Файл қосу

Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары* ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университететі
3 деңгейлі СМЖ құжаты
                  ОӘК 
                    
           ОӘК042-14-5-02.01.24.01.69-2011
<<Халықаралық жария құқығы>> пәні бойынша оқу -әдістемелік кешені
 
                    
               №1 басылым 
                    
<<ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҒЫ ПӘНІ БОЙЫНША>> ПӘННІН ОҚУ-ӘДІСТІМЕЛІК КЕШЕНІ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                    
   <<050301>> - заңтану мамандығына арналған
                 Семей
                   2012
                Кіріспе

1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН 
Құрастырған ____________ 
Усербаев М.У. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің <<Заңтану>> кафедрасының аға оқытушысы. 
<<____>> ______________ 2012 ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің <<Заңтану>> кафедрасының мәжілісінде. 
Хаттама № _____ <<____>> ____________ 2012ж. 

Кафедра меңгерушісі _____________ Елеманов С.К. 

2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде 
Хаттама № _____ <<____>> ____________ 2012ж. 

Төраға ______________ Григорьева Р.Б. 

2.3. Гуманитарлық факультетін ғылыми кеңесінде 
Хаттама № _____ <<____>> ____________ 2012ж. 

Төраға ______________ Еспенбетов А.С.. 

3. Бекітілді 
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға ұсынылды
Хаттама № _____ <<____>> ____________ 2012ж. 

ОӘК төрағасы, бірінші проректор ____________ Рскелдиев Б.А. 

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН 
                   * 
                * Мазмұны

                    1
Қолдану аумағы
                    2
Нормивтік нұсқама 
                    3
Жалпы жағдайлар 
                    4
Оқытушының жұмыс бағдарламасы 
                    5
Студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы 
                    6
Оқу пән бойынша методикалық карта 
                    7
Оқу әдістемелік пән бойынша қарта әдібиетті 
                    8
Әдібиет 
                    

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КОМПЛЕКС ОӘК042-14-5-02.01.24.01.55-2012

Оқу - әдістемелік пәндер комплексі 
<<_____________________>>

Универсиитеттің оқу - әдістемелік кеңісінде бекітіліп енгізілді <<___>> ___________ 2011ж.
№-___________________

Шығарылған күн __________________ 

1. Қолдану облысы 
<<Халықаралық жария құқығы>> пәні бойынша оқу - әдістемелік комплексі <<заңтану>>, <<050301>> мамандығындағы студенттерге арналған. Яғни студенттерді осы курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігі, курс саясатымен, студенттер оқу процессі аяқталғаннан кейін тәжірбиесімн, білім меңгеруге негізделінеді. Оқу - әдістемелік комплекс пәнді оқытудағы негіз болып табылады. 
2. Нормативті нұсқау 
<<Халықаралық жария құқығы>> пәнің оқу - әдістемелік комплексі келесідей құжаттарымен өнделіп және оқу процессін ұйымдастыру тәртібіне сәйкестендіріліп жасалынды: Мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты мамандық <<заңтану>> <<050301>>, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 07 тамыз 2004ж., №671 әркет етуге енгізіліп және бекітілді. Қазақ гуманитарлық - заң институтының <<Халықаралық жария құқығы>> пәнің оның ішінде қылмыстық іс жүргізу пәнінен оқу әдістемелік <<заңтану>> мамандығына арналған типтік бағдарламасына негізделіп жасалынды 
3. Жалпы жағдайлар 
- Аға оқытушы Усербаев Муса Усербаевич 
- заңтану кафедрасы 
- Ақпараттық байланыс - тел.: 35-60-29, оқу корпусы №1, кабинет №602
- Сабақ өткізу орын - аудитория № 611
- Пәннің аты <<Халықаралық жария құқығы>>
- Кредиттер саны - 2

1 Кесте           жұмыс            жоспарының           үлгісі 
Курс
Семестр
Кредит
Дәріс 
(сағ)
Семинар
(сағ) 
СОЖСӨЖ
(сағ)
СОЖ
(сағ)
Барлығы
(сағ)
              Бақылау түрі

                    4
                    7
                    2
                   15
                   15
                   45
                   45
                   120
                Емтіхан

 3.1. Бұл пән <<Халықаралық жария құқығы>> пайда болуы оның коғамдағы маңызы, дамуы, құрылуы, жүйесімен ұғымдарды талдауда заң мамандығындағы студенттерге ең басты көмекші пән ретінде
3.2. Курстың студенттер үшін басты мақсаты алғашқы курстан бастап тыңғылықты түрде салалық заң ғылымдары пәндерің игеру дағдысын қалыптастыру
3.3. Пәннің негізгі мақсаты - Халықаралық жарияқұқықтың мақсаты ретінде студеттермен халықаралық жария құқығының негізгі институттары мен ұғымдарының мағынасын түсіну табылады. 
3.4. Студент курсты аяқтағаннан соң меңгеруі қажет: - Студенттерге оның негізгі институттары бойынша мағлұмат беру табылады: халықаралық жарияқұқық пәні, құқық жүйесіндегі орны, коллизиялық ережелер, халықаралық жарияқұқық субъектілерінің құқықтық жағдайы, несиелік және есеп айырысу қатынастары, көлік қатынастары, сыртқыэконмикалық мәмілелер, интеллектуалдық меншік, мұрагерлік құқық, еңбек құқығы және халықаралық азаматтық процесс пен халықаралық коммерциялық арбитраж;

3.5.Пререквизиті туралы (білім, іскерлік, дағды беретін пәндерді меңгеру үшін қажетті пәндер тізімі): 
<<Халықаралық жария құқығы>> пәнін оқу үшін студенттерге келесідей пәндерді білу қажет:
- Мемлекет және құқық теориясы
- Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы
- Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы
- Халықаралық жария құқығы 

3.6. Постреквезиттері(білім, іскерлік, дағды беретін пәндерді меңгеру үшін қажетті пәндер тізімі) :
Халықаралық жария құқығы пәне бойынша білімі мен дағды барлық заң пәндерін білу үшін қажет, әсіресе халықаралық құқық циклі үшін міндетті. 
                    

Дәріс тақырыптары мен мазмұны
Сағат көлемі
Әдебиет
1
2
3
Дәріс сабақ 
Тақырып:  Қазіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны.
Халықаралық қатынас және халықаралық құқық, олардың арасындағы байланыс және бір-бірімен қарым-қатынасы. Халықаралық құқық халықаралық қатынастарды реттеуші заңды нормалардың жинытығы ретінде. Халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде. Халықаралық-құқықтық қатынастарды реттейтін пән. Субъектілердің ерекшеліктері, нормаларды жүзеге асыру және қалыптастыру процесі, сонымен қатар оны қамтамасыз етк тәсілдері. Халықаралық-құқықтық мәжбүрлеу шаралары. БҰҰ Бас Ассамблеясы халықаралық құқықты оқыту мен халықаралық құқықта құқықтық білімді дамыту тарату туралы резолюцияларды жиі қабылдауда. БҰҰ мамандандырылған халықаралық соты мен мекемелерінің рөлін арттыру - халықаралық-құқықтық қатынастағы саяси жаңа ойды енгізудің , яғни халықаралық құқық рөлін арттырудың , халықаралық қауымдастықтағы құқықтық мемлекеттердің және Еуропадағы қауымдастық пен қауіпсіздік ұйымы және <<халық дипломатиясының>> рөлін арттыру және халықаралық құқықты нығайтудың құралы ретінде пайдаланылады.
Халықаралық бұқаралық құқық пен халықаралық жеке құқықтың арақатынасы
2 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
Тақырып:  Халықаралық-құқықтық ғылымның және халықаралық құқықтың тарихы. Қазақстан тарихында халықаралық-құқықтық институттардың қалыптасуы мен дамуы. 
Халықаралық құқықтың қалыптасуы және оның тарихының кезеңдері. Регионализм. Ежелгі дүниедегі халықаралық құқықтың негізгі институттары. Ежелгі ойшылдардың халықаралық құқық мәселелері туралы айтқан ой-пікірлері. 
Орта ғасырлардағы халықаралық құқық. Халықаралық құқықтың негізгі институттары. Осы дәуірдің халықаралық-құқықтық көзқарастары. 
1648 ж. Вестфаль конгресі және оның халықаралық құқықтың дамуындағы рөлі. Г. Гроций, оның замандастары және оның жолын қуушылар. Халықаралық құқыққа француз революциясының ықпалы. 1815 ж. Вена конгресі, 1856ж. Париж конгресі., 1884-1885жж. Берлин конференциясы. 1899 және 1907 жж. Гаага әлем Конференциясы. ХІХғ. және ХХғ. айрығындағы халықаралық құқықтың негізгі доктриналары. Қазақстандағы халықаралық құқытың дамуы. Қазақстанның тәуелсіздігі және халықаралық құқық, халықаралық - құқықтыңқ ілімнің Қазақстанда пайда болуы және дамуы. Қазақстан тарихындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық нысанының пайда болуы.Қазақстандағы жүздердің Ресейге қосылуының халықаралық құқық тұрғысынан алғандағы көрінісі. Әдет-ғұрып, Құран, шарттар Қазақстан тарихында халықаралық құқықтың қайнар көзі ретінде. Қазақстан тарихында елшілік әдет-ғұрып дипломатиялық құқықтың қайнар көзі ретінде. Қазақстандағы әдет-ғұрып пен шарттардың арақатынасы. Қазақстандағы жүздердің, қазақ хандарының сыртқы қарым-қатынасындағы мемлекеттің ішкі органдары. Шет елдердегі Қазақстан елшіліктерінің мақсаты. Қазақ хандарының шарттық тәжірибедегі шарттарының атауы. Қазақстандағы шарттарды жүзеге асыруды қамтамасыз етуші халықаралық-құқықтық құралдар. Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданың құқықтық мәселелері. 1924 ж. Ұлттық-мемлекеттік реттеу Қазақстан және Орта Азия аумағындағы халықаралық-құқықтық құбылыс ретінде. КСРО-ның құрамындағы Қазақ КСР-нің халықаралық құқық субъектілігі. ҚР егемен, дербес мемлекет, қазіргі халықаралық құқықтың толыққанды, тең құқылы субъектісі
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып: Халықаралық құқықтың қайнар көздері. Халықаралық шарт халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде. Халықаралық әдет-ғұрып. Халықаралық шарттар және халықаралық әдет-ғұрыптың өзара әрекеттесуі. Құқықтың жалпы қағидалары туралы мәселелер. Халықаралық ұйымдардың ұсыным-резолюциясының маңызы. Халықаралық конференциялардың актілері.БҰҰ-ның Халықаралық сот және халықаралық төрелік шешімінің ролі. Халықаралық құқық доктриналарының маңызы. Мемлекеттердің сыртқы саяси және сыртқы экономикасының мәселелері бойынша заңдар халықаралық құқықтың қосалқы қайнар көзі.Халықаралық құқықты жүйелеу. Жүйелеген актілерді жасаудағы БҰҰ мен басқа да халықаралық ұйымдардың рөлі. БҰҰ халықаралық құқық комиссиясы дайындаған негізгі жүйеленген актілері.
Қазіргі халықаралық құқықтың жүйесі. Жалпы халықаралық құқық және жергілікті нормалар. Нормалар және қағидалар. Халықаралық құқықтың салалары және институттары

1 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.21, 8.22, 8.23
Тақырып: Халықаралық құқықтың қағидалары.
Халықаралық құқықтың негізгі қағидалар жүйесі. БҰҰ Жарғысының алатын орны. 1970 жылғы Хельсинкидегі Кеңестің қорытынды актісінің маңызы. Қазақстанның осы актілерге қосылуы. Халықаралық құқытың негізгі қағидалары және мемлекеттің негізгі құқытары мен міндеттер. Мемлекеттірдің егемендігінің теңдік қағидасы, оның мазмұны. Күш қолданбау және қорқытпау қағидасы, осы қағиданың қалыптасуы. 1928 жылғы Париж Пактісі. Күш қолданбау және күшпен қорқытпау қағидасының мазмұны. Баса көктеудің ұғымын анықтау. Соғысты насихаттауға тыйым салу. Күш қолданбау қағидасы және мемлекеттердің өзін өзі қорғау құқығы. Шекаралардың мызғымастығы қағидасы. Оның күш қолданбау және күшпен қорқытпау қағидасының органикалық байланысы. Мемлекеттердің аумақтық тұтастық қағидасы. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы, оның мазмұны және оның қолдану әдістері. Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы <<мәні бойынша мемлекеттің ішкі құзіретіне кіретін істер>> ұғымы. БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің шешімі бойынша қолданылатын шаралар және ішкі істерге араласпау қағидасы. Халықтардың өзін-өзі анықтау және тең құқылық қағидасы,осы қағиданың қалыптасуы. Оның мазмұны.Халықтардың өз тағдырын шешу және өзін-өзі билеу құқығы. Халықтардың өзін-өзі анықтау және ұлттық егемендігі қағидасы. Мемлекеттердің ынтымақтастығы қағидасы. Ынтымақтастық қағидасының мазмұны. Адамдардың құқықтарын қорғау қағидасы. Осы аталған қағиданың сақталуын қамтамасыз ету және араласпау қағидасына қатысты мемлекеттердің ынтымақтастығы. Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы. Қазіргі халықаралық құқықтағы осы аталған қағиданың дамуы және оның мазмұны.
2 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.15, 8.16, 8.23
Тақырып:  Халықаралық құқықтың субъектілері, тану және құқық қабылдаушылық.
Халықаралық құқық субъектілерінің ұғымы анықтамасы. Халықаралық құқық субъектілерінің мазмұны. Халықаралық құқық қабілеттілік пен әрекет қабілеттілігінің ерекшеліктері. Халықаралық құқық субъектілерінің түрлері. Мемлекет халықаралық құқықтың негізгі субъектілері ретінде. Мемлекеттік егемендіктің белгілері және ұғымы оның әлеуметтік және саяси және заңдық мазмұны. Егемендік және мемлекеттің ішкі құзіреттері. Мемлекеттік егемендікті жоққа шығару концепциясы. <<Әлемдік>> мемлекеттің, үкіметтің, парламенттің теориялары. Халықаралық құқық субъектілері мемлекеттердің түрлері. Халықаралық құқықтағы күрделі мемлекеттер. Тұрақты бейтарап мемлекеттер. Мемлекетті тану. Танудың заңдық зардаптары мен маңызы. Танудың нысандары мен түрлері. Де-юре, де-факто. Соғысушы және көтерілісуші тараптарды, күресуші ұлттарды, қарсыласу органдарын, үкіметтерді тану. Қуғындағы сырт Үкіметтерді, эмигранттық үкіметтерді уақытша үкіметтерді тану туралы мәселелер. Іс жүзіндегі қатынас және тану. Халықаралық қатынастарға мемлекеттердің қатысу және оларды тану. Мемлекеттің құқық мирасқорлығы. Әлеуметтік революция кезіндегі құқық мирасқорлығы туралы мәселелер. Мемлекеттердің біріккен және бөлінген кезендердіндегі құқық мирасқорлығы. Аумақтық өзгерістер кезіндегі құқық мирасқорлығы.Құқық мирасқ-орлығы институтын жүйелеу жөніндегі мәселелер. Мемлекеттердің біріккен және бөлінген кезендеріңдегі құқық мирасқорлығы. Аумақтық өзгерістер кезіндегі құқық мирақорлығы. Құқық мирасқорлығы институтын жүйелеу жөніндегі мәселелр. Мемлекеттердің халықаралық шарттарға қатысты құқық туралы 1978 жылғы Вена Конвенциясы. Халықаралық ұйымдардың құқық сбъектілігі. Халықаралық ұйымдардың құқық субъектілігінің туынды сипаты. Халықаралық ұйымдардың құқық субьъектілігінің туынды сипаты. Халықаралық ұйымдардың құқық субъектілігінің құқықтық негіздері. Халықаралық құқық суубъектілері халықаралық ұйымдардың түрлері. Халықаралық құқықтың спецификалық субъектілері. Тұлғаның халықаралық құқық субъектілік туралы теориясы.
1 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.10, 8.14, 8.17 
Тақырып:  Халықаралық шарт құқығы. 
Халықаралық құқықтағы шарттар құқығының анықтамасы. Шарттар құқығын жүйелеу. Халықаралық шарттар құқығы туралы 1969 жылғы Вена Конвенциясы. Қазақстан тарихындағы шарттар құқығы. 2005 ж. 30 мамырдағы <<Халықаралық шарттар>> туралы Қазақстан Республикасының заңы. Шарттарды жасасудың құқық қабілеттілігі. Шарттағы тараптар. Әмбебап және басқа да шарттарға қатысу құқығы. Шарттарды жасасқан кезде мемлекеттің атынан өкілдік ететін органдар. Шарттарға қатысу және халықаралық тану. Шарттар және үшінші мемлекеттер. Шарттарды бекіту. Өкілеттілік. Мәтінді қабылдау Консенсус Мәтіндердің бірдейлігін анықтау Шарттардың міндеттілігіне келісім беру түрі. Қол қою және оның түрлері бекіту, қабылдау. Қосу. Көпжақты шарттарға қатысты мәмілелер. Мәмілелерді заңдық зардаптары. Депозитарий және оның қызметиі, Шарттардың күшіне енуі. Уақытша қолданылудың мүмкіндігі. Өзгерістер енгізу. Жариялау Шапрттарды тіркеу. Шарттардың құрлымы Преамбуласы , яғни кіріспе,негізгі және қорытынды бөлім. Шарттың тілі. Аунтеналық мәтін,дер. Баламал мәтіндер.Шарттардың атаулары. Қосымша. Шарттарды талқылау және оның түрлері ресми және ресми емес. Талқылаудың негізгі тәртібі адалдық, мәтіндердің мәнісі,шарттың мәтіні объектінің ролі және шарттың мақсаты. Шарттардың жарамсыздығы. Шарттардың жарамсыздығын негіздеу. Халықаралық құқықтың императивтік нормаларына қарама қайшылық, мәжбүрлеу. Шарттардың жарамдылығына дауласатын негіздер қате, алдау, сатып алу, шарттарды жасасу құзіретіндегі конституциялық нормалардың бұзылуы. Шарттарды тоқтата тұру мен тоқтатудың зардаптары. Соғыс және шарттар. Соғыс біткеннен кейінгі шарттардың күшін қалпына келтіру.
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.15
Тақырып:  Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) әмбебап халықаралық ұйым ретінде.
Үкімет аралық және үкіметтік емес халықаралық ұйымдар. Халықаралық үкіметаралық ұйымдар түсінігі. Халықаралық ұйымдар ролінің артуы және санының көбейе түсуі. Халықаралық ұйымдардың жетілуі. Халықаралық ұйымдардың тарихы. Халықаралық әкімшілік одақтар. Ұлттар лигасы. Біріккен Ұлттар Ұйымы. БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелері, халықаралық ұйымдар, Қазіргі халықаралық ұйымдардың заңдлық табиғаты. Халықаралық ұйымдардың Жарғысы халықаралық шарттың ерекше түрі. Жарғы халықаралық ұйымдар қызметінің заңдық негізі. Қазіргі халықаралық ұйымдардың негізгі қағидалары. Ұйымның құзіретілігі және оның функциялары Шарттық құқық қабілеттілік Мемлекттің халықаралық ұйымдардағы өкілеттіліктері. Халықаралық ұйымдардағы мүшелік. Халықаралық ұйымдардағы кіру тәртібі. Мүшелікті тоқтату. Ұйымнан шығу. Мүшелікті тоқтата тұру. Халықаралық ұйымдар қызметіне Қазақстанның қатысуы. Халықаралық ұйымдар органы. Оларды қалыптастыру қағидалары. Және құзіреттерінің қатынастары. Араб мемлекеттер Лигасы Африка Бірлігі ұйымы Америка мемлекеттері Ұйымы. Оңтүстік Шығыс Азия елдері Ассоциациясы Халықаралық конференциялар. Халықаралық конвенциялардың ұғымы. Халықаралық конвенциялар және халықаралық конвенцияларға қатысушылар шеңбері. Жұмыс тәртібі. Қаулылардың түрлері. Және олардың құқықтық маңызы. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдар. Олардың БҰҰ және мамандандырылоған мекемелердің жанындағы консультативтік мәртебесі. БҰҰ. Оның құрылу тарихы. Қазіргі әлемдегі БҰҰ алатын маңызы. БҰҰ Жарғысы. Мақсаты мен қағидалары. Мүшелік. БҰҰ органдар жүйесі. Қауіпсіздік Кеңесінің Бас Ассамблеясы. Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес. Қамқоршылық жөніндегі Кеңес. Халықаралық Сот. Хатшылық. БҰҰ Еуропалық бөлімі. БҰҰ жанындағы мемлекеттің тұрақты Үкіметі. БҰҰ қызметінің халықаралық-құқықтық негіздері және жалпы сипаты. Бейбітшілік және қауіпсіздік мәселелері туралы діни ұйымдар. БҰҰ үкіметтік емес ұйымдары жөніндегі Комитеттері.
1 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:  Халықаралық және мемлекеттік құқықтың бір-бірімен өзара байланысы және қатынасы.
Ұлттық және халықаралық құқықтың өзара әрекеттесуі және өзара тереңдеуінің нәтижесі ретінде, сонымен қатар интернационализация және интеграция процесінің дамығандығының айғағы. Нормаларды жүзеге асыру және қалыптастыру процесіндегі екі құқық жүйесінің қатынасы. Халықаралық құқықтың тарихи даму барысына мемлекеттік құқықтың тигізетін ықпалы. Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік құқықтққа халықаралық құқықтың тигізетін әсері.
Мемлекеттілік және халықаралық құқықтардың қатынасы туралы теориялар: дуалистік және монистік теориялар. Мемлекеттік құқық, оның нормаларының халықаралық құқық нормаларымен арақатынасы туралы. Мемлекеттердің халықаралық құқық нормаларын сақталмауын ақтау мақсатында, өзінің мемлекеттік құқығына сілтеме жасауына жол бермеу. Халықаралық құқық, оның нормалары мен мемлекеттік құқық нормаларының ара қатынасы туралы. Осы мәселелерді әр түрлі мемлекеттің заңнамасы бойынша шешу түрлері. Қазақстандағы тәжірибедегі және заңнама бойынша халықаралық және мемлекеттік құқықтың қатынасы мәселесін шешу.Мемлекеттік құқықтың рөлі және халықаралық құқықтың функциясы. Халықаралық құқық нормаларын сақтауды қамтамасыз етумен қатысты мемлекеттің міндеттері. Мемлекеттік құқық арқылы халықаралық құқықты жүзеге асыру әдістері. Трансформация, инкорпорация, сілтеме. Халықаралық ұйымдар шешімдерінің мемлекеттік құқыққа тигізетін әсері. БҰҰ мамандандырылған мекемелерінің актілері. ТМД елдері ынтымақтастығының құқықтық негіздерін жетілдіру
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:  Халықаралық-құқықтық жауапкершілік.
Халықаралық - құқықтық жауапкершілік, оның әлеуметтік жауапкершіліктің басқа түрлерінен айырмашылығы. Халықаралық жауапкершілік қызметін жүзегеасыруда жауапкершілік институтының атқаратын рөлі. Мемлекеттің халықаралық-құқықтық жауапкершіліг.і Халықаралық-құқықтық міндеттемелердің сақталмауы жауапкершілікке тартуға негіз болып табылады. Халықаралық құқық бұзушылық ұғымы. Халықаралық құқық бұзушылықтың жіктелуі: халықаралық деликттер және халықаралық қылмыстар. Халықаралық қылмыстардың түрлері. Халықаралық құқық бұзушылықтың түрлі категорияларына қатысты туындайтын халықаралық-құқықтық қатынастар. Мемлекет-халықаралық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде. Мемлекеттің құқыққа қарсы қылықтары (органдарының әрекеті мен әрекетсіздігі), келтірген зиянды зардаптары және халықаралық құқық бұзушылық тың құрамды элементі ретіндегі себепті байланыс. Мемлекетті жауапкершілікке тартатын кінәнің маңызы. Мемлекеттің халықаралық-құқықтық жауапкершілігінің түрлері: саяси және материалды жауапкершілік. Олардың нысандары. Баса-көктеп кіргені үшін (агрессия) мемлекеттің тартылатын жауапкершілігінің ерекшелігі. Қазақстан заңдары бойынша халықаралық-құқықтық жауапкершілік мәселелері. Халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі. Жеке тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігін реттейтін, негізгі халықаралық-құқықтық актілер: жарғылар және Ньюрнберг және Токио әскери трибуналдарының үкімі. 1946ж. 11 желтоқсандағы Ньюрнберг трибуналының статутымен танылған, халықаралық құықтың қағидаларын бекіту туралы БҰҰ БА резолюциясы: Әскери қылмыстар мен адамзатқа қарсы қылмыстарға ескіру мерзімін қолданбау туралы 1968 ж. Конвенция. Геноцид, апартеид және басқа да халықаралық қылмыстар үшін жауапкершілік. Халықаралық сипаттағы қылмыстар үшін жеке тұлғалардың жауапкершілігі, жеке тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту тәртібі. Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершілігі
1 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:  Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау.
Мемлекет тұрғындары және оның құрамы. Түпкілікті, яғни жергілікті халықтың құқығы. Азаматтық институты және оның қазіргі халықаралық қатынастардағы маңызы. Халықаралық құқықтың азаматтық мәселелері бойынша негізгі ережелері. Шетелде жүрген азаматтарды диломатиялық қорғау. Азаматтықты алу және одан айырылу тәсілдері. Тууы бойынша азаматтықты алу. Натурализация. Оптация. Тарнсферт. Ата-наларының азаматтықты өзгертуіне байланысты балаларының азаматтығы мәселелері. Азаматтықтан айырылу. Азаматтықты қалпына келтіру. Қос азаматтық. Қос азаматтықты жою туралы Қазақстанның жасасқан шарттары. Азаматтық туралы Қазақстан-Ресей арасындағы шарттардың ерекшеліктері. Азаматтығы жоқ тұлғалар Азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық жағдайлары. Азаматтық мәселелері жөніндегі халықаралық шарттар. Қазақстан заңдарындағы азаматтық мәселелері. <<ҚР азаматтығы туралы>> 1991 ж. 20 желтоқсандағы, 1995 ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ҚР заңы. Шетелдіктердің құқықтық жағдайы. Шетелдіктердің құқықтық режимінің ерекше түрлері. Ұлттық режим. ҚР шетелдіктердің құқықтық жағдайлары. Адам құқықтары мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық. Халықаралық құқықтағы адам құқықтары мәселелері бойынша негізгі өзгертулер. БҰҰ Жарғысы. 1948ж. Адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясы. 1966ж. Адам құқықтары туралы Пактілер және адам құықтары жөніндегі басқа да халықаралық шарттар. Геоция, апартеид және нәсілдік кемсітушіліккепен халықаралық күрес, оларға тыйым салу, тоқтату, және қысқарту туралы 1973ж. конвенциялар. Әйелдер мен балалар құқықтарын ерекше қорғау. Әйелдердің саяси құқықтары жөніндегі 1953ж. Конвенция, тұрмысқа шыққан әйелдердің азаматтығы туралы 1957ж. Конвенция, некелік жас, некенің тіркелуі және некеге тұруға келісім жөніндегі 1962ж. Конвенция, әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысанын жою туралы 1979ж. Когнвенция, бала құқықтары туралы 1989ж. Конвенция. Халықаралық ұйымдар Конвенциясы. Зиян келтіретін жағдайда жұмыс істеу мәселелері. Әскери қақтығыстар кезінде адам құқықтарын қорғау. Паналау құқығы. > Жарлығы. Сыртқы қатынастардағы шетел органдары. Дипломатиялық өкілдіктер. Сауда өкілдігі. Консулдық. Халықаралық ұйымдардағы мемлекеттің өкілдіктері. Сыртқы қатынастардағы уақытша шетел органдары. Дипломатиялық өкілдіктер. Олардың құрамы, құрылымы және қызметтері (функциялары). Дипломатия-
лық өкілдік дәрежелері (класы) және дипломатиялық рангілер. Дипломатиялық корпус. Дипломатиялық өкіл тағайындау тәртібі және кері шақырып алу. Агреман. Сенім және кері шақырып алу грамоталары. БҰҰ және БҰҰ мамандандырылған мекемелерінің артықшылықтары мен қорғаншылықтары. Халықаралық ұйымдардың артықшылықтары мен қорғаншылықтары туралы мәселелері жөніндегі негізгі келісімдер. Халықаралық ұйымдардың барушы елмен келісімі. БҰҰ және басқа да халықаралық ұйымдардағы мемлекеттердің тұрақты өкілдіктері. Олардың қызметтері. Ұйымдардың келген мемлекетіндегі өкілдіктерінің артықшылықтары мен қорғаншылықтары. Өкілдіктің басқа да қызметкерлерінің, сонымен қатар өкілдік отбасы мүшелерінің артықшылықтары мен қорғаншылықтары. БҰҰ жанындағы тұрақты бақылаушылардың және олардың қызметкерлерінің артықшылықтары мен қорғаншылықтары.
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:   Консулдық құқық.
Консулдық өкілдіктер. Консулдық өкілдіктердің атқаратын қызметтері (функциялары). Консулдардың дәрежелері (класы): бас консул, консул, вице-консул, консулдық агент. Консулдарды тағайындау және кері шақырып алу тәртібі. Консулдық патент, экзекватура. Консулдық округ. Консулдық корпус. Дипломатиялық өкілдіктің консулдық бөлімдері. Қазақстанның шетелдермен жасасқан консулдық конвенциялары. Консулдық мәселелер бойынша Қазақстан заңдары. 1963 ж. консулдық қатынастар туралы Вена Конвенциясы. Консулдық артықшылықтар мен иммуниттер. Консулдық артықшылықтар мен имуниттердің дипломатиялық артықшылықтар мен қорғаншылықтардан айырмашылығы. Қазақстандағы консулдық қызметтің қағидалары, мақсаттары. ҚР СІМ Консулдық басқармасы, Консулдық өкілдіктің қызметі және оның ашылуы. Қазақстандағы консулдық мекеменің қызметтері (функциялары). Штаттық емес консул институты. 1963ж. консулдық қатынастар туралы Вена Конвенциясына қазақстанның қосылуы. 1990ж. ҚР Консулдық жарғысы.
1 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:   Халықаралық қауіпсіздік құқығы. 
Халықаралық қатынастарда күш қолданбау және күшпен қорқытпау қағидасын жүзеге асыру және қарусыздандыру мәселелерін шешу үшін алға қойылған тапсырмалар. Осы мәселеге қатысты қазақстанның ынталылығы. Халықаралық қатынастарда күш қолданбау және күшпен қорқытпау қағидасының сақталуын қамтамасыз етуші халықаралық-құқықтық құралдар. Ұжымдық қауіпсіздік. БҰҰ ұжымдық қауіпсіздік жүйесі. Аймақ негізіндегі ұжымдық қауіпсіздік. Аумақтық келісімдер және ұйымдар. Олардың қызметтерінің құқытық жағдайлары. 1975 ж. Еуропа ынтымақтастығы және қауіпсіздігі жөніндегі Қорытынды Акт. Азия және басқа да континенттер жөніндегі аумақтық қауіпсіздік мәселелері. Азиядағы сенім шараларын бекіту мәселелері бойынша Қазақстанның бастамашылығы. Халықаралық бейбітшілікті қамтамасыз ету мәселесінің кілті - қарусыздандыру. Қару-жарақты ішінара қысқарту. Жаппай қырып-жоятын қару - жарақтың кейбір жекелеген түрлерін жою және оларды өндіруге тыйым салу. Қазіргі кезеңдегі ядролық қару мәселелері. 1972 ж. бактериологиялық (биологиялық) және токсинді қарулардың артық өнімдерін жинауға және өндіруге тыйым салу және оларды жою туралы Конвенция. Жаппай қырып жоятын қарудың жаңа түріне мүлдем тыйым салу мәселелері. Жанталаса қарулануды тежеу жөніндегі шаралар. 1968ж. ядролық қаруды таратпау туралы шарт. 1967ж. космос туралы шарт (космостық кеңістікті демилитаризациялау мәселелері бойынша). 1971 ж. теңіздер мен мұхиттар түбіне және олардың жер қойнауларына ядролық қаруды және жаппай қырып жою қаруының басқа да түрлерін орналастыруға тыйым салу туралы шарты. Қарусыз зоналар.
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:   Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық.
Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастықтың қажеттілігі. Халықаралық-қоғамдық қауіп туғызатын қылмыстардың таралуы. Қылмыс жасаушы тұлғалар мен объектілердің бір елден басқа елге орын ауыстыруы. Қылмыстармен нәтижелі күрес жүргізу үшін мемлекеттер ынтымақтастығының қажеттілігі. <<Халықаралық қылмыстық құқық>> туралы мәселелер. Ынтымақтастық аясы: 
а) құлдықпен күрес, құл сатумен және адамдарды сатудың басқа да нысандары. 1926 және 1956 жылдардағы конвенциялар.
б) психотроптық заттар және есірткі құралдарын заңсыз өндіру және таратумен күрес. Ортақ конвенция
в) теңіздегі қарақшылықпен күресу;
г) әуе кемелерін заңсыз басып алу және азаматтық авиацияның қауіпсіздігіне бағытталған басқа да заңсыз әрекеттермен күресу. 1970-жылғы Гаага Конвенциясы. 1971-жылғы Монреаль Конвенциясы. Қазақстанның бірқатар көрші мемелекеттермен жасасқан әуе кемелерін айдап кетуді болдырмау туралы екі жақты шарттары.
д) әр түрлі нысандардағы халықаралық терроризм. 1973-жылғы халықаралық қорғауға ие тұлғаларға, соның бірге дипломатиялық агентерге қарсы қылмыстарды болдырмау және жазалау туралы Конвенция. Жалдамалық үшін  Жауапкершілікті халықаралық-құқықтық регламентациялау мәселелрі. 
  Мемлекеттердің қылмыстылықпен күресу туралы халықаралық шарттарына қатысты міндеттемелері:
А) халықаралық шарттарда қарастырылған әрекеттерді олардың қайда және кімге қарсы жасалғанына, қылмыскердің қай мемелекеттің азаматы екендігіне қарамастан қылмыс ретінде тану;
Б) қылмыскерлерді іздестіру мен ұстауға көмек көрсету;
В) ұрланған объектілерді іздестіруге және қайтаруға көмек көрсету;
Г) қылмыс жасады деп айыпталған тұлғаларды сотқа тапсыру немесе беру;
Д) тергеу өндірісіне көмек көрсету (куәлерді сұрау, қылмыс жасалған орынды қарау).
  Құқықтық көмек туралы Қазақстан жасасқан екі жақты шарттар. 1978-жылғы бас бостандығынан айыруға сотталғандарды өзі азаматы болып табылатын мемлекетіне жазасын өтеу үшін беру туралы көпжақты Конвенция. 
  Қылмыскерлерді ұстап беру. Ұстап беруге жататын қылмыстар. Ұстап берудің немесе ұстап беруден бас тартудың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарындағы қылмыскерлерді ұстап беру мәселелері.
  Қылмыстылықпен күрес және халықаралық ұйымдар. Қылмыстылықпен күресудегі мемелекеттерджің ынтымақтастығын үйлестіру - БҰҰ-ның әлеуметтік және гуманитарлық сипаттағы халықаралық проблемаларды шешудегі қызметінің бір нысаны. Қылмыстылықтың алдын алу және құқықбұзушыларға қарауға қатысты халықаралық конвенциялар. Қылмыстық полицияның қалықаралық ұйымы (Интерпол): жарғысы және қызметі. Қазақстан қылмыстылықпен күресуге қатысты халықаралық ұйымдардың қатысушысы ретінде.

1 сағ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:   Аумақ және шекара.  
Халықаралық қатынастардағы аумаққа қатысты проблемаларды шешу. Кеңістіктің құқықтық режимнің негізгі түрлері: мемелекеттік аумақ; халықаралық аумақ; аралас құқықтық режимдегі аумақ.
  Мемлекеттік аумақ. Түсінігі және құрамдас бөліктері. Жер, су және әуе аумағы мемлекеттің өмір сүруінің қажетті шарты ретінде. Мемлекеттің аумағын өзгертудің құқықтық негіздері мен тәсілдері. 
  Мемлекеттік шекаралар. Шекара режимдегі туралы шарттар. 1993-жылғы Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекараны қорғау туралы Заңы. Қазақстанның аумағы мен шекаралары.
  Халықаралық өзендердің құқықтық режимі. 
  Халықаралық құрлық кеңестіктері жалпы пайдалану объектілері ретінде. Ашық теңіз және оның үстіндегі әуе кеңістігі. Ұлттық юрисдикцияға жатпайтын теңіз түбі мен оның қойнауы. 
  Аралас құқықтық режимдегі кеңістіктер. Құрлықтағы қайраң (континенталды шельф). 200 мильдік экономикалық теңіз зонасы. 
1959-жылғы Антарктика туралы шартқа сәйкес Антарктиканың құқықтық мәртебесі. 
  Арктиканың құқықтық мәртебесі. Секторлар жүйесі. 
  Ғарыш кеңістігі мен аспан денелері жалпы пайдалану объектілері ретінде.
Ғарыш кеңістігі халықаралық кеңістік ретінде.
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Халқықаралық теңіз және өзен құқығы.
Халықаралық теңіз құқығының түсінігі. Халықаралық теңіз құқығын кодификациялау. 1958-жылғы теңіз құқығы туралы Женеваконвенциясы. БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты үшінші конференциясы. 
  Ішкі теңіз сулары. Ішкі теңіз суларының құқықтық режимі. Шет мемлекет кемелерінің теңіз порттарына кіруі. Ішкі теңіз сулары мен порттардағы шетел кемелері мен оның экипаждарының жағдайы. 
  Аумақ сулары. Жағадағы мемлекеттің аумақ суындағы егеменділігі. Аумақ суының шекарасы. 1958, 196-жылғы БҰҰ-ның Женева Конференциялары мен БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты үшінші конференциясындағы аумақ суының көлемі туралы мәселелері.
  Аумақ суының құқықтық режимі. Сауда кемелерінің бейбіт өту құқығы. Шетел әскери кемелерінің өту мәселелері. Мемлекеттік теңіз кемелерінің иммунитеті. 1958-жылғы аумақ суы мен іргелес зона туралы Конвенция. БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты үшінші конференциясы мен жағадағы мемлекеттердің заңнамалары бойынша аумақ суларының режимі. 
  Іргелес зона: түсінігі мен құқықтық режимі.
  Ашық теңіздің құқықтық режимі. Ашық теңіз түсінігі. 1958-жылғы ашық теңіз туралы Конвенция. Ашық теңіз еркіндігі қағидасы. Қазіргі кездегі оның түсінігі, дамуы және мәні. Ашық теңіздің жалпыға танымал бостандықтары. БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты үшінші конференциясы бойынша ашық теңіз режимі. Кеменің мемелекеттік туының айрықша юрисдикциясына бағынуы қағидасы және бұл қағидадан жалпыға танымал алынып тастаулар. Теңізде жүзудің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты келісімдер. 
  Каспий және Арал теңіздерінің халықаралық-құқықтық режимінің мәселері. 
  Қазақстанның теңіз құқығына қатысты халықаралық конвенцияларға қосылуы.
  Эконмикалық зона. БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты үшінші конференциясы бойынша экономикалық зона түсінігі. Экономикалық зона режимі және оның ерекшеліктері. 
  Құрлықтағы қайраң (континенеталдық шельф). 1958-жылғы құрлықтағы қайраң туралы Конвенция. БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты үшінші конференциясы бойынша құрлықтағы қайраң режимі және оның шекаралары. 
  Теңіз түбі мен оның қойнауын зерттеу мен пайдаланудың халықаралық-құқықтық мәселелері. 1971-жылғы мұхиттар мен теңіздердің түбі мен қойнауына ядролық және басқа да жаппай қырып-жою қаруларының түрлерін орналастыруға тиым салу туралы Шарт.
  1982-жылғы теңіз құқығы туралы халықаралық Конвенцияның жалпы сипаттамасы. 
   Теңіздерді қорғаудың халықаралық-құқықтық мәселелері. 
   Халықаралық каналдардың, яғни Суэц, Панама және Киль каналдарының құқықтық режимдері.
   Халықаралық өзендердің суларын пайдалануға қатысты ережелер (Хельсинки, 1966 ж.). Трансшекаралық сулар мен халықаралық көлдерді қорғау мен пайдалануға қатысты Конвенция (Хельсинки, 1922 ж.).
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Құрлық ішілік мемлекеттердің құқықтық мәртебесі.
Құрлық ішілік мемелекеттердің теңізге еркін шығуы құқығы. Құрлықішкілік мемелекеттердің теңіз туына құқығы. Құрлықішкілік мемелекеттердің теңізге еркін шығуы құқығын реттейтін әдет-ғұрыптық және шарттық. Құрлықішілік мемлекеттердің, соның ішінде Қазаөстанның жағадағы мемлекеттерімен теңізге еркін шығуы құқықтарын қамтамасыз етуге қатысты екі жақты шешімдер. 
 БҰҰ-ның теңіз құқығына қатысты конференцияларында құрлықішілік мемлекеттердің теңізге шығуын қарастыру.
  Құрлық ішілік мемлекеттердің теңізге еркін шығуы құқығын кадификациялау.
  Халықаралық құқықтағы транзит еркіндігі түсінігі. Халықаралық құқықтағы транзит еркіндігін құрлық ішілік мемлекеттердің пайдалануы. Құрлықішілік мемлекеттердің теңіздегі транзит еркіндігінің ерекшеліктері.
Құрлықішілік мпемлекеттердлің жағакдағы көрші мемлекеттердің аумағы арқылы транзитін құқықтықұ регламентациялау. Көлік қүралдарының транзиті. Құрлықішілік мемлекеттердің транзиті кезіндегі жағадағы мемлекеттердің құқығы. Кедендік баждар мен алымдар. Құрлықішілік мемлекеттердің еркін зоналары. Қазақстанға көрші жағадағы мемлекеттердің құрлықішілік мемлекеттерге теңіз жағалауларына дейін транзит ұсыну тәжірибесі. Құрлық ішілік мемлекеттердің транзиттік саудасы туралы 1965-жылғы Конвенция. Қазақстанның конвенциясы нормаларын жетілдіруге және жүзеге асыруға қатысуы.
  

1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Халықаралық әуе құқығы.
Халықаралық әуе құқығының түсінігі. Мемлекеттердің өздерінің әуе кеңістігіндегі айрықша және толық егеменділігі. ҚР әуе кеңістігі режимі. ҚР Әуе Кодексін дайындау.Халықаралық әуе құқығы мәселелері бойынша негізгі халықарарлық мәселелері негізгі халықаралық конвенциялар. 1944-жылғы халықаралық авиация туралы Чикаго Конвенциясы. ҚР авиацияға қатысты екіжақты шарттары. Әуе кеңістігінің халдықаралық режимі. Мемлекеттердің әуе кеңістігінен ұшу ережелері, шетелдік әуе кемелеріне ұшу құқығын беру тәртібі мен шарттары, шетелдік әуе кемелері мекн оның экипаждарына қойылатын талаптар., аэропорттарды пайдалану тәртіптері мен шщварттары. ҚР хаолықаралық әуе кеңістігіне ұшу ережелері. 
Шетелдік авиакәсіпорындардың коммерциялық қызметін реттеу; халықаралық әуе жолдарын пайдалануға рұқсат беру тәртіптері мен шарттары., қону пунктерінлегі коммерциялық құқықтардың түрлері, белгілі бір мемлекеттердің аумағынан өтетін жолдарды пайдалану шарттары. Қазақстандағы коммерциялық құқықтарды реттеу тәжірбиесі. Азаматтық авивцияны халықаралық (ИКАО). 1929-жылғы халықаралық жүк тасымалына қатысты кейбір ережелерді унификациялау үшін Варшава Конвенциясы.

1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:   Ғарыш кеңістігін игеру және халықаралық құқық.
 Халықаралық ғарыш құқығының түсінігі. БҰҰ-ның халықараоық ғарыш құқығының нормаларын қалыптастырудағы рөлі. Ғарыш құқығы мәселелеріне қатысты негізгі шарттар: мемлекеттердің ғарыш кеңістрігін, соның ішінде айды жәнек басқа да аспан денелерін зерттеу мкен пайдалануға қатысты қызметтерінің қағидалары туралы 1967-жылғы Шарт. 1975-жылғы ғарышкерлерді құтқару, ғарышкерлердің оралуы және аспан кеңістігіне жіберілген объектілердің оралуы туралы Келісім. 1979-жылғы мемлекеттердің айдағы және басқа да аспан денелеріндегі қызметі туралы Келісімдер. 
Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерінің құқықтық режимі. Ғарыш кеңістігі мен саспан денелерін зерттеу мен пайдалануға қатысты қызметті халықаралық қызметке сәйкежүзеге асыру. 
Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерін еркін зерртеу мен пайдалану. Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерін ұлттық деп жариялауға тиым саклу. Ғарышта әскери қызметке тиым салу. Ғарыш кеңістігінде нақты зиянды тәжірбиелер жүргізуге болдырмау. Мемлекет егемендігінің жоғарғы шегі мәселесі. 
Ғарыш объектілер мен ғарышкерлердің құқықтық режимі. Ғарыш объектісінің түсінігі. Ғарыш объектілерін тіркеу. Ғарыш объектілері мен ғарышкерлерге юрисдикциялық таралуы мен оларды бақылау. Ғарыш объектілерінің меншік құқығы. Ғарышкерлердің оралуы мен оларды құтқаруға және ғарыш ғарыш объектілерінің оралуына қатысты мемлекеттердің құқықтары мен міндеттері. 
 Ғарыш объектілері келтірілген залалдар үшін жауапкершілік. Мекмлекет халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершілік құқықтық қатынастарының субъектісі ретінде. Жауапкершілк негіздері. Абсолюттік жауапкершілік түсінгі. Мемлекеттердің ғарыш кеңістігін бірлесе зерттеу және пайдалану кезіндегі ортақ жауапкершілігі. Халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі. 
Ғарыш техникасының халықаралық-құқықтық мәселелері. Ғарыштан жер серіктестігі тікелей телехабарлар таратуды құқықтық мәселелерін БҰҰ органдарына қарау. Ғарыштан жерді зерттеу мәліметтерін беру және пайдалану туралы Конвенция. Халықаралық ұйымдар қызметі мен жердің жасанды серіктері арқылы байланыс жерлерінің құқықтық қөағидалары. Ғңарыш навигациясындағы ғарыш метерологиясының құқықтық мәселелері. Ғарыш кеңістігін бейбіт мақсаттарда зерттеу мен пайдалануға қатысты халықаралық ынтымақтастықтың құқықтық аспектілері. ҚР мен шет мемлекеттердің ғарыш саласындағы екі жақты шарттары және ынтымақтастық бағдарламары. Байқоңырдың құқықтық мәртебесі. ҚР Перизендітінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы 1513-ші 2005-2007 жылдары ҚР Ғарыштық қызметті дамыцту туралы. жарлығы   

1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Халықаралық экологиялық құқық.
Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық. Қоршаған ортаны қорпғау саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметі. БҰҰ мен оның мамандандырылған мекемлері (ИМКО, ФАО, ЮНЕСКО және т.б.). БҰҰ-ның қоршаған ортаны қорғау бойынша бағдарламасы (ЮНЕП). Әлемдік мұхитті қорғау. 1954-жылғы теңізді мұнаймен ластауды болдырмау туралы Лондон Конвенциясы. 1973-жылғы теңізді кемелердің ласатуын болдырмау туралы Конвенция. 
Жер атмосферасын зиянды әсерлерлен қорғау. Жасанды әсер етулерді құқықтық реттеу. Климатқа және табиғатқа жасанды әсер етулерді құқықтық реттеу. 1976 жылғы әскери және басқа жағымсыз құралдарды пайдаланып табиғатқа әсер етуге тиым салу туралы Конвенция.
Көшіп жүретін жануарларды қорғау. Жоғалу қаупі туған жануарлар мен өсімдіктерді және маңызды экожүйеоерді сақтау. Жануарлар мен өсімдіктерді ауырулар мен зиянкелтірушілерден сақтау. 1973-жылғы жоғалу қаупі туған жабай фауна мен флораның түрлері туралы халықаралық саудалау Конвенциясы. 
Ядролық қаруды өндіру, сынау және орналастыру нәтижесінде қоршаған ортаны жаһандық және аумақтық радиоактивті ластау қаупі. 1963-жылғы ядролық қаруды атмосферада, ғарыш кеңістігінде және су астында сынауға тиым салу туралы Мәскеу Шарты және басқа да халықаралық актілер. Атом энергиясын бейбіт түрде пайдалану нәтижесінде қоршаған ортаны радиоактвті ластауды болдырмау. Қазақстандағы Семей ядролық полигоны жабу. Қоршаған ортаны қоргау мәселелері бойынща Қазақстан заңнамалары. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастығының қағидалары. Қазақстанның халықаралық құқықтың жалпыға танымал нормаларын сақтауы, азаматтардың сау және таза ортада өмір сүру құқықтарын және мемлекеттердің өз юриздикциясына жататын аумактардағы табиғи ресурстарды қорғау және пайдалануға қатысты құқықтарын қорғау. Қәзіргі және болашақ ұрпақтардың мүдделері үшін экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және табиғатты қорғау кезінде жалпы адамзаттық құндылықтардың басымдылығы қағидасы. Қоршаған ортаны жағдайы мен өзгеруі туралы ақпараттарды ашық алмасу қағидасы. Қоршаған ортаны қорғауға қатысты халықаралық міндеттемелерді мүлтіксіз орындау қағидасы. Қазақстанның халықаралық экологиялық бағдарламаларды дайындауға және жүзеге асыруға қатысуы. Қоршаған ортаны қорғауға қатысты Қазақстанның екі жақты шарттары. 

1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Әлемдік діндер және халықаралық құқық. 
Әлемдік діндер және олардың халықаралық қаттынастардағы ролі. Діни ұйымдар қызметін халықаралық-құықтық реттеудің қайнар көздері. Халықаралық қаттынастарға қатысатын діни ұйымдардың заңдық ерекшеліктері. Халықаралық аренада қызмет атқаратын діни ұйымдарды саралау. Ислам әлемдік дін ретінде және халықаралық мұсылман құқығының нормалары

1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:   Халықаралық дауларды бейбіт шешу құралдары. 
Мемлекеттердің мәселелерді тек қана бейбіт құралдармен шешуі. Саяси және заңдық даулар туралы мәселелер. БҰҰ Жарғысы. 1970-жылғы халықаралық құқық қағидалары туралы Декларация. Тікелей келіссөздер және консультациялар (кеңес беру) халықаралық келіспеушіліктерді шешудің негізгі құралдары ретінде. Жоғары дәрежедегі және халықаралық конференсиядағы келіссөздердің мәні. Халықаралық ұйымдар аясындағы келіссөздер. Дауларды халықаралық ұйымдарда шешу. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің ерекше рөлі. Халықаралық аралық соттар (арбитраж). Аралық соттарының дамуының тарихы және оның қызмет ету процедурасы. Гаагадағы аралық соттың Тұрақты Палатасы. Халықаралық аралық соттардың түрлері. Халықаралық сот талқылау. БҰҰ Халықаралық Соты. БҰҰ Халықаралық Сотының құрамы мен құзіреті. Халықаралық Сот юриздикциясы. Істерді қарау процедурасы. Шешімдер. Халықаралық Соттың консультативтік қортындылары және қаулылары. 
2 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Мұнай, ауыл шаруашылық және туризм саласындағы ынтымақтастықтың халық-аралық-құқықтық нысандары.
Мұнай саласындағы Халықаралық-құықтық ынтымақтастық. Жер қойнауын зерттеу, мұнай өндіру, мұнай өңдеу және тасымалдау, экологиялық проблемаларды шешу мәселелер бойынша көп жақты және аумақтық шарттар. ҚР-ң жер қойнауы және операцияларына қатысты нормативтік-құқықтық актілері.Мұнай саласында қызмет атқаратын ҚР-ң ұлттық компанияларының құықтық жағдайы.ФАО-ны (азық-түлік және ауыл шаруашылық мәселелері бойынша ұйым) құру. ФАО БҰҰ-ның мамандандырылған мекемесі ретінде. ФАО міндеттері. Қатысушы мемлекеттердегі халықтың тамақтануын жақсарту және тұрмыс деңгейін көтеру. Азық-түлік және ауыл-шаруашылық өнімдерін өндіру тиімділігін жақсарту. ФАО органдары. Қазақстанның ФАО қызметіне қатысуы. Қазақстанның азық-түлік және ауыл-шаруашылық өнімдерін өндіру мен сақтаудың халықаралық тәжірибесіне пайдалануы. уыл шаруашылықты дамытудың Халықаралық қоры (ИФАД). ИФАД құрлымы. ИФАД, 1982-жылдың қыркүйегі. ИФАД-тың мемлекеттерге қаржылық көмек көрсету процедуралары, тендерлік құжаттар, контрактілерді бағалау. Туризм саласындағы халықаралық- құқықтық ынтымақтастық. Бүкіләлемдік туризм ұйымы БҰҰ-ның мамандандырылған мекемесі ретінде. БТҰ- ның міндеттері. Б Т Ұ- ның мақсаты мен қызметінің бағыттары. Халықаралық Конвенциялардағы <<турист>> түсінігінің анықтамасы. 1954 жылғы туристерге кеден жеңілдіктері туралы халықаралық Конвенция.           
1985 жылғы туристер Кодексі.
 Қазақстан Республикасының туризм мәселелері бойынша заңнамасы.

1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың мүшесі және қазіргі халықаралық құқықтың субьектісі ретінде дамуы.  
Егемендік туралы Қазақстан Республикасының Декларациясы және тәуелсіздік туралы Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа егеменді, тәуелсіз мемлекет ретінде кіруі. Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның мүшесі ретінде. Қазақстанның сыртқы саясат және ұлттық қауіпсіздік саласындағы стратегиялық бағыты.Қазақстанның көршілес мемлекеттермен қатынасы. Қазақстан Еуропа мен Азия-Тынық мұхиты аумағындағы елдердің өзара қарым-қатынасын байланыстырушы мемлекет ретінде.Қазақстанның халықаралық қаржы-несиелік ұйымдардың қызметіне қатысы.Қазақстанның Тынық мұхитынан Жерорта теңізіне дейінгі транзиттік теміржол магистралін қамтамасыз етуге қатысуы.Қазақстанның қауіпсіздік жүйесі аумақтық және планеталық қауіпсіздік жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде.  Қазақстанның НАТО Кеңесінің қызметіне қатысуы. Қазақстанның экологиясы және халықаралық құқық .Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметтің стратегиясы және халық аралық құқық.. Қазақстанның ТМД мемлекеттерінің экономикалық қатынасы. Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің бағыттары (Азия-Тынық Мұхит аумағы, Азиаттық, Еуропалық және Американдық). Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі туралы заңдар және халық аралық құқық.
1 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Тақырып:    Халықаралық iс жүргiзушiлiк құқық. Халықаралық ҒТЫ реттеу.
Халықаралық iс жүргiзушiлiк  құқығының түсiнiгi, мәнi және ерекшелiгi. Қағидалары, қайнар көздерi және iс жүргiзушiлiк нормалар. Халықаралық ұйымдардың  iс жүргiзушiлiк ережелерi. Халықаралық қылмыстық процесс. Халықаралық ғылыми - техникалық ынтымақтастық ұғымы.Халықаралық ғылыми - техникалық ынтымақтастық  нормаларының қайнар көздерi және қағидалары.Ғылым және техника облысындағы ынтымақтастық  ұйымдарының халықаралық - құқықтық формалары. Атом энергиясын бейбiт мақсатта қолдану облысындағы халықаралық ынтымақтастық. Жаппай ақпарат құралдарын пайдалану облысындағы халықаралық ынтымақтастық

2 сағ
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.21

Барлығы:
30 сағат

                    
                    
                    

5. Студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы

5.1  Халықаралық-құқықтық ғылымның және халықаралық құқықтың тарихы.  Қазақстан тарихында халықаралық-құқықтық институттардың қалыптасуы мен дамуы. 
5.2  Қазіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны.
5.3 Халықаралық құқықтың қағидалары.
5.4 Халықаралық құқықтың қайнар көздері. 
5.5 Халықаралық құқықтың субъектілері, тану және құқық қабылдаушылық.
5.6  Халықаралық шарт құқығы. 
5.7  Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) әмбебап халықаралық ұйым ретінде.
5.8  Халықаралық және мемлекеттік құқықтың бір-бірімен өзара байланысы және қатынасы.
5.9  Халықаралық-құқықтық жауапкершілік.
5.10 Халықаралық экономикалық құқық.
5.11 Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау.
5.12 Дипломатиялық құқық.
5.13 Консулдық құқық.
5.14 Халықаралық қауіпсіздік құқығы. 
5.15 Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық.
5.16 Аумақ және шекара.  
5.17 Халқықаралық теңіз және өзен құқығы.
5.18 Құрлық ішілік мемлекеттердің құқықтық мәртебесі.
5.19 Халықаралық әуе құқығы.
5.20 Ғарыш кеңістігін игеру және халықаралық құқық.
5.21 Халықаралық экологиялық құқық.
5.22 Әлемдік діндер және халықаралық құқық
5.23 Халықаралық дауларды бейбіт шешу құралдары. 
5.24 Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың мүшесі және қазіргі халықаралық құқықтың субьектісі ретінде дамуы.  
5.25 Мұнай, ауыл шаруашылық және туризм саласындағы ынтымақтастықтың халық-аралық-құқықтық нысандары.
5.26 Халықаралық iс жүргiзушiлiк құқық. Халықаралық ҒТЫ реттеу.6. Оқу пән бойынша методикалық карта
3 Кесте

                Тақырып
     Қолданатың техникалық құжаттар
     Жеке оқуға дайындалатың сұрақтар

             Дәріс сұрақтарҚазіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны

Ауызша сұрау,
Баяндама,
Кроссворд
* Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық, олардың арасындағы байланыс және бір-бірімен қарым-қатынасы. 
* Халықаралық құқықтың халықаралық қатынастарды реттеуші заңды нормалардың жиынтығы ретінде 
* Халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде. Халықаралық - құқықтық қатынастарды реттейтін пән. Субъектілердің ерекшеліктері, нормаларды жүзеге асыру және қалыптастыру процесі, сонымен қатар оны қамтамасыз ету тәсілдері. Халықаралық - құқықтық мәжбүрлеу шаралары
* БҰҰ БА халықаралық құқықты оқыту мен халықаралық құқықта құқықтық білімді тарату туралы резолюциялары. БҰҰ мамандандырылған халықаралық соты мен мекемелерінің рөлін арттыру - халықаралық-құқықтық қатынастағы саяси жаңа ойды енгізудің құралы ретінде
* Халықаралық бұқаралық құқығы мен халықаралық жеке құқық


Халықаралық-құқықтық ғылымның және халықаралық құқықтың тарихы. Қазақстанның тарихында халықаралық-құқықтық институттардың қалыптасуы мен дамуы
Ауызша сұрау,
Реферат,
Есептер шығару
* Халықаралық құқықтың қалыптасуы және оның тарихының кезеңдері. Регионализм. Ежелгі дүниедегі халықаралық құқықтың негізгі институттары. Ежелгі ойшылдардың халықаралық құқық мәселелері туралы айтқан ой-пікірлері. 
* Орта ғасырлардағы халықаралық құқық. Халықаралық құқықтың негізгі институттары. 
* Осы дәуірдің халықаралық-құқықтық көзқарастары. 1648 ж. Вестфаль конгресі және оның халықаралық құқықтың дамуындағы рөлі. Г. Гроций, оның замандастары және оның жолын қуушылар. Халықаралық құқыққа француз революциясының ықпалы. 1815 ж. Вена конгресі, 1856ж. Париж конгресі, 1884-1885жж. Берлин конференциясы, 1899 және 1907 жж. Гаага әлем Конференциясы. ХІХғ. және ХХғ. айрығындағы халықаралық құқықтың негізгі доктриналары. 
* Қазақстандағы халықаралық құқықтың дамуы. Қазақстанның тәуелсіздігі және халықаралық құқық, халықаралық - құқықтық ілімнің Қазақстанда пайда болуы және дамуы. Қазақстан тарихындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық нысанының пайда болуы. Қазақстандағы жүздердің Ресейге қосылуының халықаралық құқық тұрғысынан алғандағы көрінісі. 
* Әдет-ғұрып, Құран, шарттар Қазақстан тарихында халықаралық құқықтың қайнар көзі ретінде. Қазақстан тарихында елшілік әдет-ғұрып дипломатиялық құқықтың қайнар көзі ретінде. Қазақстандағы әдет-ғұрып пен шарттардың арақатынасы. 
* Қазақстандағы жүздердің, қазақ хандарының сыртқы қарым-қатынасындағы мемлекеттің ішкі органдары. Шет елдердегі Қазақстан елшіліктерінің мақсаты. Қазақ хандарының шарттық тәжірибедегі шарттарының атауы. Қазақстандағы шарттарды жүзеге асыруды қамтамасыз етуші халықаралық-құқықтық құралдар. Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданың құқықтық мәселелері. 1924 ж. ұлттық-мемлекеттік реттеу Қазақстан және Орта Азия аумағындағы халықаралық-құқықтық құбылыс ретінде.
* КСРО-ның құрамындағы Қазақ КСР-нің халықаралық құқық субъектілігі. ҚР егемен, дербес мемлекет, қазіргі халықаралық құқықтың толыққанды, тең құқылы субъектісі


Халықаралық құқықтың қайнар көздері
Ауызша сұрау,
Кроссворд

1. Халықаралық шарт халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде
2. Халықаралық әдет-ғұрып. Халықаралық шарттар және халықаралық әдет-ғұрыптың өзара әрекеттесуі. 
3. Құқықтың жалпы қағидалары туралы мәселелер. 
4. Халықаралық ұйымдардың ұсыным-резолюциясының маңызы. 
5. Халықаралық конференциялардың актілері.
6. БҰҰ-ның Халықаралық сот және халықаралық төрелік шешімінің ролі. 
7. Халықаралық құқық доктриналарының маңызы. 
8. Мемлекеттердің сыртқы саяси және сыртқы экономикасының мәселелері бойынша заңдар халықаралық құқықтың қосалқы қайнар көзі.
9. Халықаралық құқықты жүйелеу
10. Қазіргі халықаралық құқықтың ж.йесі. Жалпы халықаралық құқық және жергілікті нормалар. Нормалар және қағидалар. Халықаралық құқықтың салалары және институттары


Халықаралық құқықтың қағидалары
Баяндама,
<<Шетелдік инвестициялар туралы>> туралы ҚР Заңын талдау
1. Халықаралық құқықтың негізгі қағидалар жүйесі. БҰҰ-ы Жарғысының алатын орны. 1970 жылғы Хельсинкидегі Кеңестің қорытынды актісінің маңызы. Қазақстанның осы актілерге қосылуы. Халықаралық құқытың негізгі қағидалары және мемлекеттің негізгі құқықтары мен міндеттері. 
2. Мемлекеттердің егемендігінің теңдік қағидасы, оның мазмұны. 
3. Күш қолданбау және қорқытпау қағидасы, осы қағиданың қалыптасуы. 1928 жылғы Париж Пактісі. Күш қолданбау және күшпен қорқытпау қағидасының мазмұны. Баса көктеудің ұғымын анықтау. Соғысты насихаттауға тыйым салу. Күш қолданбау қағидасы және мемлекеттердің өзін өзі қорғау құқығы. 
4. Шекаралардың мызғымастығы қағидасы. Оның күш қолданбау және күшпен қорқытпау қағидасының органикалық байланысы. 
5. Мемлекеттердің аумақтық тұтастық қағидасы. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы, оның мазмұны және оның қолдану әдістері. 
6. Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы <<мәні бойынша мемлекеттің ішкі құзіретіне кіретін істер>> ұғымы. БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің шешімі бойынша қолданылатын шаралар және ішкі істерге араласпау қағидасы. 
7. Халықтардың өзін-өзі анықтау және тең құқылық қағидасы,осы қағиданың қалыптасуы. Оның мазмұны.Халықтардың өз тағдырын шешу және өзін өзі билеу құқығы. Халықтардың өзін-өзі анықтау және ұлттық егемендігі қағидасы. Мемлекеттердің ынтымақтастығы қағидасы. 
8. Ынтымақтастық қағидасының мазмұны. Адамдардың құқықтарын қорғау қағидасы. Осы аталған қағиданың сақталуын қамтамасыз ету және араласпау қағидасына қатысты мемлекеттердің ынтымақтастығы. 
9. Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы. Қазіргі халықаралық құқықтағы осы аталған қағиданың дамуы және оның мазмұны


Халықаралық құқықтың субъектілері, тану және құқық қабылдаушылық.

Ауызша сұрау,
Кроссворд,
Есептер шығару
* Халықаралық құқықтың субъектілерінің түсінігі мен түрлері
* Халықаралық құқық субъектілік
* Мемлекет - халықаралық құқықтың негізгі субъектісі
* Халықтар мен ұлттардың халықаралық субъектілері
* Халықаралық ұйымдардың құқық субъектілігі
* Мемлекет тәрізді құрылымдардың халықаралық құқық субъектілігі
* Халықаралық - құқықтық мойындау


Халықаралық шарт құқығы
Есептер шығару
* Халықаралық келісімшарт құқығының түсінігі мен қайнар көздері
* Халықаралық келісімшарт түсінігі мен түрлері
* халықаралық келісімшарттың түсінігі
* халықаралық келісімшарт құқығының субъектілері
* халықаралық келісімшарт түрлері
* халықаралық келісімшарт нысандары
* халықаралық келісімшарттың құрылымы
* халықаралық келісімшарт тілі
* Халықаралық шартты жасасу
* халықаралық шартты жасасу кезеңдері
* мәтінін дайындау және түп нұсқалылығын (аутентивтілігін) белгілеу
* шарттың мәтінін қабылдау
* шарттың міндеттілігіне келісімін беру
* келісімшарттың депозитарий
* келісімшартты тіркеу
* халықаралық шарттарға жасалынатын ескерту 
* Халықаралық шарттың әрекеті
* келісімшарттың күшіне енуі
* келісімшарттың кері әрекеті
* келісімшартты сақтау және қолдану
* келісімшартқа түсінік беру
* келісімшарттың әрекетін тоқтату және доғару
* келісімшарттың жарамсыздығының негіздері және салдарлары


Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі. БҰҰ әмбебап халықаралық ұйым ретінде
Ауызша сұрау,
Реферат,
Есептер шығару
* Халықаралық ұйымдардың құқығының түсінігі және қайнар көздері
* Халықаралық ұйым түсінігі және классификациясы 
* Халықаралық ұйымдарды құрудың тәртібі 
* Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәні 
* Халықаралық ұйымдардың құзырлығы, өкілеттілігі және функциялары 
* Халықаралық ұйымдардың органдары. 
* Халықаралық конференциялар

Халықаралық және мемлекеттік құқықтың бір-бірімен өзара байланысы және қатынасы
Ауызша сұрау,
Жазбаша жұмыс,
Есептер шығару
1. Ұлттық және халықаралық құқықтың өзара әрекеттесуі және өзара тереңдеуінің нәтижесі ретінде, сонымен қатар интернационализация және интеграция процесінің дамығандығының айғағы. Нормаларды жүзеге асыру және қалыптастыру процесіндегі екі құқық жүйесінің қатынасы. Халықаралық құқықтың тарихи даму барысына мемлекеттік құқықтың тигізетін ықпалы. Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік құқыққа халықаралық құқықтың тигізетін әсері.
2. Мемлекеттілік және халықаралық құқықтардың қатынасы туралы теориялар: дуалистік және монистік теориялар. Мемлекеттік құқық, оның нормаларының халықаралық құқық нормаларымен арақатынасы туралы. Мемлекеттердің халықаралық құқық нормаларын сақталмауын ақтау мақсатында, өзінің мемлекеттік құқығына сілтеме жасауына жол бермеу. 
* Халықаралық құқық, оның нормалары мен мемлекеттік құқық нормаларының ара қатынасы туралы. Осы мәселелерді әр түрлі мемлекеттің заңнамасы бойынша шешу түрлері. Қазақстандағы тәжірибедегі және заңнама бойынша халықаралық және мемлекеттік құқықтың қатынасы мәселесін шешу.
* Мемлекеттік құқықтың рөлі және халықаралық құқықтың функциясы. Халықаралық құқық нормаларын сақтауды қамтамасыз етумен қатысты мемлекеттің міндеттері. 
* Мемлекеттік құқық арқылы халықаралық құқықты жүзеге асыру әдістері. Трансформация, инкорпорация, сілтеме. Халықаралық ұйымдар шешімдерінің мемлекеттік құқыққа тигізетін әсері. БҰҰ мамандандырылған мекемелерінің актілері. ТМД елдері ынтымақтастығының құқықтық негіздерін жетілдіруХалықаралық-құқықтық жауапкершілік
Ауызша сұрау,
Реферат,
Тест сұрақтарын әзірлеу.
* Халықаралық - құқықтық жауапкершіліктің түсінігі мен негіздері
* Халықаралық құқық бұзушылық ұғымы
* Халықаралық құқық бұзушылық түрлері
* Мемлекеттердің халықаралық - құқықтық жауапкершілігінің түрлері мен нысандары 
* Әлемге және адамзатқа қарсы қылмысы үшін жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершілігі


Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау
коллоквиум

* Халықаралық гуманитарлық құықтың түсінігі мен қайнар көздері
* Адам құқығын халықаралық қамтамасыз ету механизмдері мен қорғау
* Азаматтық құқық және халықаралық құқық
* Шетел азаматтарының, босқындардың және еріксіз көшірілгендердің мәртебесі
* Адам құқығының халықаралық стандарттары
* Баспана құқығы


Халықаралық экономикалық құқық
Ауызша сұрау,
Есептер шығару
1. Халықаралық экономикалық құқықтың түсінігі мен субъектілері
2. Халықаралық экономикалық құқықтың қайнар көздері, мақсаты мен қағидалары
3. Халықаралық қаржы құқығы
4. Халықаралық инвестициялық құқық
5. Кедендік ынтымақтастық


Дипломатиялық құқық
Ауызша сұрау,
Есептер шығару
* Дипломатиялық құқықтың түсiгiнi мен қайнар көздерi
* Дипломатиялық органдар түсінігі мен түрлері
* Дипломатиялық өкiлдiк
* БҰҰ және басқа да халықаралық ұйымдардағы мемлекеттердiң тұрақты өкiлдiктерi
* Дипломатиялық хаттама


Консулдық құқық
Баяндама,
Есептер шығару.
* Консулдық құқыққа түсінік беріңіз
* Консулдық құқықтың қайнар көздерін атаңыз
* Консулдық өкілдік пен консулға қандай артықшылықтар мен қорғаншылықтар берілген?
* Консулдық өкілдік пен консулдың артықшылықтары мен қорғаншылықтарының дипломатиялық өкілдік пен дипломатқа артықшылықтар мен қорғаншылықтарынан қандай айырмашылықтары бар?


Халықаралық қауіпсіздік құқық
Ауызша сұрау,
Реферат
* Халықаралық қауіпсіздік құқығының түсінігі. 
* Жалпы қауіпсіздік. 
* Аймақтық қауіпсіздік. 
* Қарулы күштерді қарусыздандыру және қысқарту. 
* Сенімділікті нығайту бойынша шаралар және халықаралық бақылау.


Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық
Баяндама,
Есептер шығару.
1. Халықаралық қылмыспен күресу құқығының түсінігі
2. Қылмыстықпен күресудегі халықаралық ынтымақтастығының қажеттілігі.
3. Қылмыстылықпен күресудегі мемлекеттер    ынтымақтастығының салдары.
4. Халықаралық терроризм
5. Жалған ақша немесе ақша белгілерін қолдан жасау.
6. Әуе кемелерін басып алу және айдап кету.
7. Есірткі құралдарымен және психотропты заттармен заңсыз операциялар жасау.
8 Қылмыстылықпен күрестегі халықаралық ұйымдар.
9. Халықаралық криминалогиялық қоғам.
10. Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы <<Интерпол>>. Интерполдың негізгі мақсаттары.
11. Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету және қылмыскерлерді беру.


Аумақ және халықаралық құқық
Ауызша сұрау,
Есептер шығару
* Территория түсінігі мен түрлері
* Мемлекеттік территория
* Мемлекеттік шекара
* Халықаралық өзендер мен көлдер
* Арктиканың халықаралық - құқықтық режимі
* Антарктиканың халықаралық - құқықтық режимі


Халықаралық теңіз және өзен құқығы
Ауызша сұрау,
Есептер шығару
1. Халықаралық теңiз құқығының түсiнiгi, қағидалары  мен қайнар көздерi 
2. Теңiз кеңiстiктерiнiң классификациясы 
3. Iшкi және территориялық сулар ұғымы 
4. Ашық теңiз ұғымы 
5. Жағалауындағы аймақ және континенталдық шельф 
6. Ерекше экономикалық  аймақ. 
7. Теңiз түбiндегi халықаралық  аудан және халықаралық шығанақтар, каналдар. 
8. Әскери кемелердiң құқықтық режимi


Халықаралық әуе құқығы
коллоквиум

* Әуе құқығы ұғымы, оның дамуы
* Халықаралық әуе құқығының негізгі қағидаттары
* Мемлекет аумағында ұшу ережелері
* Халықаралық әуе тасымалдауын құқықтық реттеу
* Халықаралық әуе құқығындағы жауапкершілік
* Халықаралық Азаматтық авиация халықаралық ұйымы (ИКАО)


Ғарыш кеңістігін игеру және халықаралық құқық
Ауызша сұрау,
Жазбаша жұмыс,
Есептер шығару
1. Халықаралық ғарыш құқығының түсiнiгi, қайнар көздерi және субъектiлерi 
2. Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң халықаралық - құқықтық режимi 
3. Ғарыш объектiлерiнiң халықаралық - құқықтық режимi 
4. Ғарышкерлердің құқықтық мәртебесi 
5. Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершiлiк ұғымы 
6. Халықаралық ғарыш  ұйымдары


Халықаралық экологиялық құқық
Ауызша сұрау,
Реферат,
Есептер шығару
1. Халықаралық экологиялық құқықтың түсiнiгi, қағидалары және қайнар көздерi
2. Әлемдiк мұхит халықаралық - құқықтық қорғау объектiсi 
3. Жануарлар әлемiн қорғау 
4.Өсiмдiк әлемiн қорғау

Халықаралық дауларды бейбіт шешу құралдары
Есептер шығару
* Халықаралық даулардың түсінігі мен түрлері
* Халықаралық дауларды шешудің бейбіт жолдары
* Бейбіт құрал (амал-тәсілдер) мемлекеттер арасындағы дауларды және ала ауыздықты (келіспеушілікті, қайшылықтарды) шешудің бірден-бір құқықтық тәсілі
* Тікелей келіссөздер, делдалдық (татуластырушылық ара ағайындық жарастырушылық), мейірбан-ізгі көмектер, қызмет көрсету.
* Халықаралық татуластыру (келістіру, бітістіру) процедурасы 
* Халықаралық аралық соттар (арбитраж)
* Халықаралық соттық процедура
* Дауларды, талаптарды халықаралық ұйымдарда шешу


Халықаралық iс жүргiзушiлiк құқық. Халықаралық ҒТЫ реттеу

1. Халықаралық iс жүргiзушiлiк  құқығының түсiнiгi, мәнi және ерекшелiгi 
2. Халықаралық іс жүргізішілік құқығының қағидалары, қайнар көздерi және iс жүргiзушiлiк нормалар 
3. Халықаралық ұйымдардың  iс жүргiзушiлiк ережелерi 
4. Халықаралық қылмыстық процесс 
5. Халықаралық ғылыми - техникалық ынтымақтастық ұғымы
6. Халықаралық ғылыми - техникалық ынтымақтастық  нормаларының қайнар көздерi және қағидалары
7. Ғылым және техника облысындағы ынтымақтастық  ұйымдарының халықаралық - құқықтық формалары 
8. Атом энергиясын бейбiт мақсатта қолдану облысындағы халықаралық ынтымақтастық
9. Жаппай ақпарат құралдарын пайдалану облысындағы халықаралық ынтымақтастық
7. Оқу әдістемелік пән бойынша қарта әдібиетті.
Оқу пән бойынша әдебиеттің қарта қамтамасыздығы 

Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар 
Экземпляр-дың саны 
Студент-тердің саны 
Қамтама-сыздық процент 
                    1
                    2
                    3
4
1.Халықаралық сатып алу-сату шарттары туралы БҰҰ Конвенциясы 1980ж.
                   20
                   19
100%
2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. - Алматы: ҚазГЗУ, 2003.-472 б.
                   20
                   19
100%
3. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.
                   20
                   19
100%
4. 4. Досжанова Г.С. Халықаралық құқық бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі.-Алматы: Заң әдебиеті, 2003.-67 б.
                   15
                   19
78%


         8. Ұсынылатын әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер: 
8.1. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. - Алматы: ҚазГЗУ, 2003.-472 б.
8.2. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.
8.3. Сарсенбаев М.А. Международное право. - Алматы: Жеті Жарғы, 1996.
8.4. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. - М.: Юристъ,1998.-416с.
8.5. Досжанова Г.С. Халықаралық құқық бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі.-Алматы: Заң әдебиеті, 2003.-67 б.
8.6. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. - М.: Издательство БЕК,1996.-371 с.
8.7.Международное право: Учебник. /Отв. Ред. Ю.М. Колосов, В.Н.Кузнецов. - М.: Международные отношения, 1994.-608 с.
Қосымша әдебиеттер:
8.8. Черниченко С.В. Международное право. - М., 1987.
8.9. Филимонова М.В. Источники современного международного права. - М., 1987.
8.10. Молодцов С.В. Международное морское право.-М., 1987.
8.11. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. - М., 1986.
8.12. Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны и планет. - М.,1978.
8.13. Международное космическое право /Под ред. А.С. Пирадов.-М.,1985.	
8.14. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды.-М.,1974.
8.15. Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в области науки и техники.-М.,1992.
8.16. Колосов Ю.Массовая информация и международное право.-М.,1974.
8.17. Панов В.П. Международное уголовное право.-М.,1997.
8.18. Пушмин Э.А. Международный юридический процесс и международное право. -М.,1990.
8.19. Международное право и охрана атмосферы. - М.,1987.
8.20. Шатров В.П. Международное экономическое право. - М.,1996.
8.21. Право международной безопасности.-М.,1990. Т.4,7.
8.22. Альтшулер А.Б. Международное валютное право.-М., 1984.
8.23.Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.,1985.
8.24. Межправительственные конференции.М.,1980.
8.25.Право внешних сношений. - Киев, 1986.
8.26. Нешатаев Т.Н.Международные организации и право. М.,1998.
8.27. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. - М.,1986.
8.28. Бобров Р.Л., Малинин С.А. ООН. - Л., 1960.
8.29. Галенская Л.Н. Право убежища. - М.,1968.
8.30. Сарсенбаев М.А. Дипломатическое и консульское право. - Алматы: Жеті Жарғы,
Пәндер