Файл қосу

Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы         ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
       БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
СМЖ 3-деңгейдегі құжаты
                  ПОӘК
                    
                    
                 ПОӘК 042-
  18-7.1.32/02-2013
                    

	
                  ПОӘК
 <<Өңдеу өндірістерінің өнімдерін физико-химиялық және биохимиялық зерттеу>> пәнінің магистранттарға арналған оқу жұмыс бағдарламасы
                    
                    
               № 1 басылым
                18.09.2013 ж.
                    

<<Өңдеу өндірістерінің өнімдерін физико-химиялық және биохимиялық зерттеу>> ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
 

6М072800 - <<Өңдеу өндірістерінің технологиясы>> мамандығы үшін        МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН
      ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                    


                    
                    
                    
                 Семей 
                   2013

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕНДІ
Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің <<Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы>> кафедрасының т.ғ.к., профессор м.а. Әсенова Бақытгүл Қажкенқызы __________ <<28>> тамыз, 2013 ж.                                                
                           								         
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 <<Ет, сүт және тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы>> кафедрасының мәжілісінде 

№ - - - - - - - - - - 1 хаттама - - - <<28>> тамыз 2013ж. 

Кафедра менгерушісі  ______________  Б.Қ. Әсенова

2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

№ - - - - - - - - - - 1 хаттама - - - 12 қыркүйек 2013ж. 

Төрайымы ______________  С.С.Төлеубекова 

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды

№1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.

ОӘК төрайымы _____________ Г.К. Искакова


4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                 Мазмұны
                    
                    1
Жалпы ережелер
                    4
                    2
Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу
                    5
                    3
Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау
                   10
                    4
Курс форматы
                   10
                    5
Курс саясаты
                   10
                    6
Баға қою саясаты
                   11
                    7
Әдебиеттер 
                   12
* ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 + Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар
Әсенова Бақытгүл Қажкенқызы т.ғ.к., профессор м.а.
<<Ет, сүт және тамақ өнімдері технологиясы>> кафедрасы 
Байланысу ақпараты - тел: 35-48-56, № 9 оқу ғимараты, №204 кабинет.
Дәрістің өткізілетін орны - №207 аудитория.
Пән бойынша несие саны - 5

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
<<Өңдеу өндірістерінің өнімдерін физико-химиялық және биохимиялық зерттеу>> - техникалық ғылым. Пәннің негізгі қызметтері қоғамдық тамақтануда және тамақ өндірісінде тамақ өнімдерін сақтаудағы өңдеу өнімдерін өңдеу тәсілдері және олардың өнім сапасына әсері. Өңдеу өнімдерін физика-химиялық, биологиялық, микробиологиялық зерттеу қарастырылады. Әр түрлі тәжірибелік тапсырмаларды орындау үшін технологқа пәннің негізін білу қажет. 

1.3 Пәнді оқыту мақсаты:
Өңдеу өнімдерінің морфологиялық, химиялық құрамы мен қасиеттерін зерттеу, пәннің негізгі міндеті болып табылады; сақтау және өңдеу кезіндегі болатын шикізаттағы әр түрлі факторлардың әсерінен болатын физико-химиялық, биохимиялық өзгерістер.
 
1.4 Пәннің негізгі міндеттері:
   Магистранттарды техника түсінігімен, өндіріс және еңбек құралдарының дамуымен және тағам өнімдері өндірісінде қолданылатын физикалық, биохимиялық,молекулалық-генетикалық, биологиялық әдістерімен және ақпараттық технологиялармен таныстыру.

1.5 Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек: 
Магистрант өндіріс өнімдерінің түрлерін және олардың құрылымы мен қасиетін, алғаш өңдеу және сақтау процестерін, оларды өндіру технологиясын үйренеді. Магистранттар білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар, тәжірбие жүзінде кәсіпорындарда өңдеу және өндіру технологиясымен танысу арқылы толықтырады.Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білуі қажет:
* Тамақтану аумағындағы әлемдік мәселелерді білуі;
* Тағамдық өнімдердің тағамдық және биологиялық құндылығын, құрылымдық ерекшелігін білуі;
* Негізгі түсініктемелер мен анықтамаларды білуі;
* Бұл білімдерді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану дағдысын білуі;
1.6 Курстың пререквизиттері:
 	Жоқ

1.7 Курстың постреквизиттері:    
* Ауылшаруашылық шикізаттарынан өндірілген өңдеу өнімдерінің физика-химиялық, биотехнологиялық негіздері                                                             
* Көп құрамды өнімдердің биотехнологиялық негіздерін жетілдіру
* Өндірістегі прогрессвиті технологиялар


   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                Кесте - 1 
№ 
Тақырыптың аты
                Түрлері


ДС
Зерт
Тәжір
ОМӨЖ
МӨЖ
Пайд.әдебиет
Модуль 1. Тамақ өнімдерінің жалпы құрылымы, сапалық көрсеткіштері.
 1
Дәріс 1. Ұлпалар. Өсімдік ұлпаларының құрылымының ерекшеліктері. 
1
1
4
1
Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
 2
Зертханалық жұмыс №1. Астықтың органолептикалық көрсеткіштерін анықтау.

1


 3
Дәріс 2. Тамақ өнімдерінің бұзылу себептері. 
1
1
3
1
Өндірістік технология және өнім сапасы. С.Т.Дүйсенбаев, Қ.Ж.Әмірханов / Астана: Арман - ПВ, - 2008 - 356 б.
 4
Дәріс 3. Ферменттердің классификациясы. 
1
1

1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 5
Дәріс 4. Тамақ өнімдеріндегі ферментативтік реакцияларды реттеу механизмдері. 
1
1
4
2
Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
 6
Зертханалық жұмыс №2. Астықтың ылғалдылығын анықтау.
1


 7
Дәріс 5. Өңдеудің дәстүрлі тәсілдері.
1
1
4
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.
 8
Зертханалық жұмыс №3. Астықтың зиянкестермен ластанғандығын анықтау.
1


 9
Дәріс 6. Ферменттерге термиялық әсер ету. 
1
1
4
2
Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
 10
Дәріс 7. Тамақ өнімдерінің сапасына судың әсері. 
1
1
4
1
Өндірістік технология және өнім сапасы. С.Т.Дүйсенбаев, Қ.Ж.Әмірханов / Астана: Арман - ПВ, - 2008 - 356 б.
 11
Зертханалық жұмыс №4. Астық құрамындағы қоспалардың құрамын анықтау.
1


  Модуль 2. Тамақ өнімдерін өңдеуде қолданылатын технологиялар.
 12
Дәріс 8. Химиялық өңдеу. 
1
1
3
1
Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
 13
Дәріс 9. Тамақ өнімдерін радиациялық өңдеу және қолданылатын жабдықтар.
1
1
4
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.

 14
Зертханалық жұмыс №5. Бидай дәніндегі шикі клейковинаның санын және сапасын анықтау.
1


 15
Дәріс 10. Әр түрлі өнімдерді радиациялық өңдеудің ерекшеліктері мен тиімділігі. 
1
1
4
1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 16
Зертханалық жұмыс №6. ИДК-1 құралының көмегімен клейковинаның сапасын анықтау.
1


 17
Дәріс 11. Тамақ өнімдерін радиациялық дезинфекциялау. 
1
1
4
2
Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
 18
Зертханалық жұмыс №7. Шынылықты анықтау
1


 19
Дәріс 12. Интенсификациялауда ультродыбысты пайдалану. 
1
1
4
1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 20
Дәріс 13. Ультродыбысты қолдану арқылы интенсификациялауда пайдаланылатын жабдықтар. 
1
1
4
1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 21
Дәріс 14. Шикізатты кавитациялық өңдеу. 
1
1
3
1
Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
 22
Зертханалық жұмыс №8. Типтік құрамды анықтау.
1


  Модуль 3. Өңдеу өндірісі өнімдерін қаптауда қолданылатын технологиялар.
 23
Дәріс 15. Асептикалық қаптау. Тара (ыдыс) және қаптау. Вакуумде қаптау. 
1
1
4
2
Комплектные зерноперера-батывающие установки малой мощности. Демский А.Б., 2004 - 263 с.
 24
Дәріс 16. Газды ортада қаптау. 
1
1
4
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.
 25
Зертханалық жұмыс № 9.Астықтың қышқылдығын анықтау.
1


 26
Дәріс 17. Стерилденетін және қыздырылатын материалдармен қаптау. 
1
1
4
1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 27
Дәріс 18. Тамақ өнімдеріндегі қорғаныш полимерлік жабындар. Термовакуумдік формофканың мүмкіндіктері. 
1
1
4
2
Комплектные зерноперера-батывающие установки малой мощности. Демский А.Б., 2004 - 263 с.
 28
Зертханалық жұмыс №10. Қарапайым ақуыздарды бөліп алу және анализдеу. Альбуминді анықтау.
1


 29
Дәріс 19. Қапталатын өнімдерді мөлшерлеу. 
1
1
4
1
Комплектные зерноперера-батывающие установки малой мощности. Демский А.Б., 2004 - 263 с.
 30
Дәріс 20. Вакуумформовка. 
1
1
3
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.
 31
Зертханалық жұмыс №11. Қарапайым ақуыздарды бөліп алу және анализдеу. Проламинді анықтау.
1


 32
Дәріс 21. "Активті (белсенді)" қаптау. Бактерицидтік қаптау материалдары. 
1
1
4
2
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
Модуль 4. Тағам қауіпсіздігі және оны бақылау.
 33
Дәріс 22. Тағам қауіпсіздігі 
1
1
3
1
Өндірістік технология және өнім сапасы. С.Т.Дүйсенбаев, Қ.Ж.Әмірханов / Астана: Арман - ПВ, - 2008 - 356 б.
 34
Зертханалық жұмыс № 12 Глиадинге сапалық реакция
1


 35
Дәріс 23. Қосымша функциялармен қаптау материалдары. Қыздырылатын қаптау материалдары. 
1
1
4
1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 36
Дәріс 24. МГС және РГС үшін қолданылатын қаптау материалдары. Жемістер қалай <<дем алады>>.
1
1
4
2
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.

 37
Зертханалық жұмыс № 13. Сокслета аппаратында шикі майды анықтау
1


 38
Дәріс 25. Жеуге жарамды, бактерицидтік, өздігінен қызатын және өздігінен бұзылатын қаптау материалдары. 
1
1
4
1
Учебное пособие по дисциплине спец. технологии перер.произв. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан,Г.Т.Кажибаева /Семей:СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
 39
Дәріс 26. Өнімдерді аз мөлшерде қаптаудың ерекшеліктері.
1
1
4
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.
 40
Зертханалық жұмыс №14. Клетчаткалардың құрамын анықтау.
1


 41
Дәріс 27. Металл тараларға (ыдыстарға) қаптау.
1
1
4
1
Комплектные зерноперера-батывающие установки малой мощности. Демский А.Б., 2004 - 263 с.
 42
Дәріс 28. Ақ қаңылтырлармен (металлдармен) каптау.
1
1
3
2
Комплектные зерноперера-батывающие установки малой мощности. Демский А.Б., 2004 - 263 с. 
 43
Зертханалық жұмыс №15. Астықтың сақтау мерзімінің оның сапасына әсері.
1


 44
Дәріс 29. Консервілеу әдістерінің классификациясы.
1
1
4
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.
 45
Дәріс 30. Өнімдерді консервілеудің физикалық әдістері.
1
1
3
1
Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.

Барлығы
30
15
30
112
38
3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 
                    
Пәнді оқу бойынша сиапаттаманы магистрант танысқан кезде пән бойынша үйлесімді түрде меңгере алатындай етіліп құрылуы керек. Сипаттаманы әзірлеу кезінде магистранттардың өзбетімен ізденетін курстық бөлімі болу керек. Әдістемелік сипаттамаға мыналарды кіргізуге болады: 
* пәнді оқуға қажет уақытты жоспарлау және құру жөнінде кеңес 
* магистрант ісінің жүйелілігін немесе пәнді оқу жоспарын жазу 
* ОӘК материалдарын қолдану туралы сипаттама
* әдебиетпен жұмыс істеу туралы сипаттама
* емтиханға дайындалу туралы кеңес (есеп беруге) 
 

4 КУРС ФОРМАТЫ

<<Өңдеу өндірістерінің өнімдерін физико-химиялық және биохимиялық зерттеу>> курсы бір-бірімен тығыз байланысты бес түрден тұрады - дәрістер, зертханалық және тәжірибелік жұмыстар, аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін студенттің өзіндік жұмысы (МӨЖО) және магистранттың өзіндік жұмысы (МӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып табылады: пәннің негізгі және қиын бөлімдерін түсіндіру; нақты эксперименттер орындап, олардың қортындыларының дәлелді шешімдерінен зертханалық жаттықтыру сабағы және әдістемелер анықтайды. Күрделі және оқу-әдістемелік, әдеби жетімді материалдарды МӨЖ түрінде жасайды. Негізгі маңыздысы зертханалық жаттықтыру сабағы (барлық оқу уақытының ~50%). Зертханалық жұмысты орындау көзбен көруге және теориялық материалдарды бекітуге, оқу және ғылыми - зерттеу эксперименттерінің, логикалық ойлау мен дәлелді қортындыларының дағдысын жетілдіріп және дамытуға жол береді. МӨЖ нақты тапсырмалармен күнделікті және міндетті түрде оқытушының бақылауымен жасалынып отырылады. 
 

   5 КУРС САЯСАТЫ

                                 Кесте - 2
                  Курс
                Семестр
                 Несие
                  саны
                 Дәріс
                  тер
               Зертх.сабақ
               Тәжір. саб
                  ОМӨЖ
                  МӨЖ 
              Барлығы (сағ.)
                Жиынтық
             тексеру формасы
                    1
                    2
                    5
                   30
                   15
                   30
                   112
                   38
                   225
                емтихан


* Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер магистрант белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
* Сабақтан себеппен қалу сізді курсты міндетті және толық игеруден босатпайды. Сізді сабаққа факультет деканы рұқсат еткен анықтамамен кіргізеді. Қатыса алмаған сабақтардағы тақырыптар үшін өткізетін мерзімі көрсетілген тапсырмалар аласыздар.
* Оқу процесіндегі аудиториялық емтихандарға белсенді қатынасып, берілген тапсырмаларды уақытында өткізуіңіз қажет.
* Аудиториялық сабақтар кезінде сіздің ұялы телефондарыңыз өшірулі болуы қажет.
* Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған магистрант аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша <<қанағаттанғысыз>> бағасы қойылады.
* Межелік бақылау қорытындысы магистранттың сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
* Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиториядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін <> бағасын қоюмен қамтылады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

 <<Өңдеу өндірістерінің өнімдерін физико-химиялық және биохимиялық зерттеу>> пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Әр аттестацияны есептеу үшін келесідей критериилер қарастырылады:
* Бір лекцияға қатысу - 1 балл
* Бір тәжірибелік сабаққа қатысу - 2 балл
* Бір есепті шығару - 3 балл
* Тестке жауап беру - 1 балл дұрыс әрбір жауапқа
* Ауызша жауап беру <<5>>  - 3 балл
                  <<4>>  - 2 балл
                  <<3>> - 1 балл
                  <<2>> - минус 2 балл
* Бір МӨЖ орындау - 3 балл
* Магистранттың сабақтағы белсенділігі - 4 балл
Осы критерийлерге қарап магистранттың аттестациясы қойылады.
                                 Кесте - 3
        Әріп жүйесіндегі бағалар
       Баллдардың цифрлық баламасы 
                    
              Пайыз мөлшері
Әдеттегі жүйе бойынша баға
                   А
                   4,0
                 95 - 100
                Өте жақсы
                  А - 
                   3,67
                  90 - 94
                    
                   В+
                   3,33
                  85 - 89
                    
                 Жақсы
                   В
                   3,0
                  80 - 84
                    
                   В - 
                   2,67
                  75 - 79
                    
                   С+
                   2,33
                  70 - 74
                    
                    
            Қанағаттанарлық
                    
                   С
                   2,0
                  65 - 69
                    
                   С - 
                   1,67
                  60 - 64
                    
                   D+
                   1.33
                  55 - 59
                    
                    D
                   1,0
                  50 - 54
                    
                    F
                    0
                  0 - 49
   Қанағаттанарлықсыз

                    I
                   NA
                    -
              Аяқталмаған
                    
                    P
                    -
                  өтті 
               Пәнді өтті7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер:
7.1.1 Астық түйірді сақтау және өңдеу технологиясы. Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Оқу құралы. Семей 2013 - 106 бет.
7.1.2 Учебное пособие по дисциплине специальные технологии перерабатывающих производств. Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан, Г.Т.Кажибаева / Семей: СГУ имени Шакарима, 2012 - 135 с.
7.1.3 Технология муки, крупы и комбикормов. О.Н. Чеботарев, А.Ю.Шаззо, Я.Ф.Мартыненко. Москва: ИКЦ <<МарТ>>, Ростов н\Д: изд.Центр <<МарТ>>, 2004 - 688 с.
7.1.4 Өндірістік технология және өнім сапасы. С.Т.Дүйсенбаев, Қ.Ж.Әмірханов / Астана: Арман - ПВ, - 2008 - 356 б.
7.1.5 Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности. Демский А.Б., 2004 - 263 с. 
7.1.6 Технология хранения зерна. Вобликова Е.М. - М. - 2003 г -448с.
7.1.7 Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия, 2005, 416 с.
7.1.8 Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001.-529 с.
7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Качество и безопасность сельскохозяйственной пищевой продукии./под редакцией д.б.н. А.К.Смагулова -- Алматы, 2002 544с.
	7.2.2 Зерно и зернопродукты. Хосни К. - М. - 2003.
	7.2.3 Технология хранения зерна, Вобликова Е.М. - М. - 2003 г -448с.
7.2.4 Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности Демский А.Б., 2004 - 263 с.
7.2.5 Технология элеваторной промышленности, Вобликова Е.М.  - М. - 2003г.
7.2.6 Энергосберегающая сушка зерна, Малин Н.И. 2004 г-239 с.
7.2.7 Справочник работника общественного питания. /Под ред. В.Н. Голубева.-М.: ДеЛиПринт, 2002.-590 с.
7.2.8 Фуре И.Н. Технология производства продукции общественного питания.- Мн.: Новое знание, 2002.-799 с.
Пәндер