Файл қосу

Студенттерге арналған Химияны оқыту әдістемесі пәнінің бағдарламасыКАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ
             3 деңгейлі СМЖ 
                 құжаты
                  ПОӘК
                  ПОӘК
                 042-18-34.1.15
                  /01-2014
                    
                  ПОӘК
Студенттерге арналған <<Химияны оқыту әдістемесі>> пәнінің бағдарламасы 
               <<11 >> 09. 2014 ж.
               № 1 басылым

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
       <<Химияны оқыту әдістемесі>>
                    
      5В011200 - << Химия>> мамандығы үшін
                    
                    
                    
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     
                    

                    
                    
                    
                 Семей
                   2014
                    
* ӘЗІРЛЕНГЕН
 
 ҚҰРАСТЫРУШЫ:  ________ <<_____>> ___________ 2014 ж. 

 Д.Р. Онтагарова , педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 
 <<Химия және география>> кафедрасы

* ТАЛҚЫЛАНДЫ:

 + <<Химия және география>> кафедрасы отырысында 
 
<< 02 >> 09. 2014 ж.  №1 хаттама    
 
Кафедра меңгерушісі                  Д.Р. Онтагарова

2.2 Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында 

<<03 >> 09. 2014 ж. № 1 хаттама 


Төрайымы, доцент  __________________ З.В.Абдишева 

3.БЕКІТІЛДІ :

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған << 11 >> 09. 2014 ж., № 1 хаттама

   
   ОӘК төрағасы, проректор _______________ Г.К.Искакова  4. №1 басылым орнына (18.09.13) енгізіліп отыр


       Мазмұны

* Жалпы ережелер
* Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
* Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
* Курс форматы 
* Курс саясаты
* Баға қоюдың саясаты
7. Әдебиеттер
         
* ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
   Лектордың аты-жөні: Онтагарова Динар Рахымовна - , педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
   Кафедра Химия және география
   Байланыс ақпараты - тел. 77-33-58, оқу ғимараты №3,   кабинет № 408,        
   Сабақ өткізу орны № 415 дәрісхана 

<<Химияны оқыту әдістемесі>> пәні бойынша - 3 кредит. 
     1.2 Пәннің мазмұнын қысқаша сипатта
<<Химияны оқыту әдістемесі>>- химия ғылымының, педагогиканың, психологияның, философияның, жас ерекшелік физиологиясының басты мәселесін негізге ала отырып химияның теориясы мен сарамандық жұмыстарын оқытады. Химиялық әдістеме кәсіби мұғалім дайындаудың ақырғы баспалдағы болып табылады.
Химияны оқыту әдістемесі - мұғалімдер дайындайтын университеттер мен педагогика институттарының оқу жоспарындағы негізгі пәндердің бірі. Ол болашақ мұғалімдерді химияны оқыту теориясымен қаруландырып, іс жүзінде күнделікті туындап отыратын жеке методикалық мәселелерді ғылыми тұрғыдан шеше білуге әзірлейді. 
 1.3 Аталмыш курстың мақсаты студенттерге химияны оқыту әдістемесінен білім беру: 
	Оқыту мақсаты химия мұғалімінің орта мектепте жұмыс істеуге арналған білімі мен іскерлігінің қалыптасу талабынан туындайды.
* Мектеп химия курсына қажетті материал іріктеу,химия білімінің даму логикасы, тарихы, психолого - педагогикалық жағдайын ескеру мәселелерін қарастыру.
* Оқушыларға химиялық ақпарат беру, оқу процесін ұйымдастыру, танымдық әрекетін басқару, сарамандық икемділікті қалыптастырып, шығрмашылық қабілетін дамыту, ғылыми көзқарас негізін қалау мәселелерін қамтамасыз етеді.
* Орта мектептердегі химия курсының мазмұны мен ұйымдастыру принциптерін, оқулық пен бағдарлама, оқу құралдарының құрылым ерекшелігін, альтернативті оқулықтардың құрылым ерекшелігін қарастырады.
* Оқу кабинеттерінің құрал-жабдықтармен жабдықтауларын оқу құралдары мен дидактикалық мүмкіншіліктер мен зертханалық жабдықтардың болуын талап ету және онымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеруді қамтамасыз ету.
* Мамандандыру бойынша әдістемелік жұмыстарды жүргізу принциптерін меңгеру.
* Студенттерді жаңа буын мектептер мен колледжде химияны оқытудың жаңашыл әдістемелік негізімен қаруландырып, өз бетімен әдебиеттемен жұмыс істеуге, одан алған білім негізін нақты педагогикалық жағдаятта қолдана білуге дағдыландыру.
 +  Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті: 
* маңызды әдістемелік білім жүйесін жалпыланған түрде беру, студенттерді оларды нақтылау әдістерімен қаруландыру;
* әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жүргізу үрдісінде өз бетінше білімін толықтыру дағдысына үйрету;
* мектепте білім берудің мақсатының, ғылым мен практиканың жетістіктерінің өзгеруіне, жоғарғы оқу орындарында оқу-тәрбие үрдісінің жетілдіруіне байланысты химияны оқыту әдістемесі курсының бұрынғымен салыстырғанда біраз жаңаланып, жетілдірілген жақтарын қолдана білуі.
 1.5 Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды :
* Мектеп химия курсына қажетті материал іріктеу,химия білімінің даму логикасы, тарихы, психолого - педагогикалық жағдайын ескеру мәселелерін;
* Оқушыларға химиялық ақпарат беру, оқу процесін ұйымдастыру, танымдық әрекетін басқару, сарамандық икемділікті қалыптастырып, шығармашылық қабілетін дамыту, ғылыми көзқарас негізін қалау мәселелерін;
* Орта мектептердегі химия курсының мазмұны мен ұйымдастыру принциптерін, оқулық пен бағдарлама, оқу құралдарының құрылым ерекшелігін, альтернативті оқулықтардың құрылым ерекшелігін;
* Оқу кабинеттерінің құрал-жабдықтармен жабдықтауларын оқу құралдары мен дидактикалық мүмкіншіліктер мен зертханалық жабдықтардың болуын талап ету және онымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеруді қамтамасыз ету;
* Мамандандыру бойынша әдістемелік жұмыстарды жүргізу принциптерін меңгеру.
* Студенттерді жаңа буын мектептер мен колледжде химияны оқытудың жаңашыл әдістемелік негізімен қаруландырып, өз бетімен әдебиеттемен жұмыс істеуге, одан алған білім негізін нақты педагогикалық жағдаятта қолдана білу дағдыларын білуі тиіс.
 1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
1.6.2.Периодтық жүйенің элементтер химиясы
  1.7 Курстың постреквизиттері:  
1.7.1. Кәсіптік пәндер блогындағы таңдау компоненті бойынша курстар
 1.7.2. Педагогикалық іс-тәжірибе
 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
                                               1-кесте
       № 
Тақырыптың аталуы
Дәріс сағаты 
Зерт.сабақ сағаты 
 СООӨЖ
СӨЖ
Әдебиеттер 
* 
Дәріс № 1,2 Химияны оқыту әдістемесі (ХОӘ) ғылым және оқу пәні ретінде. Химияны оқытудың мақсаттары және міндеттері.
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №1 Химия кабинетінің негізгі құрал-жабдықтары. Қауіпсіздік тезникасының ережесі.. 


1* 
Дәріс №3,4  Орта мектептегі химия курсының мазмұны мен құрылысы. Химиялық ұғымдардың қалыптасуы.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №2 Химия мұғалімінің жұмысын жоспарлау. Конспектілер құрастыру. Химия сабақтарына талдау түрлері.


1* 
Дәріс №5,6 Химия тілі-химияны оқытуда таным құралы
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 3 Мектепте химиялық элементтер туралы алғашқы химиялық түсініктер, заттар және химиялық рекациялар. 

1* 
Дәріс № 7,8 Химияны оқыту әдістері.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №4 . Оттегі, сутегі, су тақырыбын оқу әдістемесі.


1* 
. Дәріс № 9,10 Оқушылардың білім мен біліктерін тексеру.
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 5 Ерітінділер туралы түсініктерді қалыптастыру.


1* 
Дәріс № 11, 12 Орта мектепте химияны оқытуда оқуды ұйымдастыру формалары.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №6 <<Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары>> тақырыбын оқыту әдістемесі.

1* 
Дәріс № 13,14  Химияның негізгі заңдарын оқу және химиялық түсініктерді қалыптастыру әдістері Алғашқы химиялық ұғымдардың қалыптасуы.
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №7  Д.И.Менделеевтің периодтық заңын оқыту әдістемесі.


1* 
 Дәріс № 15,16 Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары туралы ұғымдарды қалыптастыру.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 8
<<Электролиттік диссоциация>> тақырыбын оқыту әдістемесі.


1* 11
Дәріс №, 17,18 Д.И.Менделеевтің периодтық заңын және периодтық жүйесін,атом құрылысын оқыту әдістемесі.
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 9 
<<Оттек топшасы>> тақырыбын оқыту әдістемесі.

1* 11
. Дәріс №19,20  Заттар құрылысы,валенттілік және тотығу дәрежесі туралы ұғымдардың қалыптасуы.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 10 
<<Азот топшасы>> тақырыбын оқыту әдістемесі.

1* 12
Дәріс № 21,22   Химиялық реакциялар туралы ұғымды дамыту
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 11 <<Көміртек топшасы>> тақырыбын оқыту әдістемесі.

1* 22
Дәріс № 23,24 Ерітінділер және теориялар негіздерін оқыту әдістемесі.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №12 
Негізгі және негізгі топша металдарын оқыту әдістемесі.

1* 22
Дәріс №  25,26 Химияның жүйелік курсында элементтерді және олардың қосылыстарын оқыту әдістемесі.
2

1
3
7.1.1-7.1.9
* 
 Зертханалық сабақ №13  Көмірсутектерді оқыту әдістемесі

1* 22
Дәріс №27 ,28 Органикалық қосылыстарды оқытудың методикалық принциптері.
Органикалық химия курсының міндеттері.
2

2
6
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ № 14 
Азотты және оттекті органикалық қосылыстарды оқыту әдістемесі

1* 2

Дәріс №29,30  Химиядан оқушылардың білімін қорытындылау.
2

1,5
4,5
7.1.1-7.1.9
* 
Зертханалық сабақ №15 
Жоғары молекулалы қосылыстар
және полимерлі материалдарды оқыту әдістемесі.1
Барлығы 
30
15
22,5
67,5


* ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 
    Курсты оқығанда студент алдымен теориялық негіздерді игеруі қажет. Пәннің теориялық сұрақтары дәрістерде қарастырылады, сонымен бірге күрделі не оқулықтарда жоқ сұрақтар туралы айтылады, сондықтан студент дәрістерге міндетті түрде қатысуға тиіс. Дәрістер конспектілері зертханалық сабақтарға дайындық кезінде, студенттің өз бетімен өздік жұмыстарын игеру кезінде негіз болады, әдебиетпен дұрыс жұмыс істеуге көмектеседі. 
Сабақтың маңызды түрі - зертханалық сабақтар. Онда зертханада жұмыс істеу, эксперимент қою дағдысы үйретіледі. Зертханалық сабақтарда теориялық негіздер, заңдылықтар дәлелін табады. Зертханалық сабақта студенттердің өздік жұмысы оқытушы басқарумен өткізіледі. Зертханалық практикумда химиялық реактивтермен, ыдыстармен, зертханалық аспаптармен жұмыс істеу дағдысы үйретіледі.
      4 КУРС ФОРМАТЫ 
 	<<Химияны оқыту әдістемесі>>- 3 кредит.
 Курс бойынша 50 минуттық дәріс аптасына 2 рет, 100 минуттық зертханалық сабақ . Студенттер бұл сабақтарға қатысуға міндетті. Босатылған сабақтар қайталанып оқылмайды. Зертханалық сабаққа дайын емес студенттер тәжірибе жасауға жіберілмейді. 
   	 Зертханалық сабақ бойынша тәжірибенің барысын алдын ала дәптерге конспектілеп , байқауды және қортындысын сабақта орындайды. Оқытушының күнделікті бағалау үшін берілеті ауызша сұрағына, не жазбаша таратпа материалдарға, не тест сұрақтарына жауап беру керек.  
БӨЖ тапсырмаларын 4-ші, 6-шы, 10-ші,13-ші  апталарда әр студент өзіне тиісті номер бойынша, электронды порталда орындайды. 
     БӨЖ тапсырмалары әр теориялық тақырып бойынша пәннің оқу-әдістемелік материалдарында  берілген,  әр студентоны электрондық портальдан ала алады. 
     
 5  КУРС САЯСАТЫ 
* Сабаққа кешігуге болмайды;
* Сабақты босатуға болмайды, ауырған жағдайда дәрігердің анықтама қағазы болуы қажет;
* Тапсырма уақытында орындалмаса, қорытынды баға нәтижесі төмендетіледі;
* Оқу процесіне (үрдісіне) белсенді қатысу қажет;
* Курстас студенттерге және оқытушыға қайырымдылық, ақ жарқындық, ашықтық, жарасымдылық көрсету қажет;
    Сонымен бірге, студенттің өзі орындамаған жұмыстары қабылданбайды, студент ар кодексін сақтауға міндетті, алдауға жол берілмейді. Сабақта ұялы телефонмен байланыс жасауға, сағыз шайнауға болмайды. 

                 6  БАҒА ҚОЮДЫҢ  САЯСАТЫ
Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.
Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың таратылуы кестеде келтірілген 
Студенттердің білімін бақылау келесі формада жүргізіледі:
* Ағымдағы ( күнделікті) бақылау (әр апта сайын жүргізіледі);
* Межелік бақылау (семестрдің 7-және 15-аптасында);
* Қорытынды бақылау түрі - емтихан.
	Күнделікті бағалаудың бірнеше түрі бар:
 + Ауызша сұрау;
 + Аудиториялық бақылау жұмысы;
 + Зертханалық жұмысты қорғау;
 + Тест сұрақтарына жауап беру ;
 + БӨЖ өткізу

<<Химияны оқыту әдістемесі>> пәні бойынша баллдың бөлінуі 
                                  Кесте 2
Аптасы
Бақылау түрі
Барлық баллдар
Ескерту
1
2
3
4
1-7
1-ден 7 аптаға дейінгі аудиториялық сабақтардың барлық түріне қатысу 
                   30
Оқытушы сабаққ қатысу,қатыспау фактілерін белгілейді 
Зертханалық жұмыстарды орындау (есеп беру,қорғау )
1
Химия кабинетінің негізгі құрал-жабдықтары. Қауіпсіздік тезникасының ережесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру 
                    
Зертханалық сабақта
2
Химия мұғалімінің жұмысын жоспарлау. Конспектілер құрастыру. Химия сабақтарына талдау түрлері.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   20
Зертханалық сабақта
3
Мектепте химиялық элементтер туралы алғашқы химиялық түсініктер, заттар және химиялық рекациялар. 
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   20
Зертханалық сабақта
4
Оттегі, сутегі, су тақырыбын оқу әдістемесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   20
Зертханалық сабақта
5
Ерітінділер туралы түсініктерді қалыптастыру. 
                   20
Зертханалық сабақта
6
<<Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары>> тақырыбын оқыту әдістемесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   20
Зертханалық 
сабақта
7
Д.И.Менделеевтің периодтық заңын оқыту әдістемесі. 
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                    
Зертханалық сабақта
7
Межелік бақылау №1. 
                   90
         Сабақ кестесіне сәйкес
        Студенттің өздік жұмысы
4
Химия мұғаліміне қойылатын талаптар және мұғалімнің жұмыс жасайтын құжаттары. Химия кабинетінің негізгі құрал-жабдықтары
* Орта мектептегі химия кабинетіне сипаттама бер.(фото құжаттары көрсетілгені дұрыс).
* <<Оттек. Ауа. Жану. Оксидтер>> тарауы бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар құрастыр.
* <<Мектепте химиялық элементтер туралы алғашқы химиялық түсініктер, заттар және химиялық рекациялар>> тақырыбына байланысты тест сұрақтарын құрастыр. 1 нұсқамен, 10 сұрақ, 5 жауаптың біреуі дұрыс болатын тапсырма әзірле.
* Химияны оқыту әдістемесінің даму тарихы, ғалым-педагогтардың еңбектері туралы шолу конспектісін құрастыр

                   40
Кестеге сәйкес
6
Жекелеген тарауларды оқыту әдістемесі 

* <<Сутек. Қышқылдар. Тұздар>> тарауын қарастыру кезінде оқушылар қандай әдістер арқылы  білімді игереді? 
* Газдармен жұмыс жасаудың жалпы қандай тәсілдері бар?
* <<Ерітінділер>> тақырыбына төмендегі есептердің түрлеріне мысалдар қарастырып, шығар.
1)Еріген заттың массалық үлесін есептеу.
2)Еріген заттың массасын есептеу.
3) Судың көлемін анықтау.
* <<Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластарын қортындылау>> тарауыноқып-үйренудің мақсаттары мен міндеттері қандай? Тараудың барысында қандай жаңа ұғымдар мен түсініктер алады?

                   40
Кестеге сәйкес
1-ден 7 аптаға дейінгі оқыту нәтижелерінің қортынды балы
300

8-15
8-ден 15 аптаға дейінгі аудиториялық сабақтардың барлық түріне қатысу 
30
Оқытушы сабаққ қатысу,қатыспау фактілерін белгілейді 
Зертханалық  жұмыстарды орындау (есеп беру,қорғау )
8
<<Электролиттік диссоциация>> тақырыбын оқыту әдістемесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                    
                   15
Зертханалық сабақта
9
<<Оттек топшасы>> тақырыбын оқыту әдістемесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   15
Зертханалық сабақта
10
<<Азот топшасы>> тақырыбын оқыту әдістемесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   15
                    
Зертханалық сабақта
11
<<Көміртек топшасы>> тақырыбын оқыту әдістемесі.
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                    
                   15
Зертханалық сабақта
12
Негізгі және қосымша топша металдарын оқыту әдістемесі
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                    
                   15
Зертханалық сабақта
13
Көмірсутектерді оқыту әдістемесі
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   15
Зертханалық сабақта
14
Азотты және оттекті органикалық қосылыстарды оқыту әдістемесі
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                   10
                    
Зертханалық сабақта
15
Жоғары молекулалы қосылыстар және полимерлі материалдарды оқыту әдістемесі
* Зертханалық жұмыстардың бақылау сұрақтарына жауап беру
* Зертханалық жұмыстарды өңдеп, қортындыларын тапсыру
                    
Зертханалық сабақта
15
Межелік бақылау №2
                   90
         Сабақ кестесіне сәйкес
        Студенттің  өздік жұмысы
10
Оқытуды ұйымдастыру формалары және әдістемесі
* Сабақ қандай негіздерге сүйеніп жіктеледі? <<Галогендер>> тақырыбының сабақтарын типтерге және түрлерге жіктеңіздер.
* Оқыту үрдісін басқарудағы жаңа технологиялық әдіс-тәсілдердің ролі қандай? Химияны оқытудағы жаңа оқыту технологиялары туралы кластер құрастыр.
* Сыныптан тыс жұмыстардың қандай маңызы бар? Бір сыныптан тыс жұмыстың жоспарын жасаңыздар.
* Химиялық диктанттың орнын, мазмұнын өткізу әдістерін сипаттап, үлгісін құрастыр.  
                   40
Кестеге сәйкес
14

Химияны оқытудың әдістері 

* Заттардың қасиеттерімен танысуға арналған зертханалық жүмыстың нұсқауын әзірлеңіздер.

* Оксидтер, негіздер, қышқылдар және түздар туралы білімді қорытындылаудың әдістемелік мәселелерін сипаттаңыздар.
* Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланысты қалай ашу керек, бул материалдың ғылыми көзқарас қалыптасуындағы маңызын көрсетіңіздер.
* Орта мектептің химия курсында химиялық байланыс туралы ұғымның орны, оқытылу реті қалай анықталған?
* Оттек топшасы тақырыбы бойынша сан есептерінің түрлерін құрастырыңдар:
* химиялық теңдеулер бойынша газдардың көлемдік қатынастарын табу; 
* реакцияға кіріскен немесе шыққан заттардың берілген мөлшері бойынша көлемін табу;
* газдардың салыстырмалы тығыздығын есептеу.
* Күкірттің сутектік қосылыстарын сипаттайтын кесте толтырыңдар: химиялық формуласы; электрондық формуласы; химиялық байланыстың түрі; тұрақтылығы; кристалл торының түрі
                   40
                    
Кестеге сәйкес
15
8-15 аптадағы дәріс тақырыптары бойынша бойынша межелік бақылау 
                  90 б.
Кестеге сәйкес
8-ден 15 аптаға дейінгі оқыту нәтижелерінің қортынды балы 
300

Емтихан бойынша қортынды балл
400

Академиялық кезеңге сәйкес баллы
1000           Студенттердің білім бағалау шкаласы:

        Әріптік жүйе бойынша баға
      Балдардың сандық эквиваленті
           Проценттік мазмұны
        Дәстүрлі жүйе бойынша баға
                   А
                   4,0
                  95-100
                Өте жақсы
                   А-
                   3,67
                   90-94
                   -<<-
                   В+
                   3,33
                   85-89
                 Жақсы
                   В
                   3.00
                   80-84
                   75-79
                   -<<-
                   В-
                   2,67

                   -<<-
                   С+
                   2,33
                   70-74
            Қанағаттанарлық
                   С
                   2,00
                   65-69
                   -<<-
                   С-
                   1,67
                   60-64
                   -<<-
                   Д+
                   1,33
                   55-59
                   -<<-
                   Д
                   1,00
                   50-54
                   -<<-
                   Ғ
                   0,00
                   0-49
           Қанағаттанарлықсыз

                                   
        7. ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

№
Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы
Саны
Студенттердің саны
Қамтама-
сыз етілу пайызы

Негізгі әдебиеттер

   13

7.1.1
Нұғыманұлы И.,Шоқыбаев Ж.Ә,Өнербаева З.О Химияны оқыту әдістемесі / Алматы: Prints, 2005.
                    2
                   13
15
7.1.2
Чернобельская, Г.М. Основы методики обучения химии: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Г.М. Чернобельская.- М.: Просвещение, 1987.- 256с. 
                   73
                   13
100
7.1.3
Цветков, Л.А. Преподавание органической химии в средней школе: пособие для учителя / Л.А. Цветков.- М: Просвещение, 1984.- 256 с. 
                   17
                   13
100
7.1.4
Плетнер, Ю.В. Практикум по методике преподавания химии: учеб. пособие для пед. ин-тов / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 1981.- 192с. 
                   55
                   13
100
7.1.5
Цветков, Л.А. Преподавание органической химии в средней школе: пособие для учителя / Л.А. Цветков.- М: Просвещение, 1984.- 256 с. 
                   17
                   13
100
7.1.6
Семенов, А.С. Охрана труда и техника безопасности по химии: учеб. пособие для пед. ин-тов / А.С. Семенов.- М.: Просвещение, 1981.- 142с. 
                   69
                   13
100
7.1.7
Нұрахметов Н. Химия. 8 сынып оқулығы. Алматы, Мектеп, 2004
                    2
                   13
15
7.1.8
Нұрахметов Н. Химия. 9 сынып оқулығы. Алматы, Мектеп, 2005
                    2
                   13
15
7.1.9
Нұрахметов, Н. Химия: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-матем. бағытындағы 10-сын. арн. оқулық / Н.Нұрахметов, Қ. Бекішев, Н. Заграничная.- Алматы: Мектеп, 2010.- 335 б. 
                   19
                   13
100
Қосымша әдебиеттер
7.2.1
Зайцев О.С. Методика обучения химии. Теоретический и прикладной аспекты: учебник / О.С. Зайцев.- М.: ВЛАДОС, 1999.- 383 с.- (Учебник для вузов). 
1
                   13
13
7.2.2
Химия в школе.- Россия, 2005-2012.- 10/г.- (Научно-теоретический и методический журнал). 2005 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.- 2006 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.- 2007 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.- 2008 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.- 2009 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.- 2010 - 1, 2, 3, 4, 5.- 2011 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.- 2012 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

                   13
100
7.2.3
Кирюшкин, Д.М. Химияны оқыту методикасы: оқу құралы / Д.М. Кирюшкин, В.С. Полосин.- Алматы: Мектеп, 1984.- 440 б. 
2
                   13
25
7.2.4
Нұғымнаұлы, И. Химияны оқыту әдістемесі/ И. Нұғымнаұлы.- оқу құралы.- Алматы: Рауан, 1993.- 320 б. 
19
                   13
100
7.2.4
Иванова, Р.Г. 9-10 кластарда химияны оқыту: мұғалімдерге арналған кітап / Р.Г. Иванова, Г.Н. Осокина.- 2-ші бас.орыс тілінен аударылған.- Алматы: Мектеп, 1988.- 292 б. 
2
                   13
25
7.2.5
Нұрахметов, Н. Химия: әдістемелік нұсқау. 10-сын. / Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев, Н. Заграничная.- Алматы: Мектеп, 2006.- 109 б.- (Қоғамдық-гуманитарлық бағыт). 
2
                   13
25
7.2.6
Иванова, Р.Г. 9-10 кластарда химияны оқыту: мұғалімдерге арналған кітап / Р.Г. Иванова, Г.Н. Осокина.- 2-ші бас.орыс тілінен аударылған.- Алматы: Мектеп, 1988.- 292 б. 
2
                   13
25
7.2.7
Бейорганикалық химия сабақтары: оқу-әдістемелік құрал / К.Сарманова, М.Жадарина, Б.Дүйсебаев и т.б.- Алматы: Рауан, 1995.- 1291 б. .
2
                   13
25
7.2.8
Усманова, М.Б. Химия: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-матем. бағытындағы 10-сын. арн. оқулық /М.Б. Усманова, Қ.Н. Сақариянова.- Алматы: Атамұра, 2010.- 287б. 
2
                   13
25
         


Пәндер