Материалдар


Тақырып
(IAS) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТТАРЫ
(IAS) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
(USB) әмбебеап тізбектік шинасы
1 ІAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
1 жасқа дейінгі балалардың физикалық және нервтік психикалық дамуын бағалау
1 жасқа дейінгі балалардың физиологиялық ерекшеліктері мен балалар үйі жағдайында дене шынықтыруға тәрбиелеу
1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-(3-БУТЕН-1-ИНИЛ)-ПИПЕРИДИН-4-ОЛ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕРІ ҚОСПОЛИМЕРЛЕРІН ПОЛИМЕТАЛДЫҚ КЕНДЕРДІ БАЙЫТУДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ
10 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
100 жылдық соғыс
100 орынды люкс мейрамханасының ыстық цехы
1000 В ДЕЙІНГІ ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ АДАМДЫ ТҮРЛІ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН ТАЛДАУ АДАМ ДЕНЕСІНІҢ ЭЛЕКТРЛІК ҚАРСЫЛЫҒЫ
11-12 ғасырлардағы Русь
11-15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан аумағындағы мемлекеттер
11-15 ғасырлардағы Англия
11-15 ғасырлардағы Испания
11-15ғғ. франция, англия, германия, италия
12 - жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайындағы педагогтың кәсіби құзыреттілігі жайлы
12 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
12 жылдык жалпы орта білім берудің максаты мен күтілетін нәтижелері
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері
12 жылдық білім беру жүйесіндегі құзіреттілік тұғыр
12 жылдық білім беру мақсаты
12 жылдық білім беру – қазақ мектебінің болашағы
12 жылдық білім беруге көшу жағдайында мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттырудың кейбір қырлары
12 жылдық білім беруге көшу мәселесінің ерекшелігі
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУДЕ МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОП БАЛАЛАРЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
12 жылдық білім беруге көшудегі эксперименттік іс әрекеттерді ұйымдастыру
12 жылдық білім беруде бастауыш сыныптарда ана тілін оқытудың белсенді шығармашылық іс-әрекет негіздері
12 жылдық білім берудегі эксперимент
12 жылдық бастауыш мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері
12 жылдық дамыту күні және білім беру бағдарындағы негізгі оқу бағдарламалары
12 жылдық жалпы орта білім беру мақсаты
12 жылдық мектеп жағдайында оқушының бейіндік қабілетін диагностикалаудағы психологиялық қызметтің рөлі
12 жылдық мектепте бейіндік оқытуды ұйымдастыру (эксперимент) Әдістемелік құрал
12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ЖАҢА ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ОҚУ ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫНДА ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ
12 жылдық оқытудың ерекшелігі
12 – жылдық білім беру проблемалары
14 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
14-15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан аумағындағы мемлекеттер
16 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
16 Желтоқсан «Тәуелсіздіктің бағасы»
16 Желтоқсан Тәуелсіздік күні
16-17 ғасырлардағы Қазақ хандығы тарихы
16-17 ғасырлардың бірінші жартысындағы Испания, Нидерланд және Италия
16-18 ғасырлардағы ағартушылық философия
16-желтоқсан - Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні
1643—1647 жылдарда жаңа қазақ-жоңғар соғысы
17 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
17 ғасырдың музыкалық мәдениеті
17 – Ақпан ревалюциясы
Пәндер