Файл қосу

Стандартты емес физика есептерін шешу әдістері пәнінің мазмұныҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМК құжаты
ПОӘК
ПОӘК 042-18-38.90/01-2014

ПОӘК
Оқытушыға арналған пәннің  бағдарламасы
<<Стандартты емес физика есептерін шешу әдістері>> 

№ 2 басылым
11.09.2014 ж.

                    
	
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                    
                    
      5В060400- <<Физика>> мамандығы үшін
                    
<<Стандартты емес физика есептерін шешу әдістері>> 
        ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН 
              БАҒДАРЛАМАСЫ
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                 Семей 
                   2014

                    
                    
Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы:_____       Мешетова Ж.С., аға оқытушы, физика кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 <<Физика>> кафедрасы отырысында 

<<  11  >>  09     2013ж.,№1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор               С.С.Маусымбаев

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының 
отырысында

<<  12   >>    09   2013ж.,№ 1 хаттама

Төрайымы                        Қ.А.Батырова

3. БЕКІТІЛДІ
Университететің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған 
<<    >>       2014ж. ,№        хаттама

ОӘК төрағасы       Г.К.Искакова 

АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

	Мазмұны

* Қолдану саласы  
* Нормативтік сілтемелер 
* Жалпы ережелер 
* Оқу пәннің (модульдің) мазмұны 
* Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі 
* Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
* Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
* Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ
5В011000 - <<Физика>> мамандығы бойынша оқитын студенттері үшін оқу-әдістемелік кешенге кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
Аталған <<Стандартты емес физика есептерін шешу әдістемесі>> пәнінің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттарға сүйене отырып жасалынып, осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру талаптарын тағайындайды:
- ҚР <<Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты>> 23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
<<5В011000>> - <<Физика>> мамандығының Типтік оқу жоспары;
- СТУ 042-СГУ-5-2012<<Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар>> университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 <<Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны>> құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
<<Стандартты емес физика есептерін шешу әдістері>> 
Астрономия пәні, қысқаша даму тарихы. Сфералық астрономия элементтері. Эклиптика және оның негізгі элементтері. Уақытты өлшеу. Жұлдыздық және күндік уақыт. Күнтізбенің пайда болу және даму тарихы. Күн жүйесінің құрылысы. Тәуліктік параллакс. Ай фазалары. Ай жердің табиғи серігі. Ай мен Күннің тұтылулары, олардың жиілігі және периоды. Планеталардың қозғалыс заңдары.Кеплер заңдары.Космонавтика элементтері. Оптикалық телескоптар және олардың негізгі сипаттамалары. Күн физикасы.Күннің негізгі сипаттамалары. Күн атмосферасы. Қос және санды жұлдыздар. Спектрлі қос жұлдыздар.Айнымалы жұлдыздар. Галактика. Құсжолы.Метагалактикалар.
3.2. Осы курстың мақсаты астрономия туралы мағлұматтар алулары керек; 
3.3. Осы пәннің негізгі мақсаты оқытудың танымдық сферасындағы әдістері мен әдістемелерін қарастыру, білім деңгейлерін көтеру жолдарын көрсету.
3.4. Курсты оқығаннан соң студент    
игеруі қажет:
негізгі құбылыстарды, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарды, шамаларды, олардың математикалық жазылуларын, өлшем бірліктерін; тәжірибелік әдістердің негіздерін және өлшеу нәтижелерін өңдеуді; астрономия заңдарын нақты астрономиялық есептерге қолдануды, құралдармен жұмыс істеуді;
ұға білуі қажет:
негізгі астрономиялық құбылыстарды, олардың табиғатта байқалуын және техникада қолданылуын, математикалық сипатталуын;
меңгеруі қажет: 
астрономиялық приборлармен жұмыс істеуді, астрономияның нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен  байланыстыра білуді;
 Курсты оқығаннан соң студент мынаны істей білуі қажет:
    - астрономиялық құбылыстың физикалық механизмін аша білуі,    - статистикалық әдісті қолдана білуі; 
    - құралдармен және жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен 
жұмыс істей білуі;    
    - процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижесін бағалай білуі,
компьютерді қолдана білуі және өлшеу нәтижесінің статистикалық өңдеуінің нәтижесін ала білуі; молекулалық физика және термодинамика есептерін     шығара білуі.

3.5. Курс пререквизиттері:  орта мектепте математика, жалпы физика, экология, биология, химия, география, тарих сабақтарында алынған білімдеріне негізделген. 

3.6. Курс постреквизиттері: математика, жалпы физика, экология, биология, химия, география, тарих, астрономия, техника 
1 кесте - оқу жұмыс жоспарынан көшірме 

Курс

Семестр
Кредит
Дәріс
Зерт. (сағ)
Машықтану
сабағы 
ОСӨЖ (сағ)
СӨЖ
Барлығы (сағ)
Қорытынды бақылау түрі 
1
1
3
15
15
15
22,5
67,5
135
Емтихан

4. <<Стандартты емес физика есептерін шешу әдістері>> 
  пәнінің мазмұны 
        Тақырыптыңатыжәнемазмұны
Сағат саны
                    1
                    2
                Дәрістер
Дәріс № 1. Зат құрылысы туралы алғашқы мәліметтер
2
Дәріс № 2. Денелердің әсерлесуі
2
Дәріс № 3. Газдардың, сұйықтардың, қатты денелердің қысымы
2
Дәріс № 4. Тербелістер мен толқындар
2
Дәріс № 5. Импульс, энергия, жұмыс, қуат.
Механикадағы сақталу заңдары.
2
Дәріс № 6. Жылу құбылыстары
2
Дәріс № 7. Электрлік және магниттік құбылыстар
2
Дәріс № 8. Оптикалық құбылыстар
2
Дәріс № 9. Атом және ядро физикасы
2
Дәріс № 10. Тарихи, танмдық, философиялық сұрақтар мен есептер
2
Дәріс № 11. Логикалық, физикалық есептер
2
Дәріс № 12. Эксперименттік - физикалық есептер
2
Дәріс № 13. Тарихи - физикалық есептер.
2
Дәріс №14. Сапалық - физикалық есептер.

2
Дәріс №15. Сандық - физикалық есептер.
2
           Машықтану сабақтары
Машықтану сабағы № 1. Зат құрылысы туралы алғашқы мәліметтер
                    1
Машықтану сабағы № 2. Денелердің әсерлесуі
                    1
Машықтану сабағы № 3. Газдардың, сұйықтардың, қатты денелердің қысымы
                    1
Машықтану сабағы № 4. Тербелістер мен толқындар
                    1
Машықтану сабағы № 5. Импульс, энергия, жұмыс, қуат.
Механикадағы сақталу заңдары.
                    1
Машықтану сабағы № 6. Жылу құбылыстары
                    1
Машықтану сабағы № 7. Электрлік және магниттік құбылыстар
                    1
Машықтану сабағы № 8. Оптикалық құбылыстар
                    1
Машықтану сабағы № 9. Атом және ядро физикасы
                    1
Машықтану сабағы № 10. Тарихи, танмдық, философиялық сұрақтар мен есептер
                    1
Машықтану сабағы № 11. Логикалық, физикалық есептер
                    1
Машықтану сабағы № 12. Эксперименттік - физикалық есептер
                    1
Машықтану сабағы № 13. Тарихи - физикалық есептер.
                    1
Машықтану сабағы №14. Сапалық - физикалық есептер.

                    1
Машықтану сабағы №15. Сандық - физикалық есептер.
                    1
								
								
5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Механика және молекулалық физика тараулары бойынша стандартты емес есептер дайындау және шығару.
5.2. Оптика, атомдық және ядролық физика тараулары бойынша стандартты емес есептер құрастыру және шығару 

 6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3 кесте - <<Стандартты емес физика есептерін шешу әдістері>> пәнінің оқу-әдістемелік картасы

               Тақырыптар
                    
Көрнектілік құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертханалық стендтер
Өздік оқуға арналған сұрақтар
Бақылау түрі
Дәріс сабақтары
Машықтану
сабақтары
Зертханалық сабақтар                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
Дәріс № 1. 
<<Астрономия тараулары>>
Кезекті бақылау
 Дәріс № 2 
<<Сфералық астрономия негіздері>>.

Машықтану сабағы № 1>>.
<<Бұрыштық өлшеулер >>.Кезекті тексеру
Дәріс № 3 
<<Астрономиялық координат жүйелері>>.
Кезекті бақылау
Дәріс № 4
<<Кульминация>>
Машықтану сабағы № 2 
<<Астрономиялық координат жүйелері.>>


.

Дәріс № 5 
<<Күннің көрінерлік қозғалысы>>.  1 Астрология негіздері. Гороскоп.

Кезекті бақылау
Дәріс № 6 
<<Уақытты өлшеу>>
Машықтану сабағы № 3 
<<Кульминация. Меридиандағы жарық көзінің биіктігі>>Кезекті тексеру
Дәріс № 7 
<<Күнтізбе, түрлері>> 

Кезекті бақылау
 Дәріс № 8 
<<Әлемнің құрылымы туралы көзқарастың дамуы.>> 

Машықтану сабағы № 4 <<Эклиптикалық координата жүйесі.>>Кезекті тексеру
Дәріс № 9
<<Күн жүйесінің құрылысы>>2 Жылдық параллакс. Жарық абберациясы.

Кезекті бақылау
Дәріс № 10
<<Ай жердің табиғи серігі.>> 

Машықтану сабағы № 5
<<Уақытты өлшеу мәселелері>>Кезекті тексеру
Дәріс № 11
 <<Ай мен Күн тұтылулары>> 

Дәріс № 12 
<<Аспан механикасының негіздері>>

Машықтану сабағы № 6
<<Арақашықтықты анықтаудың радиолокациялық әдістемесі.>>Кезекті бақылау
Дәріс № 13
 <<Астофизика құралдары мен әдістері>>3 Астрофотометрияның негіздері. Астрономиялық обсерваториялар.


Дәріс № 14
 <<Радиоастрономияның құралдары мен әдістері>>.

Машықтану сабағы № 7
<<Ай фазалары.>>Кезекті бақылау
Дәріс № 15
 <<Күн жүйесінің физ>>.
Кезекті тексеру
Дәріс № 16
 <<Күннің ішкі құрылымының моделі>>.
Машықтану сабағы № 8
<<Ай мен Күннің тұтылулары,>>Кезекті тексеру
Дәріс № 17
 <<Жер және оның құрылысы>>.
Кезекті бақылау
Дәріс № 18
 <<Планеталар және олардың серіктері>>.
Машықтану сабағы № 9


4 Күн жүйесіндегі планеталардың конфигурациясы және көріну шарттары.


Дәріс № 19 
<<Кіші планеталар, кометалар>>.
<<Планеталардың қозғалыс заңдары. Кеплер заңдары.>>Кезекті тексеру
Дәріс № 20
 <<Метеориттер, олардың классификациясы>>.
Машықтану сабағы № 10
<<Оптикалық телескоптар>>Кезекті тексеру
Дәріс № 21 
<<Жүлдыздар физикасы>>.5 Құсжолы-Галактика.


Дәріс № 22 
<<Жұлдыздар спектрі>>.
Машықтану сабағы №11
<<Күннің негізгі сипаттамалары: температурасы, қысымы. Күн энергиясының көздері.>>Кезекті тексеру
Дәріс № 23 
<<Жұлдыздардың түрлері>>.
Кезекті тексеру
Дәріс № 24 
<<Біздің Галактика>>.
Машықтану сабағы № 12
<<Жер атмосферасы. Магнитосфера. Жердің радиациялық белдеуі>>Кезекті бақылау
Дәріс № 25
 <<Галактикада күннің орналасуы>>.
Кезекті тексеру
Дәріс № 26
 <<Галактикадан тыс астрономияның негізі.>>.
Машықтану сабағы № 13
<<Планеталардың физикалық қасиеттері, негізгі сипаттамалары.>>


6 Галактикалар құрылысы.

Кезекті тексеру
Дәріс № 27 
<<Галактиканың спектрі>>.
Кезекті бақылау
Дәріс № 28 
<<Космогония негіздері>>.
Машықтану сабағы № 14
<<Планеталардың физикалық қасиеттері, негізгі сипаттамалары.>>Кезекті тексеру
Дәріс № 29 
<<Космология негіздері>>.
Кезекті бақылау
Дәріс № 30 <<Космология мәселелері>>.
Машықтану сабағы № 15
<<Кеңейтілген Ғалам проблемасы.>>


7 Кеңейтілген Ғалам проблемасы. Хаббл тұрақтысы.

Кезекті тексеру

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМІЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

7 кесте Оқу-әдістемелік оқулықпен қамтамасыз етілу картасы

               Оқулықтар,
        оқу-әдістемелік құралдар
                 аттары
                  саны
             Студенттер саны
             Қамтылу пайызы
                    1
                    2
                    3
                    4
1 Мекебаев К.Р., Уразбаева К.Т., Мешетоав Ж.С. Астрономия, оқу құралы.-Семей . Тенгри, 2005
20
                   28
                   71
2Бекбасаров Н.М. Астрономияға кіріспе. Алматы <<Рауан>>, 1996ж
25 
                   28
                   90
3 Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии.- М., Просвещение.-1980.-128 с.

30
                   28
                   100
4 Бакулин П.И., Конович Э.В., Мороз В.И.Курс общей астрономии.- М., Наука.-1983.-560 с.
10                   28
                   35


                    
                    


8. ОҚУЛЫҚТАР
 + Негізгі оқулықтар
8.1.1. Дагаев М.М и др. Астрономия.- М., Наука.-1983.-384 с.
8.1.2. Мекебаев К.Р., Уразбаева К.Т., Мешетоав Ж.С. Астрономия, оқу құралы.-Семей . Тенгри, 2005
8.1.3. Бекбасаров Н.М. Астрономияға кіріспе. Алматы <<Рауан>>, 1996ж.
8.1.4. Волынский В.А. Астрономия.- М., Наука,1971.
8.1.5. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии.- М., Просвещение.-1980.-128 с.
8.1.6. Бакулин П.И., Конович Э.В., Мороз В.И.Курс общей астрономии.- М., Наука.-1983.-560 с.
8.1.7. Воронцов- Вельяминов Б.А. Сборник задач и практических упражнений по астрономии.- М., Наука.- 1977.
Қосымша әдебиеттер.

8.2. Қосымша

8.2.1. Шкловский М.И. Вселенная. Жизнь. Разум. - М., Наука.-1984.
8.2.2. Баулин и др. Курс общей астрономии.- М., Наука.-1983.
8.2.3. Курышев В.И. Практикум по астрономии.- М., просвещение.-1986.- 144с.
8.2.4. Климишин И.А. Астрономия наших дней. - М., Наука.-1980.- 456 с,Пәндер