерінің ұғымы және оның жүйесі.
2. Тергеу әрекеттерінің түрлері.

Ауызша талқылау - Алдын ала тергеудің аяқталуы. Айыптау қортындысын жасау және қылмыстық істі сотқа жіберу.
Реферат - 1. Алдын ала тергеудің аяқталуы. Айыптау қортындысын жасау және қылмыстық істі сотқа жіберу.
1. Алдын ала тергеудің аяқталуының түрлері.
2. Қылмыстық іс материалдармен айыпталушыны және оның қорғаушысын таныстыру.
3. Айыптау қортындысын жасау және айыпталушыны сотқа жіберу.
Ауызша талқылау - Бірінші сатыдағы сот өндірісі. Сот үкімі.
Реферат - 1. Бірінші сатыдағы сот өндірісі. Сот үкімі.
1. Сотқа түскен қылмыстық іс бойынша соттың іс әрекеті.
2. Басты сот талқылауның жалпы ережелері.
3. Басты сот талқылауының құрлымы.
4. Үкімнің түсінігі, түрлері, мәні.
5. Үкімнің құрылымы, мазмұны, нысаны. 
6. Үкімді шығару барысында шешілетін сұрақтар.
7. Үкімді шығару және жариялау тәртібі.
8. Үкімнің негізділігінің, заңдылығының кепілдіктері
Ауызша талқылау - Апелляциялық және қадағалау сатысындағы өндіріс.


Реферат - 1. Апелляциялық және қадағалау сатысындағы өндіріс.
1. Аппеляциялық инстанцияға шағымдану және іс қарау тәртібі.
* Қадағалау инстанциясындағы өндіріс.
4. Үкімді орындау.
Ауызша талқылау - Кәмелетке толмағандардың істері бойынша өндіріс. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі өндіріс.

Реферат - 1. Кәмелетке толмағандардың істері бойынша өндіріс. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі өндіріс.
1. Кәмелетке толмаған тұлғалардың істері бойынша өндііріске жалпы сипаттама беру.
2. Кәмелетке толмаған тұлғалардың істері бойынша алдын ала тергеу жүргізу.
3. Кәмелетке толмаған тұлғалардың істерін сотта қарау.
4. Кәмелетке толмаған тұлғалардың істері бойынша дәлелденуге жататын мән- жайлар.
5. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың фактілік және құқықтық негіздері.
6. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануға байланысты алдын ала тергеу жүргізу.
7. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын бас сот отырысында қолдану тәртібі.
Ауызша талқылау - Артықшылықтары мен қылмыстық ізге түсуден иммунитеттері бар адамдардың істері бойынша сі жүргізудің ерекшеліктері.

Реферат - 1. Артықшылықтары мен қылмыстық ізге түсуден иммунитеттері бар адамдардың істері бойынша сі жүргізудің ерекшеліктері.
* Қылмыстық ізге түсудуен артықшылығы мен иммунитеті бар тұлғалардың істері бойынша іс жүргізу ұғымы.
* Дипломатиялық иммунитеттің түсінігі және жүзеге асыру тәртібі.
* Қылмыстық ізге түсудуен артықшылығы мен иммунитеті бар тұлғалардың істерін сотта қарау тәртібі.

Коллоквиум - Шет елдердің және халықаралық ұйымдармен ҚР-ның қылмыстық қудалау органдарымен өзара байланысы.
Реферат - 1. Шет елдердің және халықаралық ұйымдармен ҚР-ның қылмыстық қудалау органдарымен өзара байланысы.
* Шет елдер және халықаралық ұйымдармен ҚР-ның қылмыстық қудалау органдарымен өзара байланысының құқықтық негізі.
* Шет мемлекеттермен құқық қорғау органдармен байланыс жасағанда шешілетін сұрақтар.

Коллоквиум - Алқабилердің қатысуымен істер бойынша іс жүргізу.
Реферат - 1. Алқабилердің қатысуымен істер бойынша іс жүргізу
* Алқабилердің қатысуымен істер бойынша іс жүргізудің жалпы ережелері.
* Сот отырысын тағайындау ерекшеліктері.
* Сот талқылауына қатысу үшiн алқабиге кандидаттардыiрiктеу
* Алқабилердiң қатысуымен соттың iстi талқылауерекшелiктерi
* Апелляциялық және қадағалау сатыдағы сотта iс жүргізудiңерекшелiктерi

7. ОҚУ ӨРДІСІНІҢ ПӘН БОЙЫНША КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ. 
                    
                  № п/п
                  Апта 
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                   10
                   11
                   12
                   13
                   14
                   15
                    1
Бақы
лау түрі 
                  спз 
                  спз
                  спз
                  спз
                  спз
                  спз
                   РК
                    1
спз
спз
спз
спз
спз
спз
спз
                   РК
                    2
                   10
Баллы
                   10
                   10
                   10
                   10
                    9
                   12
                    9
                   10
                   12
                   15
                   10
                   10
                   12
                   15
                   12


Пәндер