Жұмбақтар: Спорт бұйымдары және ойын-сауық, музыкалық аспаптар


Таба алмай оң менен солыңды,
Адассаң қапылыста.
Дәл сілтер көрсетіп жолыңды,
Шығысқа,
Батысқа.Қос әйнектен қарасаң,
Көз алдыңда тұрады,
Алыстағы орасан.Бір құлаштай сабы бар,
Бунақтары тағы бар.
Басы ұқсас қайыққа,
Жолықтырар ойыққа,
Қос танабы тартылған,
Ұзына бойы он тұнған.Жүректі баурар үні бай,
Баршаға ортақ тілі бай.Қаламы жоқ, ал бірақ,
Есептегенін сөзбе-сөз,
Сол қалпында қабылдап,
Жазып алар тезбе-тез.
Қайталайды тақылдап,
Тыңдай қойсаң көзбе-көз.Бала біткен соғады,
Жеңіл шарды домалақ.
Ұрсаң
Ұшып жоғары,
Жерге түсер домалап.Қампитып үрлеп қарынын,
Қуалап басты арынын.Тепсең-ақ секіріп,
Ұстатпай қашады.
Бір жерге бекініп,
Тұра алмай сасады.Мінсем,
Төменге зу етем,
Өрлесем,
Оны өзім сүйретем.Мініп алып ылғи да,
Тыңнан жол табамын,
Жоғарыдан ылдиға,
Жұлдыз болып ағамын.Аяғымда
Басы қайқы қос сырық.
Таяғым да
Қуады оны састырып.Қайқы тұмсық қос табан,
Қос таяқпен ұштаған.
Итерсең алға заулайды,
Шойын жолдан аумайды.Даңғыл жол етемін,
Тілгілеп ақ қарды.
Шарықтап кетемін.
Қапталды, Шатқалды.Табанға қанжар байладым,
Бетінде айна ойнадым.Балалар суға салған жіп,
Тереңнен іліп алар жүк.Жердің ирек құртына,
Құмар асау ұртына.
Ілгек іліп шығарды,
Судың жаға сыртына.Жіңішке жіп,
Жүрген сүйретіп.
Бір басы — темір ілгек,
Бір басы — құрық имек.Үрлесең жеп-жеңіл,
Елпілдеп кетеді.
Ұшырсаң,
Көк-теңбіл,
Бұлтқа да жетеді.Үңгіген ішіне,
Қорғасын құйылған.
Әдемі түсі де,
Әрі тигіш қиырдан.Көше бойлап аяңдайды,
Адам тасып аялдайды.Темір тайым,
Тамақты еш жоқтамайды.Суда — көлік,
Құмда — өлік.Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Не жүретін жолы жоқ.
Мініп алсаң заулайды,
Бірақ, ізі қалмайды.Көзі — төбесінде,
Көлі — Түбінде.Жазда айдында жүзеді,
Қыста үмітін үзеді.Өзеннің қос жағасын,
Жалғастырған жол жатыр,
Тура өтіп шығасың,
Су кештірмес қол шатыр.Қос құбыр,
Аузына іліккен,
Тез құрыр.Бір нәрсе қараңғыда қаймалайды,

Азнаса көмейінде мал жылайды.
Құйрығын қара жерге тіреп алып,
Келеді баяғының әнін салып.Тиіп кетсе жылаған,
Даусы көпке ұнаған.Бір жансыз мойнында бар екі құлақ,
Ойнайды дәл үстінде он шақты лақ.
Белінде сегіз белбеу, қолда екі арқан,
Қояды оны бұрап-бұрап.
Бар екен маңдайында жалғыз көзі,
Болады тоқсан түрлі айтқан сөзі.Қос желі, үш жерінен қазығы бар,
Құбылған қоңыр желден азығы бар.
Желіні сабалайды дыңылдатып,
Байғұстың соншама не жазығы бар.Жылқыда ерен жүйрік қара арғымақ,
Мойыны жануардың бунақ-бунақ,
Айылын екі жерден мықтап тартып,
Кетеді қамшы бассаң зулап-зулап.Қос қазақ екі жерден шынжыр арқан,
Сылдырап әр буыны үнін қосқан.
Он адам жолдас болып еңбек етсе,
Аралап он екі үйге қонақ болған.Екі құлақты,
Он екі аяқты.Тынбайды жылтыр мұзда екі жорға,
Екеуі құлай жаздап кейде зорға,
Кей уақыт зырлап келіп кілт сүрініп,
Болады құлағандай қазған орға.
Минутта тоғыз бекет аралайды,
Он жігіт қызмет етіп жүрген сонда.Базардан алып келген қара арғымақ,
Бітіпті төбесіне екі құлақ.
Белбеуін тоғыз жерден буынып ап,
Сөйлейді адамзаттан бұрынырақ.Екі құлақ, тоғыз жерден қолы бар,
Күні-түні төбелейді,
Маңдайының соры бар.Тоғыз белбеу, қос жібек,
Екі мұрын,бір шүмек.Басы бар, денесі жоқ, бойы бір кез,
Табарсың болсаң зерек осыны тез.
Қозғасаң қос құлағын тігіп алып,
Тамаша әр тараптан айтады сөз.Төрт қазық, екі желі, тоғыз ноқат,
Сайрайды бұлбұл құсша адам соқса,
Шешенсіп адам барда тұрса-дағы,
Байланар тартса тіл адам жоқта.Қос қазық, екі желі, сегіз ноқта,
Сөйлейді шежіредей адам соқса,
Тағы да бір мінезі таңғажайып,
Еш уақыт сөйлемейді адам жоқта.Бұлбұлдың сегіз аяқ, бір басы бар,
Тең басқан сегіз жерден таңбасы бар.
Үстіне мініп алып жорғалатсаң,
Салатын әрбір түрлі жорғасы бар.Қарны қабақтай,
Бұты таяқтай.
Тиіп кетсең жылайды
Жыласа да ұнайды.Тартылған екі арқаны ұзын бойға,
Сөйлеуге сондай шебер тапсаң айла.
Әр жерде аршындалған балдағы бар,
Ойнайды он бармағың білсе айла.Бір тұйғын, екі лашын, бір сандуғаш,
Жиылып жеті қонақ болыпты мәз.
Басында екі кептер қонып отыр,
Бәрінің ұялауы жалғыз ағаш.Мінгенім дайым менің бір арғымақ,
Бітіпті төбесіне екі құлақ.
Тартатын сегіз жерден бедері бар,
Кетеді қол тигенде қатты зырлап.Бір мақұлық бар екен тау жайлаған,
Басына адам бара ойбайлаған.
Екі бала үстіне мініп алып,
Қайда жиын, қайда той,той тойлаған.Бір ағаш, бір ағаштан жорға болды,
Оның да жорғалығы зорға болды.
Арқанмен бас аяғын байлап қойып,
Бір қарға соққылайды оңды-солға.Келемін жоғарыдан күймелемей,
Он жерден омырауды түймелей,
Сегіз қыз,сегіз жігіт ән салады,
Япыр-ай, не екенін білмедім-ай.Мойнына қатар-қатар түйме салдық,
Сегіз қыз,сегіз қызға қосылдырып,
Құбылтып неше түрлі күйге салдық.Пәндер